926M

Små hjullastare 926M

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal bruttoeffekt
168 HP
125 kW
Arbetsvikt
28193 lb
12789 kg
Skopvolymer
1,9–5,0 m³ (2,5–6,5 yd³)
1,9–5,0 m³ (2,5–6,5 yd³)

Översikt

Utrustad för jobbet

Cat 926M Liten hjullastare sätter standarden för produktivitet, bränsleeffektivitet och förarkomfort. Det förbättrade, optimerade lastarlänkaget med Z-balk ger den snabba lastningskapaciteten hos den traditionella Z-balken och dessutom parallellyftförmågan och lasthanteringskapaciteten hos en redskapsbärare. C7.1 ACERT-motorn med högt vridmoment och låg hastighet arbetar i samklang med en intelligent hydrostatisk drivlina som ger bränsleeffektivitet som standard. Uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final/EU steg V med en miljövänlig modul för rena emissioner konstruerad för självreglering, så att du kan koncentrera dig på arbetet. Upplev den nya branschstandarden.

Fördelar

Minskad med 30% Engine Speed

Lägre motorvarvtal minskar bränsleförbrukningen.

MER Kontroll

Förfinad styrning med konsekventa och förutsägbara bromssträckor.

Klassledande 68 dB(A) Ljudnivå

Vid 1 600 varv/min i standardläget.

Produktspecifikation för 926M

Maximal bruttoeffekt 168 HP 125 kW
Cylinderdiameter 4 in 105 mm
Slaglängd 5 in 135 mm
Slagvolym 427 in³ 7.01 l
Nominell nettoeffekt 148 HP 110 kW
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 588 ft·lbf 797 N·m
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) (Standardeffektläge: växel 1–3*) 148 HP 109 kW
Maximal bruttoeffekt – 1 600 rpm – ISO 14396 (DIN) (standardeffektläge: intervall 1–3*) 162 mhp 162 mhp
Maximal bruttoeffekt – 1 800 rpm – ISO 14396 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 168 HP 125 kW
Nominell nettoeffekt – 1 600 rpm – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 156 HP 116 kW
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (prestandaeffektläge): Gruppväxel 1-4 517 ft·lbf 702 N·m
Maximal nominell bruttoeffekt – maximalt motorvarvtal (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 1800 r/min 1800 r/min
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 573 ft·lbf 777 N·m
Nominell nettoeffekt – 1 800 rpm – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 163 HP 122 kW
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 586 ft·lbf 795 N·m
Nominell nettoeffekt – 1 800 rpm – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 166 mhp 166 mhp
Maximal bruttoeffekt – 1 800 rpm – ISO 14396 (DIN) (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 170 mhp 170 mhp
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (prestandaeffektläge: Gruppväxel 1-4 153 HP 114 kW
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (standardeffektläge): växel 1–3*) 517 ft·lbf 702 N·m
Maximal bruttoeffekt – 1 600 rpm – ISO 14396 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 160 HP 119 kW
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 601 ft·lbf 815 N·m
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv/min – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: Gruppväxel 1-4 149 HP 111 kW
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (standardeffektläge: växel 1–3*) 146 HP 109 kW
Slagvolym (prestandaeffektläge: växelintervall 1–4) 427 in³ 7.01 l
Slagvolym (standardeffektläge: växelintervall 1–3*) 427 in³ 7.01 l
Motormodell Cat C7.1** Cat C7.1**
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) (prestandaeffektläge: Gruppväxel 1-4 155 HP 114 kW
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv/min – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: växel 1–3*) 142 HP 106 kW
Nominell nettoeffekt – 1 600 rpm – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 158 mhp 158 mhp
Obs! (1) Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet. Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet.
Maximal nominell bruttoeffekt – Maximalt motorvarvtal (standardeffektläge: intervall 1–3*) 1600 r/min 1600 r/min
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 153 HP 114 kW
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) 155 HP 114 kW
Obs! (2) Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem.
Emissioner Motorn uppfyller emissionskraven i U.S EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Motorn uppfyller emissionskraven i U.S EPA Tier 4 Final/EU steg IV.
Obs! (3) * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik. * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik.
Obs! (4) **Cat C7.1-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final/steg V för terränggående fordon. **Cat C7.1-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final/steg V för terränggående fordon.
Nominell nettoeffekt – 1 800 rpm – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 164 HP 122 kW
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249:2007 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 587 ft·lbf 796 N·m
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249:2007 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Nominell nettoeffekt – 1 600 rpm – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 156 HP 116 kW
Skopvolymer 1,9–5,0 m³ (2,5–6,5 yd³) 1,9–5,0 m³ (2,5–6,5 yd³)
Skopvolymer – lastarskopa 1,9–2,5m³ (2,5–3,2yd³) 1,9–2,5m³ (2,5–3,2yd³)
Skopvolymer – lätta material 3,1–5,0m³ (4,0–6,5yd³) 3,1–5,0m³ (4,0–6,5yd³)
Arbetsvikt 28193 lb 12789 kg
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Obs! (2) Den dynamiska ljudnivån för föraren enligt ISO 6396:2008*, med en korrekt monterad och underhållen hytt, är:
– Standardhytt: 68 ±3 dB(A)
– Deluxe-hytt: 66 ±2 dB(A)
Den dynamiska ljudnivån för föraren enligt ISO 6396:2008*, med en korrekt monterad och underhållen hytt, är:
– Standardhytt: 68 ±3 dB(A)
– Deluxe-hytt: 66 ±2 dB(A)
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Obs! (3) *Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorkylfläkten. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. *Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorkylfläkten. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
Styrcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 1.6 in 40 mm
Styrcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 2.8 in 70 mm
Maximalt flöde – styrpump 34 gal/min 130 l/min
Styrcykeltid – Helt åt vänster till helt åt höger –Min RPM: Begränsat pumpflöde 2.8 s 2.8 s
Maximalt arbetstryck – styrpump 3500 psi 24130 kPa
Styrcykeltid – Helt åt vänster till helt åt höger – Max: 90 rpm rattrotation 2.4 s 2.4 s
Styrcykeltid – från helt åt vänster till helt åt höger – vid 1 800 rpm: 90 rpm rattrotation 2.4 s 2.4 s
Styrcylinder, dubbelverkande – slaglängd 17.2 in 438 mm
Antal rattvarv – helt vänster till helt höger eller helt höger till helt vänster 3.5 varv 3.5 varv
Maximalt styrvridmoment – 0° (maskinen rak) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Maximalt styrvridmoment – 40° (fullt utslag) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Ramstyrningsvinkel – varje riktning 40° 40°
Motorns vevhus 5.3 gal (US) 20 l
Bränsletank 51.5 gal (US) 195 l
Främre axlar 6.9 gal (US) 26 l
Bakaxlar 6.6 gal (US) 25 l
Kylsystem 7.9 gal (US) 30 l
Transmission – växellåda 2.2 gal (US) 8.5 l
Obs! DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1.
Hydraultank 23.8 gal (US) 90 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 42.3 gal (US) 160 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5 gal (US) 19 l
Hydrauliska cykeltider – standardläge vid 1600varv/min – total cykeltid 10.5 s 10.5 s
Tiltcylinder, dubbelverkande – slaglängd 21.9 in 555 mm
Hydrauliska cykeltider – prestandaläge vid 1800varv/min – total cykeltid 9.5 s 9.5 s
Hydrauliska cykeltider – standardläge vid 1600varv/min – ned till markstödsläge, maximal lyfthöjd till marknivå 2.6 s 2.6 s
Lyftcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 4.3 in 110 mm
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – ned till markstödsläge (maximal lyfthöjd till marknivå) 2,6/2,6 sekunder 2,6/2,6 sekunder
Hydrauliska cykeltider – prestandaläge vid 1800varv/min – ned till markstödsläge, maximal lyfthöjd till marknivå 2.6 s 2.6 s
Lyftcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 2.4 in 60 mm
Maximalt flöde – redskapspump 40 gal/min 150 l/min
Hydrauliska cykeltider – standardläge vid 1600varv/min – höjning, marknivå till maximal lyfthöjd 6.2 s 6.2 s
Maximalt arbetstryck – redskapspump 3771 psi 26000 kPa
Lyftcylinder, dubbelverkande – slaglängd 28.7 in 728 mm
Hydrauliska cykeltider – standardläge vid 1600varv/min – tippning, vid maximal lyfthöjd 1.7 s 1.7 s
Hydrauliska cykeltider – prestandaläge vid 1800varv/min – tippning, vid maximal lyfthöjd 1.5 s 1.5 s
Tiltcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 5.1 in 130 mm
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 4:e funktion* 40 gal/min 150 l/min
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – höjning (marknivå till maximal lyfthöjd) 5,5/6,2 sekunder 5,5/6,2 sekunder
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – total cykeltid 9,6/10,5 sekunder 9,6/10,5 sekunder
Tiltcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 2.8 in 70 mm
Avlastningstryck – tiltcylinder – 3:e och 4:e funktionens avlastningstryck 4061 psi 28000 kPa
Obs! (1) *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad. *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad.
Avlastningstryck – tiltcylinder 4061 psi 28000 kPa
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e och 4:e funktion 3771 psi 26000 kPa
Hydrauliska cykeltider – prestandaläge vid 1800varv/min – höjning, marknivå till maximal lyfthöjd 5.5 s 5.5 s
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – tömning (vid maximal lyfthöjd) 1,5/1,7 sekunder 1,5/1,7 sekunder
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 3:e funktion* 40 gal/min 150 l/min
Obs! (1) EU-direktiv ”2000/14/EG”. EU-direktiv ”2000/14/EG”.
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Framåt och bakåt – gruppväxel 4 25 mile/h 40 km/h
Framåt och bakåt – gruppväxel 1* 1–13 km/h (0,6–8 mph) 1–13 km/h (0,6–8 mph)
Framåt och bakåt – gruppväxel 2 8 mile/h 13 km/h
Framåt och bakåt – gruppväxel 3 17 mile/h 27 km/h
Obs! *Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph). *Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph).
Maximalt flöde – redskapspump – 3:e funktion 40 gal/min 150 l/min
Bakaxel – dragkraftshjälp – tillval Differential med begränsad slirning Differential med begränsad slirning
Bakaxel – pendlingsvinkel efter däckstorlek – 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10,5 grader ±10,5 grader
Bakaxel – pendlingsvinkel efter däckstorlek – 17.5 R25 ±13,5 grader ±13,5 grader
Bakaxel Pendlande Pendlande
Framaxel Fast Fast
Bromsar – färdbromsar Invändiga våta skivor Invändiga våta skivor
Bromsar – parkering Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring
Tipplast vid full sväng 16587 lb 7524 kg
Fram Fast; differentialspärr (standard) Fast; differentialspärr (standard)
Bak Pendlande ±11 grader; öppen differential (standard); differential med begränsad slirning (tillval) Pendlande ±11 grader; öppen differential (standard); differential med begränsad slirning (tillval)
Obs! (1) Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar. Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar.
Andra alternativ 20,5 R25, radial (L-2); 20,5 R25, radial (L-5); 20,5–25 12PR (L-2); 20,5–25 12PR (L-3); 20,5–25 16PR (L-5); 17,5 R25, radial (L-2); 17,5 R25, radial (L-3); 17,5 R25, radial (L-5); 550/65 R25 radial (L-3); lunnare/lantbruk 20,5 R25, radial (L-2); 20,5 R25, radial (L-5); 20,5–25 12PR (L-2); 20,5–25 12PR (L-3); 20,5–25 16PR (L-5); 17,5 R25, radial (L-2); 17,5 R25, radial (L-3); 17,5 R25, radial (L-5); 550/65 R25 radial (L-3); lunnare/lantbruk
Obs! (2) Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph). Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph).
Obs! (3) Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp.
Standardstorlek 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3)
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717ton.
Återvinningsbarhet 94% 94%

926M Standardutrustning

DRIVLINA

 • Duo-Cone™-tätningsskydd
 • Automatisk motoravstängning efter tomgång
 • Cat C7.1-motor
  – Effektlägen (standard och prestanda)
  – Effekt per gruppväxel (hög effekt i gruppväxel 4)
  – Turboladdning och efterkylning
  – Dieselpartikelfilter (permanent)
 • Kodstart (kräver sekundär display)
 • Differentialspärr på framaxeln
 • Helhydrauliska, kapslade, våta skivbromsar
 • Hydrauliskt driven automatfläkt
 • Hydrostatisk transmission med elektronisk kontroll
  – Förarlägen (Standard, TC, Hydrostat och Is)
  – Aggressivitet för körriktningsväxling (snabb, medel, långsam)
  – Dragkraftskontroll, justering av hjulmoment
  – Krypkörningsreglage, justering av körhastighet
 • Parkeringsbroms, elektrisk
 • Kylsystem av enplanstyp, brett och med en täthet av sex flänsar per tum
 • Provtagningsportar
 • Gasreglagespärr och hastighetsbegränsare

HYDRAULIK

 • Automatisk sänkning av lyft och tilt-kickout, justerbar från hytten
 • Skop- och gaffellägen, justerbar från hytten
 • Cylinderdämpning vid frånslag och mekaniska ändstopp
 • Finlägeskontroll (snabb, medium, långsam)
 • Inställning av hydraulrespons (snabb, medium, långsam)
 • Lastkännande hydraulik och styrning
 • Stolmonterade joystickreglage

ELSYSTEM

 • Kraftig generator, 115 A
 • Batterier, 1 000 CCA (2) 24 V-system, strömbrytare
 • Backvarningslarm
 • Nödströmställare
 • Halogenlampor för arbetsbelysning och körstrålkastare, LED-bakljus
 • Product Link™ PRO med ett treårigt abonnemang
 • Lättåtkomlig anslutning för startkablar
 • Återställningsbara brytare för huvudström och viktiga funktioner

FÖRARMILJÖ

 • 75 mm (3 tum) rullbälte i klar färg med hörbart larm och indikator
 • Automatisk temperaturreglering
 • Hytt, trycksatt
 • Bakåtriktad kamera med skärm
 • Extern uppvärmda speglar med lägre parabolisk del
 • Hyttdörr öppningsbar från marknivå
 • Reglage för hydraullås
 • Spegel, enkel
 • Fack för matlåda
 • Radioförberedda högtalare
 • Bakruta med defroster, elektrisk
 • Flerfunktionsreglage på rattstång – belysning, torkare och körriktningsvisare
 • Lutningsbar och utdragbar ratt
 • Tonat glas i vindruta
 • Spolarförsedd främre torkare/spolare, 2 hastigheter och intervall, fram, lampor, torkare, körriktningsvisare
 • Fjädrande säte, tyg

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

 • Stora luckor med justerbar öppnings-/stängningshjälp
 • Cat optimerad Z-balklänkage med parallellyft
 • Dragkrok med pinne
 • Framdragna smörjställen
 • Låsbara utrymmen och skåp

926M Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

 • Automatisk smörjning, integrerad i den sekundära displayen
 • Extra flöde, tredje och fjärde funktion
 • Differential, begränsad slirning, bak
 • Varningsljus, blinkande
 • Hytt, Deluxe (standard i Europa)
  – Kamera, bakåtriktad, integrerad i den avancerade skärmen
  – Elektriskt justerbara och uppvärmda yttre backspeglar (2)
  – Sekundär display för aktivering av funktioner och justering av parametrar
  – LED-innerbelysning
  – Sollucka, fram och bak
  – Sekundär pekskärm
  – Lastarmsfjädring med justerbar hastighetsaktivering
  – Påminnelser om förebyggande underhåll
  – Inbyggd hjälpfunktion (26 språk)
 • Kamera, takmonterad, vy framåt med separat skärm*
 • Kallstartspaket
  – Eterstarthjälp, motorvärmare och extra batterier, 1 000 CCA (fyra totalt)
 • Motvikt, ytterligare tillval
 • Redskapsfäste, (Fusion och ISO 23727)
 • Skräppaket (låg, medium, hög)
 • Stänkskärmar (utfällbart skydd och heltäckande)
 • Skyddspaket
 • Länkage, höglyfts
 • Belysning, extra, halogen eller LED med motorrums- och DEF-belysning
 • Payload-teknik
  – Cat Production Measurement (CPM)
  – CPM-skrivare
 • Product Link ELITE med funktioner för push-meddelanden från programvara, dataloggning, histogram och trendidentifiering
 • Radiopaket
 • Bakåtriktad objektdetektering
 • System för lastarmsfjädring, justerbar via den sekundära displayen
 • Säten
  – Deluxe-säte – fullt justerbart, tyg, luftfjädrat säte med medelhögt ryggstöd
  – Premium-säte – fullt justerbart och luftfjädrat i skinn och tyg med högt ryggstöd och luftsvankstöd. Sätets sittdyna och ryggstöd är uppvärmda och ventilerade.
 • Styrning
  – Dubbelläge och sekundärt
 • Övervakning av däcktryck (TPM)
 • *OBS! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner.

Jämför 926M med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

 • Cat Command Fjärrkonsol och station

  Öka säkerheten vid farliga arbeten och höj produktiviteten med Cat® Command. Fjärrlösningarna i Command innefattar inbyggda elektroniska och siktbaserade system som gör det möjligt att styra maskinen utan att vara på plats i hytten.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Öka säkerheten vid farliga arbeten och höj produktiviteten med Cat® Command. Fjärrlösningarna i Command innefattar inbyggda elektroniska och siktbaserade system som gör det möjligt att styra maskinen utan att vara på plats i hytten.

Upptäck tekniken
 • Cat VisionLink

  Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  926M

Visa fler erbjudanden