18

Väghyvlar 18

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Baseffekt (1:a växeln) – netto
304 HP
227 kW
Arbetsvikt – typiskt utrustad
74324 lb
33713 kg
Bladets bredd
18 ft
5.5 m

Översikt

Håll transportvägar produktiva och effektiva

Mer kraft, mer effektivitet, förbättrad emissionskontroll och ett bredare hyvelblad gör att Cat® 18 (18M3) klarar utmaningarna i samband med gruvdrift. Teknik hjälper föraren och bidrar till att minimera rörelsekostnaderna. Och Cats hållbarhet säkerställer maximal tillgänglighet.

Fördelar

Flytta mer med mindre bränsle

Eco-läge sparar bränsle med bibehållen produktivitet.

Bibehåll tvärfall

Cat Grade Control hjälper föraren att bibehålla rätt tvärfall.

Hantera din maskinpark

Cat MineStar hjälper dig hantera din maskinpark och optimera kvalitet och rörelsekostnader.

Produktspecifikation för 18

Baseffekt (1:a växeln) – netto 304 HP 227 kW
Motormodell Cat® C13 Cat® C13
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 millimeter
Slaglängd 6.2 tum 157 millimeter
Varvtal vid nominell effekt 2 000 varv/min 2 000 varv/min
Standard – kapacitet vid omgivningstemperatur 122 °F 50 °C
Grundeffekt (1:a växeln) – netto – metriskt 309 HP 227 kW
VHP-område – netto 227-266 kW (304-357 hp) 227-266 kW (304-357 hp)
Maximalt vridmoment – ISO 9249 – motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) 1270 lb/ft 1721 N·m
Effektsänkningshöjd – motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) 12973 ft 3954 m
Effektsänkningshöjd – motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 12176 ft 3711 m
Maximalt vridmoment – ISO 9249 – motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 1270 lb/ft 1721 N·m
Standard – fläktvarvtal – minimalt 550 varv/min 550 varv/min
Emissioner (1) U.S. EPA Tier 4 Final/EU:s steg V/Japan 2014 (Tier 4 Final) U.S. EPA Tier 4 Final/EU:s steg V/Japan 2014 (Tier 4 Final)
Vridmomentökning – Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) 40% 40%
Maximalt vridmoment – ISO 9249 – Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) 1306 lb/ft 1771 N·m
Effektsänkningshöjd – Tier 4/steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) 12500 ft 3810 m
Vridmomentökning – motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) 38% 38%
Standard – fläktvarvtal – maximalt 1 450 varv/min 1 450 varv/min
Emissioner (2) Emissionsnormer motsvarande TIER 3/steg IIIa/Japan 2006 (Tier 3) Emissionsnormer motsvarande TIER 3/steg IIIa/Japan 2006 (Tier 3)
Vridmomentökning – motsvarande Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3) 38% 38%
VHP-område – netto – metriskt 227-266 kW (309-362 hp) 227-266 kW (309-362 hp)
Emissioner (3) Emissionsnormer motsvarande TIER 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) Emissionsnormer motsvarande TIER 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2)
Optimerat VHP-område – netto 227-266 kW (304-357 hp) 227-266 kW (304-357 hp)
Slagvolym 763 in³ 12.5 l
Antal cylindrar 6 6
Framåt-/bakåtväxlar 8 framåt/6 bakåt 8 framåt/6 bakåt
Transmission Direktdrivning, powershift, motroterande Direktdrivning, powershift, motroterande
Bromsar – parkering Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring
Bromsar – dynamiskt bromsvridmoment per hjul 27069.27 lb/ft 36701 N·m
Bromsar – färdbromsar Oljeaktiverade, skivor i olja Oljeaktiverade, skivor i olja
Bromsar – nödbromsar Oljeaktiverade, skivor i olja Oljeaktiverade, skivor i olja
Kretstyp Elektrohydrauliskt lastavkännande, stängt mittläge Elektrohydrauliskt lastavkännande, stängt mittläge
Pumptyp Variabel kolv Variabel kolv
Maximalt systemtryck 3590 psi 24750 kPa
Standbytryck 856 psi 5900 kPa
Pumpprestanda* 74 gal/min 280 l/min
Obs! *Pumpkapacitet uppmätt vid 2 150 varv/min. *Pumpkapacitet uppmätt vid 2 150 varv/min.
Framåt – 6:e växeln 16 mile/h 25.8 km/h
Framåt – 2:a växeln 3.8 mile/h 6.1 km/h
Framåt – 8:e växeln 32.1 mile/h 51.7 km/h
Framåt – 5:e växeln 11.8 mile/h 19 km/h
Bakåt – 3:e växeln 6 mile/h 9.7 km/h
Svängradie – framdäckens utsida 30.5 ft 9.3 m
Framåt – 4:e växeln 7.6 mile/h 12.3 km/h
Topphastighet – bakåt 25.3 mile/h 40.8 km/h
Framåt – 7:e växeln 22 mile/h 35.5 km/h
Styrvinkel – vänster/höger 20° 20°
Bakåt – 1:a växeln 2.2 mile/h 3.6 km/h
Framåt – 3:e växeln 5.5 mile/h 8.9 km/h
Bakåt – 4:e växeln 9.3 mile/h 15 km/h
Framåt – 1:a växeln 2.8 mile/h 4.5 km/h
Topphastighet – framåt 32.1 mile/h 51.7 km/h
Bakåt – 6:e växeln 25.3 mile/h 40.8 km/h
Styrutslag – vänster/höger 47.5° 47.5°
Bakåt – 2:a växeln 4.1 mile/h 6.6 km/h
Bakåt – 5:e växeln 17.4 mile/h 28 km/h
Obs! Beräknat med högfriktions- och 23.5R25 L-3-däck. Beräknat med högfriktions- och 23.5R25 L-3-däck.
Bränslevolym 131 gal (US) 496 l
Kylsystem 18.5 gal (US) 70 l
Hydraulsystem – tank 18.5 gal (US) 70 l
Hydraulsystem – totalt 38.6 gal (US) 146 l
DEF-tank 4.2 gal (US) 16 l
Motorolja 9.5 gal (US) 36 l
Transmission – differential – slutväxlar 26 gal (US) 98.5 l
Tandemhus – vardera 34 gal (US) 129 l
Framhjulens spindellagerhus 0.24 gal (US) 0.9 l
Hus för svängbordsdrivning 2.6 gal (US) 10 l
Främre ramkonstruktion – bredd 14 tum 356 millimeter
Framaxel – höjd till centrum 26.4 tum 670 millimeter
Svängbord – diameter 71.7 tum 1822 millimeter
Främre ramkonstruktion – tjocklek 0.6 tum 14 millimeter
Främre ramkonstruktion – höjd 18.1 tum 460 millimeter
Svängbord – bladbalkens tjocklek 2 tum 50 millimeter
Dragram – bredd 3 tum 76 millimeter
Framaxel – hjullutning 18° vänster/17° höger 18° vänster/17° höger
Framaxel – total pendling per sida 35° 35°
Dragram – höjd 8 tum 203 millimeter
Tjocklek sidoväggar – yttre 0.9 tum 22 millimeter
Tjocklek sidoväggar – inre 0.9 tum 22 millimeter
Tandempendling – fram, uppåt 15° 15°
Tandempendling – fram, nedåt 25° 25°
Höjd 25.5 tum 648 millimeter
Bredd 9.3 tum 236 millimeter
Delning, drivkedja 2.5 tum 63.5 millimeter
Hjulaxelavstånd 72.5 tum 1841 millimeter
Bladets bredd 18 ft 5.5 m
Bågradie 16.3 tum 413 millimeter
Öppning 5 tum 126 millimeter
Nedåttryck – maximal bruttovikt 43861 lb 19895 kg
Bladdragkraft* – basbruttovikt 47216 lb 21417 kg
Bladdragkraft* – maximal bruttovikt 52878 lb 23985 kg
Ändstål – bredd 6 tum 152 millimeter
Nedåttryck – basbruttovikt 34008 lb 15426 kg
Skärkantens tjocklek 1.4 tum 35 millimeter
Tjocklek 1 tum 25 millimeter
Bredd 18 ft 5.5 m
Skärstålets bredd 10 tum 254 millimeter
Ändstål – tjocklek 0.75 tum 19 millimeter
Höjd 31 tum 787 millimeter
Obs! *Bladtryck beräknat vid en dragkoefficient på 0,9, vilket är detsamma som vid ideala förhållanden utan slirning, och med bruttomaskinvikten. *Bladtryck beräknat vid en dragkoefficient på 0,9, vilket är detsamma som vid ideala förhållanden utan slirning, och med bruttomaskinvikten.
Max. bladpositioneringsvinkel 65° 65°
Max. lyft ovanför marknivån 15.7 tum 400 millimeter
Maximalt skärdjup 18.5 tum 470 millimeter
Max skulderräckvidd utanför däcken – höger 103 tum 2605 millimeter
Sidoställning, svängbord – höger 22 tum 560 millimeter
Max skulderräckvidd utanför däcken – vänster 103 tum 2605 millimeter
Sidoställning, hyvelblad – höger 31.1 tum 790 millimeter
Bladlutningsområde – bakåt
Sidoställning, hyvelblad – vänster 29.1 tum 740 millimeter
Sidoställning, svängbord – vänster 27.2 tum 690 millimeter
Bladlutningsområde – framåt 40° 40°
Ytrivararmhållare, avstånd – minimalt 17.5 tum 445 millimeter
Rivdjup – maximalt 17.8 tum 452 millimeter
Ytrivararmhållare, avstånd – maximalt 20 tum 500 millimeter
Rivararmhållare 7 7
Genomträngningskraft 30311 lb 13749 kg
Lossbrytningskraft 43700 lb 19822 kg
Ökning av maskinlängd, upplyft rivarbalk 63.4 tum 1610 millimeter
Arbetsvikt – typiskt utrustad 74324 lb 33713 kg
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – bakaxel 53830 lb 24417 kg
Fordonets bruttovikt – bas** – total 72298 lb 32794 kg
Fordonets bruttovikt – maximalt testad – bakaxel 58753 lb 26650 kg
Fordonets bruttovikt – maximalt testad – framaxel 26125 lb 11850 kg
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – framaxel 20494 lb 9296 kg
Fordonets bruttovikt – bas** – framaxel 19837 lb 8998 kg
Fordonets bruttovikt – maximalt testad – total 84877 lb 38500 kg
Fordonets bruttovikt – typiskt utrustad – totalt 74324 lb 33713 kg
Fordonets bruttovikt – bas** – bakaxel 52461 lb 23796 kg
Anmärkning (2) **Grundarbetsvikten beräknad för en maskin med standardkonfiguration med 23.5R25-däck, full bränsletank, förare och ROPS-hytt. **Grundarbetsvikten beräknad för en maskin med standardkonfiguration med 23.5R25-däck, full bränsletank, förare och ROPS-hytt.
Anmärkning (1) *Ej motor för emissionsnorm Tier 4 Final/Steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final): dra ifrån 150 kg (331 lb) från bakaxelns vikt och totalvikten. *Ej motor för emissionsnorm Tier 4 Final/Steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final): dra ifrån 150 kg (331 lb) från bakaxelns vikt och totalvikten.
Höjd – cylindrarnas överkant 122.6 tum 3115 millimeter
Bredd – bakdäckens utsida 134.3 tum 3411 millimeter
Höjd – avgasrör 141.1 tum 3584 millimeter
Längd – mellan tandemaxlar 72.5 tum 1841 millimeter
Längd – framaxel till tandemlådans mitt 290 tum 7365 millimeter
Bredd – däckens centrumlinjer 106.4 tum 2703 millimeter
Längd – framaxel till hyvelblad 120.7 tum 3066 millimeter
Längd – motvikt till rivare 474.4 tum 12051 millimeter
Höjd – framaxelns centrum 29.9 tum 760 millimeter
Bredd – framdäckens utsida 134.3 tum 3411 millimeter
Längd – framdäck till maskinens bakre ände – inklusive bogserkrok 417 tum 10593 millimeter
Höjd – hyttens överkant 147.5 tum 3746 millimeter
Markfrigång – bakaxel 16.7 tum 423 millimeter
Ljud ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008 ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008
ROPS/FOPS-skydd ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005 ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005
Bromsar ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Styrning ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
Växel – framåt 1:a 309 HP 227 kW
Växel – framåt 2:a 309 HP 227 kW
Växel – back 2:a 309 HP 227 kW
Växel – framåt 4:e 325 HP 239 kW
Växel – framåt 6:e 341 HP 251 kW
Växel – framåt 5:e 332 HP 244 kW
Växel – framåt 8:e 362 HP 266 kW
Växel – back 1:a 309 HP 227 kW
Växel – framåt 3:e 315 HP 232 kW
Växel – framåt 7:e 347 HP 255 kW
Växel – back 3:e–6:e 315 HP 232 kW
Hjulgrupp – 19.5×25 MP (2) Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star
Hjulgrupp – 19.5×25 MP (1) Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star Däck: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star
Hjulgrupp – 19.5×25 MP (3) Däck: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star Däck: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star
Hjulgrupp – 19.5×25 MP (4) Däck: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star Däck: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star
Hjulgrupp – 19.5×25 MP (5) Däck: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Däck: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5
Växel – framåt 4:e 321 HP 239 kW
Växel – back 2:a 304 HP 227 kW
Växel – framåt 1:a 304 HP 227 kW
Växel – back 3:e–6:e 311 HP 232 kW
Växel – framåt 3:e 311 HP 232 kW
Växel – framåt 5:e 327 HP 244 kW
Växel – framåt 7:e 342 HP 255 kW
Växel – framåt 2:a 304 HP 227 kW
Växel – back 1:a 304 HP 227 kW
Växel – framåt 6:e 337 HP 251 kW
Växel – framåt 8:e 357 HP 266 kW

18 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

 • Elektriskt justerbart armstöd
 • Ställbart handledsstöd
 • Luftkonditionering med värmare
 • Signalhorn, luft
 • Ramstyrning, automatisk återgång till mittläge
 • Kontrollampa för centerskiftens låsbult
 • Klädkrok
 • Mugghållare
 • Display, digital visning av hastighet och växel
 • Dörrar, vänster och höger sida med vindrutetorkare
 • Mätare (analoga) i hytten (bränsle, ramstyrning, motorns kylvätsketemperatur och varvtal samt hydrauloljetemperatur)
 • Mätare, maskinnivå
 • Informationsdisplay med pekskärm
 • Joystickväxling
 • Joystick, hydrauliska redskapsreglage, styrning, transmission
 • Stegar, hytt, vänster och höger sida
 • Belysning, vänster och höger sidoljus
 • Belysning, nattetid i hytten
 • Mätare, timme, digital
 • Speglar, inre backspegel, vidvinkel
 • Eluttag, 12 V
 • Radioförberedd, underhållning
 • ROPS-hytt, ljudisolerad till mindre än 73 dB(A) ISO 6394 (70 % fläkthastighet)
 • Förarstol, tygklädd, komfortluftfjädring
 • Förvaringsutrymme
 • Varvtalsreglage, elektroniskt

DRIVLINA

 • Luftrenare, tvåstegs, av torr typ med radialtätning med serviceindikator via Messenger, automatisk dammejektor
 • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
 • Automatisk differentialspärr
 • Serpentinrem, automatisk spännare
 • Bromsslitageindikator
 • Bromsar, skivor i olja, fyra hjul, hydrauliska
 • Jämn kraft ner i marken
 • Övervakningssystem för kritiskt låg vätskenivå
 • Differential, låsning/upplåsning
 • Avtappning, motorolja, hög hastighet
 • Elektroniskt skydd mot övervarvning
 • Motorns ECO-läge: Emissionsnormer motsvarande Tier 4 Final/steg V/Japan 2014 (Tier 4 Final) och Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2)
 • Motor, kompressionsbroms
 • Eterstarthjälp
 • Bränsletank, snabbpåfyllning, marknivå
 • Bränsle-/vattenavskiljare
 • Hydraulisk behovsstyrd fläkt
 • Ljuddämpare, under huven (emissionsnormerna motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) och Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3))
 • OK-to-Start (OK att starta)
 • Optimerat VHP
 • Parkeringsbroms – flerskivig, tätad, oljekyld
 • Luftningspump, bränsle
 • Bakaxel, modulär
 • Avtappning för avlagringar, bränsletank
 • Tre versioner av C13-motorn. En uppfyller emissionsnormerna U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) och krävs för försäljning i länder med högre krav. De andra alternativen uppfyller emissionsnormerna motsvarande Tier 2/steg II/Japan 2001 (Tier 2) eller Tier 3/steg IIIA/Japan 2006 (Tier 3).
 • Transmission, 8F/6B, Powershift,
 • VIMS, ingen telematik

SKYDDSANORDNINGAR

 • Skydd, framaxelcylinder
 • Transmissionsskydd

ELSYSTEM

 • Generator, 150 A, tätad
 • Batterier, underhållsfria, hög kapacitet, 1 400 CCA
 • Brytarpanel
 • Elsystem, 24 V
 • Belysning: broms, back, takmonterade för vägkörning, stopp- och bakljus (lysdiod), främre arbetsbelysning
 • Product Link
 • Startmotor, elektrisk, extra kraftig

SÄKERHET

 • Backvarningssignal
 • Motoravstängning från marknivå
 • Hammare (nödutgång)
 • Signalhorn, elektriskt
 • Låsning, hydraulredskap för transportkörning på väg
 • Övervakningssystem för förarnärvaro
 • Lack, reflexdämpande – ovanpå främre ram, bakre huv och rivarcylindrar
 • Backkamera
 • Indikator för säkerhetsbälte
 • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)
 • Nödstyrningssystem
 • Fönster, laminerat glas: – Fast vindruta med intervalltorkare – Dörr med intervalltorkare (två)
 • Fönster, härdat glas: – Vänster och höger sidotorkare – Bakre med intervalltorkare
 • Lampa, lysdiod, blinkande varningsljus
 • Belysning, fram, LED
 • Belysning, strålkastare, helljus
 • Belysning, strålkastare, halvljus
 • Fäste, för varningsljus
 • Servicelampor
 • Arbetsbelysning, halogen
 • Arbetsbelysning, LED

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

 • Bladhållare med tre bultar
 • AccuGrade ARO
 • Ackumulatorer, bladlyftning
 • Bromsackumulatorer, dubbelt certifierade
 • Cat Grade Control Cross Slope
 • Reservdelsbok på CD-ROM
 • Slirkoppling på svängbordsdrivningen
 • Skärstål, platt DH-2-stål: – 254 mm x 35 mm (10 tum x 1,4 tum) – 19 mm (3/4 tum) fästskruvar
 • Luckor (fyra), motorrum (två vänster, två höger), låsbara
 • Luckor, två för service, vänster och höger sida
 • Dragstång – sex styrbackar med utbytbara slitskenor
 • Ändstål, 16 mm (5/8 tum) DH-2-stål, 19 mm (3/4 tum) fästbultar
 • Snabbtankning av bränsle, 567,8 l/min (150 gpm)
 • Vätskekontroll
 • Ram, ledad, med säkerhetslåsning
 • Hydraulik, lastavkännande
 • Bränsletank i metall, 496 l (131 gal)
 • DCM slitskenor i metall
 • Modulärt kylsystem
 • Hyvelblad: – 5,5 m × 787 mm × 25 mm (18 fot × 31 tum × 1 tum) – Hydraulisk sidoförflyttning och tippning
 • Kylare, två luckor för rengöring
 • Bakre stötfångare
 • Bakre tandemfotsteg och ledstänger
 • S·O·S-portar: motor, hydraulik, transmission, kylvätska
 • Tandemgångbord
 • Övre justering cirkelslitskenor
 • Förberedd för brandbekämpningssystem
 • Rivare, bak
 • Tryckblock, motvikt

ARBETSREDSKAP/GRÄVUTRUSTNINGAR

 • 5,5 m (18 fot) blad med plant skärstål 254 mm × 35 mm (10 tum × 1 3/8 tum)

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL

 • Partiell tolerans för däck på 597 mm × 609,6 mm (23,5 tum × 24 tum) fälgar i flera delar ingår i maskinens grundpris och -vikt

VÄTSKOR

 • Långtidsverkande kylvätska ned till -35 ºC (-31 ºF)

18 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

 • Komfortpaket
 • Uppvärmd dörr
 • Speglar, god sikt
 • Speglar, yttre uppvärmda 24 V
 • Speglar, monterade på utsidan
 • Förarstol, uppvärmd
 • Förarstol, uppvärmd/ventilerad
 • Plattform och stegar för rengöring av fönster vänster och höger sida

DRIVLINA

 • Transmission, automatväxling

SKYDDSANORDNINGAR

 • Splitterskydd
 • Bakre stänkskärmar
 • Ljuddämpning, motorinkapsling och transmission

SÄKERHET

 • Extra skärm för bakåtriktad kamera
 • Förbättrad plattform
 • Nyckel för maskinsäkerhetssystem
 • Plattform för serviceåtkomst

ANDRA TILLBEHÖR

 • Autosmörjning, Centro-matic
 • Autosmörjning, förbättrad rivare
 • Styrning, blad, variabelt flytläge
 • Kylvätskevärmare, 120 V
 • Kylvätskevärmare, 240 V
 • Hydraulkonfigurationer med extra hydraulventiler bas+1
 • Hydraulkonfigurationer med extra hydraulventiler bas+5
 • Product Link Elite, dubbel
 • Fälg, 495,3 mm × 635 mm (19,5 tum × 25 tum) MP (reserv)
 • Väder, Cold Plus-paket

ARBETSREDSKAP/GRÄVUTRUSTNINGAR

 • 5,5 m (18 fot) blad med svängt skärstål 203 mm × 25 mm (8 tum × 1 tum)
 • Tand, rivare

VÄTSKOR

 • Kylvätska, -51 °C (-60 °F)

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

 • Cat Fleet for Surface

  Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

Upptäck tekniken
 • Cat GRADE med Cross Slope för väghyvlar

  Cat® GRADE med Cross Slope är ett integrerat system som automatiserar bladets tvärfall. Det gör att föraren av väghyveln snabbare och mer exakt kan uppnå rätt lutning och få mer gjort. Andra kostnadseffektiva fördelar med systemet är lägre bränsleförbrukning och upp till 40 % mindre materialförbrukning.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® GRADE med Cross Slope är ett integrerat system som automatiserar bladets tvärfall. Det gör att föraren av väghyveln snabbare och mer exakt kan uppnå rätt lutning och få mer gjort. Andra kostnadseffektiva fördelar med systemet är lägre bränsleförbrukning och upp till 40 % mindre materialförbrukning.

Upptäck tekniken
 • Cat Health

  Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

  Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

Upptäck tekniken
 • Cat Terrain for Grading

  Grading är en viktig men inte så synlig funktion som underlättar vid lastning och transport. Cat® MineStar™ Terrain for grading gör arbetet med schaktmaskiner och väghyvlar säkrare och effektivare, vilket kan göra stor skillnad för gruvanläggningens slutresultat. Terrain for grading hjälper förare uppnå den angivna lutningen snabbare och med hög precision, utan att lantmäteri eller jordbearbetning behöver utföras.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Grading är en viktig men inte så synlig funktion som underlättar vid lastning och transport. Cat® MineStar™ Terrain for grading gör arbetet med schaktmaskiner och väghyvlar säkrare och effektivare, vilket kan göra stor skillnad för gruvanläggningens slutresultat. Terrain for grading hjälper förare uppnå den angivna lutningen snabbare och med hög precision, utan att lantmäteri eller jordbearbetning behöver utföras.

Upptäck tekniken

Jämför 18 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  18

Visa fler erbjudanden