930M Avfallshanterare

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cats avfallshanterare 930M sätter en ny standard för produktivitet, bränsleeffektivitet och komfort. C7.1 ACERT-motorn med högt vridmoment och låg hastighet arbetar i samklang med en intelligent hydrostatisk drivlina som ger bränsleeffektivitet som standard. Ett komplett utbud av lösningar för skydd och skräphantering finns tillgängliga för att uppfylla behoven i de mest krävande miljöerna. Extremt låga ljudnivåer, stor, rymlig hytt och intuitiva reglage gör att du kan arbeta bekvämt hela dagen och hela natten om det skulle behövas. Upplev den nya branschstandarden.

Motor

Enheter:
Maximal bruttoeffekt 164.0 HP 122.0 kW Less
Kolvdiameter 4.0 tum 105.0 mm Less
Slag 5.0 tum 135.0 mm Less
Slagvolym 427.0 tum³ 7.01 l Less
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) 166.0 HP 122.0 kW Less
Motormodell Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 164.0 HP 122.0 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 1 600 varv/min – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: växel 1–3*) 154.0 HP 115.0 kW Less
Maximal nominell bruttoeffekt – Maximalt motorvarvtal (Standardeffektläge: växel 1–3*) 1600.0 varv/min 1600.0 varv/min Less
Anmärkning (3) Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik- och transmissionssystem. Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik- och transmissionssystem. Less
Anmärkning (4) Gnistfångarprestanda som standard – uppfyller prestandakraven i EN 1834-1.2000 (avsnitt 6.4.2 Visuell kontroll). Gnistfångarprestanda som standard – uppfyller prestandakraven i EN 1834-1.2000 (avsnitt 6.4.2 Visuell kontroll). Less
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (Standardeffektläge: växel 1–3*) 592.0 ft·lbf 804.0 N·m Less
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (Standardeffektläge: växel 1–3*) 160.0 HP 119.0 kW Less
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) (Standardeffektläge: växel 1–3*) 162.0 HP 119.0 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 1 600 varv/min – ISO 9249 (1977)/EU 80/1269 vid lägsta fläkthastighet (Standardeffektläge: växel 1–3*) 156.0 HP 116.0 kW Less
Nominell nettoeffekt vid 1 600 varv/min – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (Standardeffektläge: växel 1–3*) 158.0 HP 116.0 kW Less
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (Standardeffektläge: växel 1–3*) 566.0 ft·lbf 768.0 N·m Less
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (1977)/EU 80/1269 (Standardeffektläge: växel 1–3*) 572.0 ft·lbf 776.0 N·m Less
Emissioner Motorn uppfyller emissionskraven i U.S EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Motorn uppfyller emissionskraven i U.S EPA Tier 4 Final/EU steg IV. Less
Anmärkning (1) * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik. * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik. Less
Anmärkning (2) Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet. Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet. Less

Skopor

Skopvolymer 3,0–5,0 m3 (3,9–6,5 yd3) 3,0–5,0 m3 (3,9–6,5 yd3) Less

Weights

Arbetsvikt 33396.0 lb 15153.0 kg Less

Hytt

ROPS-skydd ISO 3471: 2008 ISO 3471: 2008 Less
FOPS-skydd ISO 3449: 2005 nivå II ISO 3449: 2005 nivå II Less
Anmärkning (1) * Mätningarna utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala hastighet. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. * Mätningarna utfördes vid 70 % av motorkylfläktens maximala hastighet. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Less
Anmärkning (2) Miljömärkningsetiketten Blue Angel är ett valfritt tillbehör endast för Europa. Miljömärkningsetiketten Blue Angel är ett valfritt tillbehör endast för Europa. Less

Lastarens hydraulsystem

Maximalt flöde – Redskapspump 50.0 gal/min 190.0 l/min Less
Maximalt arbetstryck – Redskapspump 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
Cykeltider: Prestanda (HP+) vid 1 800 varv/min/Standardeffektläge vid 1 600 varv/min - Höjning (marknivå till maximal lyfthöjd) 5,1/5,7 sekunder 5,1/5,7 sekunder Less
Avlastningstryck – Tiltcylinder: 3:e funktionens avlastningstryck 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Lift Cylinders, Double Acting: Stroke 28.7 tum 728.0 mm Less
Avlastningstryck – Tiltcylinder 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Lyftcylinder: Dubbelverkande – kolvstångsdiameter 2.6 tum 65.0 mm Less
Cykeltider: Prestanda (HP+) vid 1 800 varv/min/Standardeffektläge vid 1 600 varv/min - tömning (vid maximal lyfthöjd) 1,5/1,7 sekunder 1,5/1,7 sekunder Less
Cykeltider: Prestanda (HP+) vid 1 800 varv/min/Standardeffektläge vid 1 600 varv/min - ned till markstödsläge (maximal lyfthöjd till marknivå) 2,7/2,7 sekunder 2,7/2,7 sekunder Less
Maximalt flöde – Redskapspump: maximalt flöde för 3:e funktion* 50.0 gal/min 190.0 l/min Less
Lyftcylinder: dubbelverkande – cylinderdiameter 4.7 tum 120.0 mm Less
Tiltcylinder: dubbelverkande – cylinderdiameter 5.9 tum 150.0 mm Less
Tiltcylinder: dubbelverkande – kolvstångsdiameter 3.5 tum 90.0 mm Less
Tiltcylinder: Dubbelverkande – slaglängd 21.9 tum 555.0 mm Less
Cykeltider: Prestanda (HP+) vid 1 800 varv/min/Standardeffektläge vid 1 600 varv/min – total cykeltid 9,3/10,1 sekunder 9,3/10,1 sekunder Less
Avlastningstryck – Tiltcylinder: Maximalt arbetstryck för 3:e funktionen 3626.0 psi 25000.0 kPa Less

Styrning

Styrcylinder: dubbelverkande – cylinderdiameter 2.8 tum 70.0 mm Less
Styrcylinder: Dubbelverkande – kolvstångsdiameter 1.6 tum 40.0 mm Less
Maximalt styrvridmoment – 0° (maskinen rak) 37155.0 ft·lbf 50375.0 N·m Less
Styrcylinder: Dubbelverkande – slaglängd 17.2 tum 438.0 mm Less
Styrcykeltid (helt åt vänster till helt åt höger) – högsta varv/min: 90 varv/min rattrotation 2.4 Sekunder 2.4 Sekunder Less
Maximalt arbetstryck – styrpump 3500.0 psi 24130.0 kPa Less
Styrcykeltid (helt åt vänster till helt åt höger) – lägsta varv/min: begränsat pumpflöde 2.8 Sekunder 2.8 Sekunder Less
Maximalt styrvridmoment – 40° (fullt utslag) 27747.0 ft·lbf 37620.0 N·m Less
Maximalt flöde – Styrpump 34.0 gal/min 130.0 l/min Less

Volymuppgifter - service

Kylsystem 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Bränsletank 51.5 gal (US) 195.0 l Less

Rymduppgifter – service

Motorns vevhus 5.3 gal (US) 20.0 l Less
Främre axlar 6.9 gal (US) 26.0 l Less
Transmission (växellåda) 2.2 gal (US) 8.5 l Less
Bakaxlar 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Hydrauliskt system – Inklusive tank 43.6 gal (US) 165.0 l Less

Transmission

Framåt och bakåt: Gruppväxel 4 25.0 mile/h 40.0 km/tim Less
Framåt och bakåt: Gruppväxel 3 17.0 mile/h 27.0 km/tim Less
Framåt och bakåt: Gruppväxel 2 8.0 mile/h 13.0 km/tim Less
Anmärkning * Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i Grupp 1, via pekskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph). * Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i Grupp 1, via pekskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph). Less
Framåt och bakåt: Gruppväxel 1* 1–13 km/h (0,6–8 mph) 1–13 km/h (0,6–8 mph) Less

Service Refill Capacities

Hydraultank 23.8 gal (US) 90.0 l Less

Drivlina

Framaxel: dragkraftshjälp* Differentialspärr (standard) Differentialspärr (standard) Less
Bakaxel: Pendlingsvinkel efter däckstorlek - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10,5 grader ±10,5 grader Less
Bakaxel Pendlande Pendlande Less
Framaxel Fast Fast Less
Bakaxel: Traction Aid (tillval) Differential med begränsad slirning Differential med begränsad slirning Less

Driftspecifikationer

Tipplast vid full sväng 18163.0 lb 8241.0 kg Less

Kraftöverföring

Bromsar – parkering Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Less
Bromsar – färdbromsar Invändiga våta skivor Invändiga våta skivor Less

930M Avfallshanterare Standardutrustning

DRIVLINA
 • Skydd för axeltätningar
 • Automatisk motoravstängning efter tomgång
 • Motor Cat C7.1 ACERT:
  – Effektlägen (standard och prestanda)
  – Effekt per gruppväxel (hög effekt i gruppväxel 4)
  – Turboladdning och efterkylning
  – Vevhusfilter
  – Dieselpartikelfilter (permanent)
 • Kylvätskeskydd till -34 °C (-29 °F)
 • Differentialspärr på framaxeln
 • Luftrenare av torr typ
 • Helhydrauliska, kapslade, våta skivbromsar
 • Bränsleluftningspump, automatisk
 • Bränsle-/vattenavskiljare
 • Hydrauliskt driven, behovsstyrd fläkt
 • Intelligent hydrostatisk transmission:
  – Drivlinans lägen
  – Körriktningsväxlingens aggressivitet
  – Dragkraftskontroll, justering av hjulmoment
  – Krypkörningsreglage, justering av körhastighet
 • Livstidssmorda drivaxlar
 • Parkeringsbroms, elektrisk
 • Kylarpaket med sex flänsar per tum, stort mellanrum
 • S·O·SSM-provtagningsportar
 • Gasreglagespärr och hastighetsbegränsare

HYDRAULIK
 • Automatisk lyft-, sänk- och lutningskickout
 • Skop- och gaffellägen, justerbar från hytten
 • Cylinderdämpning vid kickout och ändstopp
 • Finlägeskontroll i gaffelläge
 • Inställning för hydraulisk respons
 • Lastkännande hydraulik och styrning
 • Stolmonterade joystickreglage

ELSYSTEM
 • Kraftig generator, 115 A
 • 12 V eluttag i hytt (2)
 • Batterier, 1 000 CCA (2) 24 V-system
 • Backvarningslarm
 • Nödavstängningsbrytare
 • Kraftig startmotor med reduktionsväxel
 • Product Link PRO med provprenumeration
 • Lättåtkomlig anslutning för startkablar
 • Återställningsbara brytare för huvudström och viktiga funktioner

FÖRARMILJÖ
 • 75 mm (3 tum) rullbälte med hörbart larm och indikator
 • Automatisk temperaturreglering
 • Förvaringsnät
 • Hytt, sluten och trycksatt
 • Mugghållare
 • Extern uppvärmda speglar med lägre parabolisk del
 • Hyttdörr öppningsbar från marknivå
 • Mätare:
  – Digital timmätare, vägmätare, varvräknare, körhastighets- och körriktningsindikator
  – Mätare för kylvätsketemperatur
  – Bränsle- och dieselavgasvätskenivå
  – Mätare för hydrauloljetemperatur
 • Reglage för hydraullås
 • Belysning i hytt, dörr och tak
 • Inre backspeglar (2)
 • Fack för matlåda
 • Varningsindikatorer för föraren
 • Radioförberedda högtalare
 • Bakruta med defroster, elektrisk
 • Stolmonterade reglage, justerbara
 • Skjutbara sidorutor
 • Flerfunktionsreglage på rattstång – belysning, torkare och körriktningsvisare
 • Fjädrad stol, tyg
 • Lutningsbar och utdragbar ratt
 • Spolarförsedd torkare/spolare, fram och bak

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
 • Dörrar med stor öppning
 • Parallellyftande lastarlänkage
 • Dragkrok med pinne
 • Framdragna smörjställen
 • Låsbara utrymmen och skåp

STANDARDUTRUSTNING I EU
 • Hytt, deluxe
 • Bakåtriktad kamera

930M Avfallshanterare Tillvalsutrustning

TILLVAL
 • Frostskyddsmedel/kylvätska med utökad livslängd
 • Autosmörjning, integrerat i pekskärm
 • Extra flöde, tredje och fjärde funktion
 • Axlar, differential, begränsad slirning, bak
 • Axlar, förhöjda ventilatorer
 • Varningsljus, blinkande
 • Hytt, deluxe (standard i Europa):
  – Automatisk fläktreglering
  – Elektriskt justerbara uppvärmda speglar (2)
  – Innerbelysning med lysdioder
  – Pekskärm
 • Lastarmsfjädring justerbar hastighetsaktivering
 • Påminnelser om förebyggande underhåll
 • Inbyggd hjälpfunktion (22 språk tillgängliga)
 • Skärmar, fram och bak
 • Kamera, bakåtsikt (standard i Europa)
 • Cat Production Measurement (CPM) – helt integrerat vågsystem, med extra skrivare som kan skriva ut upp till tre kopior av viktetiketten
 • Kallstartspaket:
  –Eterstarthjälp, motorvärmare och extra batterier, 1 000 CCA (fyra totalt)
 • Redskapsfäste, (Fusion och ISO 23727)
 • Skyddspaket mot skräp:
  – Låg – standardpaket med sex flänsar per tum
  – Medel – reverserande fläkt och Syklone-förrenare
  – Hög – lägger till en tätad generator till medelpaketet
 • Stänkskärmar (utfällbart skydd och heltäckande)
 • Skydd:
  – Drivlina, (nedre, sida, drivaxel och vevhus)
  – Vindruta och belysning
  – Cylindrar, tiltning och styrning
 • Belysning, extra, halogen eller LED med motorrumsbelysning
 • Bakåtriktad objektdetektering
 • Radioutrustning:
  – Radioförberedd med Bluetooth
  – Radio, AM/FM med Bluetooth och klocka
  – Radio, AM/FM med CD-spelare deluxe, väderradio, Bluetooth och klocka
 • Säten:
  – Deluxe-säte – fullt justerbart, tyg, luftfjädrat säte med högt ryggstöd
  – Premium-säte – fullt justerbar och luftfjädrad läder- och tygstol med högt ryggstöd och luftsvankstöd. Uppvärmd och kyld sittdyna och ryggstöd.
 • Styrning:
  – Dubbelläge och sekundärt
 • Däck:
  – Diagonala, 17.5, 20.5–25
  – Radial, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25
 • Övervakning av däcktryck (TPM) – helt integrerat system med varningar vid högt och lågt tryck
 • Verktygslåda – 0,03 m3 (1,2 fot3) förvaring under hytten
 • Redskap