R1300G lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)

R1300G

Översikt över funktionerna

Drivlina – Motor – Cat 3306B-motorn är konstruerad för att vara kraftfull, tillförlitlig och effektiv.
Drivlina – Transmission – Ger dig mer kraft till marken för ökad produktivitet.
Hydraulik – Cats hydraulik ger kraft och kontroll som håller materialet i rörelse.
Ramverk – Robusta Cat-ramverk – grunden för hållbarheten hos R1300G.
Förarkomfort – Ergonomisk utformning för god komfort, kontroll och produktivitet hela dagen.
Lastskopsystem – Robusta och tillförlitliga vid krävande gruvarbeten under jord.
Servicevänlighet – Mer produktionstid.
Kundsupport – Cats återförsäljarservice håller gruvutrustningen produktiv.
Säkerhet – Cats gruvdriftsmaskiner och -system är konstruerade med säkerheten som högsta prioritet.

Produktspecifikation för R1300G

Motor

Driftspecifikationer

Vikter

Transmission

Hydrauliska cykeltider

Skopvolymer

Vänddimensioner

Däck

Rymduppgifter för service

Normer

R1300G Standardutrustning

ELSYSTEM

 • Generator, 75 A
 • Extra hjälpstartuttag
 • Batterifrånskiljare, marknivå
 • Kretsbrytare, 80 A
 • Rostskyddsspray
 • Diagnostikanslutning
 • Elstart, 24 V
 • Motoravstängningsströmställare
 • Yttre belysningssystem, fram, bak, halogenarbetslampor
 • Batterier med lågt underhållsbehov
 • Backvarningssignal
 • Start- och laddningssystem

FÖRARMILJÖ

 • Cat EMS (elektroniskt övervakningssystem)
 • Elektriska signalhorn
 • Mätare
  – Motorns kylvätsketemperatur
  – Bränslenivå
  – Hydrauloljetemperatur
  – Hastighetsmätare
  – Varvräknare
  – Transmissionens temperatur
 • Indikatorlampor
  – Varningsljus
  – Kvarstående bromstryck
 • Pilotstyrda hydraulreglage för redskap, en joystick
 • Öppen förarplats med ROPS/FOPS-skydd och avtagbart skyddstak
 • STIC-styrning
 • Fjädrande säte med rullbälte

DRIVLINA

 • Cat 3306B DITA-dieselmotor, 6 cylindrar
 • Kylare med tvärflöde
 • Duo-Cone™-tätningsskydd
 • Förrenare till motorluftintag
 • Bränsleurluftningshjälp
 • Helhydrauliska, inkapslade våtskivbromsar (SAFR™)
 • Värmesköldar
 • Uttag för manuell bränsleavstängning
 • Powershift-transmission av planettyp med automatisk växlingsreglering, 4 växlar framåt/4 växlar bakåt
 • Fälgar, 5 delar, slanglösa
 • Momentomvandlare
 • Transmissionsfrikoppling
 • Avtappningskran för transmissionsfilter

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

 • Bromsljus
 • Skopa, tippa
 • Skopkant
 • Katalysator/ljuddämpare, grupp
 • Kylarlock för manuell lossning
 • Dekaler, internationella piktografiska
 • Bukplåt för motor och transmission
 • Skärmar, fram, bak
 • Brandvägg
 • Handtag
 • Hydrauloljekylare, utsvängbar
 • Drifts- och underhållshandbok – engelska och andra språk kan väljas
 • Slitageindikatorer för skydd 100 × 50 mm (4 × 2 tum)
 • Utsvängbar kylargrill
 • Halvcentraliserade smörjpunkter
 • S·O·S-port
  – Kylvätska
  – Motorolja
  – Hydraulolja
  – Transmissionsolja
 • Utsvängbar kylargrill
 • Däck och fälgar: Däck måste väljas från listan över obligatoriska tillbehör på maskinens prislista. I maskinens grundpris ingår endast en uppsättning slanglösa standardfälgar.

R1300G Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

 • Efterbehandlingsalternativ
  – Dieselpartikelfilter med genomflöde (DPF)
 • Arrangemang för bromsfrigöring, inklusive styrningsfrigöring
  – Bogserkrok
  – Återställningsstång
 • Mätare för bromstryck
 • Skopor
  – Skärstål, bultmonterat
  – Skärstål, Cat, påsvetsat
  – Skärstål, plankil, plan
  – Ejektorskopa monterad
  – Hälskydd, ejektor- och tömningsskopor
  – Kanten är helsvetsad eller punktsvetsad
  – Mekaniskt anbringat slitplåtsystem (MAWPS)
  – Flera storlekar, dumper (2,5 m³/3,2 yd³ till 3,4 m³/4,4 yd³), ejektor (2,4 m³/3,1 yd³)
  – Standardkant eller bultmonterad kant
  – Slitageindikatorer, ejektor- och tömningsskopor
  – Slitagefoder (2,8 m³/3,1 yd³ och 3,1 m³/4,1 yd³ tömningsskopa)
 • Främre stänkskärmar förberedda för kedja (kräver fälgar som förberetts för kedja, kedjor ingår ej)
 • Kåpor
  – Vandalskydd för transport
  – Skydd, belysning
  – Bakre grill (extra bultmonterat skydd)
 • Dragkrok, bultmonterad
 • Snabbpåfyllningssystem
  – Kylvätska
  – Motorolja
  – Bränsle
  – Hydraulolja
  – Transmissionsolja
 • Brandbekämpningssystem
  – Ansul, torrt pulver
 • Vätskor
  – Arktiskt bränsle
  – Arktisk kylvätska
 • Skydd för främre belysning
 • Hydraulsystem
  –Förberedd för ejektorskopa
  – Alternativ konfiguration för redskaps-/pilotstyrning
  – Alternativ oljenivåmätare
 • Lyftgrupp, gruvtransport
 • Smörjsystem
  – Automatiskt
  – Centraliserat
 • Sluten förarplats med ROPS/FOPS
  – Luftkonditionering
  – Trycksystem och filter för hytt
  – Hyttbelysning
  – Dörrstötta
  – Värmeaggregat
  – Radiokompatibelt utrymme för radio och högtalare
  – Reglage för torkare, intermittent
 • Automatisk aktivering av parkeringsbroms
 • Aktivering av parkeringsbromsreglage
  – Tryck för att aktivera
  – Dra för att aktivera
 • System för nyttolastkontroll (PCS)
 • Reflextejp (gul/grön)
 • Gränssnitt för fjärrkontroll (exklusive sändare och mottagare), inklusive varningslampor (grön)
  – Cattron
  – RCT
 • Kylare, hög omgivningstemperatur
 • Reversibel styrning
 • Lastarmsfjädringssystem
 • Fälg
  – Slangtyp
  – Slang eller utan slang (förberedd för kedja)
  – Reserv (slang eller utan slang)
  – Fälgidentifikationsnummer
 • Sätesöverdrag, T-format och vanligt
 • Nödstyrningssystem
 • Serviceverktyg
  – Återställningsstång (för användning med bromsfrigöring, system med återställningsstång)
  – Referenshandbok för reservdelar för ytterligare verktyg finns tillgänglig
 • Reglage
  – Tomgångstimer
  – Lyftautomatik
  – Frikopplingsreglage
  – Transmissionstryck, ansättning av ABA-parkeringsbroms
 • Däckalternativ
  – Däck, 17,5 × R25 VSMS L5S Bridgestone
  – Däck, 17,5 × 25 VSDL Bridgestone
 • Slitageindikatorer för skydd/plattor
  – Hytt/ROPS
  – Hydraultank
  – Kylare
  – Ramstyrning

Jämför R1300G med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  R1300G

Visa fler erbjudanden