Remote Services
Remote Services

CAT® REMOTE SERVICES

Дистанционни услуги за актуализации на софтуера Cat® Remote Services – Software Update Process for select Product Link™ Telematics и софтуер за контрол на оборудването Cat Equipment Control Module (ECM) Software

Като ваши бизнес партньори, Caterpillar и вашият Cat® дилър са ангажирани с предоставянето на отлични технологични предложения и премиално обслужване. В зависимост от конфигурацията на вашия продукт и избраните от вас услуги, нашите Дистанционни услуги ви предоставят набор от възможности, включително:

 • Дистанционни актуализации на софтуера (Remote Software Updates), които ви предоставят възможност да актуализирате избрани телематични устройства Product Link™ и софтуера Cat ECM (модул за контрол на оборудването) чрез изпращане на файлове директно на вашия продукт - дистанционно, по въздушен път
 • Дистанционна диагностика
 • Локални услуги (които позволяват обслужване на оборудване в Wi-Fi обхват)

Този документ описва нашите практики за управление на дистанционните актуализации на софтуера за Product Link Telematics и Cat ECM Software. Дистанционни актуализации на софтуера предоставят стойност на клиентите на Caterpillar чрез:

 • Намаляване на необходимостта от пътуване с цел осъществяване на физически достъп до оборудването,
 • Понижаване на разходите за услуги по поддръжка на клиентите, предоставяни от техните Cat дилъри,
 • Повишаване на времето на работа благодарение на по-бързото разрешаване на проблеми,
 • Предоставяне на по-добри и по-надеждни данни за по-ефективна подготовка на поддръжката, подобрения в софтуера и работата на активите, и много други.

Как мога да получа актуализации на софтуера?

Ние уважаваме вашите избори и управляваме нашите дистанционни услуги с цел постигане на максимална стойност за вашите телематични устройства Product Link Telematics и софтуера Cat ECM Software, оптимизация на отношенията ви с Caterpillar и с вашия Cat дилър в сферата на поддръжката, и спазване на приложимото законодателство и нормативни актове. Основен принцип на Caterpillar е да прилага добросъвестни усилия, за да ви известява относно наличието на актуализация във възможно най-кратък срок. Известието може да бъде предоставено чрез най-различни средства, в зависимост от това кое е подходящо по отношение на актуализацията, включително по имейл, чрез вашия дилър или чрез мобилно или уеб-базирано приложение. Естествено способността ни да ви уведомим зависи от това дали сме получили актуални данни за контакт с вас. Процесът на комуникация обикновено зависи от вида на извършвания флаш, съгласно описаното по-долу:

Рутинни незначителни актуализации: За извършването на рутинни нискорискови актуализации на телематични устройства Caterpillar прилага добросъвестни усилия, за да ви уведоми предварително и да ви предостави възможност да изберете да не активирате тази актуализация, ако поради някаква причина не желаете да я получите. Такива рутинни актуализации включват отстраняване на бъгове и незначителни актуализации, подобряване на функции и на ефективността.

Значими актуализации: Когато въздействието на флаш актуализация надвиши това на незначителната актуализация, актуализацията бива инсталирана след като вие или вашия обслужващ техник (който може да бъде и техник на дилъра) активирате тази актуализация за първи път с помощта на одобрено мобилно или уеб-базирано приложение или други средства, чието предназначение е да гарантира, че се съгласявате с актуализацията и да валидира, че състоянието на продукта е безопасно и съответно може да я обработи. Значима актуализация може да включва някое от посочените по-долу обстоятелства:

 • Инсталиране на нов софтуер в контролен ECM (двигател, трансмисия и др.)
 • Дистанционна промяна на конфигурационен параметър на контролен ECM
 • Активиране на функция или прикачен софтуер
 • Промяна на нивата на абонамент, които биха довели до допълнителни разходи за клиента или до съществена промяна на събираните лични данни
 • Значими актуализации на телематичния софтуер, които засягат актива, като например промяна на телематичния фърмуер или дистанционно конфигурируем елемент на модул за системен контрол, които може да променят ефективността на актива или системата

Актуализации с цел подобряване на сигурността или безопасността: Ако дадена актуализация се счита за необходима с цел подобряване на сигурната и безопасна работа на машината или на система, ние можем да ви уведомим след извършване на актуализацията.

Актуализации на мрежовия оператор: В съответствие с индустриалните практики Caterpillar и нашите доставчици на клетъчна мрежа може дистанционно да актуализираме роуминг списъка и мрежовата информация, намиращи се в SIM (Subscriber Identity Module - модул за идентифициране на абоната) във вашето телематично устройство Product Link™, без да ви уведомим.

Принципи относно данните в свързани продукти и Декларация за управление на данните на Caterpillar

Много от нашите цифрови технологии и услуги, включително дистанционните услуги, зависят от продуктовата свързаност и данните, както и от въздушния достъп, които са налице благодарение на свързаността. Допълнителна информация относно нашите практики за събиране и управление на данни в свързани устройства може да намерите в Глобалната декларация за поверителност на Caterpillar, Известията за поверителност, които са приложими спрямо вашите абонаменти за цифрови предложения, и в Декларацията за управление на данните на Caterpillar. Отворете тези документи, за да научите повече относно информацията, която събираме, как я събираме и използваме, както и други практики, включително тяхната връзка с дистанционните услуги.

Как мога да науча повече?

Свържете се с нас по имейл на CatConnectSupport@cat.com или разговаряйте с вашия Cat дилър, за да научите повече относно дистанционните услуги, ползите от тях, как функционират и актуализациите, които са налични за вашето телематично устройство Product Link Telematics и софтуера Cat ECM Software.