< Tillbaka

Med grund i hållbarheten och tillförlitligheten hos C280-motornsplattform, har Caterpillar nu nöjet att erbjuda den EPA Tier 2-kompatiblaC280-motorserien. Nyckelkomponenterna är desamma sompå den befintliga C280, inklusive det senaste inom EUI-bränslesystemfunktioneroch avancerade ADEM™ A3ECU-enhetfunktioner. Caterpillar® -produkternafortsätter att leverera mer tillgänglig effekt samtidigt som delevererar enastående bränsleeffektivitet. Du kan också räknamed långa serviceintervaller och tillgänglighet till Caterpillarsreservdelar och service över hela världen.
Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Med grund i hållbarheten och tillförlitligheten hos C280-motornsplattform, har Caterpillar nu nöjet att erbjuda den EPA Tier 2-kompatiblaC280-motorserien.

Effektklassning

Enheter:
Effektområde 6169-7577 bhp (4600-5650 bkW) 6169-7577 bhp (4600-5650 bkW) Less

Motorspecifikationer

Hastighetsintervall 900-1000 rpm 900-1000 rpm Less
Utsläpp IMO I och IMO II IMO I och IMO II Less
Insugningssystem TTA TTA Less
Cylinderdiameter 11.0 tum 280.0 mm Less
Slaglängd 11.8 tum 300.0 mm Less
Cylindervolym 18062.0 tum³ 296.0 l Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs eller medurs Moturs eller medurs Less
Konfiguration V16, fyrtaktsdieselmotor V16, fyrtaktsdieselmotor Less

Mått och vikter

Minimal vikt, torr 62832.0 lb 28500.0 kg Less
Minimal längd 224.0 tum 5690.0 mm Less
Maximal längd 224.0 tum 5690.0 mm Less
Minimal höjd 134.0 tum 3403.0 mm Less
Maximal höjd 134.0 tum 3403.0 mm Less
Minimal bredd 80.0 tum 2032.0 mm Less
Maximal bredd 80.0 tum 2032.0 mm Less

A3 ECU

• CAN J1939-datalänk• Vattentätakontakter• Underhållsfri• Backup-ECU förredundant reglering

Elektroniska fördelar:

• Laståterkoppling• Programmerbar varvtalssänkning• Justerbar förstärkning• Justerbar kontroll av bränsle-/luftförhållandet• Histogram över motordriften• Cat Messenger-displayen visar diagnostikoch andramotorparametrar

Datafördelar med J1939-länken:

• Motorvarvtal• Turbotryck•Varvtalsreglagets position•Bränsleförbrukning•Temperatur i insugningsgrenrör• Diagnostikkoder och händelser• Konfiguration• Önskat motorvarvtal• Batterispänning• Motorbelastning• Livstidstotalsummor - motortimmar, bränsleförbrukning,tomgångsbränsle, timmar på tomgång• Trippmätare - genomsnittlig bränsleförbrukning, tomgångsförbrukning, tomgångstidtimmar, motortimmar, bränsleförbrukning, återställning

Kundgränssnittspanel

• Gränssnitt med standard Cat® Marineövervakningssystem (PLC i prislistan)• Ger visuell indikation avECU-funktionalitet• Tar emot 4 - 20 mA eller PWM fjärrvarvtalsreglagesom varvtalsinsignal• Marina larm och skydd

Elektroniska enhetsinsprutare

• Enkel installation• Inga gängadebränsleanslutningar• Högt tryckendast inuti insprutaren• Kräver inte bränsleledningar med dubbla väggar ellerläckageinsamlingsenhet •Sprutarsynkronisering behövs inte

C280-16 Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsida)
 • Luftintagsavstängning
 • Ventilator, vevhus, toppmonterad
 • Turboaggregat, motoroljesmord

Styrsystem
 • Dubbla Caterpillar till EN-III elektroniska motorstyrenheter med bränslesystem med elektronisk enhetsinsprutare
 • Stela kablage(10 A 24 V som krävs för att driva elektroniska motorstyrenheter)

Kylsystem
 • Motorns kylvätskavlopp

Avgassystem
 • Torrt, gastätt, avgasgrenrör

Bränslesystem
 • Destillerat bränsle (kräver viskositet från1,4 cSt till 20 cSt vid 38 grader C)
 • Bränslematarpump (monterad på vänster sida)
 • Duplex-bränslefilter
 • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

Smörjsystem
 • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning. Servicesidan av motornpå motorblockets inspektionsluckor. Inkluderar installeradeoljeledningar och enkel avstängningsventil. Filtrerar centrifugöverströmningsoljafrån huvudsmörjoljepumpen. Kan servas med motornigång.
 • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
 • Ventil, oljetryckreglerande
 • Ventiler, vevhus explosionssäkerhet

Allmän
 • Färg, Caterpillar Yellow
 • Pumpar, kugghjulsdrivna: bränsle, olja, kylmantelvatten,efterkylarens/oljekylarens vatten

C280-16 Tillvalsutrustning

Kontroll av motortillämpning/konstruktion
 • Vevaxelns böjningsmarkeringar
 • Extra monteringsfötter

Motorpaket beskrivning
 • Främre extradrivning
 • Axeltappcertifiering

Luftintagssystem
 • Luftrenare
 • Luftrenaralternativ

Kylsystem
 • Extra vattenpump
 • Värmare för kylmantelvätskan
 • Värmeåtervinningssystem
 • Värmeåtervinningstermostater
 • Avluftare
 • Anslutningar för den drivna utrustningen
 • Kylsystemets anslutningsgrupper

Avgassystem
 • Utloppsexpander
 • Flexibla avgasrörsanslutningar
 • Svetsfläns

Bränslesystem
 • Bränsleurluftningspump
 • Duplex primär bränslesil
 • Bränslesystemanslutningar

Smörjsystem
 • Avtappningsventil för oljetråg
 • Smörjningsanslutningar
 • Smörjoljevärmare

Sjöfartsbranschens krav
 • Stänksköld

Skyddssystem
 • Övervakningssystem
 • Turboaggregatets varvtalsgivare
 • Cylinder tryckavlastningsventil
 • Detektor för avkänning av av oljeånga

Reservdelssatser
 • Intag och luftsystem
 • Basmotor
 • Topplock
 • Bränslesystem
 • Bränslesats
 • Insprutarsats
 • Kylsystem

Kylsystemsats
 • Instrumentering

Instrumentsats
 • Cylinderventilsatser
 • Överlastprovning
 • Minsta effektinställning
 • Prov av maximalt tändningstryck
 • Turbo och vevaxel arbetscertifiering

Särskilt övervakningstest
 • Kundvalda testpunkter
 • Marint gränslinjetest
 • Specialverktyg
 • Turboaggregatverktyg
 • Reparationsverktyg för topplocket