Remote Services
Remote Services

Cat® Fjärrtjänster

Programvaruuppdateringsprocess för utvalda Product Link™ programvaror för telematik och kontrollmoduler för Cat-utrustning (Equipment Control Module, EMC)

Som dina affärspartner strävar Caterpillar och din Cat® -återförsäljare efter att ge dig förstklassiga tekniska erbjudanden och utmärkt service.  Beroende på din produktkonfiguration och vilka tjänster du valt, ger våra fjärrtjänster dig en rad funktioner inklusive:

 • Programvaruuppdateringar på distans, som ger dig möjlighet att uppdatera utvalda Product Link™ programvaror för telematik och kontrollmoduler för Cat-utrustning genom att filerna skickas direkt till din produkt – på distans, trådlöst
 • Fjärrdiagnostik
 • Lokala tjänster (som tillåter service av utrustning inom WiFi-område)

Detta dokument beskriver våra rutiner för hantering av programvaruuppdateringar på distans av Product Link telematik och Cat-EMC.  Programvaruuppdateringar på distans ger mervärde till Caterpillar kunder genom att:

 • Minska behovet av resor för fysisk tillgång till utrustningen,
 • sänka kostnaden för supporttjänster som kunder behöver av sina Cat-återförsäljare,
 • öka driftstiden genom att snabbare hantera problem,
 • tillhandahålla bättre, mer tillförlitliga data för effektivare förberedelse av support, prestandaförbättringar för programvara och tillgångar och mer.

Hur kan jag få programuppdateringar?

Vi respekterar dina val och hanterar våra fjärrtjänster för att maximera värdet av dina programvaror för Product Link telematik och Cat-EMC, optimera ditt supportförhållande med Caterpillar och din Cat-återförsäljare och följa gällande lagar och förordningar. Som en grundläggande princip gör Caterpillar sitt bästa för att meddela dig om uppdateringar så fort som praktiskt möjligt. Du kan få ett meddelande på många olika sätt beroende på vad som är lämpligt för uppdateringen, inklusive via e-post, din återförsäljare eller en mobil eller webbaserad applikation. Naturligtvis är vår möjlighet att meddela dig beroende av att vi fått dina mest aktuella kontaktuppgifter. Kommunikationsprocessen för uppdateringar beror vanligtvis på vilken typ av uppdatering det gäller, vilket vi beskriver nedan:

Rutinmässiga mindre uppdateringar: För rutinmässiga och lågriskuppdateringar till telematikenheter kommer Caterpillar att göra sitt bästa för att skicka ett förhandsmeddelande till dig och ge dig möjlighet att välja att inte aktivera den uppdateringen om du av någon anledning inte vill ha den. Sådana rutinmässiga uppdateringar inkluderar buggfixar och mindre uppdateringar, funktions- och prestandaförbättringar.

Större uppdateringar: Om en uppdatering har en större påverkan än en mindre uppdatering, installeras uppdateringen först efter att du eller din servicetekniker (som kan vara en återförsäljare) aktiverat uppdateringen med en godkänd mobil eller webbaserad applikation eller på något annat sätt, som är utformat för att säkerställa att du samtycker till uppdateringen och validerar att produkten är i ett säkert tillstånd för att behandla den. En större uppdatering kan innebära någon av nedanstående omständigheter:

 • Att en ny programvara skickas till en kontroll-ECM (motor, kraftöverföring osv.)
 • Att en konfigurationsparameter för en kontroll-ECM ändras på distans
 • Att en funktion eller SEA-bilaga (Software Enabled Attachment) aktiveras
 • Att prenumerationsnivåer ändras vilket skulle leda till att kunden skulle åsamkas extrakostnader eller väsentligt ändra de personuppgifter som samlats in
 • Större uppdateringar av telematikprogramvaran som påverkar tillgången, såsom en ändring av fast programvara för telematik eller ett fjärrkonfigurerbart element i en systemstyrmodul som kan ändra prestandan för den tillgången eller systemet

Uppdateringar som förbättrar säkerhet: Om en uppdatering anses nödvändig för att förbättra säkerheten, eller en maskins eller ett systems driftsäkerhet, kan vi meddela dig efter att uppdateringen har utförts.

Uppdateringar från operatören av det mobila nätverket:  I överensstämmelse med branschpraxis kan Caterpillar och våra mobilnätsleverantörer fjärruppdatera roaming-listan och nätverksinformationen på SIM-kortet (Subscriber Identity Module, SIM) i din Product Link™ telematik utan att meddela dig.

Caterpillar principer för anslutna produktdata och datastyrningsmeddelande

Många av våra digitala tekniker och tjänster, inklusive fjärrtjänster, är beroende av att det går att ansluta till produkten och dess data och få trådlös tillgång som aktiveras när det finns anslutning. Ytterligare information om våra metoder för insamling och hantering av anslutna produktdata finns i Caterpillar globala meddelande om dataintegritet, tillämpliga integritetsmeddelanden för dina prenumerationer på digitala erbjudanden och Caterpillar datastyrningsmeddelande. Hämta dessa dokument för att lära dig mer om vilka uppgifter vi samlar in, hur vi samlar in och använder dem och annan praxis, inklusive hur de relaterar till fjärrtjänster.  

Hur kan jag få veta mer?

Kontakta oss via e-post till CatConnectSupport@cat.com eller prata med din Cat-återförsäljare för att få veta mer om fjärrtjänster, inklusive dess fördelar, hur de fungerar, och om det finns några programvaruuppdateringar för din Product Link telematik och Cat-EMC.