950 GC

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den specialbyggda, lättanvända och tillförlitliga hjullastaren Cat 950 GC är rätt dimensionerad för att du ska få jobbet gjort varje dag. Med låg bränsleförbrukning och låga ägande- och driftskostnader är 950 GC den perfekta hjullastaren för hantering av löst material, lastning, allmänna anläggningsarbeten och staplingsjobb.

Motor

Enheter:
Högsta bruttovridmoment – 1 400 varv/min – ISO 14396 805.0 ft·lbf NaN N·m Less
Högsta bruttovridmoment – 1 400 varv/min – SAE J1995 811.0 ft·lbf NaN N·m Less
Maximal effekt – 1 700 varv/min – SAE J1995 241.0 HP 180.0 kW Less
Maximal effekt – 1 700 varv/min – ISO 14396 240.0 HP 179.0 kW Less
Maximal effekt – 1 700 varv/min – ISO 14396 – metriskt 243.0 HP 179.0 kW Less
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – ISO 9249 225.0 HP 168.0 kW Less
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – ISO 9249 – metriskt 228.0 HP 168.0 kW Less
Maximal nettoeffekt – 1 700 varv/min – SAE J1349 225.0 HP 168.0 kW Less
Motormodell Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Nettoeffekt – ISO 9249 225.0 HP 168.0 kW Less
Slagvolym 428.0 tum³ 7.01 l Less
Anmärkning Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9 kg (4,2 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,717 ton (2,995 US-ton). Luftkonditioneringssystemet på denna maskin innehåller kylmedel R134a med fluorerade växthusgaser (Global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9 kg (4,2 lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,717 ton (2,995 US-ton). Less
Cylinderdiameter 4.13 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.31 tum 135.0 mm Less

Skopor

Skopvolymer 2,9–4,4 m³ (3,75–5,75 yd³) 2,9–4,4 m³ (3,75–5,75 yd³) Less

Transmission

Bakåt – 1 4.5 mile/h 7.3 km/tim Less
Bakåt – 2 8.0 mile/h 12.8 km/tim Less
Bakåt – 3 14.2 mile/h 22.8 km/tim Less
Framåt – 1 4.5 mile/h 7.3 km/tim Less
Framåt – 2 8.0 mile/h 12.8 km/tim Less
Framåt – 3 14.2 mile/h 22.8 km/tim Less
Framåt – 4 22.4 mile/h 36.0 km/tim Less
Anmärkning Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck L3 med 760 mm (30 tum) rullradie. Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck L3 med 760 mm (30 tum) rullradie. Less

Hydraulsystem

Hydraulisk cykeltid – total cykeltid 9.4 Sekunder 9.4 Sekunder Less
Redskapssystem – maximal pumpkapacitet vid 2 390 varv/min 68.0 gal/min 256.0 l/min Less
Redskapssystem – maximalt arbetstryck vid 50 ± 1,5 l/min (13,2 + 0,4 gal/min) NaN psi NaN kPa Less
Styrsystem – pumptyp Kolv Kolv Less

Rymduppgifter – service

Bränsletankens storlek 76.6 gal (US) 290.0 l Less
DEF-tank 4.2 gal (US) 16.0 l Less
Differential – slutväxlar – bak 10.0 gal (US) 38.0 l Less
Differential – slutväxlar – fram 10.6 gal (US) 40.0 l Less
Hydraultank 29.6 gal (US) 112.0 l Less
Kylsystem 13.2 gal (US) 50.0 l Less
Transmission 11.9 gal (US) 45.0 l Less
Vevhus 4.8 gal (US) 18.0 l Less

Ljud

Anmärkning (1) *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. *Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. Less
Anmärkning (2) **För maskiner avsedda för länder inom EU och andra länder som följer EU-direktiven. **För maskiner avsedda för länder inom EU och andra länder som följer EU-direktiven. Less
Anmärkning (3) ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. Less
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal – Ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 73.0 dB(A) Less
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal: Not (1) För maskiner avsedda för länder inom EU och andra länder som följer EU-direktiven För maskiner avsedda för länder inom EU och andra länder som följer EU-direktiven Less
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal: Not (2) **EU-direktivet "2000/14/EG", med ändringar enligt "2005/88/EG". **EU-direktivet "2000/14/EG", med ändringar enligt "2005/88/EG". Less
Med maximalt kylfläktvarvtal – Not Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. Avstånd på 15 m (49,2 fot) i rörelse framåt på tvåans växel. Less
Med maximalt kylfläktvarvtal – ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Med maximalt kylfläktvarvtal – utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Med maximalt kylfläktvarvtal – utvändig ljudtrycksnivå (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)* Less
Anmärkning (3) ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. ***EU-direktivet 2000/14/EG, med ändringar enligt 2005/88/EG. Less
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal – Ljudtrycknivå vid förarplats (ISO 6396:2008)** 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Med 70 % av maximalt kylfläktvarvtal – Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 107 LWA*** 107 LWA*** Less

Driftspecifikationer

Brytkraft 34638.0 lbf 154.0 kN Less
Statisk tipplast vid full sväng, 38° – ISO 14397-1* 24264.0 lb 11006.0 Less
Statisk tipplast vid full sväng, 38° – stela däck** 25875.0 lb 11737.0 Less

Vikter

Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less
Anmärkning För 3,1 m3 (4,0 yd3) standardskopor med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med radialdäck av typ MAXAM MS302 23.5R25 L3, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link™, nödstyrning, ljuddämpning. För 3,1 m3 (4,0 yd3) standardskopor med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med radialdäck av typ MAXAM MS302 23.5R25 L3, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link™, nödstyrning, ljuddämpning. Less

Motor – Tier 4 Final/steg IV

Emissioner Tier 4/steg IV Tier 4/steg IV Less

Mått

Anmärkning Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typ MAXAM MS302 23.5R25 L3. Alla mått är ungefärliga och baseras på radialdäck av typ MAXAM MS302 23.5R25 L3. Less
B-pinnens höjd 13.75 fot NaN mm Less
Bakaxelns mitt till kanten på motvikten 6.75 fot 2055.0 mm Less
Bakaxelns mitt till ramled 5.42 fot NaN mm Less
Bakåttiltning – bärläge 45 grader 45 grader Less
Bakåttiltning – max. lyft 60 grader 60 grader Less
Bakåttiltning – vid marken 40 grader 40 grader Less
Hjulbas 10.83 fot NaN mm Less
Höjd – ROPS-skyddets överkant 11.33 fot NaN mm Less
Höjd – avgasrörets överkant 11.17 fot NaN mm Less
Höjd – huvens överkant 8.75 fot NaN mm Less
Lyftarmens frigång 12.0 fot NaN mm Less
Markfrigång 1.5 fot 460.0 mm Less

Vikter och driftspecifikationer

Anmärkning (1) För 3,1 m3 (4,0 yd3) standardskopor med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med radialdäck av typ MAXAM MS302 23.5R25 L3, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link™, nödstyrning, ljuddämpning. För 3,1 m3 (4,0 yd3) standardskopor med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med radialdäck av typ MAXAM MS302 23.5R25 L3, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, kallstart, stänkskärmar, Product Link™, nödstyrning, ljuddämpning. Less
Anmärkning (2) *Uppfyller alla krav i ISO (2007) 14397-1, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. *Uppfyller alla krav i ISO (2007) 14397-1, avsnitt 1 t.o.m. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Less
Anmärkning (3) ** Uppfyller ISO (2007) 14397-1, avsnitt 1 t.o.m. 5. ** Uppfyller ISO (2007) 14397-1, avsnitt 1 t.o.m. 5. Less
Arbetsvikt NaN lb NaN kg Less
Brytkraft NaN lbf 154.0 kN Less
Tipplast – full sväng – ISO 14397-1 * NaN lb NaN kg Less
Tipplast – full sväng – stela däck** NaN lb NaN kg Less

Enkel manövrering

      
 • Den rymliga hytten med enkla, intuitiva reglage ger utmärkt sikt. Hytten erbjuder en bekväm arbetsmiljö för effektivt arbete hela dagen.
 •     
 • De pilotstyrda redskapshydraulreglagen ger komfortabel och lätt manövrering. Två enaxlade spakar eller en joystick finns tillgängliga. Båda konfigurationerna är utrustade med kick-down-strömställare. Den justerbara rattstången inkluderar körriktningsomkopplare och blinkerspak.
 •     
 • Instrumentpanelens display innehåller sex (6) analogliknande mätare, flera färgindikatorlampor och en LCD-skärm. Med det här intuitiva systemet kan du övervaka maskinens system.
 •     
 • Standardmonterad bakåtriktad kamera, manuellt luftkonditioneringssystem, bekvämt tygklätt fjädrande säte och hyttdörrar med bred öppning är exempel på fler funktioner som hjälper dig att vara effektiv hela dagen.

Tillförlitlighet/servicevänlighet

      
 • Cat C7.1 ACERT™-motorn ger ökad effekttäthet med en kombination av beprövade elektronik-, bränsle- och luftsystem.
 •     
 • Rigorös komponentkonstruktion och maskinvalideringsprocesser resulterar i oöverträffad tillförlitlighet, hållbarhet och driftstid.
 •     
 • Komponenterna som används i Cats hjullastare är konstruerade och tillverkade enligt Caterpillars kvalitetsstandarder i alla Caterpillars anläggningar. 950 GC är baserad på en lång tradition av högpresterande och mycket tillförlitliga hjullastare.
 •     
 • Nivåglas och grupperade servicepunkter gör att det går snabbt och enkelt att utföra rutinunderhållet på 950 GC. Utrymmet till vänster, höger och bakom motorn är lättåtkomligt för att ge bästa servicevänlighet och den uppfällbara grillen underlättar vid rengöring av kylarcellerna.

Prestanda/effektivitet

      
 • Cat C7.1 ACERT-motorn är konstruerad för maximal bränsleeffektivitet och bättre vikt-effektförhållande, samtidigt som emissionskraven enligt Tier 4 Final/steg IV uppfylls. Den här enheten är inte utrustad med Cat-återgenereringssystem. Den använder ett passivt regenereringssystem.
 •     
 • Motorns styrsystem för tomgångshantering (EIMS) och automatisk motoravstängning vid tomgång (EIS) maximerar bränsleeffektiviteten genom att minska motorvarvtalet efter en förinställd tomgångstid.
 •     
 • Den lastkännande hydrauliken producerar ett flöde och tryck som baseras på redskapssystemets behov och bara i den mån som krävs för att utföra de nödvändiga funktionerna. Det här toppmoderna systemet resulterar i låg bränsleförbrukning.
 •     
 • Det välbeprövade länksystemet med Z-balk för skoporna i Performance-serien ger utmärkt penetrering i upplaget och hög brytkraft. I kombination med klassens bästa standardtipphöjd ger detta lägre bränsleförbrukning och en exceptionell produktionskapacitet.
 •     
 • Elektroniskt styrd, hydrauldriven fläkt med variabel hastighet anpassas efter maskinens varierande behov av motorkylning. Detta resulterar i en minskad genomsnittlig fläkthastighet vilket sänker bränsleförbrukningen, ljudnivåerna och igensättningen av kylaren.
 •     
 • Den av Cat konstruerade, elektroniskt styrda, automatiska Powershift-transmissionen har växlingsskydd och är utrustad med ett oljesystem med delat flöde för ökad effektivitet, hållbarhet och smidigare växling.
 •     
 • Tillvalet omkopplare för Fusion™-redskapsfäste har en valbar, justerbar frånslagsfunktion för effektiva tillämpningar med skopa och gafflar.

950 GC Standardutrustning

DRIVLINA
 • Motor – Cat C7.1 ACERT som uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final och steg IV
 • Momentomvandlare
 • Transmission, automatisk, powershift (4F/3R), kickdown-funktion, övervarvningsskydd
 • Helhydrauliska, inkapslade, våta skivbromsar
 • Regleringssystem för tomgångskörning (EIMS)
 • Automatisk tomgångsavstängning (EIS)
 • Kylfläkt, elektroniskt styrd, hydrauldriven, temperaturavkännande, behovsstyrd
 • Filter, bränsle, primär vattenavskiljare/sekundär
 • Kylare, paket av modultyp (9,5 flänsar per tum) med ATAAC
 • Starthjälp, glödstift
 • Brytare för låsning av transmissionsfrikoppling

HYDRAULIK
 • Lastkännande redskapssystem, pilotstyrt
 • Separat, lastkännande styrpump
 • Separat kugghjulspump för broms och fläkt

ELSYSTEM
 • Backvarningslarm/huvudbrytare
 • Generator (145 A, borsttyp)
 • Batterier (2), underhållsfria
 • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
 • Belysningssystem, halogen (6 totalt) – fyra (4) arbetsbelysning; två (2) strålkastare
 • Start- och laddningssystem (24 V)
 • Startmotor, elektrisk (extra kraftigt utförande)

FÖRARMILJÖ
 • Luftkonditionering (HVAC) med 10 ventiler och filterenheten placerad utanför hytten
 • Spärr för skop-/redskapsfunktioner
 • Hytt med övertrycksventilation och ljuddämpning
 • Hydroformpressad ROPS/FOPS-ram
 • 12 V eluttag (10 A)
 • Klädkrok
 • Förberedd för radioinstallation
 • Kamera för bakåtsikt med skärm
 • Pilotstyrda hydrauliska reglage, lyft- och tiltfunktion
 • Datoriserat övervakningssystem
 • Mätare – kylvattentemperatur i motor/vätskenivå: hydraulolje- /transmissionsoljetemperatur; Varvräknare/DEF-nivå
 • Digitala mätare – växelindikator; hastighetsmätare; Servicemätarenhet; felkoder
 • Varningsindikatorer – luftintagsvärmare; elektriskt fel; temperatur i motorns inloppsgrenrör; motorns oljetryck, bränslenivå; bränsletryck högt/lågt; hydrauloljenivå, parkeringsbroms; oljetryck i primärstyrning; färdbromsoljetryck; varningslampa; motorfel; förbikoppling av transmissionsfilter
 • Värmeanläggning och defroster
 • Signalhorn
 • Mugghållare och personliga fack på höger konsol
 • Förvaringsutrymme bakom sätet
 • Yttre backspeglar
 • Cat-komfortstol (tygklädd) med fjädring
 • Säkerhetsbälte
 • Rattstång, justerbar vinkel
 • Vindrutetorkare/spolare (fram och bak)
 • Fönster, skjutbara (vänster och höger sida)

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL
 • Däck finns tillgängliga från Triangle, Maxam och Bridgestone
 • Tillgängligheten varierar beroende på region. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information

VÄTSKOR
 • Färdigblandad 50 % koncentrerad kylvätska med extra lång livslängd som ger frysskydd ner till -34� C (-29� F)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
 • Lyft och skopa återgång till grävläge frånslag (elektromagnetisk), mekanisk justering
 • Kopplingar, Cat O-ringstätning
 • Låsbara serviceluckor
 • Främre stänkskärm, stål
 • Grill, luftburna partiklar
 • Draganordning med dragbult
 • Huv, serviceluckor
 • Slangar, Cat XT
 • Motvikt
 • Länkage, Z-balk, smitt tvärrör/tiltspak
 • S�O�S? oljeprovtagningsventiler
 • Synglas: – kylvätska – hydraulolja; växellådsoljenivå
 • Tryckuttag för diagnosändamål
 • Förberedd för Product Link

950 GC Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING
 • Startpaket för kall väderlek (motorblocksvärmare, elektrisk och eterstarthjälp)
 • Tredje hydraulfunktion med traditionell spak
 • Reglage för redskapsfäste
 • Differentialbromsar
 • Lastarmsfjädring
 • Luftfjädrad förarstol
 • Nödstyrning, elektrisk
 • Reversibel kylfläkt (automatiskt/manuellt reglerad)
 • Verktygslåda
 • Solskydd, bak
 • Omvandlare med hög kapacitet 12 V/15 A
 • Roterande varningsljus
 • Extra arbetsbelysning (4), halogen eller LED
 • Radio
 • Skärmförlängningar/vägkörning