C32 ACERT IMO II  Kommersiella framdrivningsmotorer

C32 ACERT Tier 3

C32 ACERT Tier 3

Översikt över funktionerna

Emissioner
Separat kretsefterkylningssystem (SCAC) för A-C-klassificeringar
Sju klasser med brett arbetsvarvtalsområde (WOSR)
Förlängda oljebytesintervall
Cats globala nätverk av återförsäljare
Slitstyrka
Tillförlitlighet

Produktspecifikation för C32 ACERT Tier 3

Effektklassning

Motorspecifikationer

Mått och vikter

C32 ACERT Tier 3 Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

 • Separat efterkyld krets (SCAC)
 • Efterkylningssystem med havsvatten (SWAC)
 • Luftrenare
 • Turboaggregat, vattenkyld mantel
 • Turboaggregat inlopp, 152 mm (6 tum) YD rak anslutning

STYRSYSTEM

 • Programmeringsbar låg tomgång (550 - 750 varv/min)
 • WOSR (brett driftvarvtalsområde) tillgängligt för - A-, B- och C-klassificeringar
 • Programmerbar hög tomgångsgräns för WOSR-klasser
 • Elektronisk diagnostik och felloggning
 • Motor- och transmissionsövervakning (hastighet, temperatur, tryck)
 • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande
 • Motorskydd läge för utökade omgivningsförhållanden
 • Vridmomentbegränsande funktioner endast för WOSR-klasser
 • 70-polig kundanslutning
 • Signalalternativ för gasreglageingång

KYLSYSTEM

 • Separat efterkylningskrets (SCAC) för värmeväxlarförsedda (HEX) och kölkylda motorer
 • Kylmantelvatten (JW) och SCAC-rörvärmeväxlare för HEX-kylda motorer
 • SCAC-pump, kugghjulsdriven
 • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
 • Sjövattenpump, bronspumphjul, kugghjulsdriven, endast för HEX-kylda motorer
 • Sjövattenpump och JW värmeväxlaranslutning: 76,2 mm (3 tum) ID Standard
 • Kölanslutningar: 76,2 mm (3 tum) ID Standard 4 bultars ANSI-flänsanslutning
 • SCAC- och JW-shunttankar för att bibehålla rätt pumpinloppstryck
 • Efterkylningssystem med havsvatten (SWAC)

AVGASSYSTEM

 • 4 bultars 130 mm (5,12 tum) diameter flänsutlopp
 • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS

 • SAE-standardrotation (moturs i riktning mot impulsgivaränden)
 • Svänghjulshus:SAE-nr 0, Svänghjul: 18 tum, 136 tänder

BRÄNSLESYSTEM

 • Duplex-bränslefilter, skruvbart, HÖ och VÄ service
 • Bränsleledningsstorlek: tillförsel JIC-37º -10 (7/8-14 ), retur JIC 37º -8 (3/4-16 )
 • Bränslekylare av plattyp installerad bakom efterkylarens shunttank
 • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
 • Manuell bränsleprimingpump
 • Bränsleledning med hybridutformning

SMÖRJSYSTEM

 • Enkelt oljefilter, HÖ eller VÄ service
 • Djupt oljetråg
 • HÖ eller VÄ oljepåfyllningsplatser för service
 • HÖ eller VÄ service oljesticka
 • Oljepump kugghjulsdriven

MONTERINGSSYSTEM

 • Främre stöd - justerbara

KRAFTUTTAG

 • Främre poly-V-spår remskiva (antal 1) för extra drivenheter

ALLMÄNT

 • Gemensam elektrisk fogpunkt
 • Motorn levereras inte med zinkkomponenter

C32 ACERT Tier 3 Tillvalsutrustning

Luftinloppssystem

 • Luftinloppsrenare
 • Luftinloppsadapter

Laddningssystem

 • Batteriladdare
 • Laddningsgeneratorer
 • Amperemätare

Kylsystem

 • Marina växel-/transmissionsoljekylare
 • Anslutningar

Avgassystem

 • Dubbel vinkelkoppling
 • Flexibel anslutning
 • Dubbel ljuddämpare
 • Ljuddämpare med gnistfångare
 • Fläns

Bränslesystem

 • Vattenavskiljare

Instrumentering

 • OEM-kablage
 • Motor-till-motor-kablage
 • Instrumentpaneler
 • Avgastemperaturgivare
 • Kablage
 • Mätare
 • Transmissionens givare

Smörjsystem

 • Transmissionsoljekylare
 • Manuell sumppump
 • Duplex-oljefilter

Skyddssystem

 • Bränsle- och oljesköld

Startsystem

 • Luftstartmotor
 • Tryckluftsstart, tillbehör
 • Elektriska startmotorer - enkel 24 V
 • Starthjälp
 • Batterigrupper – 24 V – torra
 • Dubbla startmotorer (elektrisk och luft)

Förpackning

 • Motorns skyddslock
 • Exportförpackning
 • Lagerbevarande

Monteringssystem

 • Främre stöd
 • Adaptersatser
 • Isolatorfästen

Kraftuttag

 • Främre slutna kopplingar
 • Bakre hydraulpumpsdrivning

ALLMÄNT

 • Vevhusventilation

STYRSYSTEM

 • Instrumentpaneler
 • CATERPILLAR LARM OCH SKYDD
 • Bränsle- och oljesköld

Jämför C32 ACERT Tier 3 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  C32 ACERT Tier 3

Visa fler erbjudanden