< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

C280 Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM
 • R-INLOPPSSYSTEM efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständig beläggning (luftsida) luftintagsavstängningensventilator, vevhus, toppmonteratturboaggregat, bakmonterad, motoroljesmord

STYRSYSTEM
 • Enkla Caterpillar A-III Elektroniska motorstyrningsmoduler med elektroniskt insprutningssystem Stela kablage (10 A 24 V effekt krävs för att driva elektroniska motorstyrningsmoduler)

KYLSYSTEM
 • Vattenavtappning för motorkylvätska

AVGASSYSTEM
 • Torrt, gastätt, avgasgrenrör

BRÄNSLESYSTEM
 • Destillerat bränsle (kräver viskositet från1,4 cSt till 20 cSt vid 38 grader C) bränslematarpumpen (monterad på vänster sida) Duplexbränslefilterelektroniskt styrda insprutare

SMÖRJSYSTEM
 • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning. Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor. Inkluderar installerade oljeledningar och enkel avstängningsventil. Filtrerar centrifugöverströmningsolja från huvudsmörjoljepumpen. Kan servas med motorn igång. Ventil för oljepåfyllning och oljesticka, oljetryckregleringsventil, vevhus med explosionssäkerhet

ALLMÄNT
 • Färg, Caterpillar Gul Pumpar, kugghjulsdrivna: bränsle, olja, kylmantelvatten, efterkylare/oljekylare vatten

SVCE-VERKTYG/FARTTYGSSKYDD/FABRIKSSTÖD
 • Servicedokumentation. Som standard medföljer det till varje motor två (2) kompletta uppsättningar servicedokumentation enligt nedan: 1. Anpassad reservdelsbok på CD (serienummerspecifik) 2. Verkstadshandbok, som inkluderar: Drift och underhåll, Specifikationer, Systemdrift, Test och inställning, Demonterings- och monteringshandbok. Tillgängliga i pappersversion och endast på engelska. 3. Verkstadshandbok (delar/serviceinformation för specialutrustning). Tillgängliga i pappersversion och endast på engelska. Obs! Anpassad reservdelsboks-CD och verkstadshandbok kan återbeställas genom Caterpillars vanliga litteraturbeställningssystem. Verkstadshandboken kan endast återbeställas via Project Services på anläggningen Lafayette Engine Center.

C280 Tillvalsutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM
 • Luftrenare

KYLSYSTEM
 • Värmare för kylmantelvätskan
 • Värmeåtervinningssystem
 • Värmeåtervinningstermostater
 • Kylsystemets anslutningsgrupper
 • Avluftare

STYRSYSTEM
 • Lastdelningsmodul
 • Direkt rammodul

AVGASSYSTEM
 • Utloppsexpander
 • Flexibel montering för avgassystem
 • Svetsfläns - tillval

BRÄNSLESYSTEM
 • Bränsleurluftningspump
 • Duplex, primär bränslesil
 • Bränslesystemets anslutningar

SMÖRJSYSTEM
 • Avtappningsventil för oljetråg
 • Försmörjningsanslutningar
 • Smörjoljevärmare

MONTERINGSSYSTEM
 • Vibrationsisolatorer

SJÖFARTSBRANSCHENS KRAV
 • Stänkavskärmning

SKYDDSSYSTEM
 • PLC Övervakningssystemalternativ
 • ECP-relä systemalternativ
 • ECP mekanisk mätare instrumentpanel
 • Turboaggregatets varvtalsgivare
 • Cylinder tryckavlastningsventil
 • Detektor för avkänning av av oljeånga
 • Skyddsystemkomponenter
 • Magnetisk pickup

RESERVDELSSATSER
 • Intag och luftsystem
 • Basmotor
 • Topplock
 • Bränslesystem
 • Kylsystem
 • Instrumentering
 • Cylinderventilsatser

MOTORTEST
 • Grundläggande systemtest
 • Särskilt övervakningstest
 • Vridvibrationsanalys

SERVICEVERKTYG/TRANSPORTSKYDD/FABRIKSSUPPORT
 • Igångkörning
 • Serviceverktyg
 • Fabriksförpackning
 • Transportskydd – krympplast eller presenning
 • Transportskydd – Exportemballage
 • AID-emblem
 • Lagerbevarande

Översikt

Effektklassning

Enheter:
Minimal klassning 2320.0 BHP 1730.0 bkW Less
Maximal klassning 7268.0 BHP 5420.0 bkW Less

Motorspecifikationer

Insugningssystem TA TA Less
Konfiguration Rak 6-cylindrig, V8, V12, V16, 4-taktsdieselmotor Rak 6-cylindrig, V8, V12, V16, 4-taktsdieselmotor Less
Cylinderdiameter 11.0 tum 280.0 mm Less
Slaglängd 11.8 tum 300.0 mm Less

Mått och vikter

Maximal bredd 69.0 tum 1741.0 mm Less
Minimal höjd 108.0 tum 2733.0 mm Less
Minimal vikt, torr 34496.0 lb 15680.0 kg Less
Maximal höjd 140.0 tum 3550.0 mm Less
Minimal bredd 67.0 tum 1704.0 mm Less
Minimal längd 145.0 tum 3691.0 mm Less
Maximal längd 197.0 tum 5007.0 mm Less
Maximal vikt, torr 62832.0 lb 28500.0 kg Less

A3 ECU

Kundgränssnittspanel

Elektroniska enhetsinsprutare