Cat GRADE med Assist för grävmaskiner

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Enspaksgrävning

      
 • Grävning med en spak minskar manuella åtgärder, fel och trötthet vilket förbättrar lutningsgrävningens konsekvens för alla förare oavsett erfarenhet.
 •     
 • Grävmaskinen och lutningstekniken arbetar som ett system som bibehåller full effekt med exakt kontroll under hela skärningen.
 •     
 • Dra nytta av den enkla användning som är möjlig tack vare systemet för lutningsvägledning, maskinens display och joystickarna. Ange bara djup och lutning, tryck på auto och börja arbeta.

Skydd mot överskärning

      
 • Förhindra överskärning av en önskad lutningsformlinje automatiskt.
 •     
 • Arbeta tryggt utan att gissa eller behöva fylla i ett skär.
 •     
 • Inbyggda komponenter som är skyddade mot skador säkerställer lång livslängd, tillförlitlig styrning och noggranna resultat.

Sänkta kostnader. Förbättrad säkerhet

      
 • Minimera kostnaderna genom att uppnå rätt lutning snabbt och spara kostnader förknippade med tid, arbete, bränsle och materialåtgång.
 •     
 • Varningar för höjd och djup presenteras i hytten och anger hinder som kan skada grävmaskinen och kosta pengar.
 •     
 • Arbeta säkrare med mindre personalstyrka som kontrollerar lutningen i diket eller runt grävmaskinen.

Grade Assist

      
 • Grävmaskinen tar över bommens och skopans funktioner för att bibehålla önskat djup och lutning; allt du behöver göra är att dra höger joystick för enspaksgrävning.
 •     
 • Ställ in önskad lutning och styr bara stickans hastighet med en hand med en enda spak för exakt kontroll.

Bucket Assist

      
 • Bibehåller automatiskt skopans vinkel för lutningar, nivellering, finschaktning och dikesgrävningstillämpningar.
 •     
 • Du anger önskad skopvinkel via pekskärmsgränssnittet eller med joystickkommandon och när du manuellt justerar vinkeln igen, anpassar systemet enkelt skopans vinkel.
 •     
 • Systemet bibehåller enkelt vinkeln och håller ditt skär exakt.

Boom Assist

      
 • Den här funktionen lyfter automatiskt bommen för att förhindra att grävmaskinen lyfter från marken.
 •     
 • Du kan lita på att maskinen tryggt håller sig på marken medan du gräver, lyfter och roterar under belastning och att redskapens markkontakt förbättras.

Swing Assist

      
 • Swing Assist stoppar automatiskt grävmaskinens svängning vid förardefinierade börvärden vid lastning och dikesgrävning.
 •     
 • Hjälper föraren med kontrollen under svängningsstopp med programmerbara nivåer av reaktionskänslighet vilket sänker bränsleförbrukningen och förbättrar cykeltiderna.