730

Ramstyrda dumprar 730

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C13
Cat® C13
Nominell nyttolast
31 ton (US)
28 t
Rågad (SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

Översikt

Effektiv produktivitet

Cat® 730 kommer med en hytt i världsklass. Konstruktionen har vidareutvecklats med hjälp av global förarfeedback för ökad förarkomfort och enklare användning. Bland förbättringarna ingår nya reglage, skyddsfunktioner för transmission, lyfthjälpsystem, avancerat automatiskt kontrollsystem för dragkraft, stabiletetshjälpsystem som varnar om maskinen riskerar att välta samt ett bränsleeffektivt ECO-läge.

Fördelar

UPP TILL 50% FÄRRE FÖRARÅTGÄRDER

En unik kombinerad spak för lyftanordning och transmission gör körning enkel nog även för förare med mindre erfarenhet

BÄTTRE FÖRARKOMFORT

Tystare och rymligare hytt med förbättrad sikt hjälper förarna att arbeta mer produktivt under hela dagen

OÖVERTRÄFFAD SÄKERHET

Säkerhetsfunktioner bidrar till att öka förartryggheten genom att körningen blir säkrade – förebyggande av hytt- och karossrullning och säkrare hyttinsteg

Produktspecifikation för 730

Motormodell Cat® C13 Cat® C13
Obs! (2) Effektuppgifterna gäller vid märkvarvtalet 1 800 varv/minut när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard. Effektuppgifterna gäller vid märkvarvtalet 1 800 varv/minut när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard.
Obs! (1) Hänvisningarna till emissionsnormerna inkluderar U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 (Tier 4 Final) och Korea Tier 4 Final Hänvisningarna till emissionsnormerna inkluderar U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 (Tier 4 Final) och Korea Tier 4 Final
Cylinderdiameter 5.1 in 130 mm
Slaglängd 6.2 in 157 mm
Slagvolym 762.8 in³ 12.5 l
Nettoeffekt – ISO 14396 370 HP 276 kW
Bruttoeffekt – SAE J1995 375 HP 280 kW
Ingen effektreducering behövs under 12500 ft 3810 m
Varvtal för högsta vridmoment 1200 r/min 1200 r/min
Max. nettovridmoment (SAE J1349) 1564 ft·lbf 2120 N·m
Nettoeffekt – SAE J1349 367 HP 274 kW
Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EUstegV Cat C13 Cat C13
Max. bruttovridmoment (SAE J1995) 1579 ft·lbf 2141 N·m
Obs! (3) Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal. Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal.
Emissioner 730 uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och steg V. 730 uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och steg V.
Obs! (4) Nettoeffekten när fläkten roterar med maximalt varvtal är 254 kW (341 hp) enligt referensförhållanden från SAE. Nettoeffekten när fläkten roterar med maximalt varvtal är 254 kW (341 hp) enligt referensförhållanden från SAE.
Anmärkning (5) DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar.
Nominell nyttolast 31 ton (US) 28 t
Rågad (SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
Struken 17.4 yd³ 13.3 m³
Bakläm, rågad SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
Bakläm, struken 18.2 yd³ 13.9 m³
Framåt – 1 5 mile/h 8 km/h
Framåt – 2 9 mile/h 15 km/h
Framåt – 3 14 mile/h 22 km/h
Framåt – 4 21 mile/h 34 km/h
Framåt – 5 29 mile/h 47 km/h
Framåt – 6 34 mile/h 55 km/h
Bakåt – 1 6 mile/h 9 km/h
Hytt, invändigt 72 dB(A) 72 dB(A)
Obs! (1) Ljudnivån vid föraren Leq (ekvivalent ljudtrycksnivå), uppmätt i enlighet med de procedurer som specificeras i ANSI/SAE J1166 OCT98 är 72 dB(A) för hytt levererad av Caterpillar, när den är rätt installerad och underhållen och testad med dörrarna och fönstren stängda. Ljudnivån vid föraren Leq (ekvivalent ljudtrycksnivå), uppmätt i enlighet med de procedurer som specificeras i ANSI/SAE J1166 OCT98 är 72 dB(A) för hytt levererad av Caterpillar, när den är rätt installerad och underhållen och testad med dörrarna och fönstren stängda.
Obs! (2) Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller om dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i bullrig omgivning.
Framaxel – tom 33069 lb 15000 kg
Framaxel – lastad 40300 lb 18280 kg
Mellanaxel – tillåten arbetslast 27249 lb 12360 kg
Bakaxel – lastad 36817 lb 16700 kg
Mellanaxel – lastad 37302 lb 16920 kg
Totalt – tillåten arbetslast 61729 lb 28000 kg
Framaxel – tillåten arbetslast 7231 lb 3280 kg
Totalt – lastad 114420 lb 51900 kg
Mellanaxel – tom 10053 lb 4560 kg
Bakaxel – tom 9568 lb 4340 kg
Totalt – tom 52690 lb 23900 kg
Bakaxel – tillåten arbetslast 27249 lb 12360 kg
Bränsletank 108.8 gal (US) 412 l
Kylsystem 21.9 gal (US) 83 l
Hydrauliskt system 29.1 gal (US) 110 l
Motorns vevhus 10 gal (US) 38 l
Slutväxlar/differential 33 gal (US) 125 l
Utgående överföringsväxellåda 6.3 gal (US) 24 l
Växellåda 12.4 gal (US) 47 l
DEF-tank 5.3 gal (US) 20 l
Höjningstid 12 s 12 s
Sänkningstid 8 s 8 s
Stopp till stopp 4,75 sekunder vid 60 varv/minut 4,75 sekunder vid 60 varv/minut
Bromsar ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Hytt – FOPS ISO 3449 nivå II – 2005 ISO 3449 nivå II – 2005
Hytt – ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Styrning ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007
Typ Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål Höghållfast Brinell HB450 nötningsbeständigt stål
Vänddimensioner – gångbredd 210 in 5332 mm
Vänddimensioner – styrvinkel – vänster/höger 45° 45°
Vänddimensioner – inre radie 153 in 3879 mm
Vänddimensioner – SAE vändradie 294 in 7470 mm
Obs! Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 23.5R25. Måttuppgifterna gäller för maskiner utrustade med däck av typen 23.5R25.
Vänddimensioner – frigångsradie 318 in 8075 mm
Basplatta 0.51 in 13 mm
Sidoplåtar 0.43 in 11 mm
Främre platta 0.28 in 7 mm
Hjullastare: 966M/966M XE – vändor 4 4
Hjullastare: 962M – vändor 4–5 4–5
Hjullastare: 950M – vändor 5 5
Hydraulgrävmaskiner: 336F/336F XE – vändor 5–6 5–6
Hydraulgrävmaskiner: 349F/349F XE – vändor 4–5 4–5
Obs! En optimal systempassning ger dig en verklig produktivitetsfördel. 730 passar perfekt till Cats hydraulgrävmaskiner 349F och 336F samt Cats hjullastare 972M, 966M, 962M och 950M. Matchas last- och transportredskapen så ökas produktionen samtidigt som systemkostnaden per enhet flyttat material minskas. En optimal systempassning ger dig en verklig produktivitetsfördel. 730 passar perfekt till Cats hydraulgrävmaskiner 349F och 336F samt Cats hjullastare 972M, 966M, 962M och 950M. Matchas last- och transportredskapen så ökas produktionen samtidigt som systemkostnaden per enhet flyttat material minskas.
Hjullastare: 972M/972M XE – vändor 3–4 3–4

730 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

 • Lutningsbar och utdragbar ratt
 • Övervakningssystem för maskindrift som omfattar:
  – åtgärdslampa
  – motorns oljetryck
  – primärstyrning
  – vänster och höger körriktningsvisare
  – helljus
  – kylvätsketemperatur
  – varvräknare
  – parkeringsbroms
  – bränslenivå
  – transmissionsoljetemperatur
  – bromssystem
  – transmissionslåsning
  – lyftreglage
  – hydraulsystem
  – laddningssystem
  – retarder
  – växellådsfel
  – system för dragkraftsreglering
  – lampa för motorkontroll
 • Kombinerad växel- och lyftspak
 • Glasrutor:
  – fram, laminerade och tonade
  – sidor och bak, härdade och tonade
 • Nödstyrning – elektrohydraulisk
 • Värmeaggregat och defroster samt fläkt med fyra hastigheter
 • Rullbälte: Förarsäte och passagerarsäte
 • Vindrutetorkare och -spolare, två hastigheter, intervall (fram)
 • Speglar: omfattande åtgärder för bättre sikt
 • Bakrutetorkare och -spolare, två hastigheter (bak)
 • Säten:
  – Förare: fullt justerbart, luftfjädring
  – instruktör: stoppad dyna med midjebälte
 • Justerbara luftspjäll
 • Öppningsbara tonade fönster på båda sidor
 • LCD-skärm:
  – varselindikator
  – vald växel och körriktning
  – växelläge eller automatväxling
  – drifts- och underhållshandbok (OMM)
  – primärstyrningsfel (varning)
  – bältesvarning
  – varning för nödstyrningsfel
  – DPF-regenereringsfilter (dieselpartikelfilter)
  – förberedd för maskinsäkerhetssystem (MSS)
  – nödstyrningsdrivkälla aktiv
  – timmätare
  – retarder aktiv
 • Solskydd
 • Pekskärm med video från den bakåtriktade kameran
 • Förvaring:
  – mugghållare
  – flaskhållare
  – fack under sätet
  – dörrfack
  – fack bakom förarsätet
  – klädkrok
 • Luftkonditioneringsanläggning med R134A-köldmedium

CAT-TEKNIK

 • Cat Detect med Stability Assist
 • Product Link

EL OCH BELYSNING

 • Elsystem: 24 V, omvandlare från 10 A, 24 V till 12 V
 • Huvudbrytare
 • Batterier (två), underhållsfria
 • Fjärrstartuttag (exklusive kablar)
 • Signalhorn
 • Belysningssystem:
  – i hytten
  – två strålkastare
  – två breddmarkeringar
  – två backljus
  – arbetsbelysning
  – två stopp-/bakljus
  – Främre och bakre körriktningsvisare

DRIVLINA

 • Differentialer: standard med automatiska kopplingsförsedda längs-och tväraxelmonterade differentialspärrar
 • Automatväxling sex växlar framåt och en bakåt
 • Dubbla kretsar i oljebad, inkapslade bromsar – alla hjul
 • Retarder: motorkompressionsbroms
 • Cat C13-motor
 • Drivning med tre axlar, sex hjul
 • Cats modul för rena emissioner (CEM) och paket för efterbehandling av avgaser

SÄKERHET

 • Backkamera
 • ROPS/FOPS-hytt
 • Backvarningssignal

SKYDDSANORDNINGAR

 • Kylare
 • Bakruta
 • Axel
 • Främre spillskydd på dumperkorgen, integrerad del av korgen
 • Vevhus

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

 • Ljuddämpning (endast standard i Europa)
 • Däck, sex 23.5R25, radial
 • Vandaliseringsskydd: Låsbara lock
 • Stänkskydd: monterade i hjulhus och kaross, går att hänga upp vid transport
 • S∙O∙S-provtagningsventiler

730 Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

 • Solgardiner
 • Autosmörjsystem för automatisk smörjning av lager
 • Eterstart
 • Starttillsats för kall väderlek
 • Fyrpunktsbälte
 • Maskinsäkerhetssystem (MSS)
 • Chassi (ingen korg) med standardmässig hjulbas
 • Bränsletillsats – förhindrar vaxutfällning
 • Ljuddämpning (endast standard i Europa)
 • Kylvätska för kall väderlek -51 °C (- 60 °F)
 • Stoppklossar
 • Varningsljus med blinkande lysdioder
 • Elektrisk motorblockvärmare
 • Stereoradiosystem med Bluetooth
 • Avgasuppvärmd lastkorg
 • Product Link Elite: PLE631 (satellit), PLE641 (mobilnät). Product Link (tillval)
 • Uppvärmda elbackspeglar
 • Korgfoder
 • Chassi (ingen korg) med lång hjulbas
 • Infrarött glas – hytt för hög omgivningstemperatur
 • Uppvärmt/kylt säte
 • Takmonterad HID-arbetsbelysning (High Intensity Discharge)
 • Nyttolastövervakningssystem, Cat Production Measurement
 • Snabbtankning
 • Däck, sex 750/65R25, radial
 • Bakläm av saxtyp

Jämför 730 med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

 • Cat Detect med Stability Assist

  Cat Detect med Stability Assist ökar medvetenheten kring maskinstabiliteten under drift genom att föraren varnas om maskinen närmar sig en farlig vinkel, vilket i slutändan ger förbättrad maskinsäkerhet och drifttid.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Detect med Stability Assist ökar medvetenheten kring maskinstabiliteten under drift genom att föraren varnas om maskinen närmar sig en farlig vinkel, vilket i slutändan ger förbättrad maskinsäkerhet och drifttid.

Upptäck tekniken
 • Cat-appen

  En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

 • Cat fjärrstyrd blinksignal

  Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

 • Cat Inspect

  Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

 • Cat Product Link

  Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

 • Cat VisionLink

  Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

 • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

  Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

 • My.Cat.Com

  My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

En effektiv hantering av utrustningen börjar i Cat-appen. Spåra position och hälsa för din utrustning, beställ service och reservdelar och aktivera telematikenheter direkt på din mobiltelefon. Det har aldrig varit enklare att hålla koll på maskinparken 24/7.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Med VisionLink kan du se information om maskinparken online och använda denna för att fatta beslut som ökar produktiviteten, sänker kostnaderna, förenklar underhållet och förbättrar tryggheten på arbetsplatsen. Med olika prenumerationsnivåer kan din Cat-återförsäljare hjälpa dig ta fram precis vad du behöver för att optimera din maskinpark och öka dina vinster.

Upptäck tekniken

Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

Upptäck tekniken

My.Cat.Com är vår webbaserade hubb för digital utrustningshantering och ett enkelt sätt för dig att ta del av komplex information. Övervaka kostnader, användningsgrad, tillförlitlighet, ålder och annan kritisk information du behöver för att driva ditt företag mer effektivt. Se information om utrustningen och kontakta din Cat-återförsäljare, allt på samma plats.

Upptäck tekniken
 • Cat Payload för ramstyrda dumprar

  Med Cat® Production Measurement kan nyttolastvägningen ske i realtid för att hjälpa föraren optimera fraktpotentialen och maximera produktiviteten. Automatisk spårning hjälper arbetsplatsledningen att övervaka och styra produktionen, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med Cat® Production Measurement kan nyttolastvägningen ske i realtid för att hjälpa föraren optimera fraktpotentialen och maximera produktiviteten. Automatisk spårning hjälper arbetsplatsledningen att övervaka och styra produktionen, vilket hjälper dig att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

Upptäck tekniken
 • Cat Productivity

  Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Productivity är ett molnbaserat program som kan anpassas till verksamheter i alla storlekar. Detaljerad Cat Production Measurement-information, maskininformation och information om arbetsplatsen skickas från den inbyggda Cat Product Link™-enheten direkt till webbplattformen där du kan komma åt den var du än är, via mobila enheter och datorer.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  730

Visa fler erbjudanden