C32 ACERT Tier 3 Fritidsfartyg

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

C32 ACERT framdrivningsmotor, klassningar på 1 925 mhp (1 900 bhp) 1 417 bkW, 1 825 mhp (1 800 bhp) 1 342 bkW och 1 622 mhp (1 600 bhp) 1 193 bkW finns tillgängliga med värmeväxlarkylning. De här klasserna uppfyller kraven enligt amerikanska EPA Tier 3 fritidsfartyg, EU steg IIIA och IMO II. 1 600 och 1 800 bhp uppfyller också de kommersiella villkoren enligt US EPA Tier 3. Motorkonfigurationen inkluderar en luftrenare och CCV-system såväl som efterkylning av kylmantelvatten. Ytterligare funktioner inkluderar ett ”inkopplingsbart kraftuttag”, en MECP I-kontrollpanel och hybridbränsleledningar. MECP I-panelen har en monokrom display för motorparametrar, externa anslutningar för kunder som installerat synliga och hörbara larm, start-/stopp-knappar och en av/lokal/fjärrstyrd strömställare.

Maskindata

Enheter:
Effektområde 1 600–1 900 bhp (1 193–1 417 bkW) 1 600–1 900 bhp (1 193–1 417 bkW) Less

Motor

Hastighetsintervall 2 300 varv/min 2 300 varv/min Less
Utsläpp EPA Tier 3, IMO II, EU IW EPA Tier 3, IMO II, EU IW Less
Insugningssystem TTA TTA Less
Cylinderdiameter 5.71 tum 145.0 mm Less
Slaglängd 6.38 tum 162.0 mm Less
Slagvolym 1959.0 tum³ 32.1 l Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Konfiguration V12, fyrtaktsdieselmotor V12, fyrtaktsdieselmotor Less

Mått och vikter

Bredd 58.3 tum 1482.0 mm Less
Höjd 56.9 tum 1445.0 mm Less
Längd 82.9 tum 2106.0 mm Less
Torrvikt 6780.0 lb 3075.0 kg Less

C32 ACERT Tier 3 Fritidsfartyg Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM
 • Luftrenarsystem med tvättbara filterinsatser och vevhusventilation (slutet system)
 • Turboladdare, vattenkyld mantel
 • Turboladdarinlopp, 152 mm (6 tum) YD rak anslutning

STYRSYSTEM
 • Programmeringsbar låg tomgång (550 - 750 varv/min)
 • Elektronisk diagnostik och felloggning
 • Motor- och transmissionsövervakning (hastighet, temperatur, tryck)
 • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande
 • Motorskydd läge för utökade omgivningsförhållanden
 • 70-polig kundanslutning (övre framåtriktad kundledningsanslutning och serviceverktygsanslutning)
 • Signalalternativ för gasreglageingång

KYLSYSTEM
 • Sjövattenefterkyld motor
 • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
 • Sjövattenpump, gummipumphjul, kugghjulsdriven
 • Sjövattenpump och JW värmeväxlaranslutning: 76,2 mm (3 tum) OD
 • Kylvätskaåtervinningssystem

AVGASSYSTEM
 • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
 • 4 bultars 130 mm (5,12 tum) diameter flänsutlopp

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS
 • Svänghjulskåpa:

BRÄNSLESYSTEM
 • Simplex bränslefilter, skruvas på, HÖ och VÄ service
 • Bränsleanslutningsstorlek:
 • Bränslekylare av plattyp (mantelvärmeväxlare)
 • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
 • Manuell bränsleprimingpump
 • Bränsleledning med hybridutformning

SMÖRJSYSTEM
 • Enkelt oljefilter, HÖ eller VÄ service
 • HÖ eller VÄ oljepåfyllningsplatser för service
 • HÖ eller VÄ service oljesticka
 • Oljepump kugghjulsdriven
 • Grunt oljetråg

MONTERINGSSYSTEM
 • Främre stöd - justerbara

KRAFTUTTAG
 • Främre poly-V-spår remskiva (antal 1) för extra drivenheter

ALLMÄNT
 • Lyftöglor
 • Främre dämparskydd
 • HÖ eller VÄ alternativ för service

C32 ACERT Tier 3 Fritidsfartyg Tillvalsutrustning

AVGASSYSTEM
 • Ljuddämpare
 • Ljuddämpare med gnistfångare

LADDNINGSSYSTEM
 • Batteriladdare
 • Laddningsgeneratorer
 • Amperemätare

BRÄNSLESYSTEM
 • Vattenavskiljare

INSTRUMENTERING
 • Instrumentpaneler
 • OEM-kablage
 • Motor-till-motor-kablage
 • Mätare
 • Transmissionens givare
 • Avgastemperaturgivare

SMÖRJSYSTEM
 • Transmissionsoljekylare

MONTERINGSSYSTEM
 • Adaptersatser
 • Isolatorfästen

KRAFTUTTAG
 • Bakre hydraulpumpsdrivning

SKYDDSSYSTEM
 • Bränsle- och oljesköld

STARTSYSTEM
 • Elektriska startmotorer - enkel 24 V
 • Starthjälp - JW-värmare
 • Batterigrupper – 24 V – torra

STYRSYSTEM
 • Instrumentpaneler

FÖRPACKNING
 • Motorns skyddslock
 • Lagerbevarande
 • Exportförpackning