Cat GRADE med Cross Slope för väghyvlar

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® Grade med Cross Slope är ett integrerat system som automatiserar bladets tvärfall. Det gör att föraren snabbare och mer exakt kan uppnå rätt lutning och få mer gjort.

Tillämpning Väganläggning, vägunderhåll, bostadsbyggen, markarbete Väganläggning, vägunderhåll, bostadsbyggen, markarbete Less
Maskinkompatibilitet Väghyvlar Väghyvlar Less

Spara upp till 40 % i material med Cross Slope

 • Cat® GRADE med Cross Slope minskar den tid och det bränsle som krävs för att förbereda bottenlager och säkerställer högsta precisionsnivå.
 • Övervaka information om tvärfall och visa data i realtid på maskinens display.
 • Bibehåll rätt tvärfall när svängbordet roterar.
 • Öka effektiviteten och produktiviteten med upp till 50 % genom en minskning av tid, bränsle och vändor.
 • Automatisk styrning av bladet ger exakt schaktning och minskad tidsåtgång för kontroll av höjd.

Sänkta kostnader. Ökad precision.

 • Minimera kostnaderna genom att uppnå rätt lutning snabbt och sänka utgifterna förknippade med tid, arbete, bränsle och materialåtgång.
 • Arbeta säkrare med mindre personalstyrka som kontrollerar lutningsmätningar.
 • Tack vare integrerade strömställare kan du ställa in och justera tvärfallsmåldata under drift.
 • Säkerställ korrekt dränering av vägar med tvärfall. Ordentlig dränering sänker kostnaderna och minskar behovet av underhåll.
 • Minska antalet vändor och sänk bränsleförbrukningen.
 • Schakta större områden snabbare med Cross Slope.
 • Fastställ korrekt lutning, vägrenshöjning och vägbredd före omläggning av underhållsvägar.
 • För varje 0,5 % avvikelse från mållutningen kan materialkvantiteterna öka med 20 %. Cross Slope hjälper föraren att arbeta enligt tidsplan genom att automatiskt reglera ena änden av bladet.

Högre produktivitet. Minskad förartrötthet.

 • Bibehåll jämn och konsekvent lutning när bladet sänks och höjs utan fördröjning mellan den automatiskt och den manuellt styrda sidan av hyvelbladet.
 • Föraren kan ställa in önskat tvärfall på maskinens huvuddisplay. Ena änden av bladet styrs automatiskt vilket minskar påfrestningen på föraren.
 • Föraren kan justera och visa tvärfallsinformation på det integrerade displaysystemet.
 • Det är endast Cat Grade Cross Slope som använder programvara för tvärkoppling för att säkerställa enhetlig höjningskorrigering för hela bladets skärstål. Utan programvaran hänger korrigeringen av den automatiska sidan av bladet på givare för korrigering, vilket kan fördröja bladet.
 • Med programvara för tvärkoppling används den elektrohydrauliska standardkretsen till att justera den automatiska sidan av bladet och efterlikna förarens manuella höjdjusteringar.

Fabriksinbyggd programvara

 • Få arbetet gjort med fabriksintegrerad Cross Slope. Reglage, display, givare och programvara installeras och kalibreras på fabriken.
 • Föraren ser all information på en fabriksintegrerad display och kan enkelt reglera tvärfallet utan behov av flera skärmar.
 • Fabriksinställningarna gör det enkelt och kostnadseffektivt att uppgradera till 2D- eller 3D-system. Inget behov av extra givare.
 • /ul>