< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

G3412C Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Luftrenare – enkel filterinsats med serviceindikator

Styrsystem
 • Elektronisk regulator
 • Reglering av luft/bränsleblandningen för NOx-motorer med 1,0 g/bhp-hr

Kylsystem
 • Termostater och hus
 • Vattenpump med mantel
 • Efterkylarvattenpump
 • Efterkylarinsats

Avgassystem
 • Vattenkylda avgasgrenrör
 • Torr avgaskrök

Svänghjul och svänghjulshus
 • SAE nr 0 svänghjul
 • SAE nr 1 svänghjulshus
 • SAE-standardrotation

Bränslesystem
 • Gastrycksregulator (gasförsörjning på 1,5 till 5 psi krävs)
 • Naturgasförgasare

Tändsystem
 • Cat:s elektroniska tändningssystem (EIS) medsynkronisering med knackningsavkänning

Instrumentering
 • Timräknare

Smörjsystem
 • Vevhusfilter - toppmonterat
 • Oljekylare
 • Oljefilter – HÖGER
 • Oljesump – djupt tråg
 • Oljepåfyllningsrör - HÖGER i ventilkåpa och HÖGER mätsticka

Monteringssystem
 • Motorstöd

Skyddssystem
 • Synkronisering med knackningsavkänning
 • Avstängning

Allmänt
 • Färg - Caterpillar Yellow
 • Vevaxelns vibrationsdämpare och remskivor
 • Lyftöglor

G3412C Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
 • Luftrenare - tvåstegs
 • Luftinloppsadapter
 • Förrenare
 • Luftrenarens regnskydd

Laddningssystem
 • Batteriladdare
 • Laddningsgeneratorer
 • Amperemätare
 • Amperemätare och kablage
 • Reglagemontering

Kylsystem
 • Kylare
 • Fläkt och fläktmotor för kundanskaffadekylare
 • Expansionskärl
 • Värmeväxlare

Avgassystem
 • Flexibla kopplingar
 • Vinkelkopplingar
 • Flänsar
 • Regnskydd
 • Ljuddämpare

Bränslesystem
 • Dubbel gasregulator
 • Förgasarsatser
 • Bränslefilter

Tändsystem
 • CSA-tändning
 • Tändningens jordkablage
 • Strömförsörjning

Instrumentering
 • Larmmodul
 • Mätare och instrumentpaneler

Monteringssystem
 • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag
 • Extra remskivor
 • Sluten koppling och kopplingsstöd
 • Främre axeltapp
 • Svänghjulets axeltapp
 • Borttagning av remskiva

Skyddssystem
 • Gasventiler
 • Anslutningskablage för statusreglagebox

Startsystem
 • Luftstartmotor - elektrisk luftstartmotor
 • Lufttrycksregulator
 • Luftljuddämpare
 • Elektriska startmotorer - enkla 24 V
 • Starthjälp
 • Batterigrupper

Allmänt
 • Speciallackering

Översikt

Robusta och hållbara, byggda utifrån G3400-plattformen, som är branschstandard. Ger verksamheten maximal produktionstid och låga driftskostnader. G3412C-motorer med låga utsläpp (LE) klarar de mest krävande gaskomprimeringstillämpningar som förutsätter kontinuerlig drift, praktiskt taget utan oplanerade stillestånd.Perfekta tillämpningar för G3412C-motorer med låga utsläpp är bl.a. gaslyft, gasinsamling, och gaskomprimering vid brunnshuvud. Cat G3412C-gasmotor med låga utsläpp. Klasser: 475 bkW (637 bhp) vid 1 800 varv/min ger kapacitet för NSPS-efterlevnad med efterbehandling utförd av kunden.

Motorspecifikationer

Enheter:
Minimal klassning 637.0 BHP 475.0 bkW Less
Maximal klassning 637.0 BHP 475.0 bkW Less
Utsläpp Kapacitet för NSPS-efterlevnad Kapacitet för NSPS-efterlevnad Less
Cylindervolym 1649.0 tum³ 27.0 l Less
Kompressionsförhållande 8.5:1 8.5:1 Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr 0 SAE nr 0 Less
Svänghjulets tänder 136 136 Less
Vikt (torr) 4720.0 lb 2141.0 kg Less
Oljebytesintervall 750 timmar 750 timmar Less
Tändning, skydd Cat EIS Cat EIS Less
Slaglängd 6.0 tum 152.0 mm Less
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.0 mm Less

Kapacitet för vätskor

Kylsystem 14.5 gal (US) 54.9 l Less
Smörjoljesystem (påfyllning) 45.0 gal (US) 170.3 l Less

Motordesign

– Beprövad pålitlighet och hållbarhet– Kan förbränna en mängd olika gasbränslen– Robust design med dieselkraft förlänger livslängden och minskarägande- och driftskostnaderna– Stort drifthastighetsintervall

Emissioner

– Uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Spark Ignited Stationary NSPSför 2007/8- Versioner med 2,0 g/bhp-hr NOx-utsläpp finns tillgängliga- Större turboaggregat och efterkylare ger snålluft/bränsleblandning, låga utsläpp och utmärktbränsleförbrukning

Motorteknik med snål förbränning

Motorer med snål förbränning drivs med stora mängderluftöverflöd. Den överflödiga luften absorberar värme under förbränningenså att förbränningstemperaturen och trycket minskas,vilket påtagligt minskar NOx-nivåerna. Konstruktion för snål förbränning ger ocksåen längre livslängd för komponenterna och en utmärktbränsleförbrukning.

Caterpillars elektroniska tändningssystem (EIS)

Synkronisering med knackningsavkänning skyddar motorn motknackningsskador. Högre spänning och längre varaktighet förgnistor ger enklare startar, färre misständningar ochjämnare gång. Diagnostikkoder bidrar till att ringa in dencylinder och den komponent som berörs. Tändstiftetsunderhållskoder anger tillståndet för tändstiftet

Enkel manövrering

– Djupt oljetråg med större kapacitet för normala750-timmars oljebytesintervall– Höghållfasta tråg och skenor ger utmärkta monteringsegenskaper ochstabilitet– Sidokåporna på blocket tillåter inspektion av de invändigakomponenterna

Komplett sortiment med tillbehör

Stort utbud av fabriksmonterade motortillbehörförkortar förpackningstiden

Testning

Varje motor testas vid full last för att säkerställa korrektamotorprestanda.

GERP (Gas Engine Rating Pro)

GERP är en PC-baserad programvara som utformatsför att ge prestanda på arbetsplatsen för Cat®:snaturgasmotorer förgaskompressionsbranschen. GERP tillhandahåller motordata för arbetsplatsens höjd över havsnivån, omgivningstemperatur, bränsle, värmeavledning av motorns kylvätska, prestandadata, installationsritningar, specifikationsblad och pumpkurvor.

Produktsupport som erbjuds från Cat:s globala återförsäljare

Fler än 2 200 återförsäljareCat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delarav din motor för oljeindustrinCat:s reservdels- och arbetskraftsgarantiVi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innan fel inträffarS•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätskaefter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande:– tillstånd för inre motorkomponenter– förekomst av oönskade vätskor– förekomst av restprodukter från förbränning– arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

Fler än 60 års erfarenhet av naturgasmotortillverkningÄgarskap av de här tillverkningsprocesserna göratt Caterpillar kan tillverka högkvalitativa och pålitliga produkter.– Gjutna motorblock, topplock, cylinderfoder och svänghjulshus– Viktiga maskinkomponenter– Monteringsfärdig motor

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com