995

Stora hjullastare 995

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® 3516E
Cat® 3516E
Arbetsvikt – Standard
543772 lb
246651 kg
Skopkapacitetsområde
17,2–43,6 m3 (22,3–57 yd3)
17,2–43,6 m3 (22,3–57 yd3)

Översikt

Samma storlek, mer nyttolast

Nya Cat® 995 Hjullastare är byggd i samma storlek som 994K men ger dig högre nominell nyttolast samt högre produktivitet och prestanda samtidigt som du använder mindre bränsle. Det ger den en fördel på en hel vända vid lastning av Cat-gruvtruckarna 785, 789 och 793 – den ökar produktionen och effektiviteten med upp till 33 % vid lastning av 785, upp till 25 % vid lastning av 789 och upp till 20 % vid lastning av 793. 995 är upp till 21 % effektivare och upp till 24 % mer produktiv jämfört med 994K tack vare högre nominell nyttolast och högre hydraulkraft. 995 uppvisade 31 % ökad effektivitet i Enhanced Eco-läget och 13 % lägre bränsleförbrukning per timme jämfört med 994K i varvtalsspärrläget. Det innebär 23 % mindre koldioxid per flyttad materialenhet. Den har även en mer bekväm förarmiljö med funktioner som förbättrar tryggheten och minskar tröttheten.

Fördelar

Upp till 24 % produktivare

Högre angiven nyttolast, 6 % mer hydraulkraft och jämförbara hydrauliska cykeltider med 994K

Upp till 21 % effektivare

17 % mindre CO2 per flyttad materialenhet jämfört med 994K i motsvarande läge (gasreglagespärr)

Självsäkra förare med mer kraft bakom

Tack vare tillval som Skydd mot däckslirning, Skydd mot lyftstopp, Däckinställning, Förarcoachning och många fler

Produktspecifikation för 995

Motormodell Cat® 3516E Cat® 3516E
Emissioner Motsvarar USA EPA Tier 4 Final/EU steg V eller USA EPA Tier 1 Motsvarar USA EPA Tier 4 Final/EU steg V eller USA EPA Tier 1
Motoreffekt – ISO 14396 1847 HP 1377 kW
Bruttoeffekt – SAE J1995 1870 HP 1394 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 – standardomgivningstemperatur 1739 HP 1297 kW
Nettoeffekt – SAE J1349 – hög omgivningstemperatur 1696 HP 1265 kW
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.5 tum 215 millimeter
Slagvolym 4766 in³ 78.1 l
Högsta vridmoment – 1200varv/min – SAE J1995 8549 lb/ft 11591 N·m
Vridmomentstegring 39% 39%
Obs! (1) Effektklassningen gäller vid tester under referensförhållanden för den specificerade standarden. Effektklassningen gäller vid tester under referensförhållanden för den specificerade standarden.
Obs! (2) Den angivna nettoeffekten gäller för svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, generator, luftrenare och ljuddämpare. Den angivna nettoeffekten gäller för svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, generator, luftrenare och ljuddämpare.
Obs! (3) Angiven bruttoeffekt är med fläkt som går på maximalt varvtal. Angiven bruttoeffekt är med fläkt som går på maximalt varvtal.
Arbetsvikt – Standard 543772 lb 246651 kg
Skopkapacitetsområde 17,2–43,6 m3 (22,3–57 yd3) 17,2–43,6 m3 (22,3–57 yd3)
Arbetsvikt – höga lyft 547675 lb 248421 kg
Nyttolast vid standardlyft (lågt till medeltungt grävmotstånd) 60 ton (US) 54.4 t
Nyttolast vid standardlyft (medeltungt till tungt grävmotstånd) 50 ton (US) 45.3 t
Nyttolast vid höga lyft (lågt till medeltungt grävmotstånd) 55 ton (US) 49.9 t
Nyttolast vid höga lyft (medeltungt till tungt grävmotstånd) 50 ton (US) 45.3 t
Obs! *Kontakta din lokala återförsäljare för att avgöra om din tillämpning är kompatibel med den här högre nyttolasten. *Kontakta din lokala återförsäljare för att avgöra om din tillämpning är kompatibel med den här högre nyttolasten.
Matchning med Cat-truck – standard 785/789 785/789
Matchning med Cat-truck – höga lyft 789/793/794 789/793/794
Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp
Framåt – 1 4.6 mile/h 7.4 km/h
Framåt – 2 8 mile/h 12.9 km/h
Framåt – 3 13.6 mile/h 21.9 km/h
Bakåt – 1 5 mile/h 8.1 km/h
Bakåt – 2 8.8 mile/h 14.1 km/h
Bakåt – 3 14.9 mile/h 24 km/h
Direktdrivning – Framåt 1 Låsning inaktiverad Låsning inaktiverad
Direktdrivning – Framåt 2 8.7 mile/h 14 km/h
Direktdrivning – Framåt 3 15.2 mile/h 24.5 km/h
Direktdrivning – Bakåt 1 Låsning inaktiverad Låsning inaktiverad
Direktdrivning – Bakåt 2 9.6 mile/h 15.5 km/h
Direktdrivning – Bakåt 3 16.8 mile/h 27 km/h
Obs! Körhastigheterna är baserade på 58/85-57-däck. Körhastigheterna är baserade på 58/85-57-däck.
Lyft/tiltsystem – krets Positiv flödeskontroll Positiv flödeskontroll
Lyft/tiltsystem – Pump Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym
Maximalt flöde vid 1700rpm 541 gal/min 2047 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt 5004 psi 34500 kPa
Cylindrar, dubbelverkande – lyft, cylinderdiameter och slaglängd 370 × 1713 mm (14,6 × 67,4 tum) 370 × 1713 mm (14,6 × 67,4 tum)
Dubbelverkande cylindrar – tilt, cylinderdiameter och slaglängd 310 × 1086 mm (12,2 × 42,8 tum) 310 × 1086 mm (12,2 × 42,8 tum)
Pilotsystem Öppen krets och tryckreducering Öppen krets och tryckreducering
Bakåttiltning 4.9 s 4.9 s
Lyft 12.6 s 12.6 s
Tömning 3.1 s 3.1 s
Sänkning med flytläge 4.2 s 4.2 s
Bränsletank – Standard 856 gal (US) 3240 l
Bränsletank med 24 timmars kapacitet 1414 gal (US) 5350 l
Kylsystem 138 gal (US) 520 l
Motorns vevhus 76 gal (US) 288 l
Transmission 110 gal (US) 416 l
Differential – slutväxlar – fram 220 gal (US) 833 l
Differential – slutväxlar – bak 200 gal (US) 757 l
Hydraultank – redskaps- och hydraulfläkt 270 gal (US) 1022 l
Hydraultank – styrning och bromsning 100 gal (US) 379 l
Oljehanteringssystem (ORS)* 20 gal (US) 75.7 l
Obs! *Ej tillgängligt på maskiner för Tier 4 Final/steg V. Inte tillgängligt i alla regioner. *Ej tillgängligt på maskiner för Tier 4 Final/steg V. Inte tillgängligt i alla regioner.
Fram Fast Fast
Bak Ok Ok
Pendlingsvinkel
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Hydraulisk automatfläkt för standardtemperaturer 109.4 °F 43 °C
Hydraulisk automatfläkt för höga omgivande temperaturer (motsvarar Tier 1) 131 °F 55 °C
Hydraulisk automatfläkt för höga omgivande temperaturer (Tier 4 Final) 127.4 °F 53 °C
Ljudnivå för föraren (ISO 6396:2008) – motsvarar Tier 1/EU steg I 74 dB(A) 74 dB(A)
Maskinens ljudnivå (ISO 6395:2008) 119 dB(A) 119 dB(A)
Obs! De angivna ljudnivåerna som listas ovan omfattar både mätosäkerhet och osäkerhet till följd av variation i produktionen. Typisk mätosäkerhet för den här typen av maskin är 2 dBA enligt ISO 4871. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. De angivna ljudnivåerna som listas ovan omfattar både mätosäkerhet och osäkerhet till följd av variation i produktionen. Typisk mätosäkerhet för den här typen av maskin är 2 dBA enligt ISO 4871. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
Ljudnivå för föraren (ISO 6396:2008) – motsvarar Tier 1/EU steg I 73 dB(A) 73 dB(A)
Maskinens ljudnivå (ISO 6395:2008) 117 dB(A) 117 dB(A)
Obs! De angivna ljudnivåerna som listas ovan omfattar både mätosäkerhet och osäkerhet till följd av variation i produktionen. Typisk mätosäkerhet för den här typen av maskin är 2 dBA enligt ISO 4871. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. De angivna ljudnivåerna som listas ovan omfattar både mätosäkerhet och osäkerhet till följd av variation i produktionen. Typisk mätosäkerhet för den här typen av maskin är 2 dBA enligt ISO 4871. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
Styrsystem – krets Pilot med lastavkänning Pilot med lastavkänning
Styrsystem – pump Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym
Total styrningsvinkel 80 grader 80 grader
Styrning, cykeltid – låg tomgång 7.6 s 7.6 s
Styrning, cykeltid – hög tomgång 4.3 s 4.3 s
B-pinnens höjd – max. lyft 28.8 ft 8800 millimeter
Avstånd vid maximal lyfthöjd 19.8 ft 6039 millimeter
Tömningsvinkel vid max. lyft −50,0 grader −50,0 grader
Framaxelns mittlinje till skopans spets 21.9 ft 6688 millimeter
Markfrigång till stötfångaren 4.4 ft 1355 millimeter
Markfrigång till axelmitt 6 ft 1830 millimeter
Markfrigång till ramledens undersida 2.9 ft 898 millimeter
Höjd till avgasrörens överkant 23.2 ft 7067 millimeter
Höjd till huvens överkant 18.6 ft 5682 millimeter
Höjd till ROPS-skyddets överkant 23.4 ft 7119 millimeter
Maximal total höjd – höjd skopa 39.3 ft 11966 millimeter
Maximal total längd 64.6 ft 19693 millimeter
Obs! Lastad, 58/85-57 däck, stillastående lastad däckradie 1 830 mm (6 fot), 596-5330 26 m3 (34 yd3) skopa, 431-0064 HD-spetsar. Lastad, 58/85-57 däck, stillastående lastad däckradie 1 830 mm (6 fot), 596-5330 26 m3 (34 yd3) skopa, 431-0064 HD-spetsar.
Bakåttiltningsvinkel vid max. lyft 59,5 grader 59,5 grader
Bakåttiltningsvinkel – bärläge 47,7 grader 47,7 grader
Bakåttiltningsvinkel – marknivå 39,7 grader 39,7 grader
Räckvidd – max. lyft 9.6 ft 2946 millimeter
Bakaxel – centrumlinje till stötfångare 20.4 ft 6205 millimeter
Spårvidd 14.1 ft 4300 millimeter
Hjulbas 22.3 ft 6800 millimeter
Bredd över däcken (med utbuktning) 18.8 ft 5758 millimeter
B-pinnens höjd – max. lyft 31.6 ft 9657 millimeter
Avstånd vid maximal lyfthöjd 22.6 ft 6896 millimeter
Tömningsvinkel vid max. lyft −50,0 grader −50,0 grader
Framaxelns mittlinje till skopans spets 24.2 ft 7383 millimeter
Markfrigång till stötfångaren 4.4 ft 1355 millimeter
Markfrigång till axelmitt 6 ft 1830 millimeter
Markfrigång till ramledens undersida 2.9 ft 898 millimeter
Höjd till avgasrörens överkant 23.2 ft 7067 millimeter
Höjd till huvens överkant 18.6 ft 5682 millimeter
Höjd till ROPS-skyddets överkant 23.4 ft 7119 millimeter
Maximal total höjd – höjd skopa 42.1 ft 12823 millimeter
Maximal total längd 66.9 ft 20388 millimeter
Obs! Lastad, 58/85-57 däck, stillastående lastad däckradie 1 830 mm (6 fot), 596-5330 26 m3 (34 yd3) skopa, 431-0064 HD-spetsar. Lastad, 58/85-57 däck, stillastående lastad däckradie 1 830 mm (6 fot), 596-5330 26 m3 (34 yd3) skopa, 431-0064 HD-spetsar.
Bakåttiltningsvinkel vid max. lyft 59,4 grader 59,4 grader
Bakåttiltningsvinkel – bärläge 53,5 grader 53,5 grader
Bakåttiltningsvinkel – marknivå 45 grader 45 grader
Räckvidd – max. lyft 9.4 ft 2884 millimeter
Bakaxel – centrumlinje till stötfångare 20.4 ft 6205 millimeter
Spårvidd 14.1 ft 4300 millimeter
Hjulbas 22.3 ft 6800 millimeter
Bredd över däcken (med utbuktning) 18.8 ft 5760 millimeter

995 Standardutrustning

DRIVLINA

 • 3516E-motor med stor slagvolym (HD), mekanisk elektronisk bränslespridare (MEUI™-A), luft-till-luft-efterkylning (ATAAC), diesel, turboaggregat
 • Motorns försmörjning
 • Bränsleurluftningspump, elektrisk
 • Motoravstängning på marknivå
 • Förrenare till motorluftintag (ovanför huven)
 • AMR (Aluminum Modular Radiator)
 • Automatisk eterstarthjälp
 • Elektronisk gasreglagespärr
 • ICTC (momentomvandlare med turbinkoppling) med spärrkoppling och dragkraftkontrollsystem
 • Dragkraftskontrollsystem
 • Powershift med planetväxlar, 3F/3R, elektronisk transmission
 • Fördröjd motoravstängning
 • Oljekylda och flerskiviga färdbromsar
 • Elektrohydraulisk parkeringsbroms

LÄNKAGE

 • Standardlyft

ELSYSTEM

 • Växelströmsgenerator
 • Batterier, litet underhållsbehov
 • 10/15A, 24V till 12V omvandlare
 • Huvudströmbrytare på stötfångaren
 • LED-varningsljud (valbara mönster)
 • LED-belysningssystem (arbetsbelysning, belysning på serviceplattformen, körriktningsvisare/varningsljus)
 • Uttag för starthjälp
 • Startmotor- och transmissionsspärr i stötfångaren
 • 24V start- och laddningssystem
 • Elektriska startmotorer

FÖRARMILJÖ

 • Premiumsäte i läder med uppvärmning och nedkylning, justerbart svankstöd, luftfjädrad dyna och ryggstöd, lutning och lårstöd med två lägen
 • Laminerat, tonat glas
 • Instruktörsstol
 • Dubbla spakar för lyft- och tiltfunktion
 • Redskapsfrånslag
 • Luftkonditionering
 • Cats tryckindikator
 • Pekskärmen visar driftinformation i realtid
 • Värmeaggregat, defroster och automatisk temperaturstyrning
 • Eldriven förrenare i hytten
 • Status för förarnärvaro
 • Start-/laddningssystemsfel
 • Elektronisk drifts- och underhållshandbok
 • Instruktioner för förarreglage
 • Två USB-laddningsportar
 • CB, 12 V-/24 V-uttag och antenn
 • 14-stiftsserviceport
 • 12 V-uttag
 • Valbara tillämpningsprofiler
 • Radio, mute-funktion
 • Starta motorn med en knapptryckning
 • Varningar/indikatorer
 • Knappsats, kontroll med indikatorlampor
 • Hyttbelysning
 • Hållare för matlåda och mugg
 • Elektrohydraulisk styrning med kraftåterkoppling
 • VIMS™ (Vital Information Management System) med informationsdisplay: extern dataport, cykeltimer
 • Klädkrok
 • Mätare med konfigurerbara widgets:
  – Statusindikatorer
  – Räknare för hjulvarvtal
  – Förenklat system för lasthantering
  – Övervakningssystem för däcktryck (tillval)
  – Skopvinkel
  – Kylvätsketemperatur
  – Hydrauloljetemperatur
  – Bränslenivå
  – Oljetemperatur för drivlinan
  – Motorvarvtal (varvräknare)
  – Transmissionsväxel
  – Rörelsehastighet
  – Mätare av motordriftstid

SÄKERHET

 • Stegar från marknivå
 • Kamera för bakåtsikt
 • Framram med trappsteg
 • Gångbord framför hytten
 • Stegar till pumputrymmet med T-handtag och plattform
 • Fästöglor på ROPS och kylarskydd
 • Styrarmslås
 • Trappor på båda sidor av maskinen
 • Trappstegsbelysning (LED)
 • Sparkplåtar
 • Elektriska signalhorn (för verkstad och fältarbete)
 • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum) brett
 • Instruktörsstol med midjebälte, 76 mm (3 tum) brett
 • Backvarningslarm
 • Nödstyrningssystem

MASKINKONTROLL OCH HJÄLPMEDEL

 • Förberedd för MineStar™ Health
 • Förberedd för MineStar GUIDE
 • Förberedd för MineStar Edge

BRÄNSLETANK

 • 12 timmar (3 240 l/856 gal)

KYLNING

 • Paket för standardtemperaturer (rekommenderas för en högsta omgivande temperatur på 43°C (110°F))

SERVICECENTER PÅ MARKNIVÅ

 • Servicecenterljus
 • Oljenivåindikator för redskap och kylfläkt
 • Nivåindikator för styrnings- och bromsolja
 • Nivåindikator för spolarvätska
 • Nivåindikator för transmissionsolja
 • Nivåindikator för DEF (om sådan finns)
 • Bränslenivåindikator
 • Nivåindikator för motorolja
 • Nivåindikator för motorkylvätska
 • Nivåindikator för det automatiska smörjsystemets smörjmedelstank
 • Indikatorlampa för DEF-rensning
 • Transmissionsspärr och LED
 • Startspärr och LED
 • Omkopplare för frånkoppling av kraftigt batteri
 • Brytare för trappstegsbelysning
 • Serviceljusbrytare (om sådan finns)
 • Bränsleavstängningsströmställare
 • Snabbpåfyllningsöppning för motorolja
 • Snabbpåfyllningsöppning för transmissionsolja
 • Snabbpåfyllningsöppning för hydraulisk styrnings- och bromsolja
 • Avtappningsport för hydraulisk styrnings- och bromsolja
 • Snabbpåfyllningsöppning för oljehanteringssystem (om sådant finns)
 • Snabbpåfyllningsöppning för motorkylvätska
 • Påfyllningsöppning för DEF (endast HRC)
 • Snabbpåfyllningsöppning för hydraulolja till redskap och kylfläkt
 • Avtappningsport för hydraulolja till redskap och kylfläkt
 • Påfyllningsöppning för det automatiska smörjsystemets smörjmedelstank
 • 24 V-uttag för starthjälp
 • 240 V uttag för kylmantelvatten- och motoroljevärmare (om sådan finns)
 • 12V-uttag
 • VIMS-nyckelströmställare
 • 14-stifts maskindataport

SERVICE

 • EH-styrning eliminerar behovet av justering av dämpare
 • Kåpdräneringsfilter av patrontyp i tanken med magnetiska pluggar för redskaps-, kylfläkt-, broms- och styrningspumpar
 • Högtrycksfilter i utgångarna för redskaps-, kylfläkt-, broms- samt styrningspumparna
 • Övervakning av pumpeffektivitet
 • Det automatiska smörjsystemet smörjer länkaget, styrningen och axellagren
 • Elektronisk tryckreglering av det automatiska smörjsystemet eliminerar behovet av tryckjustering och övervakar mängden fett beroende på temperatur
 • Stenskydd för länkagets smörjledningar
 • Kopplingar för Cats O-ringtätningar
 • Låsbara serviceluckor
 • Ekologiska avtappningar för motorn, kylaren, hydraultanken, styr- och bromssystemets tank, bromskylningstanken och axlarna
 • System för snabba motoroljebyten
 • Bränslesystem med snabbfyllning på marknivå
 • Transmissionsskydd
 • Dragkrok med dragsprint
 • Cat XT™-slangar
 • Servicecenter på vänster sida
 • Oljeprovtagningsventiler
 • Autosmörjning med automatisk avstängning
 • Serviceport för telematik och Cat Electronic Technician i stötfångaren
 • Givare för återstående livslängd på luftfilter
 • Färdigblandad 50 % koncentrerad, kylvätska med extra lång livslängd som ger frysskydd ner till −34 °C (−29 °F)
 • Bakre insteg till hytt och serviceplattform
 • Lastavkännande styrning
 • Nödstyrning
 • Vandaliseringsskydd med hänglås
 • Servicepaket för rengöring av kylsystemet
 • Serviceport för VIMS och Caterpillars Electronic Technician i stötfångaren
 • Servicebelysning (motorrum, servicecenter)
 • EH-styrning eliminerar behovet av justering av dämpare

EFFEKTIVITET

 • Behovsstyrt gaspådrag, HP Plus och Enhanced Eco-läge
 • Redskapspumpar med variabel slagvolym
 • Lastavkännande styrsystem med variabel slagvolym
 • Kylfläktspump med variabel slagvolym
 • Spärrkoppling för momentomvandlare

995 Tillvalsutrustning

DRIVLINA

 • Oljehanteringssystem (ORS)* (för utökade oljebytesintervall)

LÄNKAGE

 • Höga lyft

FÖRARMILJÖ

 • Gummimonterad vindruta som tål höga stötbelastningar och skyddar mot solen
 • Instruktörsstol med fjädring
 • Joystick för lyft- och tiltfunktion
 • Bluetooth®-kompatibelt maskinsäkerhetssystem
 • Neddragbart solskydd (fram och bak)
 • AM/FM/AUX-radio
 • AM/FM/AUX/USB/BT/CD/SAT-radio

SÄKERHET

 • Eldrivna trappor på marknivå
 • Cat Detect (bakåtriktad objektdetektering)
 • Hjulkilar

KALL VÄDERLEK

 • Förbikoppling av kylfläkt vid kalla väderlekar (rekommenderas för temperaturer under –29°C (–20°F))
 • Startmotor för krävande förhållanden (en extra elektrisk startmotor och två extrabatterier för totalt tre startmotorer och sex batterier) (rekommenderas för temperaturer under 0 °C (32 °F))
 • 240V värmeelement för motorolja och kylvätska (rekommenderas för temperaturer mellan –18°C och –30°C (0°F och –22°F))
 • Bränslevärmare (uppvärmd av cirkulerande värme från motorn och en värmeväxlare) (rekommenderas för temperaturer mellan –18°C och –30°C (0°F och –22°F))
 • Uppvärmda spegla (rekommenderas för temperaturer under 0°C och 32°F)

MASKINKONTROLL OCH HJÄLPMEDEL

 • Cat Payload med funktioner som förhindrar överbelastning
 • Nya Autodig-komponenter:
  – Skydd mot däckslirning
  – Skydd mot lyftstopp
  – Däckinställning
 • Förarcoachning

BRÄNSLETANK

 • 24 timmar (5 350 l/1 414 gal)

KYLNING

 • Paket för höga temperaturer (rekommenderas för en högsta omgivande temperatur på 53°C (127°F))

FÄLGAR OCH DÄCK

 • Fälgar – 1 194 mm (47 tum) (47 × 57); 152 mm (6 tum) fläns. För användning med 58/85-57; 84PR L4-däck
 • Fälgar – 1 194 mm (47 tum) (47 × 57);127 mm (5 tum) fläns. För användning med 60/80 R57; L5R XMine D2 SR-däck
 • Däck – 58/85-57 84PR L4 (kräver 47-tumsfälgar)

RESERVFÄLGAR

 • 1 194 mm (47 tum) 152 mm (44 × 57) (6 tum) fläns
 • 1 194 mm (47 tum) 127 mm (47 × 57) (5 tum) fläns

SERVICE

 • Product Link™ satellit
 • Product Link mobilnät
 • Product Link (dubbelläge – satellit/mobil)
 • Extra servicebelysning (pumputrymme, främre ram och stötfångare)

LJUD

 • Ljudisolerande paket

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

 • Cat Fleet for Surface

  Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

Upptäck tekniken
 • Cat Health

  Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

  Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

Upptäck tekniken
 • Cat Terrain for Loading

  Gruvanläggningens produktion beror på effektiv lastning och transport. Cat® MineStar™ Terrain for loading ökar produktiviteten för dessa aktiviteter samtidigt som den skickar korrekt feedback till nyckelpersonal. Terrain for loading är ett maskinvägledningssystem som visar realtidsdata i hytten – om allt från skopans position och pallens höjd till malmkroppar och volym för material som har schaktats och fyllts. Det gör att varje förare kan maximera maskinens effektivitet, vilket leder till bättre materialhantering, lutningar med större precision och mindre jordbearbetning och slitage.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Gruvanläggningens produktion beror på effektiv lastning och transport. Cat® MineStar™ Terrain for loading ökar produktiviteten för dessa aktiviteter samtidigt som den skickar korrekt feedback till nyckelpersonal. Terrain for loading är ett maskinvägledningssystem som visar realtidsdata i hytten – om allt från skopans position och pallens höjd till malmkroppar och volym för material som har schaktats och fyllts. Det gör att varje förare kan maximera maskinens effektivitet, vilket leder till bättre materialhantering, lutningar med större precision och mindre jordbearbetning och slitage.

Upptäck tekniken

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med 995.

Starta 995-rundtur
close

Mediegalleri

Den stora hjullastaren 995

Den stora hjullastaren 995

Den stora hjullastaren 995

Den stora hjullastaren 995

Den stora hjullastaren 995

Den stora hjullastaren 995

Den stora hjullastaren 995

Den stora hjullastaren 995

Den stora hjullastaren 995

Den stora hjullastaren 995

Den stora hjullastaren 995
Den stora hjullastaren 995
Den stora hjullastaren 995
Den stora hjullastaren 995
Den stora hjullastaren 995
Den stora hjullastaren 995
Den stora hjullastaren 995
Den stora hjullastaren 995
Den stora hjullastaren 995
Den stora hjullastaren 995

Cat® 995 — Introduktion

Cat® 995 — Introduktion

360 View
360 View

Jämför 995 med produkter som ofta jämförs.