3516B med dynamisk gasblandning

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

3516B med dynamisk gasblandning Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Efterkylarinsats – korrosionsbeständig
 • Luftrenare – normal drift, med partikelfilter
 • Serviceindikatorer
 • Flamdämpare

Styrsystem
 • ADEM A4 ECU
 • ISM (integrerad avkänningsmodul) för återkopplingsgivare för förbränning
 • Temperaturgivare för avgaser

Kylsystem
 • Kylarkylning - landbaserad
 • Termostat och hus med utloppssystem
 • Vattenpump med mantel - kugghjulsdriven
 • Dubbla utlopp
 • Kylvätskepump med efterkylare (SCAC) – kugghjulsdriven, centrifugaltyp

Dieselbränslesystem
 • Bränslefilter
 • Bränslematarpump
 • Flexibla bränsleledningar
 • Bränsleluftningspump
 • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

Avgassystem
 • Avgassystem med flexibla anslutningar, adapter och flänsar
 • Dubbla turboaggregat med vattenkylda lager

Svänghjul och svänghjulshus
 • SAE nr 00
 • SAE-standardrotation

Gasbränslesystem
 • Lågtrycksregulator
 • Elektroniskt aktiverad bränsleregleringsventil
 • Gasbränslevärmare
 • Elektroniskt styrd avstängningsventil för gas
 • Munstycken för gasinduktion
 • CSA-certifierade elektroniska komponenter för gas

Instrumentering
 • Analoga mätare
 • EMCP 4.4-kontrollpanel

Smörjsystem
 • Vevhusfilter
 • Oljekylare
 • Oljefilter
 • Grunt oljetråg
 • Avtappningsventil för oljetråg

Monteringssystem
 • Oljefältsbas
 • Kraftig inre basram för landbaserad rigg – trepunktsmonteradei oljefältsbasen

Kraftuttag
 • Hjälpdrivsystem

Skyddssystem
 • ADEM A4 ECU-övervakningssystem ger strategier för skyddav motorn mot skadliga arbetsförhållanden.Valda parametrarna kan programmeras av kunden.

Startsystem
 • Luftstartmotor
 • Luftljuddämpare

Allmänt
 • Färg - Caterpillar Yellow
 • Vibrationsdämpare och skydd
 • Lyftöglor
 • Lyft och kabel, bogseringspunkter

3516B med dynamisk gasblandning Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
 • Kraftiga luftrenare och förrenare
 • Fjärradaptrar för luftinlopp

Laddningssystem
 • Batteriladdare
 • Laddningsgenerator

Styrsystem
 • Lastdelningsmodul
 • Cat digital spänningsregulator (CDVR)
 • Regulatoromvandling
 • 2301A lastfördelningsregulator

Kylsystem
 • Blanka svarta veckade kylarpaket och konventionellakylarpaket
 • Kylarregulatoromvandling
 • Remskydd, kylarskydd
 • Fläkt – motormonterad
 • Fläktdrivning och fläktremskiva
 • Kylarmontering
 • Mätare för vattennivåbrytare
 • Kylvätskenivågivare

Avgassystem
 • Vinkelkopplingar
 • Ljuddämpare
 • Fläns och avgassystemsutvidgare

Bränslesystem
 • Primärt bränslefilter
 • Bränslekylare

Generator
 • Oljefältsspecifika dubbla lager, slutna

Generatortillbehör
 • Luftfilter
 • Lågspänningsutbyggnadsbox
 • Spänningstransformator
 • Manuell spänningskontroll
 • Strömtransformator för motorvarvtalssänkning
 • Kabelinspektionsbox
 • Lagertemperaturgivare

Instrumentering
 • Programmerbar ljudindikator
 • Mätare och instrumentpaneler
 • Strömställare, reläer och kontaktorer

Smörjsystem
 • Vevhusventilation
 • Oljefilter, oljetrågstillbehör
 • Sumppumpar

Monteringssystem
 • Utvändig oljefältsbas med trepunktsfäste

Kraftuttag
 • Främre axeltapp
 • Remskivor

Skyddssystem
 • Explosionssäkerhetsventil, avstängningar
 • Strömställare och kontakter/reläer
 • Oljetrycksövervakning, givare

Startsystem
 • Lufttrycksregulator
 • Starthjälp

Allmänt
 • Verktygslåda
 • Cat:s datalänkskabel

Översikt

Produktion av olja och gas är en komplicerad uppgift som kräver särskild kraftgenereringsutrustning. Cat 3500-generatoraggregat med dynamisk gasblandning ger de lägsta ägande- och driftskostnaderna. De är särskilt utvecklade för oljeindustrin och kombinerar årtionden av erfarenhet av diesel- och gasdrivna motorer med den senaste elektroniken för att säkerställa bästa möjliga prestanda, optimal drift med två bränslen, låga utsläpp och ett förenklat operatörgränssnitt.Cat-generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti.3516B generatoraggregat med dynamisk gasblandningssats. Klasser: 1 600 ekW (2 000 kVA) vid 50 Hz (1 500 varv/min).

Motorspecifikationer

Enheter:
Maximal klassning 1 600 ekW (2 000 kVA) 1 600 ekW (2 000 kVA) Less
Minimal klassning 1 600 ekW (2 000 kVA) 1 600 ekW (2 000 kVA) Less
Utsläpps-/bränslestrategi Ej certifierad Ej certifierad Less
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld Less
Grenrörstyp Torr Torr Less
Cylinderdiameter 6.69 tum 170.0 mm Less
Slaglängd 7.48 tum 190.0 mm Less
Cylindervolym 4211.0 tum³ 69.0 l Less
Motorstyrning och skydd ADEM A4 ADEM A4 Less
Styrning för generatoraggregat EMCP 4.4 EMCP 4.4 Less
Generator SR4B SR4B Less
Bränslesystem EUI EUI Less
Frekvens (hastighet) 50 Hz (1 500 varv/min) 50 Hz (1 500 varv/min) Less

Kapacitet för vätskor

Bränsle CNG, LNG, fältgas, naturgas med diesel CNG, LNG, fältgas, naturgas med diesel Less
Smörjoljesystem (påfyllning) 107.0 gal (US) 405.0 l Less
Kylsystem (motor) 62.0 gal (US) 233.0 l Less

Måttuppgifter

Längd 260.6 tum 6619.0 mm Less
Bredd 94.4 tum 2397.0 mm Less
Höjd 99.5 tum 2528.0 mm Less

Mått

Vikt 41888.0 lb 19000.0 kg Less

Dynamiskt gasblandningssystem

– Åstadkommer upp till 70 % ersättning med bibehållna prestandapå dieselnivå och säker drift av motorn– Ett styrningssystem med sluten krets ger maximalersättning över det bredaste belastningsintervallet i branschen– Bibehåller effekten och transientsvarsprestanda för ett traditionellt dieseldrivetgeneratoraggregat – Tar emot ett brett spektrum av gaskvaliteter och anpassar sig automatisktefter ändringar av bränslets kvalitet, vilket eliminerar behovet avkalibrering i fält– Kontrollpanelen EMCP 4.4 ger förenklad integrering med riggen,fjärrövervakningskapacitet och ett enpunktsgränssnitt förmotorn, generatorn och funktionerna för dynamiskgasblandning– Utnyttjar aktuella komponenter från produktserien G3516med minimal förändring av dieselmotorkärnan– Bibehåller befintliga underhålls- och renoveringsintervallernaför dieselmotorer, som är väl beprövade i tillämpningar på oljefälten

Motordesign

– Marknadsledande effekttäthet– Beprövad tillförlitlighet och hållbarhet– Robust design förlänger livslängden ochminskar ägande- och driftskostnaderna– Långa underhållsperioder som är väl beprövade i oljefältstillämpningar– Motorns kärnkomponenter är utformade för reparation ochåteranvändning vid renovering

Säkerhet

– Nödstoppsknapp på instrumentpanel– Ventiler för luftavstängning och explosionssäkerhet finns tillgängliga– Konfigurerbara larm- och avstängningsfunktioner– Extra larmströmställare finns tillgängliga för kundanskaffadeingångar– Flamdämpare

Enkel installation och paketering

Kontrollpanelen EMCP 4.4 använder standardprotokoll förkommunikation för enkel integrering med riggens övervakningsutrustning så att motorns tillstånd och ersättningsprestanda kan spåras– Kapacitet för parallellmatning och lastdelning– Helt integrerade diesel- och gasreglage i en endamotorstyrenhet– Enpunktsstyrning av generatoraggregat och dynamiskt gasblandningssystem– Det dynamiska gasblandningssystemet aktiveras automatiskt närgasförsörjning detekteras

Anpassad förpackning

För alla petroleumtillämpningar kan du lita på att Caterpillar uppfyller behoven för ditt projekt med anpassade generatoraggregat för fabriker och mekaniska paket. Cat-motorer, generatorer, reglage, kylare, och transmissioner kan utformas särskilt och anpassas i samarbete med våra lokala återförsäljare för att ta fram unika lösningar. Anpassade paket stöds globalt och omfattas av ett års garanti efter start.

Produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

– Fler än 2 200 återförsäljare– Cat:s fabriksutbildade återförsäljartekniker kan underhålla alla delar av dinpetroleumprodukt från Cat– Global tillgång till reservdelar, service och garanti– Vi har avtal för förebyggande underhåll med reparation innanfel inträffar- S•O•SSM-program anpassar prover av olja och kylvätskaefter Caterpillars fastställda standarder för att avgöra följande: • tillstånd för inremotorkomponenter• förekomst av oönskade vätskor• förekomst av restprodukter från förbränning• arbetsplatsspecifika oljebytesintervall

Fler än 80 års erfarenhet av motortillverkning

Ägarskap av de här tillverkningsprocesserna göratt Caterpillar kan tillverka högkvalitativa och pålitliga produkter.

Webbplats

För alla dina oljeindustriella behov kan du besöka www.catoilandgasinfo.com.