Remote Services
Remote Services

CAT® REMOTE SERVICES

Cat® Usluge na daljinu – proces ažuriranja softvera za odabrane Product Link™ Telematičke elemente i softvera kontrolnog modula za CAT opremu (ECM)

Kao vaši poslovni partneri, kompanija Caterpillar i vaš Cat® prodavac su posvećeni tome da vam obezbijede odličnu tehnološku ponudu i uslugu premijum kvaliteta. U zavisnosti od konfiguracije vašeg proizvoda i vašeg odabira usluga, naše Usluge na daljinu vam donose cio spektar mogućnosti, uključujući:

 • Ažuriranja softvera na daljinu, koja vam nude mogućnost da ažurirate odabranu Product Link™ telematiku i softver za Cat ECM (kontrolni modul opreme) tako što direktno šalju datoteke vašem proizvodu – sa udaljene lokacije, kroz etar
 • Dijagnostiku na daljinu
 • Lokalne usluge (kojima se omogućava servisiranje opreme u opsegu WiFi mreže)

Ovaj dokument opisuje naše postupke za upravljanje ažuriranjem softvera na daljinu za Product Link telematiku i softver za CAT ECM. Ažuriranje softvera na daljinu donosi dodatnu vrijednost klijentima kompanije Caterpillar tako što:

 • Smanjuje potrebu za putovanjima da bi se omogućio fizički pristup opremi,
 • Smanjuje troškove usluga podrške koje su potrebne klijentima, a pružaju ih Cat prodavci
 • Produžava vrijeme rada tako što brže rješava probleme,
 • Pruža bolje, pouzdanije podatke za efikasniju pripremu podrške, unapređenja performansi softvera i sredstava i još mnogo toga.

Kako mogu primati ažuriranja softvera?

Mi poštujemo vaš izbor i upravljamo svojim Uslugama na daljinu tako da na najveću moguću mjeru povećavamo vrijednost vaše Product Link telematike i Cat ECM softvera, optimizujemo podršku koju dobijate od kompanije Caterpillar i vašeg Cat prodavca i ispunjavamo odredbe važećih zakona i propisa. Osnovno načelo kompanije Caterpillar je da u dobroj vjeri učini svaki napor kako bi vas obavijestila o ažuriranju u najkraćem praktično izvodljivom roku. Obavještenje se može obezbijediti na mnogo različitih načina, u skladu sa konkretnim ažuriranjem, uključujući putem elektronske pošte, vašeg prodavca ili mobilne ili veb aplikacije. Naravno, mogućnost da vam pošaljemo obavještenje zavisi od prijema vaših aktuelnih kontakt podataka. Proces komunikacije 

o ažuriranju obično zavisi od vrste ažuriranja koja se sprovodi, kao što je opisano dolje:

Rutinska manja ažuriranja: za rutinska ažuriranja uređaja za telematiku, kao i za ažuriranja niskog rizika, kompanija Caterpillar će u dobroj vjeri učiniti svaki napor da vam pošalje obavještenje unaprijed i da vam omogući da izaberete da ne aktivirate taj paket za ažuriranje ukoliko ga iz bilo kog razloga ne želite primati. Takva rutinska ažuriranja obuhvataju ispravke greški, unapređenja funkcionalnosti i poboljšanja performansi.

 

Važna ažuriranja: kada uticaj ažuriranja kojim se zamjenjuje postojeći sadržaj memorije prevazilazi okvire manjeg ažuriranja, takvo ažuriranje će se instalirati tek nakon što vi ili vaš servisni tehničar (koji može biti tehničar prodavca) najprije aktivirate taj paket za ažuriranje pomoću mobilne ili veb aplikacije ili drugih sredstava koja su namijenjena da obezbijede vaš pristanak na ažuriranje, kao i da provjere da li se proizvod nalazi u bezbjednom stanju da bi mogao obraditi to ažuriranje. Važna ažuriranja mogu obuhvatiti sljedeće okolnosti:

 

 • Zamjenu starog softvera novim softverom na kontrolnom ECM (za motor, prenos itd.)
 • Promjenu konfiguracionog parametra kontrolnog ECM na daljinu o Aktiviranje funkcionalnosti ili nastavka sa aktiviranim softverom
 • Promjenu nivoa pretplate koja bi značila dodatne troškove za klijenta ili dovela do materijalnih izmjena u prikupljenim ličnim podacima
 • Važna ažuriranja softvera za telematiku koja utiču na sredstvo, kao što su promjene telematičkog firmvera ili nekog elementa sistemskog kontrolnog modula koji se može konfigurisati na daljinu, a koji može promijeniti performanse sredstva ili sistema

Ažuriranja koja unapređuju bezbjednost ili sigurnost: ukoliko se neki paket za ažuriranje bude smatrao neophodnim za unapređenje bezbjednosti ili sigurnosti upotrebe mašine ili sistema, možemo vam poslati obavještenje nakon što se ažuriranje izvrši.

Ažuriranja provajdera mreže: u skladu sa praksom u ovoj industriji, kompanija Caterpillar i naši provajderi mobilne telefonije mogu na daljinu ažurirati spisak za roming I informacije o mreži na SIM kartici (Subscriber Identity Module) u vašem Product Link™ telematičkom elementu, a da vas o tome ne obavijeste.

Načela kompanije Caterpillar o podacima za povezane proizvode i Izjava o upravljanju podacima

Mnoge od naših digitalnih tehnologija i usluga, uključujući i Usluge na daljinu, oslanjaju se na povezanost proizvoda i podatke i pristup kroz etar koji su omogućeni kao rezultat povezivanja. Dodatne informacije o našim praksama za prikupljanje i upravljanje podacima u okviru povezanih proizvoda su dostupne u Globalnoj izjavi o privatnosti podataka kompanije Caterpillar, svim obavještenjima o privatnosti koja se primjenjuju na Digitalne ponude na koje ste pretplaćeni I u Izjavi o upravljanju podacima kompanije Caterpillar. Pogledajte ove dokumente da biste saznali više o podacima koje prikupljamo, kako ih prikupljamo i koristimo, kao i o drugim postupcima, uključujući njihovu vezu sa Uslugama na daljinu.

Kako da saznam više?

Kontaktirajte nas putem elektronske pošte na CatConnectSupport@cat.com ili se obratite svom
Cat prodavcu za dodatne informacije o Uslugama na daljinu, uključujući njihove pogodnosti i kako funkcionišu, kao i informacije o tome da li su dostupna ažuriranja za vaše Product Link telematičke elemente i Cat ECM softver