740 GC

Ramstyrda dumprar 740 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C15
Cat® C15
Nominell nyttolast
40 ton (US)
36.3 t
Rågad (SAE 2:1)
29.7 yd³
22.7 m³

Översikt

Tillförlitlig produktivitet

Cat® 740 GC kommer med en hytt i världsklass. Konstruktionen har vidareutvecklats med hjälp av global förarfeedback för ökad förarkomfort och enklare användning. Bland förbättringarna ingår nya reglage, skyddsfunktioner för transmission, lyfthjälpsystem, avancerat automatiskt kontrollsystem för dragkraft, stabiletetshjälpsystem som varnar om maskinen riskerar att välta samt ett bränsleeffektivt ECO-läge.

Fördelar

UPP TILL 50% FÄRRE FÖRARÅTGÄRDER

En unik kombinerad spak för lyftanordning och transmission gör körning enkel nog även för förare med mindre erfarenhet

BÄTTRE FÖRARKOMFORT

Tystare och rymligare hytt med förbättrad sikt hjälper förarna att arbeta mer produktivt under hela dagen

OÖVERTRÄFFAD SÄKERHET

Säkerhetsfunktioner bidrar till att öka förartryggheten genom att körningen blir säkrade – förebyggande av hytt- och karossrullning och säkrare hyttinsteg

Produktspecifikation för 740 GC

Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Obs! (2) Effektuppgifterna gäller vid märkvarvtalet 1 700 varv/minut när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard. Effektuppgifterna gäller vid märkvarvtalet 1 700 varv/minut när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard.
Obs! (1) Hänvisningarna till emissionsnormerna Tier 4 Final/steg V inkluderar U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 (Tier 4 Final) samt Korea Tier 4 Final. Hänvisningarna till emissionsnormerna Tier 4 Final/steg V inkluderar U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 (Tier 4 Final) samt Korea Tier 4 Final.
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 millimeter
Slaglängd 6.75 tum 171.5 millimeter
Slagvolym 926 in³ 15.2 l
Ingen effektreducering behövs under 10000 ft 3050 m
Varvtal för högsta vridmoment 1200 varv/min 1200 varv/min
Max. nettovridmoment (SAE J1349) 1670 ft·lbf 2264 N·m
Nettoeffekt – SAE J1349 439 HP 327 kW
Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EUstegV Cat C15 Cat C15
Bruttoeffekt – SAE J1995 452 HP 337 kW
Nettoeffekt – ISO 14396 447 HP 333 kW
Max. bruttovridmoment (SAE J1995) 1711 ft·lbf 2320 N·m
Emissioner C15-motorn uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och Steg V. C15-motorn uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och Steg V.
Obs! (4) Nettoeffekt när fläkten roterar med maximalt varvtal är 327 kW (439 hp) vid referensförhållanden enligt SAE. Nettoeffekt när fläkten roterar med maximalt varvtal är 327 kW (439 hp) vid referensförhållanden enligt SAE.
Obs! (3) Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal. Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal.
Anmärkning (5) DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. Kraven uppfylls av flera DEF-varumärken inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. Kraven uppfylls av flera DEF-varumärken inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar.
Nominell nyttolast 40 ton (US) 36.3 t
Rågad (SAE 2:1) 29.7 yd³ 22.7 m³
Struken 22.2 yd³ 17 m³
Bakläm, rågad SAE 2:1 31.9 yd³ 24.4 m³
Bakläm, struken 23.4 yd³ 17.9 m³
Framåt – 1 4 mile/h 6.4 km/h
Framåt – 2 5.3 mile/h 8.5 km/h
Framåt – 3 7.3 mile/h 11.5 km/h
Framåt – 4 9.2 mile/h 14.8 km/h
Framåt – 5 12.2 mile/h 19.7 km/h
Framåt – 6 14.9 mile/h 24 km/h
Bakåt – 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Bakåt – 2 9.8 mile/h 15.7 km/h
Framåt – 8 24.7 mile/h 39.8 km/h
Framåt – 7 20.6 mile/h 33.1 km/h
Framåt – 9 35.7 mile/h 57.5 km/h
Hytt, invändigt 72 dB(A) 72 dB(A)
Obs! (2) Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning.
Obs! (1) Ljudnivån vid föraren Leq (ekvivalent ljudtrycksnivå), uppmätt i enlighet med de procedurer som specificeras i ANSI/SAE J1166 OCT98 är 72 dB(A) för hytt levererad av Caterpillar, när den är rätt installerad och underhållen och testad med dörrarna och fönstren stängda. Ljudnivån vid föraren Leq (ekvivalent ljudtrycksnivå), uppmätt i enlighet med de procedurer som specificeras i ANSI/SAE J1166 OCT98 är 72 dB(A) för hytt levererad av Caterpillar, när den är rätt installerad och underhållen och testad med dörrarna och fönstren stängda.
Mellanaxel – tom 14636 lb 6639 kg
Bakaxel – tom 14145 lb 6416 kg
Mellanaxel – tillåten arbetslast 37670 lb 17087 kg
Framaxel – tom 42596 lb 19321 kg
Totalt – tom 71377 lb 32376 kg
Mellanaxel – lastad 51088 lb 23173 kg
Framaxel – lastad 49723 lb 22554 kg
Totalt – tillåten arbetslast 80027 lb 36300 kg
Bakaxel – tillåten arbetslast 37670 lb 17087 kg
Bakaxel – lastad 50594 lb 22949 kg
Framaxel – tillåten arbetslast 4687 lb 2126 kg
Totalt – lastad 151405 lb 68676 kg
Bränsletank 145.3 gal (US) 550 l
Kylsystem 23.7 gal (US) 90 l
Motorns vevhus 13.7 gal (US) 52 l
Axlar – vardera 15.8 gal (US) 60 l
Bromskylningstank 17.7 gal (US) 67 l
Transmission – OTG 19.8 gal (US) 75 l
Styrnings-/tipphydraulsystem 36.9 gal (US) 140 l
DEF-tank 6.5 gal (US) 25 l
Slutväxel – vardera 1.3 gal (US) 5 l
Höjningstid 12 s 12 s
Sänkningstid 12 s 12 s
Stopp till stopp 4,75 sekunder vid 60 varv/minut 4,75 sekunder vid 60 varv/minut
Bromsar ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Hytt – FOPS ISO 3449 nivå II – 2005 ISO 3449 nivå II – 2005
Hytt – ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Styrning ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007
Typ Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål
Vänddimensioner – SAE vändradie 303 tum 7698 millimeter
Vänddimensioner – frigångsradie 330 tum 8395 millimeter
Vänddimensioner – gångbredd 220 tum 5595 millimeter
Obs! Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med 29.5 R25-däck. Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med 29.5 R25-däck.
Vänddimensioner – styrvinkel – vänster/höger 45° 45°
Vänddimensioner – inre radie 156 tum 3960 millimeter
Sidoplåtar 0.43 tum 11 millimeter
Basplatta 0.51 tum 13 millimeter
Främre platta 0.28 tum 7 millimeter
Obs! En optimal systempassning ger dig en verklig produktivitetsfördel. 740 GC passar perfekt till Cats hydraulgrävmaskiner 374F och 352F samt Cats hjullastare 972M, 966M och 962M. Matchas last- och transportredskapen så ökas produktionen samtidigt som systemkostnaden per enhet flyttat material minskas. En optimal systempassning ger dig en verklig produktivitetsfördel. 740 GC passar perfekt till Cats hydraulgrävmaskiner 374F och 352F samt Cats hjullastare 972M, 966M och 962M. Matchas last- och transportredskapen så ökas produktionen samtidigt som systemkostnaden per enhet flyttat material minskas.
Hjullastare: 972M – vändor 3 3
Hjullastare: 962M – vändor 5 5
Hjullastare: 966M – vändor 4–5 4–5
Hydraulgrävmaskin: 374F – vändor 3–4 3–4
Hydraulgrävmaskin: 352F – vändor 5–6 5–6

740 GC Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

 • Värmeaggregat och defroster samt fläkt med fyra hastigheter
 • Speglar: omfattande åtgärder för bättre sikt
 • Två säten som båda har säkerhetsbälten, förarens är av rulltyp
 • Glasrutor:
  – fram, laminerade och tonade
  – sidor och bak, härdade och tonade
 • LCD-skärm:
  – varselindikator
  – vald växel och körriktning
  – växelläge eller automatväxling
  – drifts- och underhållshandbok (OMM)
  – primärstyrningsfel (varning)
  – bältesvarning
  – nödstyrningsfel
  – DPF-regenereringsfilter (dieselpartikelfilter)
  – maskinsäkerhetssystem (MSS)
  – nödstyrningsdrivkälla aktiv
  – timmätare
  – retarder aktiv
 • Justerbara luftspjäll
 • Övervakningssystem för maskindrift som omfattar:
  – åtgärdslampa
  – motorns oljetryck
  – primärstyrning
  – vänster och höger körriktningsvisare
  – helljus
  – kylvätsketemperatur
  – varvräknare
  – parkeringsbroms
  – bränslenivå
  – transmissionsoljetemperatur
  – bromssystem
  – transmissionslåsning
  – lyftreglage
  – hydraulsystem
  – laddningssystem
  – växellådsfel
  – system för dragkraftsreglering
  – lampa för motorkontroll
 • Förvaring:
  – mugghållare
  – flaskhållare (under instruktörssätet)
  – fack under sätet
  – dörrfack
  – fack bakom sätet
  – klädkrok
 • Öppningsbara fönster (tonade) på båda sidor
 • Säten:
  – Förare: fullt justerbart, luftfjädring
  – instruktör: stoppad dyna med midjebälte
 • Kombinerad växel- och lyftspak
 • Solskydd
 • Lutningsbar och utdragbar ratt
 • Nödstyrning – elektrohydraulisk
 • Pekskärm med video från den bakåtriktade kameran
 • Luftkonditioneringsanläggning med R134A-köldmedium
 • Vindrutetorkare och -spolare, två hastigheter, intervall (fram)

CAT-TEKNIK

 • Cat Detect med Stability Assist
 • Product Link: PL631E eller PL641E beroende på plats och licensavtal

EL OCH BELYSNING

 • Batterier (två), underhållsfria
 • Huvudbrytare
 • Fjärrstartuttag (exklusive kablar)
 • Elsystem: 24 V, omvandlare från 10 A, 24 V till 12 V
 • Belysningssystem:
  – i hytten
  – två strålkastare
  – två breddmarkeringar
  – två backljus
  – arbetsbelysning
  – två stopp-/bakljus
  – Främre och bakre körriktningsvisare
 • Signalhorn

DRIVLINA

 • Dubbla kretsar i oljebad, inkapslade bromsar – alla hjul
 • Cats modul för rena emissioner (CEM) och paket för efterbehandling av avgaser
 • Automatväxling nio växlar framåt och transmission med två bakåtväxlar
 • Drivning med tre axlar, sex hjul
 • Cat C15-motor
 • Retarder: motorkompressionsbroms
 • Differentialer: standard med automatiska kopplingsförsedda längs-och tväraxelmonterade differentialspärrar

SÄKERHET

 • Backkamera
 • ROPS/FOPS-hytt
 • Backvarningssignal

SKYDDSANORDNINGAR

 • Vevhus
 • Främre spillskydd på dumperkorgen, integrerad del av korgen
 • Bakruta
 • Kylare
 • Axel

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

 • S∙O∙S-provtagningsventiler
 • Vandaliseringsskydd: Låsbara lock
 • Stänkskydd: monterade i hjulhus och kaross, går att hänga upp vid transport
 • Däck, sex 29.5 R25
 • Ljuddämpning (endast standard i Europa)

740 GC Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

 • Maskinsäkerhetssystem (MSS)
 • Product Link Elite: PLE631E (satellit), PLE641E (mobilnät)
 • Eterstart
 • Varningsljus med blinkande lysdioder
 • Fyrpunktsbälte
 • Starttillsats för kall väderlek
 • Korgfoder
 • Elektrisk motorblockvärmare
 • Solgardiner
 • Kylvätska för kall väderlek -51 °C (- 60 °F)
 • Uppvärmda elbackspeglar
 • Takmonterad HID-arbetsbelysning (High Intensity Discharge)
 • Bakläm av saxtyp
 • Bakrutetorkare och -spolare, två hastigheter (bak)
 • Stereoradiosystem med Bluetooth
 • Chassi (ingen korg) med standardmässig hjulbas
 • Stoppklossar
 • Uppvärmt/kylt säte
 • Snabbtankning
 • Avgasuppvärmd lastkorg
 • Ljuddämpning (endast standard i Europa)
 • Infrarött glas – hytt för hög omgivningstemperatur
 • Bränsletillsats – förhindrar vaxutfällning
 • Chassi (ingen korg) med lång hjulbas
 • Autosmörjsystem för automatisk smörjning av lager
 • Nyttolastövervakningssystem, Cat Production Measurement

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

 • Cat Detect med Stability Assist

  Cat Detect med Stability Assist ökar medvetenheten kring maskinstabiliteten under drift genom att föraren varnas om maskinen närmar sig en farlig vinkel, vilket i slutändan ger förbättrad maskinsäkerhet och drifttid.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Detect med Stability Assist ökar medvetenheten kring maskinstabiliteten under drift genom att föraren varnas om maskinen närmar sig en farlig vinkel, vilket i slutändan ger förbättrad maskinsäkerhet och drifttid.

Upptäck tekniken
 • Cat Detect – säkerhetssystem för förare (DSS)

  Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.

Upptäck tekniken
 • Cat fjärrstyrd blinksignal

  Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

 • Cat Inspect

  Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

 • Cat Product Link

  Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

 • VisionLink®

  VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
 • Cat Payload för ramstyrda dumprar

  Med Cat® Production Measurement kan nyttolastvägningen ske i realtid för att hjälpa föraren optimera fraktpotentialen och maximera produktiviteten. Automatisk spårning hjälper arbetsplatsledningen att övervaka och styra produktionen, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med Cat® Production Measurement kan nyttolastvägningen ske i realtid för att hjälpa föraren optimera fraktpotentialen och maximera produktiviteten. Automatisk spårning hjälper arbetsplatsledningen att övervaka och styra produktionen, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

Upptäck tekniken
 • VisionLink® Productivity

  VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Jämför 740 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

740 GC, Ramstyrd dumper med tre axlar

740 GC, Ramstyrd dumper med tre axlar

740 GC, Ramstyrd dumper med tre axlar

740 GC, Ramstyrd dumper med tre axlar

740 GC, Ramstyrd dumper med tre axlar

740 GC, Ramstyrd dumper med tre axlar
740 GC, Ramstyrd dumper med tre axlar
740 GC, Ramstyrd dumper med tre axlar
740 GC, Ramstyrd dumper med tre axlar
740 GC, Ramstyrd dumper med tre axlar

360 View
360 View

Se aktuella erbjudanden för  740 GC

Visa fler erbjudanden