< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

R1300G Standardutrustning

ELSYSTEM
 • Generator, 95 A
 • Extra hjälpstartuttag
 • Batterifrånskiljare, marknivå
 • Kretsbrytare, 80 A
 • Rostskyddsspray
 • Diagnostikanslutning
 • Elstart, 24 V
 • Motoravstängningsströmställare
 • Yttre belysningssystem, fram, bak, halogenarbetslampor
 • Batterier med lågt underhållsbehov
 • Backvarningssignal
 • Start- och laddningssystem

FÖRARMILJÖ
 • Cat EMS (elektroniskt övervakningssystem)
 • Elektriska signalhorn
 • Mätare: – motorns kylvätsketemperatur – bränslenivå – hydrauloljetemperatur – hastighetsmätare – varvräknare – transmissionens temperatur
 • Indikatorlampor: – Varningsljus – Kvarstående bromstryck
 • Pilotstyrda hydrauliska reglage för redskap, en joystick
 • Öppen förarplats med ROPS/FOPS-skydd och avtagbart skyddstak
 • STIC-styrning
 • Fjädrande säte med rullbälte

DRIVLINA
 • Cat 3306B DITA-dieselmotor, 6 cylindrar
 • Kylare med tvärflöde
 • Förrenare till motorluftintag
 • Bränsleurluftningshjälp
 • Helhydrauliska, inkapslade våtskivbromsar (SAFR™)
 • Värmesköldar
 • Uttag för manuell bränsleavstängning
 • Powershift-transmission av planettyp med automatisk växlingsreglering, 4 växlar framåt/4 växlar bakåt
 • Fälgar, 5 delar, slanglösa
 • Momentomvandlare
 • Transmissionsfrikoppling
 • Avtappningskran för transmissionsfilter

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
 • Bromsljus
 • Katalysator/ljuddämpare, grupp
 • Kylarlock för manuell lossning
 • Dekaler, internationella piktografiska
 • Bukplåt för motor och transmission
 • Skärmar, fram, bak
 • Brandvägg
 • Hydrauloljekylare, utsvängbar
 • Drift- och underhållshandbok, engelska
 • Slitageindikatorer för skydd 100 × 50 mm (4 × 2 tum)
 • Utsvängbar kylargrill
 • Halvcentraliserade smörjpunkter
 • S·O·S-port: – Kylvätska – Motorolja – Hydraulolja – Transmissionsolja
 • Utsvängbar kylargrill
 • Däck och fälgar: Däck måste väljas från listan över obligatoriska tillbehör på maskinens prislista. I maskinens grundpris ingår endast en uppsättning slanglösa standardfälgar.

R1300G Tillvalsutrustning

Arrangemang för bromsfrigöring, inklusive styrningsfrigöring
 • Bogserkrok
 • Återställningsstång

Skopor
 • Skärkant, Cat, påsvetsad
 • Skärkant, plankil, plan
 • Ejektorskopa monterad
 • Hälskydd, ejektor- och tömningsskopor
 • Kanten är helsvetsad eller punktsvetsad
 • Mekaniskt anbringat slitplåtsystem (MAWPS)
 • Olika storlekar, tömning (2,4 m3/3,1 yd3 till 3,4 m3/4,4 yd3), ejektor (2,4 m3/3,1 yd3)
 • Slitageindikatorer, ejektor- och tömningsskopor
 • Slitagefoder (2,8 m3/3,1 yd3 och 3,1 m3/4,1 yd3 tömningsskopa)

Skydd
 • Vandalskydd för transport
 • Bakre grill (extra bultmonterat skydd)

Snabbpåfyllningssystem
 • Kylvätska
 • Motorolja
 • Bränsle
 • Hydraulolja
 • Transmissionsolja

Vätskor
 • Arktiskt bränsle
 • Arktisk kylvätska

Hydraulsystem
 • Förberedd för ejektorskopa
 • Alternativ konfiguration för redskaps-/pilotstyrning
 • Alternativ oljenivåmätare

Belysning
 • Yttre belysningssystem, fram, bak, LED-arbetsbelysning

Smörjsystem
 • Automatiskt
 • Centraliserat

Sluten förarplats med ROPS/FOPS
 • Luftkonditionering
 • Trycksystem och filter för hytt
 • Hyttbelysning
 • Dörrstötta
 • Värmeaggregat
 • Radiokompatibelt utrymme för radio och högtalare
 • Reglage för torkare, intermittent

Drift- och underhållshandbok
 • Kinesiska
 • Franska
 • Indonesiska
 • Makedoniska
 • Portugisiska
 • Ryska
 • Spanska

Aktivering av parkeringsbromsreglage
 • Tryck för att aktivera
 • Dra för att aktivera

Gränssnitt för fjärrkontroll (exklusive sändare och mottagare), inklusive varningslampor (grön)
 • Cattron
 • RCT

Fälg
 • Rörtyp
 • Slang eller utan slang (förberedd för kedja)
 • Reserv (med eller utan rör)
 • Fälgidentifikationsnummer

Serviceverktyg
 • Återställningsstång (för användning med bromsfrigöring, system med återställningsstång)
 • Referenshandbok för reservdelar för ytterligare verktyg finns tillgänglig

Omkopplare
 • Tomgångstimer
 • Lyftautomatik
 • Frikopplingsreglage
 • Transmissionstryck, ansättning av ABA-parkeringsbroms

Däckalternativ
 • Däck, 17,5 × R25 VSMS L5S Bridgestone
 • Däck, 17,5 × 25, VSDL Bridgestone

Slitageindikatorer för skydd/plattor
 • Hytt/ROPS
 • Hydraulisk tank
 • Kylare
 • Ramstyrning

Översikt

Gruvlastaren R1300G är konstruerad för hög produktion och lastning och transport till låg kostnad per ton vid underjordiskt gruvarbete. Den är kompakt, smidig, tålig och enkel att underhålla, vilket ger suverän produktivitet, lång livslängd och låga driftkostnader. Konstruerad för högsta prestanda, utformad för komfort, byggd för att hålla.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® 3306B DITA Cat® 3306B DITA Less
Klassad effekt 2200.0 varv/min 2200.0 varv/min Less
Cylinderdiameter 4.75 tum 120.7 mm Less
Slaglängd 6.0 tum 152.4 mm Less
Cylindervolym 640.75 tum³ 10.5 l Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 165.0 HP 123.0 kW Less

Driftspecifikationer

Nominell nyttolastkapacitet 14991.0 lb 6800.0 kg Less
Statisk tippning vid last rakt framåt, lyftarmarna horisontella 45360.0 lb 20575.0 kg Less
Statisk tipplast vid full sväng, lyftarmarna horisontella 39397.0 lb 17870.0 kg Less
Brytkraft (SAE) 26504.0 lb 12020.0 kg Less
Bruttomaskinmassa 61178.0 lb 27750.0 kg Less

Vikter

Tom 46187.0 lb 20950.0 kg Less
Lastad 61178.0 lb 27750.0 kg Less
Lastad – bakaxel 20128.0 lb 9130.0 kg Less
Lastad – framaxel 41050.0 lb 18620.0 kg Less
Tom – bakaxel 28220.0 lb 12800.0 kg Less
Tom – framaxel 17967.0 lb 8150.0 kg Less

Transmission

Framåt 1 3.1 mile/h 5.0 km/tim Less
Framåt 2 5.6 mile/h 9.0 km/tim Less
Framåt 3 10.6 mile/h 17.0 km/tim Less
Framåt 4 14.9 mile/h 24.0 km/tim Less
Bakåt 1 3.1 mile/h 5.0 km/tim Less
Bakåt 2 5.0 mile/h 8.0 km/tim Less
Bakåt 3 9.3 mile/h 15.0 km/tim Less
Bakåt 4 14.3 mile/h 23.0 km/tim Less

Hydraulisk cykeltid

Lyft 5.0 Sekunder 5.0 Sekunder Less
Tömning 2.0 Sekunder 2.0 Sekunder Less
Total cykeltid 9.3 Sekunder 9.3 Sekunder Less
Sänk, töm, flyt nedåt 2.3 Sekunder 2.3 Sekunder Less

Skopvolymer

Ejektorskopa 3.1 yd³ 2.4 m³ Less
Skopvolymer 2,4-3,4 m3 (3,1-4,4 yd3) 2,4-3,4 m3 (3,1-4,4 yd3) Less
Tömningsskopa – 1 3.1 yd³ 2.4 m³ Less
Tömningsskopa – 2 3.7 yd³ 2.8 m³ Less
Tömningsskopa – 3 (standardskopa) 4.1 yd³ 3.1 m³ Less
Tömningsskopa – 4 4.4 yd³ 3.4 m³ Less

Vänddimensioner

Yttre friradie 226.0 tum 5741.0 mm Less
Invändig frigångsradie 111.2 tum 2825.0 mm Less
Axelpendling 10º 10º Less
Styrvinkel 42,5° 42,5° Less

Däck

Däckstorlek 17,5 × R25 VSMS 17,5 × R25 VSMS Less

Rymduppgifter – service

Bakre differential och slutväxlar 11.1 gal (US) 42.0 l Less
Bränsletank 77.9 gal (US) 295.0 l Less
Främre differential och slutväxlar 10.0 gal (US) 38.0 l Less
Hydraulisk tank 23.2 gal (US) 88.0 l Less
Kylsystem 17.7 gal (US) 67.0 l Less
Motorvevhus med filter 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Transmission 11.9 gal (US) 45.0 l Less

Normer

Bromsar ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Hytt/FOPS ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Hytt/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Drivlina – motor

Säkerhet

Servicevänlighet

Ramverk

Lastskopsystem

Kundsupport

Hydraulik

Förarkomfort

Drivlina – växellåda