Remote Services
Remote Services

CAT® REMOTE SERVICES

Cat® Далечински услуги – Процес за ажурирање на софтверот за избрана Product Link™ телематика и софтвер за контролен модул на Cat опрема (ECM)

Како ваши деловни партнери, Caterpillar и вашиот Cat® дилер се посветени на тоа да ви обезбедат одлична понуда на технологија и врвна услуга. Во зависност од конфигурацијата на вашиот производ и услугите на избор, нашите далечински услуги ви овозможуваат пакет на можности, вклучувајќи:

 •  Далечински софтверски ажурирања кои ви нудат можност за ажурирање на избрана Product Link™ телематика и Cat ECM (модул за контрола на опремата) софтвер, со испраќање на датотеките директно до вашиот производ—далечински, преку воздух
 •  Далечинска дијагностика
 • Локални услуги (кои овозможуваат сервисирање на опрема во опсегот на WiFi)

 

Овој документ ги опишува нашите практики за управување со далечински софтверски ажурирања за софтверот на Product Link телематика и Cat ECM. Далечинските софтверски ажурирања им носат вредност на корисниците на Caterpillar преку:

 • Намалување на потребата за патување за физички пристап до опремата,
 • Намалување на цената на услугите за поддршка што им се потребни на клиентите
  од нивните дилери на Cat,
 • Зголемување на работните перформанси со побрзо решавање на проблемите,
 • Обезбедување на подобри, посигурни податоци за поефикасна подготовка на поддршка, подобрувања на софтверот и ефикасноста на средствата и многу други работи.

Како можам да добијам ажурирања на софтверот?

Ние ги почитуваме вашите избори и управуваме со нашите Далечински услуги за да ја максимизираме вредноста на вашиот софтвер на Product Link телематика и софтверот на Cat ECM, го оптимизираме вашиот однос на поддршка со Caterpillar и вашиот дилер на Cat и ги почитуваме важечките закони и прописи. Како основен принцип, Caterpillar ги користи своите напори со добра волја за да ви обезбеди известувања за ажурирањето што е можно побрзо во разумна мерка. Известувањето може да се обезбеди преку најразлични средства како што е соодветно за ажурирање, вклучително преку е-пошта, вашиот дилер или мобилна или веб-апликација. Природно, нашата способност да ве известиме зависи од добивањето на вашите тековни информации за контакт. Процесот на комуникација за ажурирања обично зависи од видот на флеш што се извршува, како што е опишано подолу:

 

Рутински мали ажурирања: За рутински и нискоризични ажурирања на телематските уреди, Caterpillar ќе ги искористи своите напори со добра намера за да ви овозможи напредно известување и да ви даде опција да изберете да не го овозможите тоа ажурирање, ако од која било причина не сакате да го добиете. Ваквите рутински ажурирања вклучуваат поправки на грешки и мали ажурирања, подобрувања на функцијата и подобрувања на перформансите.

 

Главни ажурирања: Кога влијанието на флеш-ажурирањето ќе се достигне над мало ажурирање, ажурирањето ќе се инсталира само откако вие или вашиот сервисен техничар (кој може да биде техничар на дилер) прво ќе го активирате тоа ажурирање користејќи одобрена мобилна или веб-базирана апликација или други средства дизајнирани да се обезбеди согласност за ажурирање и проценување дека производот е во безбедна состојба за обработка. Големо ажурирање може да вклучува една од долунаведените околности:

 

 • Флеширање на нов софтвер на контролен ECM (мотор, трансмисија, итн.) о Далечинско менување на параметарот на конфигурација на контролен ECM
  о Овозможување на функција или софтверски овозможен прилог
 • Промена на нивоата на претплата што ќе предизвика клиентот да претрпи дополнителни трошоци или материјално да ги смени собраните лични информации
 • Големи ажурирања на софтверот за телематика кои влијаат на средството, како што е промена на фирмверот за телематика или елемент за далечинско конфигурирање на системски модул за контрола кој може да ги промени перформансите на тоа средство или систем

Ажурирања што ја подобруваат сигурноста или безбедноста: Доколку се смета дека некое ажурирање е неопходно за да се подобри безбедноста или безбедното работење на машината или системот, ние може да ве известиме откако ажурирањето било завршено.

Ажурирања на мрежниот оператор: Во согласност со практиките во индустријата, Caterpillar и нашите оператори на мобилни мрежи може од далечина да ги ажурираат списокот за роаминг и мрежните информации на SIM-картичката (модул за идентитет на претплатникот) во вашата Product Link™ телематика без да ви дадеме известување.

 

Принципи за податоци за производи поврзани со Caterpillar и изјава за управување со податоци

 

Многу од нашите дигитални технологии и услуги, вклучувајќи ги и далечинските услуги,
се потпираат на поврзаноста на производот и податоците и безжичниот пристап што се овозможуваат како резултат на поврзување. Дополнителни информации за нашите практики за собирање и управување со поврзани податоци за производите се достапни во глобалната изјава за приватност на Caterpillar, какви било известувања за приватност што се применуваат на вашите претплати за дигитална понуда и изјавата за управување со податоци на Caterpillar. Пристапете до овие документи за да дознаете повеќе за тоа какви информации собираме, како ги собираме и користиме и други практики, вклучително и нивните односи со

далечинските услуги.Како да дознаам повеќе?

Контактирајте со нас преку е-пошта CatConnectSupport@cat.com или разговарајте со вашиот
Cat дилер за да дознаете повеќе за далечинските услуги, вклучително и нивните придобивки, како функционираат и дали се достапни ажурирања за вашата Product Link телематика и софтверот на Cat ECM