< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

R1600H underjordiska gruvlastare är konstruerade för att klara utmaningarna i de mest påfrestande av underjordiska gruvarbeten. Den är kompakt, smidig, tålig och enkel att underhålla, vilket ger suverän produktivitet, lång livslängd och låga driftkostnader. Konstruerad för högsta prestanda, utformad för komfort, byggd för att hålla.

Motor

Enheter:
Motormodell Cat® C11 ACERT™ Cat® C11 ACERT™ Less
Klassad effekt 1800.0 varv/min 1800.0 varv/min Less
Cylinderdiameter 5.1 tum 130.0 mm Less
Slaglängd 5.5 tum 140.0 mm Less
Cylindervolym 680.4 tum³ 11.1 l Less
Bruttoeffekt – SAE J1995 279.0 HP 208.0 kW Less
Bruttoeffekt – Tier 3-motor – SAE J1995 279.0 HP 208.0 kW Less
Bruttoeffekt – VR-motor – SAE J1995 279.0 HP 208.0 kW Less

Driftspecifikationer

Nominell nyttolastkapacitet 22487.0 lb 10200.0 kg Less
Bruttomaskinmassa 97453.0 lb 44204.0 kg Less
Statisk tipplast vid full sväng, lyftarmarna horisontella 46067.0 lb 21803.0 kg Less
Statisk tippning vid last rakt framåt, lyftarmarna horisontella 57110.0 lb 25905.0 kg Less
Brytkraft (ISO), lutning 39524.0 lb 17928.0 kg Less
Brytkraft (ISO), lyft 42333.0 lb 19202.0 kg Less

Vikter

Tom 66469.0 lb 30150.0 kg Less
Lastad 88956.0 lb 40350.0 kg Less
Lastad – bakaxel 26944.0 lb 12222.0 kg Less
Lastad – framaxel 62011.0 lb 28128.0 kg Less
Tom – bakaxel 38065.0 lb 17266.0 kg Less
Tom – framaxel 28404.0 lb 12884.0 kg Less

Transmission

Framåt 1 3.1 mile/h 5.0 km/tim Less
Framåt 2 5.4 mile/h 8.7 km/tim Less
Framåt 3 9.5 mile/h 15.2 km/tim Less
Framåt 4 13.7 mile/h 22.1 km/tim Less
Bakåt 1 3.5 mile/h 5.7 km/tim Less
Bakåt 2 6.2 mile/h 9.9 km/tim Less
Bakåt 3 10.7 mile/h 17.2 km/tim Less
Bakåt 4 14.8 mile/h 23.8 km/tim Less

Hydraulisk cykeltid

Lyft 7.6 Sekunder 7.6 Sekunder Less
Sänk, tom, flytläge 2.0 Sekunder 2.0 Sekunder Less
Total cykeltid 11.2 Sekunder 11.2 Sekunder Less
Tömning 1.6 Sekunder 1.6 Sekunder Less

Skopvolymer

Ejektorskopa 6.3 yd³ 4.8 m³ Less
Skopvolymer 4,2-5,9 m3 (5,5-7,7 yd3) 4,2-5,9 m3 (5,5-7,7 yd3) Less
Tömningsskopa – 1 5.5 yd³ 4.2 m³ Less
Tömningsskopa – 2 (standardskopa) 6.3 yd³ 4.8 m³ Less
Tömningsskopa – 3 7.3 yd³ 5.6 m³ Less
Tömningsskopa – 4 7.7 yd³ 5.9 m³ Less

Vänddimensioner

Anmärkning *Måtten är endast till för referens. *Måtten är endast till för referens. Less
Axelpendling 10° 10° Less
Invändig frigångsradie* 129.6 tum 3291.0 mm Less
Styrvinkel 42,5° 42,5° Less
Utvändig frigångsradie* 261.3 tum 6638.0 mm Less

Däck

Däckstorlek 18,00 × 25 18,00 × 25 Less

Rymduppgifter – service

Bakre differential och slutväxlar 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Bakre differentialer och slutväxlar (med kylare för axeloljan) 21.1 gal (US) 80.0 l Less
Bränsletank 109.7 gal (US) 415.0 l Less
Främre differential och slutväxlar 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Främre differentialer och slutväxlar (med kylare för axeloljan) 21.1 gal (US) 80.0 l Less
Hydraultank 33.0 gal (US) 125.0 l Less
Kylsystem 14.0 gal (US) 53.0 l Less
Motorvevhus med filter 8.98 gal (US) 34.0 l Less
Sekundär bränsletank (i förekommande fall) 88.3 gal (US) 334.0 l Less
Transmission 12.4 gal (US) 47.0 l Less

Normer

Bromsar ISO 3450-2011, CAN-CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011, CAN-CSA 424.30-M90 Less
Hytt/FOPS ISO 3449-2005 Level II ISO 3449-2005 Level II Less
Hytt/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Styrning ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Drivlina – motor

Säkerhet

Servicevänlighet

Ramverk

Lastskopsystem

Kundsupport

Kombination av lastare och truck

Hydraulik

Förarkomfort

Drivlina – växellåda

R1600H Standardutrustning

ELSYSTEM
 • 12 V eluttag i hytt
 • Generator, 95 A
 • Extra hjälpstartuttag
 • Batterifrånskiljare, marknivå
 • Kretsbrytare, 80 A
 • Rostskyddsspray
 • Diagnostikanslutning
 • Elstart, 24 V
 • Avstängningsströmställare för motor: – baktill på vänster sida – baktill på höger sida – under förarplatsen
 • Yttre belysningssystem, fram, bak, halogenarbetslampor
 • Batterier med lågt underhållsbehov
 • Backvarningssignal
 • Start- och laddningssystem

FÖRARMILJÖ
 • Färgdisplay med flera funktioner (CMPD), inklusive följande: – Batterispänning – Turbotryck – Bromsackumulatorns oljetryck – Diagnostik- och systemdata – Motorns oljetryck – Händelsekoder, beskrivning och förarrespons – Främre och bakre axeltemperaturer –
 • Elektriska signalhorn
 • Mätare: – Motorns kylvätsketemperatur – Transmissionens kylvätsketemperatur – Hydrauloljetemperatur – Bränslenivå – Hastighetsmätare – Varvräknare
 • Indikatorlampor: – Varningsljus – Kvarstående bromstryck – Låg bränslenivå
 • Varning om låg hydraulvätskenivå
 • Öppen förarplats med ROPS/FOPS-skydd
 • Förarnärvarosystem (automatisk parkeringsbroms)
 • Pilotstyrda hydraulreglage för redskap, en joystick
 • Tryckknappspanel för belysning
 • Fjädrande förarstol med rullbälte
 • STIC-styrning

DRIVLINA
 • Cat C11 ATAAC-dieselmotor med ACERT-teknik, 6 cylindrar
 • Bromsaxelkylning
 • Elektrisk bränsleurluftningspump
 • Förrenare till motorluftintag
 • Motoroljefilter, fjärrmonterat
 • Värmesköldar
 • Långtidsverkande kylvätska
 • Powershift-transmission av planettyp med automatisk växlingsreglering, 4 växlar framåt/4 växlar bakåt
 • Kylare, tvärflödeskonstruktion
 • Fälgar, 5 delar, slanglösa
 • SAFR™ helhydrauliska, inkapslade, våta bromsar med flera skivor
 • Momentomvandlare med automatisk lockup
 • Transmissionsfrikoppling med brytare för förbikoppling
 • Avtappningskran för transmissionsfilter

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING
 • Bromsljus
 • Skoppositionering, återgång till grävläge
 • Skopa, tippa
 • Kylarlock för manuell lossning
 • Katalysator/ljuddämpare, grupp
 • Dekaler, internationella piktografiska
 • Bukplåt för motor och transmission
 • Skärmar, fram, bak
 • Brandvägg
 • Hydrauloljekylare – utsvängbar bakre ram
 • Drift- och underhållshandbok, engelska
 • Slitageindikatorer för skydd 100 × 50 mm (4 × 2 tum)
 • Utsvängbar kylargrill
 • Halvcentraliserade smörjpunkter
 • S·O·S-port: – Kylvätska – Motorolja – Hydraulolja – Transmissionsolja
 • Utsvängbar kylargrill
 • Däck och fälgar: Däck måste väljas från listan över obligatoriska tillbehör på maskinens prislista. I maskinens grundpris ingår endast en uppsättning slanglösa standardfälgar.

R1600H Tillvalsutrustning

Arrangemang för bromsfrigöring, inklusive styrningsfrigöring
 • Bogserkrok
 • Återställningsstång

Skopor
 • Skärkant, Cat, påsvetsad
 • Skärkant, plankil, plan
 • Ejektorskopa monterad
 • Hälskydd, ejektor- och tömningsskopor
 • Kanten är helsvetsad eller punktsvetsad
 • Mekaniskt anbringat slitplåtsystem (MAWPS)
 • Olika storlekar, tömning (4,2 m3/5,5 yd3 till 5,9 m3/7,7 yd3), ejektor (4,8 m3/6,3 yd3)
 • Slitageindikatorer, ejektor- och tömningsskopor
 • Slitagefoder (4,8 m3/6,3 yd3 tömningsskopa)

Motoralternativ
 • Dieselpartikelfilter (endast för användning med VR-motor)
 • Motor, ventileringsreduktion (VR)
 • Motor, Tier 3

Snabbpåfyllningssystem
 • Kylvätska
 • Motorolja
 • Bränsle (enkla eller dubbla tankar)
 • Hydraulolja
 • Transmissionsolja

Vätskor
 • Arktiskt bränsle
 • Arktisk kylvätska

Hydraulsystem
 • Förberedd för ejektorskopa
 • Alternativ konfiguration för redskaps-/pilotstyrning

Belysning
 • Yttre belysningssystem, fram, bak, LED-arbetsbelysning

Smörjsystem
 • Automatiskt
 • Centraliserat

Gruvtransport
 • Bakre ram redo för gruvtransport (punktsvetsad)
 • Lyftgrupp, gruvtransport

Sluten förarplats med ROPS/FOPS
 • Luftkonditionering och värmeaggregat
 • Trycksystem och filter för hytt
 • Hyttbelysning
 • Radiokompatibelt utrymme för radio och högtalare

Öppen förarplats med FOPS
 • Löstagbart skyddstak

Drift- och underhållshandbok
 • Kinesiska
 • Franska
 • Indonesiska
 • Portugisiska
 • Ryska
 • Spanska

Aktivering av parkeringsbromsreglage
 • Tryck för att aktivera
 • Dra för att aktivera

Gränssnitt för fjärrkontroll (exklusive sändare och mottagare)
 • Cattron
 • RCT

Fälg
 • Rörtyp
 • Reserv (med eller utan rör)

Serviceverktyg
 • Återställningsstång (för användning med bromsfrigöring, system med återställningsstång)
 • Referenshandbok för reservdelar för ytterligare verktyg finns tillgänglig

Teknik
 • Kommando för arbete under jord
 • Vital Information Management System (VIMS) Gen 3

Däckalternativ
 • Däck, 18 × R25 VSMS L-5S Bridgestone
 • Däck, 18 × 25 STMS L5S Bridgestone

Slitageindikatorer för skydd
 • Hytt/ROPS
 • Hydraultank
 • Kylare

Fönster
 • En ruta
 • Dubbelruta