System Cat GRADE z funkcją Cross Slope dla równiarek samobieżnych

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

System Cat® Grade z funkcją Cross Slope to zintegrowany system, który umożliwia operatorom szybszą i bardziej dokładną realizację nachylenia poprzez automatyzację spadku poprzecznego lemiesza, co pozwala operatorowi wykonać więcej w tym samym czasie.

Zastosowanie Budowa dróg, utrzymanie dróg, budownictwo mieszkaniowe, wyrównywanie terenu Budowa dróg, utrzymanie dróg, budownictwo mieszkaniowe, wyrównywanie terenu Less
Kompatybilność maszyn Równiarki samobieżne Równiarki samobieżne Less

Oszczędzaj do 40% materiału z funkcją Cross Slope

 • System Cat® GRADE z funkcją Cross Slope skraca czas i zmniejsza ilość zużytego paliwa na przygotowanie podłoża i zapewnia najwyższy poziom dokładności.
 • Monitoruj informacje dostarczane przez funkcję Cross Slope i podglądaj dane w czasie rzeczywistym na ekranie wyświetlacza.
 • Utrzymuj pożądany spadek poprzeczny wraz z obrotem okręgu.
 • Zwiększ wydajność aż o 50% poprzez skracanie czasu, redukcję zużycia paliwa i ilości przejazdów.
 • Steruj automatycznie lemieszem, zapewniając dokładne nachylenie, i skracaj czas potrzebny na kontrolę nachylenia.

Niższe koszty. Zwiększenie dokładności.

 • Minimalizuj koszty dzięki szybkiemu uzyskaniu docelowego nachylenia terenu oraz oszczędzaj czas, pracę, paliwo i materiały.
 • Bezpieczniejsza praca dzięki mniejszej liczbie pracowników sprawdzających nachylenie na obszarze roboczym.
 • Zintegrowane przełączniki umożliwiają dokonywanie ustawień i regulację docelowego spadku poprzecznego podczas pracy.
 • Zapewniaj odpowiedni drenaż na drogach ze spadkiem poprzecznym. Właściwy drenaż redukuje koszty i wymaga mniej konserwacji.
 • Redukuj liczbę przejść i zużywaj mniej paliwa.
 • Planuj szybciej wiele kilometrów z funkcją Cross Slope.
 • Twórz właściwe nachylenia, podwyższenia poboczy i szerokości dróg przed likwidacją dróg dojazdowych.
 • Dla każdego 0,5% odchylenia od docelowego nachylenia ilości materiału zwiększają się o 20%. Funkcja Cross Slope ułatwia realizację celów postawionych operatorom poprzez automatyczne sterowanie jedną stroną lemiesza.

Wyższa wydajność. Mniejsze zmęczenie operatora.

 • Utrzymuj gładkie, równomierne nachylenie, gdy lemiesz jest opuszczany lub podnoszony bez różnic pomiędzy sterowanymi automatycznie i ręcznie stronami lemiesza.
 • Operatorzy mogą ustawiać docelowy spadek poprzeczny na wyświetlaczu głównym maszyny. Funkcja ta automatycznie steruje jednym końcem lemiesza, redukując wysiłek operatora.
 • Operatorzy mogą regulować i wyświetlać informacje dotyczące spadku poprzecznego na zintegrowanym systemie wyświetlania.
 • Jedynie funkcja Cross Slope systemu Cat Grade wykorzystuje oprogramowanie Cross Coupling w celu zapewnienia jednakowej korekty podwyższenia na całej krawędzi tnącej lemiesza. Bez oprogramowania automatycznie prowadzona strona lemiesza wykorzystuje do korekty czujniki, co opóźnia działanie lemiesza.
 • Oprogramowanie Cross Coupling wykorzystuje standardowy obwód elektrohydrauliczny do ustawiania automatycznie prowadzonej strony lemiesza i naśladuje ręczne regulacje podwyższenia dokonywane przez operatora.

Fabrycznie zintegrowane oprogramowanie

 • Zacznij pracę z funkcją Cross Slope zintegrowaną fabrycznie. Elementy sterujące, wyświetlacz, czujniki i oprogramowanie są montowane i kalibrowane w fabryce.
 • Fabrycznie zintegrowany system wyświetlania ułatwia sterowanie spadkiem poprzecznym przez operatora, który ma dostęp do informacji bez konieczności korzystania z wielu ekranów.
 • Konfiguracja fabryczna zapewnia łatwą i niedrogą modernizację do systemów 2D lub 3D. Nie są wymagane dodatkowe czujniki.
 • /ul>