Asfaltstötskrid SE50 VT

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

SE50 VT är en asfaltstötskrid som är utrustad med bakmonterade förlängare och vibrerande skridplåtar. Den erbjuder en standardbeläggningsbredd på 2,55 - 5,0 m (8 fot 4 tum - 16 fot 4 tum) och utmärker sig på motorvägar, parkeringsplatser, gator och annan beläggning med variabel bredd.

Mått

Enheter:
Transportbredd – vikta ändluckor 8.33 fot 2.55 m Less
Skridplåtsbredd, fram- till bakkant 12.75 tum 324.0 mm Less
Transportlängd - traktor och skrid 22.1 fot 6720.0 mm Less

Vikt

Standardvikt 7363.0 lb 3340.0 kg Less

Driftspecifikationer

Standardbeläggningsbredd 2,55 m - 5,0 m (8 fot 4 tum - 16 fot 4 tum) 2,55 m - 5,0 m (8 fot 4 tum - 16 fot 4 tum) Less
Maximal beläggningsbredd 26.3 fot 8.0 m Less
Förlängningens lutningsområde -3 % till +2 % -3 % till +2 % Less
Asfaltstötarnas varvtalsområde 700 till 1 800 varv/min 700 till 1 800 varv/min Less
Största beläggningsdjup 12.0 tum 305.0 m Less
Kronomfång -2 % till +5 % -2 % till +5 % Less
Vibratorns varvtalsområde 0 till 3 000 varv/min 0 till 3 000 varv/min Less
Uppvärmningstid - standardbredd 15 minuter 15 minuter Less
Uppvärmningstid - maximal bredd 25 minuter 25 minuter Less
Förlängningens höjdområde -20 mm till + 50 mm -20 mm till + 50 mm Less

Snabb uppvärmning

Traktorns inbyggda generator på 70 kW i kombination med tekniskt avancerat uppvärmningssystem för skriden, ger snabb, jämn värmefördelning. Uppvärmningstiden på 15 minuter för standardbredder, kan leda till högre dagsproduktion och lägre bränsleförbrukning tack vare kortare väntan på att skridplåtarna ska nå den förinställda temperaturen. Vid maximala bredder värms skridplåtarna på så kort tid som 25 minuter.

Asfaltstötar

Asfaltstötarna arbetar effektivt och stöter materialet under skridplåtarna för att ge förkompaktering. Med justerbara start och stopp vid olika ramphastigheter bibehålls en optimal beläggningsfinish, medan en automatisk hastighetsinställning reglerar ändringar i läggningshastigheten.

Exklusiv övervakning

Det exklusiva generatorsystemet övervakar värmeelementen och avläser ev. feltillstånd vilket gör det enkelt att planera för schemalagd service. Med temperaturzonsövervakning kan dessutom uppvärmningen fortsätta i händelse av en defekt temperaturgivare och varningsindikatorer visas på LCD-displayerna.

Mer kontroll

Förlängarna är utrustade med 2 hastighetsområden och proportionell styrning för bättre prestanda runt hinder. Med de hängande reglagen på förlängarna kan operatören fjärrstyra olika funktioner. Transportörens hastighet kan justeras på skridkontrollpanelen vid användning av matningssystemet med 2 givare för att bibehålla optimal materialhöjd framför skriden.

Integrerad Cat Grade Control

Med fabriksintegrerad Cat Grade Control kan personalen arbeta från någon av traktorns eller skridens konsoler. I delat skärmläge kan skridoperatörerna arbeta från endast den ena sidan eller från båda sidorna av skriden. Detta är särskilt värdefullt vid utbildning av nya operatörer och när personalen har flera uppgifter på arbetsplatsen.

Enkel justering

Kraftreglage för krona, lutning och höjd möjliggör justeringar under körning vid standardinställd och maximal beläggningsbredd. De exklusiva justerarna för skridplåtens bakkant liksom de maskinbearbetade skridramarna bidrar till att optimera plåtens livslängd och förenklar nivelleringsprocedurerna.

Enkelt underhåll, ökad hållbarhet

De vattenbeständiga konsolerna och LCD-skärmarna säkerställer prestandan vid svåra förhållanden och knappsatserna konstruerade för en miljon cykler och den vibrerande gondolkonstruktionen i oljebad, ger långsiktig tillförlitlighet. Utdragbara värmeelement förenklar utbyten. En innovativ konstruktion förenklar monteringen av förlängningar inför bredare asfaltsläggning. En person kan enkelt utföra denna uppgift utan att använda extra lyftanordningar.