Remote Services
Remote Services

CAT® REMOTE SERVICES

Cat® daljinske usluge – proces ažuriranja softvera za izabrane softvere za Product Link™ Telematics i Cat Equipment Control Module (ECM)

Kao vaši poslovni partneri, kompanija Caterpillar i vaš Cat® diler posvećeni su tome da vam pruže odlične ponude tehnologije i prvoklasnu uslugu. U zavisnosti od konfiguracije proizvoda i izabranih usluga, naše daljinske usluge vam pružaju paket mogućnosti koji će vas osnažiti, uključujući:

 • Daljinska ažuriranja softvera, koja vam nude mogućnost da ažurirate izabrani softver za Product Link™ Telematics i Cat ECM (upravljački modul za opremu) slanjem datoteka direktno
  u proizvod – daljinski, vazduhom
 • Daljinska dijagnostika
 • Lokalne usluge (koje omogućavaju servisiranje opreme koja je u WiFi opsegu)

 

Ovaj dokument opisuje naše prakse za upravljanje udaljenim ažuriranjima softvera za softver Product Link Telematics i Cat ECM. Udaljeno ažuriranje softvera obezbeđuje vrednost klijentima kompanije Caterpillar tako što:

 • Smanjuje potrebu za putovanjem radi fizičkog pristupa opremi,
 • Snižava troškove usluga podrške koja je potrebna klijentima od njihovih Cat dilera,
 • Povećava vreme u funkciji putem bržeg rešavanja problema,
 • Pruža bolje, pouzdanije podatke za mnogo efikasnije pripremanje podrške, poboljšanja performansi softvera i sredstava i još mnogo toga.

Kako mogu da primim ažuriranja softvera?

 

Mi poštujemo vaše izbore i upravljamo našim udaljenim uslugama da bismo uvećali vrednost vašeg softvera za Product Link Telematics i Cat ECM, optimizovali vaš odnos podrške
sa kompanijom Caterpillar i Cat dilerom, kao i da bismo se usaglasili sa važećim zakonima
i propisima. Kao osnovni princip, kompanija Caterpillar koristi dobronamerne napore u nameri da vam pruži obaveštenja o ažuriranju što je pre razumno praktično. Obaveštenje može da se obezbedi na različite načine, u zavisnosti od ažuriranja, uključujući e-poštom, posredstvom dilera ili mobilne aplikacije zasnovane na vebu. Naravno, naša mogućnost da vam pružimo obaveštenje zavisi od dobijanja vaših najažurnijih kontakt informacija. Proces komunikacije
za ažuriranja obično zavisi od tipa fleša koji se izvršava, kao što je opisano u nastavku:

Rutinska manja ažuriranja: za rutinska i niskorizična ažuriranja telematskih uređaja, kompanija Caterpillar će primeniti dobronamerno nastojanje da vam omogući obaveštenje unapred i da vam pruži mogućnost da izaberete da ne omogućite to ažuriranje ako iz bilo kog razloga ne želite da ga primite. Takva rutinska ažuriranja obuhvataju ispravke grešaka
i manja ažuriranja, poboljšanja funkcija i poboljšanja performansi.

Veća ažuriranja: kada uticaj fleš ažuriranja doseže van opsega manjeg ažuriranja, ažuriranje će se instalirati tek nakon što vi ili vaš servisni tehničar (koji može da bude serviser dilera) prvo aktivirate tu ispravku pomoću odobrene mobilne aplikacije ili aplikacije zasnovane na vebu ili na drugi način koji je osmišljen za dobijanje saglasnosti od vas za ažuriranje
i potvrdu toga da je proizvod u bezbednom stanju za obradu. Veće ažuriranje može da obuhvata sledeće okolnosti:

 

 • Prebacivanje novog softvera flešom na kontrolni ECM (mašina, prenos, itd.) o Daljinsko menjanje parametara konfiguracije kontrolnog ECM modula o Omogućavanje neke funkcije
  ili priloga omogućenog za softver
 • Menjanje nivoa pretplate koji bi prouzrokovali da kupac ima dodatne troškove ili da znatno promeni lične informacije koje su prikupljene
 • Velika ažuriranja telematskog softvera koja utiču na sredstvo, kao što je promena telematske firmvera ili daljinsko konfigurisanje elementa upravljačkog modula za sistem koje može da promeni performanse tog sredstva ili sistema

Ažuriranja koja poboljšavaju zaštitu ili bezbednost: ako se oceni da je neko ažuriranje neophodno da bi se poboljšali zaštita ili bezbedan rad mašine ili sistema, možda ćemo
vam dati obaveštenje nakon dovršetka ažuriranja.

Ažuriranja mrežnog operatera: u skladu sa praksama industrije, kompanija Caterpillar
i naši dobavljači mobilne mreže mogu daljinski da ažuriraju listu za roming i informacije o mreži na SIM kartici (kartica modula identiteta pretplatnika) u telematici za Product Link™ bez obaveštenja.

Principi podataka o povezanim proizvodima i Izjava o upravljanju podacima kompanije Caterpillar

Mnoge od naših digitalnih tehnologija i usluga, uključujući i udaljene usluge, oslanjaju se na povezanost proizvoda, kao i na podatke i pristup preko vazduha koji su omogućeni kao rezultat povezanosti. Dodatne informacije o našim praksama za prikupljanje i upravljanje podacima povezanih proizvoda su dostupni u Globalnoj izjavi o privatnosti podataka kompanije Caterpillar, obaveštenjima o privatnosti koja su primenjiva na vaše pretplate na digitalne ponude i Izjavi o upravljanju podacima kompanije Caterpillar. Pristupite ovim dokumentima da biste saznali više
o tome koje informacije prikupljamo, kako ih prikupljamo i koristimo, kao i druge prakse, uključujući i njihov odnos sa daljinskim uslugama.

Kako da saznam više?

Obratite nam se slanjem e-poruke na adresu CatConnectSupport@cat.com ili razgovarajte sa Cat
dilerom da biste saznali više o daljinskim uslugama, uključujući njihove prednosti, kako funkcionišu
i da li su ažuriranja dostupna za softver za Product Link Telematics i Cat ECM