C280 Aux

C280

Översikt över funktionerna

A3 ECU
Kundgränssnittspanel
Elektroniska enhetsinsprutare

Produktspecifikation för C280

Effektklassning

Motorspecifikationer

Mått och vikter

C280 Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

 • R-INLOPPSSYSTEM efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständig beläggning (luftsida) luftintagsavstängningensventilator, vevhus, toppmonteratturboaggregat, bakmonterad, motoroljesmord

STYRSYSTEM

 • Enkla Caterpillar A-III Elektroniska motorstyrningsmoduler med elektroniskt insprutningssystem Stela kablage (10 A 24 V effekt krävs för att driva elektroniska motorstyrningsmoduler)

KYLSYSTEM

 • Vattenavtappning för motorkylvätska

AVGASSYSTEM

 • Torrt, gastätt, avgasgrenrör

BRÄNSLESYSTEM

 • Destillerat bränsle (kräver viskositet från1,4 cSt till 20 cSt vid 38 grader C) bränslematarpumpen (monterad på vänster sida) Duplexbränslefilterelektroniskt styrda insprutare

SMÖRJSYSTEM

 • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning. Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor. Inkluderar installerade oljeledningar och enkel avstängningsventil. Filtrerar centrifugöverströmningsolja från huvudsmörjoljepumpen. Kan servas med motorn igång. Ventil för oljepåfyllning och oljesticka, oljetryckregleringsventil, vevhus med explosionssäkerhet

ALLMÄNT

 • Färg, Caterpillar Gul Pumpar, kugghjulsdrivna: bränsle, olja, kylmantelvatten, efterkylare/oljekylare vatten

SVCE-VERKTYG/FARTTYGSSKYDD/FABRIKSSTÖD

 • Servicedokumentation. Som standard medföljer det till varje motor två (2) kompletta uppsättningar servicedokumentation enligt nedan: 1. Anpassad reservdelsbok på CD (serienummerspecifik) 2. Verkstadshandbok, som inkluderar: Drift och underhåll, Specifikationer, Systemdrift, Test och inställning, Demonterings- och monteringshandbok. Tillgängliga i pappersversion och endast på engelska. 3. Verkstadshandbok (delar/serviceinformation för specialutrustning). Tillgängliga i pappersversion och endast på engelska. Obs! Anpassad reservdelsboks-CD och verkstadshandbok kan återbeställas genom Caterpillars vanliga litteraturbeställningssystem. Verkstadshandboken kan endast återbeställas via Project Services på anläggningen Lafayette Engine Center.

C280 Tillvalsutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

 • Luftrenare

KYLSYSTEM

 • Värmare för kylmantelvätskan
 • Värmeåtervinningssystem
 • Värmeåtervinningstermostater
 • Kylsystemets anslutningsgrupper
 • Avluftare

STYRSYSTEM

 • Lastdelningsmodul
 • Direkt rammodul

AVGASSYSTEM

 • Utloppsexpander
 • Flexibel montering för avgassystem
 • Svetsfläns - tillval

BRÄNSLESYSTEM

 • Bränsleurluftningspump
 • Duplex, primär bränslesil
 • Bränslesystemets anslutningar

SMÖRJSYSTEM

 • Avtappningsventil för oljetråg
 • Försmörjningsanslutningar
 • Smörjoljevärmare

MONTERINGSSYSTEM

 • Vibrationsisolatorer

SJÖFARTSBRANSCHENS KRAV

 • Stänkavskärmning

SKYDDSSYSTEM

 • PLC Övervakningssystemalternativ
 • ECP-relä systemalternativ
 • ECP mekanisk mätare instrumentpanel
 • Turboaggregatets varvtalsgivare
 • Cylinder tryckavlastningsventil
 • Detektor för avkänning av av oljeånga
 • Skyddsystemkomponenter
 • Magnetisk pickup

RESERVDELSSATSER

 • Intag och luftsystem
 • Basmotor
 • Topplock
 • Bränslesystem
 • Kylsystem
 • Instrumentering
 • Cylinderventilsatser

MOTORTEST

 • Grundläggande systemtest
 • Särskilt övervakningstest
 • Vridvibrationsanalys

SERVICEVERKTYG/TRANSPORTSKYDD/FABRIKSSUPPORT

 • Igångkörning
 • Serviceverktyg
 • Fabriksförpackning
 • Transportskydd – krympplast eller presenning
 • Transportskydd – Exportemballage
 • AID-emblem
 • Lagerbevarande

Jämför C280 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C280

Visa fler erbjudanden