C32 ACERT Tier 3

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

C32 ACERT-generatoraggregat utgör ett separat kretsefterkylningssystem (SCAC) för alla konfigurationer. Den främsta fördelen med SCAC-systemet är minskad efterkylarkorrosion eftersom inget havsvatten cirkulerar genom efterkylaren. Flera andra förbättringar på dessa motorer bidrar till att minimera ägande- och driftskostnader. EPA Tier 3-, IMO II- och som uppfyller EU steg IIIA-klasser finns tillgängliga med alternativ för värmeväxlare eller kölkylning. Värmeväxlarkonfigurationer har en extra frontmonterad sjövattenpump.

Generatoraggregatets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 730 ekW (913 kVA) 730 ekW (913 kVA) Less
Maximal klassning 940 ekW (1175 kVA) 940 ekW (1175 kVA) Less
Frekvens 60 Hz 60 Hz Less
Hastighet 1 800 varv/min 1 800 varv/min Less

Motorspecifikationer

Insugningssystem Turboladdad och efterkyld Turboladdad och efterkyld Less
Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 6.38 tum 162.0 mm Less
Cylindervolym 1959.0 tum³ 32.1 l Less
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk Less
Bränslesystem MEUI MEUI Less
Motormodell V12, fyrtaktsdieselmotor V12, fyrtaktsdieselmotor Less

Generatoraggregatets konfigurationer

Utsläpps-/bränslestrategi EPA Tier III EPA Tier III Less

Generatoraggregatets mått

Bredd 60.2 tum 1528.0 mm Less
Höjd 65.6 tum 1667.0 mm Less
Vikt (beräknad) 15721.0 lb 7131.0 kg Less
Längd 162,8 tum/4271 mm (min.), 175,3 tum/4452 mm (max.) 162,8 tum/4271 mm (min.), 175,3 tum/4452 mm (max.) Less

Generatorns specifikationer

Magnetisering Permanentmagnet Permanentmagnet Less
Antal poler 4 4 Less
Antal lager 2 rullager 2 rullager Less
Antal ledningar 6 6 Less
Isolering Klass H Klass H Less
IP-klassning 23 23 Less
Spänningsregulator CDVR CDVR Less

C32 ACERT Tier 3 Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM
 • Separat efterkyld krets (SCAC)
 • Turboladdare, vattenkyld mantel
 • Turboladdarinlopp, 152 mm (6 tum) YD rak anslutning

STYRSYSTEM
 • Om en EMCP-panel eller MGCP-alternativ inte valts som tillvalsutrustning, måste start/stopp-reglage tillhandahållas av kunden
 • Elektronisk diagnostik och felloggning
 • Motorskydd läge för utökade omgivningsförhållanden
 • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande

KYLSYSTEM
 • Separat efterkylningskrets (SCAC) för värmeväxlarförsedda (HEX) och kölkylda motorer
 • Kylmantelvatten (JW) och SCAC-rörvärmeväxlare för HEX-kylda motorer
 • SCAC-pump, kugghjulsdriven
 • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
 • Sjövattenpump, bronspumphjul, kugghjulsdriven, endast för HEX-kylda motorer
 • Kylmantelvatten HEX med sjövattenpumpanslutningar: 76,2 mm (3 tum) ID Standard
 • 4 bultars ANSI-flänsanslutning
 • Kylmantelvatten HEX utan sjövattenpumpanslutning: 2,5 tumslanganslutning (inlopp), 76,2 mm (3 tum) ID Standard 4 bultar ANSI-fläns (utlopp)
 • Kölanslutningar: 76,2 mm (3 tum) ID Standard 4 bultars ANSI-flänsanslutning
 • SCAC- och JW-shunttankar för att bibehålla rätt pumpinloppstryck

AVGASSYSTEM
 • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
 • 4 bultars 130 mm (5,12 tum) diameter flänsutlopp

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS
 • Svänghjulshus, SAE nr 0
 • Svänghjul, 18 tum, 136 tänder
 • SAE-standardrotation

BRÄNSLESYSTEM
 • Duplex-bränslefilter, skruvbart, HÖ service
 • Bränsleledningsstorlek: tillförsel JIC-37º -10 (7/8-14 ), retur JIC 37º -8 (3/4-16 )
 • Bränslekylare av plattyp installerad bakom efterkylarens shunttank
 • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
 • Manuell bränsleprimingpump

GENERATORER OCH GENERATORTILLBEHÖR
 • SR5-formlindad
 • 2 rullager
 • Magnetisering av permanentmagnet
 • Fyra poler, 6 ledare, serie stjärnformad anslutning
 • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR)
 • Marin Klass H-isolering, klass F temperaturstegring
 • Ytmonterad platina (PT100) temperaturdetektorer med 3 ledare, 2 per fas på stator och en på varje stödlager
 • Kondensationshindrande lindningsvärmare (2 element - 240 V AC, 1000 watt
 • IP23-skydd lämpar sig för användning med fasta vattenbaserade lokala brandbekämpningssystem (FWBLAFFS)
 • System IV-isolering för skydd i påfrestande miljöer

SMÖRJSYSTEM
 • Simplexoljefilter, HÖ service
 • Djupt oljetråg
 • HÖ service oljepåfyllningsplatser
 • HÖ service mätsticka
 • Oljepump kugghjulsdriven

MONTERINGSSYSTEM
 • Formade C-kanalskenor, 300 mm (11,81 tum) höjd
 • Sex separat levererade kombinerade spiralformade fjädrar/gummi
 • isolatorer som monteras under aggregatets bas

ALLMÄNT
 • Främre dämparskydd
 • Gemensam elektrisk kopplingspunkt på HEX- och KÖLKYLDA motorer

C32 ACERT Tier 3 Tillvalsutrustning

LARM OCH SKYDD
 • Fjärrpaneler
 • MCS-styrenhet
 • Effektanalysatormodul
 • Oljenivå, avgastemperatur, startlufttryck, tryckgivare för värmeväxlare

AVGASSYSTEM
 • Torra vinkelkopplingar
 • Flexibel anslutning
 • Fläns
 • Ljuddämpare
 • Ljuddämpare med gnistfångare
 • Regnskydd

LUFTINTAGSSYSTEM
 • Luftinloppsrenare
 • Sluten vevhusventilation
 • Luftinloppsadapter

LADDNINGSSYSTEM
 • Batteriladdare, laddningsgeneratorer

STYRSYSTEM
 • Lastfördelningstillbehör

BRÄNSLESYSTEM
 • Vattenavskiljare

SMÖRJSYSTEM
 • Duplex-oljefilter, sumppump

SKYDDSSYSTEM
 • Bränsle- och oljesköld

STARTSYSTEM
 • Elektriska startmotorer - enkel 24 V
 • Luftstartmotor
 • Dubbla startmotorer (elektrisk och luft)
 • Tryckluftsstart, tillbehör
 • Starthjälp - JW-värmare
 • Batterigrupper – 24 V – torra