725

Ramstyrda dumprar 725

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C9.3
Cat C9.3
Nominell nyttolast
26.5 ton (US)
24 t
Rågad (SAE 2:1)
19.6 yd³
15 m³

Översikt

Gör bäst bättre

Cat® 725 kommer med en hytt i världsklass. Konstruktionen har vidareutvecklats med hjälp av global förarfeedback för ökad förarkomfort och enklare användning. Bland förbättringarna ingår nya reglage, skyddsfunktioner för transmission, lyfthjälpsystem, avancerat automatiskt kontrollsystem för dragkraft, automatisk retarderstyrning, stabilitetshjälpsystem som varnar om maskinen riskerar att välta samt ett bränsleeffektivt ECO-läge.

Fördelar

UPP TILL 50% FÄRRE FÖRARÅTGÄRDER

En unik kombinerad spak för lyftanordning och transmission gör körning enkel nog även för förare med mindre erfarenhet

BÄTTRE FÖRARKOMFORT

Tystare och rymligare hytt med förbättrad sikt hjälper förarna att arbeta mer produktivt under hela dagen

FÖRBÄTTRADE PRESTANDA

Ökad produktivitet, förbättrad acceleration, och ökad hastighet i lutningar ger bättre resultat

Produktspecifikation för 725

Motormodell Cat C9.3 Cat C9.3
Obs! (1) Effektuppgifterna gäller vid märkvarvtalet 1 700 varv/minut när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard. Effektuppgifterna gäller vid märkvarvtalet 1 700 varv/minut när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard.
Obs! (2) Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal. Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal.
Cylinderdiameter 4.5 tum 115 millimeter
Slaglängd 45.2 tum 1149 millimeter
Slagvolym 567.5 in³ 9.3 l
Max. bruttovridmoment (SAE J1995) 1275 ft·lbf 1729 N·m
Bruttoeffekt – SAE J1995 342 HP 255 kW
Nettoeffekt – ISO 14396 338 HP 252 kW
Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV Cat® C9.3 Cat® C9.3
Ingen effektreducering behövs under 3000 ft 914 m
Max. nettovridmoment (SAE J1349) 1263 ft·lbf 1712 N·m
Nettoeffekt – SAE J1349 334 HP 249 kW
Varvtal för högsta vridmoment 1200 varv/min 1200 varv/min
Emissioner Hänvisningen till emissionsnormerna Tier 4 Final/steg V omfattar U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 (Tier 4 Final) samt Korea Tier 4 Final. Hänvisningen till emissionsnormerna Tier 4 Final/steg V omfattar U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 (Tier 4 Final) samt Korea Tier 4 Final.
Obs! (3) Nettoeffekt när fläkten roterar med maximalt varvtal är 249 kW (334 hp) vid referensförhållanden enligt SAE. Nettoeffekt när fläkten roterar med maximalt varvtal är 249 kW (334 hp) vid referensförhållanden enligt SAE.
Obs! (4) DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar.
Nominell nyttolast 26.5 ton (US) 24 t
Rågad (SAE 2:1) 19.6 yd³ 15 m³
Struken 14.4 yd³ 11 m³
Bakläm, rågad SAE 2:1 20.4 yd³ 15.6 m³
Bakläm, struken 14.5 yd³ 11.1 m³
Framåt – 1 5 mT/hr 8.1 km/h
Framåt – 2 9.4 mT/hr 15.2 km/h
Framåt – 3 14.4 mT/hr 23.2 km/h
Framåt – 4 22.1 mT/hr 35.5 km/h
Framåt – 5 30.7 mT/hr 49.4 km/h
Framåt – 6 36.3 mT/hr 58.4 km/h
Bakåt – 1 5.5 mT/hr 8.9 km/h
Totalt – lastad 103886 lb 47122 kg
Bakaxel – tillåten arbetslast 23699 lb 10750 kg
Totalt – tom 50975 lb 23122 kg
Totalt – tillåten arbetslast 52910 lb 24000 kg
Mellanaxel – lastad 33944 lb 15397 kg
Framaxel – tillåten arbetslast 5511 lb 2500 kg
Mellanaxel – tillåten arbetslast 23699 lb 10750 kg
Mellanaxel – tom 10242 lb 4646 kg
Bakaxel – lastad 33457 lb 15176 kg
Framaxel – lastad 36484 lb 16549 kg
Bakaxel – tom 9757 lb 4426 kg
Framaxel – tom 30974 lb 14050 kg
Sidoplåtar 0.43 tum 11 millimeter
Främre platta 0.28 tum 7 millimeter
Basplatta 0.51 tum 13 millimeter
Bränsletank 91 gal (US) 412 l
Kylsystem 18 gal (US) 83 l
Hydrauliskt system 29.1 gal (US) 110 l
Motorns vevhus 8 gal (US) 38 l
Slutväxlar/differential 33 gal (US) 125 l
Utgående överföringsväxellåda 5 gal (US) 24 l
Styrnings-/tipphydraulsystem 24 gal (US) 110 l
Växellåda 10 gal (US) 47 l
DEF-tank 4 gal (US) 20 l
Slutväxel – vardera 1.6 gal (US) 7.5 l
Höjningstid 10 s 10 s
Sänkningstid 8 s 8 s
Stopp till stopp 4,75 sekunder vid 60 varv/minut 4,75 sekunder vid 60 varv/minut
Bromsar ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Hytt – FOPS ISO 3449 nivå II – 2008 ISO 3449 nivå II – 2008
Hytt – ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Styrning ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007
Typ Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål
Vänddimensioner – inre radie 153 tum 3879 millimeter
Vänddimensioner – gångbredd 210 tum 5332 millimeter
Vänddimensioner – SAE vändradie 294 tum 7470 millimeter
Vänddimensioner – frigångsradie 318 tum 8075 millimeter
Vänddimensioner – styrvinkel – vänster/höger 45° 45°
Obs! Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 23.5R25. Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 23.5R25.
Hjullastare: 950M – vändor 5 5
Hjullastare: 962M – vändor 4-5 4-5
Hjullastare: 966M/966M XE – vändor 4 4
Hydraulgrävmaskiner: 336F/336F XE – vändor 5-6 5-6
Hjullastare: 972M/972M XE – vändor 3-4 3-4
Hydraulgrävmaskiner: 349F/349F XE – vändor 4-5 4-5
Obs! (1) Den dynamiska ljudtrycksnivån för föraren är 69±2 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläkternas maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på kylfläkten. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Den dynamiska ljudtrycksnivån för föraren är 69±2 dB(A) när ISO 6396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en stängd hytt. Mätningen utfördes vid 70 % av motorkylfläkternas maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på kylfläkten. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. Hytten var korrekt installerad och underhållen.
Obs! (2) Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning.

725 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

 • Luftkonditioneringsanläggning med R134A-köldmedium
 • Övervakningssystem för maskindrift som omfattar:
  – åtgärdslampa
  – motorns oljetryck
  – primärstyrning
  – vänster och höger körriktningsvisare
  – helljus
  – kylvätsketemperatur
  – varvräknare
  – parkeringsbroms
  – bränslenivå
  – transmissionsoljetemperatur
  – bromssystem
  – transmissionslåsning
  – lyftreglage
  – hydraulsystem
  – laddningssystem
  – retarder
  – växellådsfel
  – system för dragkraftsreglering
  – lampa för motorkontroll
 • Öppningsbara tonade fönster på båda sidor
 • Förvaring:
  – mugghållare
  – flaskhållare
  – fack under sätet
  – dörrfack
  – fack bakom förarsätet
  – klädkrok
 • Glasrutor:
  – fram, laminerade och tonade
  – sidor och bak, härdade och tonade
 • Säten:
  – Förare: fullt justerbart, luftfjädring
  – instruktör: stoppad dyna med midjebälte
 • Lutningsbar och utdragbar ratt
 • Rullbälte: Förarsäte och passagerarsäte
 • Justerbara luftspjäll
 • Värmeaggregat och defroster samt fläkt med fyra hastigheter
 • Solskydd
 • Pekskärm med video från den bakåtriktade kameran
 • Vindrutetorkare och -spolare, två hastigheter, intervall (fram)
 • Kombinerad växel- och lyftspak
 • Bakrutetorkare och -spolare, två hastigheter (bak)
 • LCD-skärm:
  – varselindikator
  – vald växel och körriktning
  – växelläge eller automatväxling
  – drifts- och underhållshandbok (OMM)
  – primärstyrningsfel (varning)
  – bältesvarning
  – varning för nödstyrningsfel
  – DPF-regenereringsfilter (dieselpartikelfilter)
  – förberedd för maskinsäkerhetssystem (MSS)
  – nödstyrningsdrivkälla aktiv
  – timmätare
  – retarder aktiv
 • Nödstyrning – elektrohydraulisk
 • Speglar: omfattande åtgärder för bättre sikt

CAT-TEKNIK

 • Product Link
 • Cat Detect med Stability Assist

EL OCH BELYSNING

 • Elsystem: 24 V, omvandlare från 5 A, 24 V till 12 V
 • Belysningssystem:
  – i hytten
  – två strålkastare
  – två breddmarkeringar
  – två backljus
  – arbetsbelysning
  – två stopp-/bakljus
  – Främre och bakre körriktningsvisare
 • Huvudbrytare
 • Signalhorn
 • Batterier (två), underhållsfria
 • Fjärrstartuttag (exklusive kablar)

DRIVLINA

 • Differentialer: standard med automatiska kopplingsförsedda längs-och tväraxelmonterade differentialspärrar
 • Cats modul för rena emissioner (CEM) och paket för efterbehandling av avgaser
 • Cat C9.3-motor
 • Drivning med tre axlar, sex hjul
 • Retarder: motorns kompressionsbroms
 • Dubbla kretsar i oljebad, inkapslade bromsar – alla hjul
 • Automatväxellåda med sex växlar framåt och en bakåt

SÄKERHET

 • Backvarningssignal
 • Backkamera
 • ROPS/FOPS-hytt

SKYDDSANORDNINGAR

 • Främre spillskydd på dumperkorgen, integrerad del av korgen
 • Vevhus
 • Axel
 • Bakruta
 • Kylare

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

 • Vandaliseringsskydd: Låsbara lock
 • Stänkskydd: monterade i hjulhus och kaross, går att hänga upp vid transport
 • Ljuddämpning (endast standard i Europa)
 • S∙O∙S-provtagningsventiler
 • Däck, sex 23.5R25

725 Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

 • Kylvätska för kall väderlek -51 °C (- 60 °F)
 • Infrarött glas – hytt för hög omgivningstemperatur
 • Autosmörjsystem för automatisk smörjning av lager
 • Starttillsats för kall väderlek
 • Chassi (ingen korg) med standardmässig hjulbas
 • Takmonterad HID-arbetsbelysning (High Intensity Discharge)
 • Product Link Elite: PLE641 (mobilnät) Product Link (tillval)
 • Uppvärmt/kylt säte
 • Avgasuppvärmd lastkorg
 • Bränsletillsats – förhindrar vaxutfällning
 • Varningsljus med blinkande lysdioder
 • Korgfoder
 • Eterstart
 • Fyrpunktsbälte
 • Maskinsäkerhetssystem (MSS)
 • Nyttolastövervakningssystem, Cat Production Measurement
 • Ljuddämpning (endast standard i Europa)
 • Snabbtankning
 • Hjulkilar
 • Elektrisk motorblockvärmare
 • Uppvärmda elbackspeglar
 • Solgardiner
 • Stereoradiosystem med Bluetooth
 • Bakläm av saxtyp

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

 • Cat Detect med Stability Assist

  Cat Detect med Stability Assist ökar medvetenheten kring maskinstabiliteten under drift genom att föraren varnas om maskinen närmar sig en farlig vinkel, vilket i slutändan ger förbättrad maskinsäkerhet och drifttid.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Detect med Stability Assist ökar medvetenheten kring maskinstabiliteten under drift genom att föraren varnas om maskinen närmar sig en farlig vinkel, vilket i slutändan ger förbättrad maskinsäkerhet och drifttid.

Upptäck tekniken
 • Cat Detect – säkerhetssystem för förare (DSS)

  Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.

Upptäck tekniken
 • Cat Inspect

  Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

 • Cat Product Link

  Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

 • VisionLink®

  VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
 • Cat Payload för ramstyrda dumprar

  Med Cat® Production Measurement kan nyttolastvägningen ske i realtid för att hjälpa föraren optimera fraktpotentialen och maximera produktiviteten. Automatisk spårning hjälper arbetsplatsledningen att övervaka och styra produktionen, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med Cat® Production Measurement kan nyttolastvägningen ske i realtid för att hjälpa föraren optimera fraktpotentialen och maximera produktiviteten. Automatisk spårning hjälper arbetsplatsledningen att övervaka och styra produktionen, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

Upptäck tekniken
 • VisionLink® Productivity

  VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 725 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

725 Standard MRG

725 Ramstyrd dumper med tre axlar

725 Ramstyrd dumper med tre axlar

725 Ramstyrd dumper med tre axlar

725 Ramstyrd dumper med tre axlar

725 Standard MRG
725 Ramstyrd dumper med tre axlar
725 Ramstyrd dumper med tre axlar
725 Ramstyrd dumper med tre axlar
725 Ramstyrd dumper med tre axlar

360 View
360 View
360 View
360 View

Se aktuella erbjudanden för  725

Visa fler erbjudanden