Remote Services
Remote Services

Cat® Diensten op afstand

Proces voor software-updates van geselecteerde Product Link™ Telematica en Cat Equipment Control Module (ECM) Software

Als uw zakelijke partners zetten Caterpillar en uw Cat® dealer zich in om u een uitstekend technologisch aanbod en eersteklas service te bieden.  Afhankelijk van uw productconfiguratie en servicekeuzes bieden onze Diensten op afstand u een reeks mogelijkheden, waaronder:

 • Software-updates op afstand, die u de mogelijkheid bieden om geselecteerde Product Link™ telematica en Cat ECM (Equipment Control Module) Software bij te werken door de bestanden rechtstreeks, op afstand en via een draadloze verbinding, naar uw product te verzenden
 • Diagnoses op afstand
 • Lokale diensten (die de onderhoud van apparatuur binnen het WiFi-bereik toestaan)

Dit document beschrijft onze werkwijzen voor het beheren van software-updates op afstand voor Product Link Telematica en Cat ECM Software.  Software-updates op afstand zijn waardevol voor de klanten van Caterpillar omdat:

 • de noodzaak voor reizen om fysiek toegang te krijgen tot de apparatuur verminderd wordt,
 • de kosten van ondersteuningsdiensten die klanten nodig hebben van hun Cat dealers verlaagd worden,
 • de beschikbaarheid verhoogd wordt door sneller problemen aan te pakken,
 • er betere, betrouwbaardere gegevens worden geleverd om te zorgen voor een efficiëntere ondersteuning, verbeteringen van software en prestaties van bedrijfsmiddelen, enz.

Hoe kan ik software-updates ontvangen?

We respecteren uw keuzes en beheren onze Diensten op afstand om de waarde van uw Product Link Telematica en Cat ECM Software te maximaliseren, uw ondersteuningsrelatie met Caterpillar en uw Cat dealer te optimaliseren en te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Als basisprincipe zet Caterpillar zich in om u te goeder trouw te informeren om u zo snel als redelijkerwijs mogelijk kennisgevingen over updates te verstrekken. De kennisgevingen kunnen, afhankelijk van de update, op verschillende manieren worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld via e-mail, uw dealer of een mobiele of op het web gebaseerde applicatie. Uiteraard wordt ons vermogen om u op de hoogte te stellen bepaald door het ontvangen van uw meest actuele contactinformatie. Het communicatieproces voor updates hangt meestal af van het type flash dat wordt uitgevoerd, zoals hieronder wordt beschreven:

Routinematige kleine updates: Voor routinematige updates en updates met een laag risico voor telematica-apparatuur zal Caterpillar zich inzetten om u te goeder trouw van tevoren op de hoogte te stellen en u de optie te geven ervoor te kiezen die update niet in te schakelen als u deze om welke reden dan ook niet wenst te ontvangen. Dergelijke routinematige updates omvatten bugfixes en kleine updates, functie-uitbreidingen en prestatieverbeteringen.

Belangrijke updates: Wanneer de impact van een flash-update groter is dan een kleine update, wordt de update alleen geïnstalleerd nadat u of uw servicetechnicus (die mogelijk een technicus van de dealer is) eerst die update activeert met een goedgekeurde mobiele of op het web gebaseerde applicatie of een ander middel dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat u instemt met de update en bevestigt dat het product in een veilige staat is om het te verwerken. Een belangrijke update kan een van de onderstaande omstandigheden omvatten:

 • Het flashen van nieuwe software naar een besturings-ECM (motor, transmissie, enz.)
 • Het op afstand wijzigen van een configuratieparameter van een besturings-ECM
 • Het inschakelen van een functie of een Software Enabled Attachment
 • Het wijzigen van abonnementsniveaus die ervoor kunnen zorgen dat de klant extra kosten maakt of de verzamelde persoonlijke informatie wezenlijk wijzigt
 • Belangrijke updates van de telematicasoftware die van invloed zijn op het bedrijfsmiddel, zoals een wijziging van de telematicafirmware of een op afstand configureerbaar onderdeel van een systeembesturingsmodule dat de prestaties van dat bedrijfsmiddel of systeem kan wijzigen

Updates ter verbetering van beveiliging of veiligheid: Mocht een update noodzakelijk worden geacht om de beveiliging of veilige werking van de machine of een systeem te verbeteren, dan zullen we u hiervan op de hoogte stellen nadat de update is voltooid.

Updates van netwerkaanbieders:  In overeenstemming met de werkwijzen van de sector kunnen Caterpillar en onze mobiele netwerkaanbieders de roaminglijst en netwerkinformatie op de SIM (Subscriber Identity Module) in uw Product Link ™ telematica op afstand bijwerken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Principes voor gekoppelde productgegevens en Verklaring inzake gegevensbeheer van Caterpillar

Veel van onze digitale technologieën en diensten, waaronder de Diensten op afstand, zijn afhankelijk van de productverbinding en de gegevens en draadloze toegang die worden ingeschakeld als gevolg van de verbinding. Aanvullende informatie over onze werkwijzen voor het verzamelen en beheren van gekoppelde productgegevens is beschikbaar in de Wereldwijde privacyverklaring van Caterpillar, in alle kennisgevingen over privacy die van toepassing zijn op uw abonnementen op digitale aanbiedingen en de Verklaring inzake gegevensbeheer van Caterpillar. Lees deze documenten om meer te weten te komen over welke informatie we verzamelen, hoe we deze verzamelen en gebruiken, en over andere werkwijzen, waaronder de relaties van deze documenten met Diensten op afstand.  

Hoe kan ik meer te weten komen?

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar CatConnectSupport@cat.com of neem contact op met uw Cat dealer voor meer informatie over Diensten op afstand, waaronder de voordelen, hoe het werkt en of er updates beschikbaar zijn voor uw Product Link Telematica en Cat ECM Software.