Remote Services
Remote Services

Usługi zdalne Cat®

Proces aktualizacji oprogramowania dla wybranych produktów telematycznych Product Link™ i oprogramowania Cat Equipment Control Module (ECM)

Jako partnerzy biznesowi, firma Caterpillar i Państwa sprzedawca rozwiązań Cat® dążymy do zapewnienia Państwu doskonałej technologii i najwyższej jakości usług. W zależności od konfiguracji produktu i wyborów usług nasze usługi zdalne dają Państwu dostęp do zestawu funkcji, w tym:

 • zdalnych aktualizacji oprogramowania, które umożliwiają aktualizację oprogramowania dla wybranych produktów telematycznych Product Link™ i oprogramowania Cat ECM (modułu sterowania sprzętem) poprzez wysyłanie plików bezpośrednio do urządzenia − zdalnie, bezprzewodowo.
 • Zdalna diagnostyka
 • Usługi lokalne (które umożliwiają obsługę sprzętu w zasięgu WiFi)

W niniejszym dokumencie opisano nasze praktyki dotyczące zarządzania Zdalnymi aktualizacjami produktów telematycznych Product Link i oprogramowania Cat ECM. Zdalne aktualizacje oprogramowania zapewniają wartość klientom Caterpillar dzięki:

 • zmniejszeniu potrzeby podróży w celu fizycznego dostępu do sprzętu;
 • obniżeniu kosztów usług wsparcia potrzebnych klientom od sprzedawców rozwiązań Cat;
 • wydłużeniu czasu pracy dzięki szybszemu rozwiązywaniu problemów;
 • dostarczaniu lepszych, bardziej wiarygodnych danych w celu wydajniejszego przygotowywania pomocy, ulepszeń wydajności oprogramowania i zasobów oraz wiele więcej.

Jak mogę otrzymywać aktualizacje oprogramowania?

Szanujemy Państwa wybory i zarządzamy naszymi Usługami zdalnymi, aby zmaksymalizować wartość produktów telematycznych Product Link i oprogramowania Cat ECM, zoptymalizować relacje wsparcia z firmą Caterpillar i sprzedawcą rozwiązań Cat oraz zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Główną zasadą firmy Caterpillar jest podejmowanie działań w dobrej wierze, aby przekazać powiadomienia o aktualizacjach tak szybko, jak to możliwe. Powiadomienie można przekazać za pomocą różnych środków odpowiednich do aktualizacji, w tym za pośrednictwem poczty e-mail, sprzedawcy, aplikacji mobilnej lub internetowej. Oczywiście możliwość powiadomienia Państwa zależy od otrzymania Państwa najbardziej aktualnych danych kontaktowych. Proces przekazywania informacji dotyczących aktualizacji zależy zazwyczaj od typu wykonywanej aktualizacji, jak opisano poniżej:

Rutynowe drobne aktualizacje: W przypadku rutynowych aktualizacji oraz aktualizacji niskiego ryzyka dla urządzeń telematycznych firma Caterpillar dołoży starań, aby powiadomić Państwa z wyprzedzeniem i umożliwi opcję niewłączania tej aktualizacji, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie życzą sobie Państwo jej otrzymania. Takie rutynowe aktualizacje obejmują poprawki błędów i drobne aktualizacje, ulepszenia funkcji i ulepszenia wydajności.

Główne aktualizacje: Gdy wpływ aktualizacji wykracza poza drobną aktualizację, aktualizacja zostanie zainstalowana dopiero po tym, jak Państwo lub Państwa technik serwisowy (który może być technikiem handlowym) aktywują tę aktualizację za pomocą zatwierdzonej aplikacji mobilnej lub internetowej, lub w inny sposób zaprojektowany, aby upewnić się, że zgadzają się Państwo na aktualizację i potwierdzić, że produkt jest w bezpiecznym stanie, umożliwiającym jej przetworzenie. Główna aktualizacja może obejmować jedną z poniższych okoliczności:

 • Flashowanie nowego oprogramowania na sterownik ECM (silnik, skrzynia biegów itp.)
 • Zdalną zmianę parametru konfiguracyjnego sterownika ECM
 • Włączanie funkcji lub osprzętu obsługiwanego oprogramowaniem
 • Zmienianie poziomów subskrypcji, które mogłyby spowodować, że klient poniesie dodatkowe koszty lub istotnie zmieni zgromadzone dane osobowe
 • Najważniejsze aktualizacje oprogramowania telematycznego, które wpływają na zasób, takie jak zmiana oprogramowania układowego telematyki lub zdalnie konfigurowalny element modułu sterującego systemu, który może zmienić wydajność tego zasobu lub systemu

Aktualizacje związane z poprawą bezpieczeństwa lub zabezpieczeń: Jeśli aktualizacja zostanie uznana za niezbędną do poprawy bezpieczeństwa lub bezpiecznej obsługi urządzenia lub systemu, możemy poinformować Państwa o tym po zakończeniu aktualizacji.

Aktualizacje operatora sieci: Zgodnie z praktykami branżowymi firma Caterpillar i operatorzy sieci komórkowych mogą zdalnie aktualizować listę roamingową i informacje o sieci na karcie SIM (moduł identyfikacji abonenta) w telematyce Product Link™, nie powiadamiając Państwa o tym.

Podstawowe dane dotyczące produktów Caterpillar i Oświadczenie dotyczące zarządzania danymi

Wiele naszych cyfrowych technologii i usług, w tym Usług zdalnych, polega na łączności produktu oraz dostępie do danych i łączności bezprzewodowej, które są dostępne w wyniku połączenia. Dodatkowe informacje na temat naszych praktyk w zakresie zbierania i zarządzania danymi połączonych produktów są dostępne w Globalnym oświadczeniu o ochronie danych firmy Caterpillar, wszelkich Informacjach na temat ochrony prywatności mających zastosowanie do Państwa subskrypcji oferty cyfrowej i w Oświadczeniu dotyczącym zarządzania danymi przez firmę Caterpillar. Prosimy o odwołanie się do tych dokumentów, aby dowiedzieć się więcej o tym, jakie informacje zbieramy, jak je zbieramy i wykorzystujemy, a także o innych praktykach, w tym ich relacjach z Usługami zdalnymi.

W jaki sposób mogę uzyskać więcej informacji?

Kontaktując się z nami pod adresem CatConnectSupport@cat.com lub rozmawiając ze sprzedawcą rozwiązań Cat, aby dowiedzieć się więcej o usługach zdalnych, w tym o ich korzyściach, o tym, jak to działa i czy są dostępne aktualizacje dla produktów telematycznych Product Link i oprogramowania Cat ECM.