C32 ACERT Tier 3

C32 ACERT Tier 3

C32 ACERT Tier 3

Produktspecifikation för C32 ACERT Tier 3

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått

Generatorns specifikationer

C32 ACERT Tier 3 Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

 • Separat efterkyld krets (SCAC)
 • Turboladdare, vattenkyld mantel
 • Turboladdarinlopp, 152 mm (6 tum) YD rak anslutning

STYRSYSTEM

 • Om en EMCP-panel eller MGCP-alternativ inte valts som tillvalsutrustning, måste start/stopp-reglage tillhandahållas av kunden
 • Elektronisk diagnostik och felloggning
 • Motorskydd läge för utökade omgivningsförhållanden
 • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande

KYLSYSTEM

 • Separat efterkylningskrets (SCAC) för värmeväxlarförsedda (HEX) och kölkylda motorer
 • Kylmantelvatten (JW) och SCAC-rörvärmeväxlare för HEX-kylda motorer
 • SCAC-pump, kugghjulsdriven
 • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
 • Sjövattenpump, bronspumphjul, kugghjulsdriven, endast för HEX-kylda motorer
 • Kylmantelvatten HEX med sjövattenpumpanslutningar: 76,2 mm (3 tum) ID Standard
 • 4 bultars ANSI-flänsanslutning
 • Kylmantelvatten HEX utan sjövattenpumpanslutning: 2,5 tumslanganslutning (inlopp), 76,2 mm (3 tum) ID Standard 4 bultar ANSI-fläns (utlopp)
 • Kölanslutningar: 76,2 mm (3 tum) ID Standard 4 bultars ANSI-flänsanslutning
 • SCAC- och JW-shunttankar för att bibehålla rätt pumpinloppstryck

AVGASSYSTEM

 • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
 • 4 bultars 130 mm (5,12 tum) diameter flänsutlopp

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS

 • Svänghjulshus, SAE nr 0
 • Svänghjul, 18 tum, 136 tänder
 • SAE-standardrotation

BRÄNSLESYSTEM

 • Duplex-bränslefilter, skruvbart, HÖ service
 • Bränsleledningsstorlek: tillförsel JIC-37º -10 (7/8-14 ), retur JIC 37º -8 (3/4-16 )
 • Bränslekylare av plattyp installerad bakom efterkylarens shunttank
 • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
 • Manuell bränsleprimingpump

GENERATORER OCH GENERATORTILLBEHÖR

 • SR5-formlindad
 • 2 rullager
 • Magnetisering av permanentmagnet
 • Fyra poler, 6 ledare, serie stjärnformad anslutning
 • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR)
 • Marin Klass H-isolering, klass F temperaturstegring
 • Ytmonterad platina (PT100) temperaturdetektorer med 3 ledare, 2 per fas på stator och en på varje stödlager
 • Kondensationshindrande lindningsvärmare (2 element - 240 V AC, 1000 watt
 • IP23-skydd lämpar sig för användning med fasta vattenbaserade lokala brandbekämpningssystem (FWBLAFFS)
 • System IV-isolering för skydd i påfrestande miljöer

SMÖRJSYSTEM

 • Simplexoljefilter, HÖ service
 • Djupt oljetråg
 • HÖ service oljepåfyllningsplatser
 • HÖ service mätsticka
 • Oljepump kugghjulsdriven

MONTERINGSSYSTEM

 • Formade C-kanalskenor, 300 mm (11,81 tum) höjd
 • Sex separat levererade kombinerade spiralformade fjädrar/gummi
 • isolatorer som monteras under aggregatets bas

ALLMÄNT

 • Främre dämparskydd
 • Gemensam elektrisk kopplingspunkt på HEX- och KÖLKYLDA motorer

C32 ACERT Tier 3 Tillvalsutrustning

LARM OCH SKYDD

 • Fjärrpaneler
 • MCS-styrenhet
 • Effektanalysatormodul
 • Oljenivå, avgastemperatur, startlufttryck, tryckgivare för värmeväxlare

AVGASSYSTEM

 • Torra vinkelkopplingar
 • Flexibel anslutning
 • Fläns
 • Ljuddämpare
 • Ljuddämpare med gnistfångare
 • Regnskydd

LUFTINTAGSSYSTEM

 • Luftinloppsrenare
 • Sluten vevhusventilation
 • Luftinloppsadapter

LADDNINGSSYSTEM

 • Batteriladdare, laddningsgeneratorer

STYRSYSTEM

 • Lastfördelningstillbehör

BRÄNSLESYSTEM

 • Vattenavskiljare

SMÖRJSYSTEM

 • Duplex-oljefilter, sumppump

SKYDDSSYSTEM

 • Bränsle- och oljesköld

STARTSYSTEM

 • Elektriska startmotorer - enkel 24 V
 • Luftstartmotor
 • Dubbla startmotorer (elektrisk och luft)
 • Tryckluftsstart, tillbehör
 • Starthjälp - JW-värmare
 • Batterigrupper – 24 V – torra

Jämför C32 ACERT Tier 3 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  C32 ACERT Tier 3

Visa fler erbjudanden