Underjordslastare för gruvdrift R1300G

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® 3306B DITA
Cat® 3306B DITA
Nominell nyttolastkapacitet
14991 lb
6800 kg
Cylinderdiameter
4.75 in
120.7 mm

Översikt

KRAFTFULL PRESTANDA I ETT KOMPAKT PAKET

Med sina 13 ton är det här vår minsta LHD, men med en brytkraft på 12 000 kg och 123 kW motoreffekt ger den maximal produktionskapacitet i mindre gruvor.

Fördelar

BYGGD FÖR ATT HÅLLA

Renovera R1300. Vi har utformat med detta i åtanke och det sänker kostnaden per ton avsevärt under maskinens livslängd.

FÖRARNAS FAVORIT

Utmärkt fördelning av lastad vikt, lastarmsfjädring och sätesfjädring möts i R1300 för att skapa en standard för förarkomfort.

EMISSIONSALTERNATIV

Höj standarden för luftkvalitet i gruvan genom att utrusta R1300 med ett dieselpartikelfilter som finns som tillval.

Produktspecifikation för R1300G

Motormodell Cat® 3306B DITA Cat® 3306B DITA
Obs! (1) Nominell effekt gäller vid märkvarvtalet 2200 varv/min när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard. Nominell effekt gäller vid märkvarvtalet 2200 varv/min när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard.
Obs! (2) Märkvärdena är baserade på SAE J1995 standardluftförhållanden vid 25°C (77°F) och 100kPa (29,61inHg) barometertryck. Effekten är baserad på bränsle med en API-densitet på 35 vid 16°C (60°F) och ett värmevärde (LHV) på 42780 kJ/kg (18390 BTU/lb) när motorn används vid 30°C (86°F). Märkvärdena är baserade på SAE J1995 standardluftförhållanden vid 25°C (77°F) och 100kPa (29,61inHg) barometertryck. Effekten är baserad på bränsle med en API-densitet på 35 vid 16°C (60°F) och ett värmevärde (LHV) på 42780 kJ/kg (18390 BTU/lb) när motorn används vid 30°C (86°F).
Cylinderdiameter 4.75 in 120.7 mm
Slaglängd 6 in 152.4 mm
Slagvolym 640.75 in³ 10.5 l
Obs! (3) Motoreffektreduceringen börjar vid en höjd på 4500 m (14763,7 fot). Motoreffektreduceringen börjar vid en höjd på 4500 m (14763,7 fot).
Bruttoeffekt – SAE J1995 165 HP 123 kW
Nominell nyttolastkapacitet 14991 lb 6800 kg
Bruttomaskinmassa 65482 lb 29702 kg
Statisk tipplast – rakt framåt – lyftarmarna horisontella 45360 lb 20575 kg
Statisk tipplast – full sväng – lyftarmarna horisontella 39397 lb 17870 kg
Brytkraft – SAE 26504 lb 12020 kg
Tom 45691 lb 20725 kg
Lastad 60682 lb 27525 kg
Lastad – bakaxel 19577 lb 8880 kg
Lastad – framaxel 41105 lb 18645 kg
Tom – framaxel 16810 lb 7625 kg
Tom – bakaxel 28881 lb 13100 kg
Framåt – 1 2.8 mile/h 4.5 km/h
Framåt – 2 4.8 mile/h 7.8 km/h
Framåt – 3 9.3 mile/h 15 km/h
Framåt – 4 16.3 mile/h 26.3 km/h
Bakåt – 1 2.8 mile/h 4.5 km/h
Bakåt – 2 4.8 mile/h 7.8 km/h
Bakåt – 3 9.2 mile/h 14.8 km/h
Bakåt – 4 14.3 mile/h 23 km/h
Lyft 5 s 5 s
Tömning 2 s 2 s
Sänk, tom, flytläge 2.3 s 2.3 s
Total cykeltid 9.3 s 9.3 s
Tömningsskopa – 1 3.2 yd³ 2.5 m³
Tömningsskopa – 2 3.7 yd³ 2.8 m³
Tömningsskopa – 3 – standardskopa 4.1 yd³ 3.1 m³
Tömningsskopa – 4 4.4 yd³ 3.4 m³
Ejektorskopa 3.1 yd³ 2.4 m³
Skopvolymer 2,5–3,4m³ (3,2–4,4yd³) 2,5–3,4m³ (3,2–4,4yd³)
Yttre friradie 225.1 in 5717 mm
Invändig frigångsradie 111.2 in 2825 mm
Axelpendling 10° 10°
Styrvinkel 42.5° 42.5°
Däckstorlek 17,5 × R25 VSMS 17,5 × R25 VSMS
Motorvevhus – med filter 6.6 gal (US) 25 l
Växellåda 11.9 gal (US) 45 l
Främre differential och slutväxlar 10 gal (US) 38 l
Bakre differential och slutväxlar 11.1 gal (US) 42 l
Hydraultank 23.2 gal (US) 88 l
Kylsystem 17.7 gal (US) 67 l
Bränsletank 77.9 gal (US) 295 l
Normer ROPS-/FOPS-certifierad hytt ROPS-/FOPS-certifierad hytt

R1300G Standardutrustning

ELSYSTEM

 • Generator, 75 A
 • Extra hjälpstartuttag
 • Batterifrånskiljare, marknivå
 • Kretsbrytare, 80A
 • Rostskyddsspray
 • Diagnostikanslutning
 • Elstart, 24 V
 • Motoravstängningsströmställare
 • Yttre belysningssystem, fram, bak, halogenarbetslampor
 • Batterier med lågt underhållsbehov
 • Backvarningssignal
 • Start- och laddningssystem

FÖRARMILJÖ

 • Cat EMS (elektroniskt övervakningssystem)
 • Elektriska signalhorn
 • Mätare
  – Motorns kylvätsketemperatur
  – Bränslenivå
  – Hydrauloljetemperatur
  – Hastighetsmätare
  – Varvräknare
  – Transmissionens temperatur
 • Indikatorlampor
  – Varningsljus
  – Kvarstående bromstryck
 • Pilotstyrda hydraulreglage för redskap, en joystick
 • Öppen förarplats med ROPS/FOPS-skydd och avtagbart skyddstak
 • STIC-styrning
 • Fjädrande säte med rullbälte

DRIVLINA

 • Cat 3306B DITA-dieselmotor, 6 cylindrar
 • Förrenare till motorluftintag
 • Bränsleurluftningshjälp
 • Helhydrauliska, inkapslade våtskivbromsar (SAFR™)
 • Värmesköldar
 • Momentomvandlare
 • Transmissionsfrikoppling
 • Avtappningskran för transmissionsfilter

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

 • Bromsljus
 • Skopa, tippa
 • Skopkant
 • Katalysator/ljuddämpare, grupp
 • Kylarlock för manuell lossning
 • Dekaler, internationella piktografiska
 • Bukplåt för motor och transmission
 • Skärmar, fram, bak
 • Brandvägg
 • Handtag
 • Hydrauloljekylare, utsvängbar
 • Drifts- och underhållshandbok – engelska och andra språk kan väljas
 • Slitageindikatorer för skydd 100 × 50 mm (4 × 2 tum)
 • Utsvängbar kylargrill
 • Halvcentraliserade smörjpunkter
 • S·O·S-port
  – Kylvätska
  – Motorolja
  – Hydraulolja
  – Transmissionsolja
 • Utsvängbar kylargrill
 • Däck och fälgar: Däck måste väljas från listan över obligatoriska tillbehör på maskinens prislista. I maskinens grundpris ingår endast en uppsättning slanglösa standardfälgar.

R1300G Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

 • Efterbehandlingsalternativ
  – Dieselpartikelfilter med genomflöde (DPF)
 • Arrangemang för bromsfrigöring, inklusive styrningsfrigöring
  – Bogserkrok
  – Återställningsstång
 • Mätare för bromstryck
 • Skopor
  – Skärstål, bultmonterat
  – Skärstål, Cat, påsvetsat
  – Skärstål, plankil, plan
  – Ejektorskopa monterad
  – Hälskydd, ejektor- och tömningsskopor
  – Kanten är helsvetsad eller punktsvetsad
  – Mekaniskt anbringat slitplåtsystem (MAWPS)
  – Flera storlekar, dumper (2,5 m³/3,2 yd³ till 3,4 m³/4,4 yd³), ejektor (2,4 m³/3,1 yd³)
  – Standardkant eller bultmonterad kant
  – Slitageindikatorer, ejektor- och tömningsskopor
  – Slitagefoder (2,8 m³/3,1 yd³ och 3,1 m³/4,1 yd³ tömningsskopa)
 • Främre stänkskärmar förberedda för kedja (kräver fälgar som förberetts för kedja, kedjor ingår ej)
 • Kåpor
  – Vandalskydd för transport
  – Skydd, belysning
  – Bakre grill (extra bultmonterat skydd)
 • Dragkrok, bultmonterad
 • Snabbpåfyllningssystem
  – Kylvätska
  – Motorolja
  – Bränsle
  – Hydraulolja
  – Transmissionsolja
 • Brandbekämpningssystem
  – Ansul, torrt pulver
 • Vätskor
  – Arktiskt bränsle
  – Arktisk kylvätska
 • Skydd för främre belysning
 • Hydraulsystem
  –Förberedd för ejektorskopa
  – Alternativ konfiguration för redskaps-/pilotstyrning
  – Alternativ oljenivåmätare
 • Lyftgrupp, gruvtransport
 • Smörjsystem
  – Automatiskt
  – Centraliserat
 • Sluten förarplats med ROPS/FOPS
  – Luftkonditionering
  – Trycksystem och filter för hytt
  – Hyttbelysning
  – Dörrstötta
  – Värmeaggregat
  – Radiokompatibelt utrymme för radio och högtalare
  – Reglage för torkare, intermittent
 • Automatisk aktivering av parkeringsbroms
 • Aktivering av parkeringsbromsreglage
  – Tryck för att aktivera
  – Dra för att aktivera
 • System för nyttolastkontroll (PCS)
 • Reflextejp (gul/grön)
 • Gränssnitt för fjärrkontroll (exklusive sändare och mottagare), inklusive varningslampor (grön)
  – Cattron
  – RCT
 • Kylare, hög omgivningstemperatur
 • Reversibel styrning
 • Lastarmsfjädringssystem
 • Fälg
  – Slangtyp
  – Slang eller utan slang (förberedd för kedja)
  – Reserv (slang eller utan slang)
  – Fälgidentifikationsnummer
 • Sätesöverdrag, T-format och vanligt
 • Nödstyrningssystem
 • Serviceverktyg
  – Återställningsstång (för användning med bromsfrigöring, system med återställningsstång)
  – Referenshandbok för reservdelar för ytterligare verktyg finns tillgänglig
 • Reglage
  – Tomgångstimer
  – Lyftautomatik
  – Frikopplingsreglage
  – Transmissionstryck, ansättning av ABA-parkeringsbroms
 • Däckalternativ
  – Däck, 17,5 × R25 VSMS L5S Bridgestone
  – Däck, 17,5 × 25 VSDL Bridgestone
 • Slitageindikatorer för skydd/plattor
  – Hytt/ROPS
  – Hydraultank
  – Kylare
  – Ramstyrning

DRIVLINA

 • Kylare med tvärflöde
 • Duo-Cone™-tätningsskydd
 • Uttag för manuell bränsleavstängning
 • Powershift-transmission av planettyp med automatisk växlingsreglering, 4 växlar framåt/4 växlar bakåt
 • Fälgar, 5 delar, slanglösa

Jämför R1300G med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Se aktuella erbjudanden för  R1300G

Visa fler erbjudanden