System Cat Grade z funkcją Slope Assist dla spycharek

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

System Cat GRADE z funkcją Slope Assist™ sprawia, że każda praca spycharką jest szybsza i łatwiejsza — budowa lądowisk, rozrzucanie zrzutów z ciężarówek, tworzenie stoków i nasypów oraz wiele innych. Utrzymuje kąty lemiesza, co zapewnia lepszą jakość powierzchni — nawet w przypadku mniej doświadczonego operatora. Nie jest wymagana stacja bazowa ani laser, dodatkowy sprzęt komputerowy, oprogramowanie — nic, co trzeba demontować na koniec dnia pracy.

Zastosowanie Przygotowanie terenu, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo komercyjne, budowa instalacji olejowych/gazowych, budowa dróg, kształtowanie terenu, tereny płaskie i stoki, obszary, gdzie sygnał GPS jest słaby lub niedostępny Przygotowanie terenu, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo komercyjne, budowa instalacji olejowych/gazowych, budowa dróg, kształtowanie terenu, tereny płaskie i stoki, obszary, gdzie sygnał GPS jest słaby lub niedostępny Less
Kompatybilność maszyn Spycharki Spycharki Less

Łatwe sterowanie lemieszem

 • System Cat GRADE z funkcją Slope Assist sprawia, że każda praca spycharką jest szybsza i łatwiejsza — budowa lądowisk, rozrzucanie zrzutów z ciężarówek, tworzenie stoków i nasypów oraz wiele innych.
 • Utrzymuje kąty lemiesza, co zapewnia lepszą jakość powierzchni — nawet w przypadku mniej doświadczonego operatora.
 • Zadania są wykonywane do 39% szybciej, przy mniejszej ilości przejazdów, poprawek i ingerencjach operatora ograniczonych o niemal 82%.
 • Nie jest wymagana stacja bazowa ani laser, dodatkowy sprzęt komputerowy, oprogramowanie — nic, co trzeba demontować na koniec dnia pracy.
 • Funkcja Next Gen* Slope Assist zapewnia większy, bardziej intuicyjny interfejs operatora, który jest łatwy w użyciu.
 • Doskonale współpracuje z systemami 3D GPS podczas przejść, czyszczenia, realizacji prostych projektów oraz ich zmian, na obszarach, gdzie sygnał GPS jest słaby lub niedostępny.

Łatwe utrzymywanie kąta lemiesza

 • Slope Assist to prosty wbudowany system sterowania lemieszem, którego można używać podczas większości prac spycharką.
 • Tryb podstawowy i zaawansowany pozwalają na wybór właściwych funkcji w celu maksymalizacji wydajności.
 • Zaktualizowana funkcja Next Gen Slope Assist umożliwia wybór sterowania nachyleniem wzdłużnym i orientacją lemiesza względem zbocza oddzielnie lub łącznie.
 • Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym a automatycznym odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku.
 • Zmiana położenia lemiesza jest możliwa w każdej chwili — wystarczy zwolnić sterowanie i spycharka zacznie utrzymywać nowe położenie.
 • Dokładność do 1% spadku wzdłużnego / nachylenia lemiesza.
 • Pomoc pokładowa i szczegółowe instrukcje są dostępne poprzez naciśnięcie przycisku.

W pełni zintegrowany

 • Czujniki Slope Assist są wbudowane w lemiesz, przez co są chronione przed uszkodzeniem.
 • Nie jest wymagany wskaźnik kąta nachylenia — spadek wzdłużny i spadek poprzeczny są wyświetlane na głównym wyświetlaczu.

Podstawowy lub zaawansowany

 • Tryb podstawowy — naciśnij przycisk Auto na joysticku, przesuń lemiesz w żądane miejsce, a funkcja Slope Assist utrzyma to położenie.
 • Spadek wzdłużny automatycznie podnosi i opuszcza lemiesz, aby utrzymać żądane nachylenie .
 • Funkcja Cross Slope lemiesza automatycznie przechyla lemiesz, aby utrzymać żądany spadek poprzeczny lemiesza.
 • Tryb zaawansowany zapewnia więcej funkcji wspomagających pracę z istniejącymi płaszczyznami.
 • Funkcja Recall Value przywołuje wartości oraz umieszcza i steruje lemieszem zgodnie z ustaloną wartością po każdym automatycznym rozpoczęciu pracy.
 • Funkcja Swap Slope odwraca wartości nachylenia podczas zmiany kierunku.
 • Funkcja Match Slope umożliwia postawienie lemiesza na ziemi i dopasowanie przywołanej wartości do danego nachylenia.
 • Zwiększanie/zmniejszanie — przyciski joysticka regulują spadek wzdłużny lub poprzeczny lemiesza w stosunku do przywołanej wartości.

Dowiedz się więcej

 • Skonsultuj się z lokalnym dealerem Cat w sprawie szczegółów i dostępności dla modeli spycharek
 • Funkcja Slope Assist jest obsługiwana przez dealera Cat i partnera technologicznego SITECH®.
*Funkcja Next Gen Slope Asisist jest dostępna do coraz szerszej gamy spycharek Cat. Dostępność konkretnych modeli można sprawdzić u dealerów Cat.