Skrid med asfaltstöt SE60 VT XW

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Skridar i SE60 XW-serien ger extremt täta beläggningstexturer med hög densitet. Den använder bakmonterade förlängare, asfaltstötar, vibrerande skridplåtar och har en beläggningsbredd på 3,0 till 10,0 m (9 fot 10 tum - 33 fot). Den utmärker sig på motorvägar, större vägar, landningsbanor och andra breda tillämpningar.

Vikt

Enheter:
Standardvikt 9898.0 lb 4490.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardbeläggningsbredd 3,0 m - 6,0 m (10 fot - 19 fot 6 tum) 3,0 m - 6,0 m (10 fot - 19 fot 6 tum) Less
Maximalt beläggnings bredd 33.0 fot 10.0 m Less
Största beläggningsdjup 12.0 tum 305.0 mm Less
Förlängningens lutningsområde -3 % till +5 % -3 % till +5 % Less
Asfaltstötarnas varvtalsområde 700 till 1 800 varv/min 700 till 1 800 varv/min Less
Vibratorns varvtalsområde 0 - 3 000 vibrationer per minut 0 - 3 000 vibrationer per minut Less
Kronomfång -2 % till +5 % per sida -2 % till +5 % per sida Less
Uppvärmningstid - standardbredd 15 minuter 15 minuter Less
Uppvärmningstid - maximal bredd 25 minuter 25 minuter Less

Mått

Skridplåtsbredd, fram- till bakkant 16.0 tum 407.0 mm Less
Transportlängd - traktor och skrid 22.6 fot 6910.0 mm Less
Transportbredd – vikta ändluckor 9.85 fot 3.0 m Less

Snabb uppvärmning

Traktorns inbyggda generator på 70 kW i kombination med tekniskt avancerat uppvärmningssystem för skriden, ger snabb, jämn värmefördelning. Uppvärmningstiden på 15 minuter för standardbredder, kan leda till högre dagsproduktion och lägre bränsleförbrukning tack vare kortare väntan på att skridplåtarna ska nå den förinställda temperaturen. Vid maximala bredder värms skridplåtarna på så kort tid som 25 minuter.

Asfaltstötar

Asfaltstötarna arbetar effektivt och stöter materialet under skridplåtarna för att ge förkompaktering. Med justerbara start och stopp vid olika ramphastigheter bibehålls en optimal beläggningsfinish, medan en automatisk hastighetsinställning reglerar ändringar i läggningshastigheten.

Exklusiv övervakning

Det exklusiva generatorsystemet övervakar värmeelementen och avläser ev. feltillstånd vilket gör det enkelt att planera för schemalagd service. Med temperaturzonsövervakning kan dessutom uppvärmningen fortsätta i händelse av en defekt temperaturgivare och varningsindikatorer visas på LCD-displayerna.

Mer kontroll

Förlängarna är utrustade med 2 hastighetsområden och proportionell styrning för bättre prestanda runt hinder. Med de hängande reglagen på förlängarna kan operatören fjärrstyra olika funktioner. Transportörens hastighet kan justeras på skridkontrollpanelen vid användning av matningssystemet med 2 givare för att bibehålla optimal materialhöjd framför skriden.

Integrerad Cat Grade Control

Med fabriksintegrerad Cat Grade Control kan personalen arbeta från någon av traktorns eller skridens konsoler. I delat skärmläge kan skridoperatörerna arbeta från endast den ena sidan eller från båda sidorna av skriden. Detta är särskilt värdefullt vid utbildning av nya operatörer och när personalen har flera uppgifter på arbetsplatsen.

Enkel justering

Kraftreglage för krona, lutning och höjd möjliggör justeringar under körning vid standardinställd och maximal beläggningsbredd. De exklusiva justerarna för skridplåtens bakkant liksom de maskinbearbetade skridramarna bidrar till att optimera plåtens livslängd och förenklar nivelleringsprocedurerna.

Enkelt underhåll, ökad hållbarhet

De vattenbeständiga konsolerna och LCD-skärmarna säkerställer prestandan vid svåra förhållanden och knappsatserna konstruerade för en miljon cykler och den vibrerande gondolkonstruktionen i oljebad, ger långsiktig tillförlitlighet. Utdragbara värmeelement förenklar utbyten.

Paket för extra bred beläggning

SE60 V XW kan utrustas med breddökningspaket för beläggning av upp till 10,0 m (33 fot). Kraftreglage för krona, lutning och höjd ger enkel justering för bättre beläggningstextur och kvalitet. Det exklusiva fästsystemet använder kraftreglage för att fästa förlängningar, vilket eliminerar behovet av extra lyftanordningar.