D9

Stora schaktare D9

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C18
Cat® C18
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249
452 HP
337 kW
Arbetsvikt
110225 lb
49988 kg

Översikt

Smartare byggd för att jobba hårdare.

Cats® D9-schaktare är en mångsidig maskin utformad för att användas i en mängd olika tillämpningar, som rivning av jordlager, produktionsschaktning, uppläggning, vinschning, arbetsplatsunderhåll, stöd för maskinparker och återställning. Den kan utrustas med flera olika bladalternativ för att uppfylla arbetsplatsspecifika behov. D9 är en mycket tillförlitlig och helt integrerad Cat-maskin, vars komponenter arbetar tillsammans för att säkerställa högsta möjliga prestanda, hög tillgänglighet och lång livslängd. Med funktioner som den nya momentomvandlaren med statorkoppling ökar effektiviteten och bränsleförbrukningen minskas, och ett antal inbyggda tekniklösningar ökar prestandan och effektiviteten ytterligare. De här förbättringarna – och fler – gör D9 till en schaktare som ger en lägre totalkostnad per enhet flyttat material.

Fördelar

Ökning av bränsleeffektiviteten med 5 %

Med ny momentomvandlare med statorkoppling

Upp till 3 % lägre totalkostnad per kubikmeter

Tack vare funktioner som ökar både maskinens och förarens produktivitet och effektivitet

Upp till 4 % lägre underhålls- och reparationskostnader

Med integrerat autosmörjsystem, längre intervall för byte av filter och fjärrstyrt flashprogram

Produktspecifikation för D9

Motormodell Cat® C18 Cat® C18
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 452 HP 337 kW
Cylinderdiameter 5.7 in³ 145 millimeter
Slaglängd 7.2 tum 183 millimeter
Slagvolym 1106 in³ 18.1 l
Motorbruttoeffekt – SAE J1995 487 HP 363 kW
Motoreffekt – ISO 14396 479 HP 357 kW
Emissioner Motsvarande USA EPA Tier 2 eller Tier 3 Motsvarande USA EPA Tier 2 eller Tier 3
Obs! (1) Alla motoreffekter gäller vid 1 750 varv/min. Alla motoreffekter gäller vid 1 750 varv/min.
Obs! (2) Ingen effektreducering behövs upp till 4 267 m (14 000 fot) över havsnivån. Ingen effektreducering behövs upp till 4 267 m (14 000 fot) över havsnivån.
Motormodell Cat® C18 Cat® C18
Cylinderdiameter 5.7 in³ 145 millimeter
Slaglängd 7.2 in³ 183 millimeter
Slagvolym 1106 in³ 18.1 l
Motorbruttoeffekt – SAE J1995 477 HP 356 kW
Motoreffekt – ISO 14396 468 HP 349 kW
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 440 HP 328 kW
Emissioner U.S. EPA Tier 4/EU steg V U.S. EPA Tier 4/EU steg V
Obs! (1) Alla motoreffekter gäller vid 1 750 varv/min. Alla motoreffekter gäller vid 1 750 varv/min.
Obs! (2) Ingen effektreducering behövs upp till 2 499 m (8 200 fot) över havsnivån. Ingen effektreducering behövs upp till 2 499 m (8 200 fot) över havsnivån.
Bränsletank (stänkfyllning) 254 gal (US) 963 l
DEF-tank (endast Tier 4) 9.5 gal (US) 36 l
Bränsletank (snabbpåfyllning) 248 gal (US) 939 l
Kylsystem 21 gal (US) 81.3 l
Motorns vevhus* 10 gal (US) 36 l
Drivlina 40 gal (US) 150 l
Slutväxel (vardera) 4 gal (US) 15 l
Rullramar (vardera) 12 gal (US) 45 l
Pivåaxelolja 8 gal (US) 30 l
Hydraulsystemtank 24 gal (US) 89 l
Obs! *Med oljefilter. *Med oljefilter.
Obs! 2 Biodieselblandningar upp till B20 (20% volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULSTM eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drift- och underhållshandbok (OMM) för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Biodieselblandningar upp till B20 (20% volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULSTM eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drift- och underhållshandbok (OMM) för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer.
Obs! 3 Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som uppfyller U.S. EPA Tier 4 FInal får endast användas med dieselbränslen med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som uppfyller U.S. EPA Tier 4 FInal får endast användas med dieselbränslen med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel.
Obs! 4 Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) måste uppfylla kraven som beskrivs i Internationella standardiseringsorganisationens (ISO, International Organization for Standardization) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) måste uppfylla kraven som beskrivs i Internationella standardiseringsorganisationens (ISO, International Organization for Standardization) standard 22241.
Arbetsvikt 110225 lb 49988 kg
Transportvikt 84373 lb 38271 kg
Obs! (1) Arbetsvikten för D9 omfattar hydraulreglage, bladtiltcylinder, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, SU-blad, enarmsrivare, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och förare. Arbetsvikten för D9 omfattar hydraulreglage, bladtiltcylinder, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, SU-blad, enarmsrivare, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och förare.
Obs! (2) Arbetsvikten för D9 omfattar basmaskinchassi med hytt, pivåaxel, rullrammar, band och ROPS. Arbetsvikten för D9 omfattar basmaskinchassi med hytt, pivåaxel, rullrammar, band och ROPS.
Pumptyp Kolvtyp driven av svänghjul Kolvtyp driven av svänghjul
Pumpkapacitet – styrning 96 gal/min 363 l/min
Fläktpump 21 gal/min 80 l/min
Flöde till tiltcylinderns kolvstångssida 53 gal/min 200 l/min
Flöde till tiltcylinderns kolvsida 53 gal/min 200 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyftcylinder 3800 lbf/in 26200 kPa
Tryckbegränsningsventilens inställning – tiltcylinder 2799 psi 19300 kPa
Rivare – Lyft – Tryckbegränsningsventilens inställning 3800 psi 26200 kPa
Rivare – lutning – inställning med tryckbegränsningsventil 3800 psi 26200 kPa
Styrsystem – Tryck 5874 psi 40500 kPa
Tankvolym 24 gal/min 89 l
Obs! (1) Styrpumpens kapacitet uppmätt vid 1 750 varv/min och 30 000 kPa (4 351 psi). Styrpumpens kapacitet uppmätt vid 1 750 varv/min och 30 000 kPa (4 351 psi).
Obs! (2) Redskapspumpens kapacitet uppmätt vid 1 750 varv/min och 20 000 kPa (1 000 psi). Redskapspumpens kapacitet uppmätt vid 1 750 varv/min och 20 000 kPa (1 000 psi).
Obs! (3) Fläktpumpens kapacitet uppmätt vid 1 750 varv/min och 17 000 kPa (2 470 psi). Fläktpumpens kapacitet uppmätt vid 1 750 varv/min och 17 000 kPa (2 470 psi).
Typ av bandplatta Extrem användning Extrem användning
Bredd – Bandplatta 24 tum 610 millimeter
Plattor/sida 43 43
Plattkamshöjd 3.3 tum 84 millimeter
Lutning 9.4 tum 240 millimeter
Markfrigång 18.1 tum 459 millimeter
Bandspårvidd 88.6 tum 2250 millimeter
Längd – Bandlängd på marken 136.6 tum 3470 millimeter
Markkontaktyta 45.6 ft² 4.23 m²
Underrullar/sida 8 8
Antal överrullar 1 per sida (tillval) 1 per sida (tillval)
Styrning Differential Differential
Bromstyp Fjäderansatt våtskiva Fjäderansatt våtskiva
Bromsdiameter 15.5 tum 393.7 millimeter
Bromsräkning 8 8
Luftkonditionering Maskinens luftkonditioneringssystem innehåller den fluorhaltiga växthusgasen R134a som kylmedel (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2,1 kg kylmedel vilket motsvarar 3,003 ton CO2-ekvivalenter. Maskinens luftkonditioneringssystem innehåller den fluorhaltiga växthusgasen R134a som kylmedel (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2,1 kg kylmedel vilket motsvarar 3,003 ton CO2-ekvivalenter.
ROPS-skydd Skyddsstruktur mot vältning (ROPS) uppfyller kriterierna i ISO 3471:2008. Skyddsstruktur mot vältning (ROPS) uppfyller kriterierna i ISO 3471:2008.
FOPS-skydd Skyddshytt mot fallande objekt (FOPS) uppfyller följer kriterier: ISO 3449:2005 NIVÅ II. Skyddshytt mot fallande objekt (FOPS) uppfyller följer kriterier: ISO 3449:2005 NIVÅ II.
Ljud Den genomsnittliga dynamiska ljudeffektnivån i omgivningen när ISO 6395:2008 tillämpas för att mäta värdet för en maskin är 116 dB(A). Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. OBS! Osäkerheten för den dynamiska ljudeffektnivån är +/-2 dB(A). Den genomsnittliga dynamiska ljudeffektnivån i omgivningen när ISO 6395:2008 tillämpas för att mäta värdet för en maskin är 116 dB(A). Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. OBS! Osäkerheten för den dynamiska ljudeffektnivån är +/-2 dB(A).
Ljud (1) Den dynamiska ljudnivån för föraren när ISO R396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en sluten hytt är 78 dB(A). Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. OBS! Osäkerheten för dynamisk ljudnivå för föraren är +/-2 dB(A). Den dynamiska ljudnivån för föraren när ISO R396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en sluten hytt är 78 dB(A). Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. OBS! Osäkerheten för dynamisk ljudnivå för föraren är +/-2 dB(A).
Ljud (2) Hörselskydd kan behövas vid arbete med en öppen hytt under längre tidsperioder, i bullrig miljö eller med en hytt som inte underhållits korrekt. Hörselskydd kan behövas vid arbete med en öppen hytt under längre tidsperioder, i bullrig miljö eller med en hytt som inte underhållits korrekt.
1,0 framåt 2.2 mile/h 3.5 km/h
2,0 framåt 3.9 mile/h 6.3 km/h
3,0 framåt 6.8 mile/h 11 km/h
1,0 bakåt 2.7 mile/h 4.4 km/h
2,0 bakåt 4.8 mile/h 7.8 km/h
3,0 bakåt 8.4 mile/h 13.6 km/h
Typ Powershift med planetväxlar Powershift med planetväxlar
Bladkapacitet (SAE J1265) 17.8 yd³ 13.6 m³
Bladbredd (över ändstål) 171.3 tum 4350 millimeter
Bladhöjd 76.1 tum 1934 millimeter
Maximalt grävdjup 23.9 tum 606 millimeter
Markfrigång vid fullt lyft 56 tum 1422 millimeter
Maximal tiltning 37 tum 940 millimeter
Bladvikt 10587 lb 4802 kg
Total arbetsvikt* – Med blad och enarmsrivare 110205 lb 49988 kg
Obs! * Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp. * Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp.
Bladkapacitet (SAE J1265) 21.7 yd³ 16.6 m³
Bladbredd (över ändstål) 184.3 tum 4680 millimeter
Bladhöjd 76.1 tum 1934 millimeter
Maximalt grävdjup 23.9 tum 606 millimeter
Markfrigång vid fullt lyft 56 tum 1422 millimeter
Maximal tiltning 39.9 tum 1014 millimeter
Bladvikt 12016 lb 5450 kg
Total arbetsvikt* – Med blad och enarmsrivare 111362 lb 50513 kg
Obs! *Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp. *Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp.
Maximal genomträngningskraft * vertikal rivararm 35520 lbf 158 kN
Maximal genomträngning (standardspets) 48.5 tum 1231 millimeter
Lossbrytningskraft 74637 lbf 332 kN
Maximal frigång upplyft – Under spetsen, fäst i bottenhålet 34.7 tum 882 millimeter
Antal fickor 1 1
Vikt 10701 lb 4854 kg
Total arbetsvikt* (med SU-blad och angiven rivare) 110205 lb 49988 kg
Obs! *Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp. *Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp.
Maximal genomträngningskraft * vertikal rivararm 38667 lbf 172 kN
Maximal genomträngning (standardspets) 68 tum 1727 millimeter
Lossbrytningskraft 74412 lbf 331 kN
Maximal frigång upplyft – Under spetsen, fäst i bottenhålet 32.2 tum 817 millimeter
Antal fickor 1 1
Vikt 10981 lb 4981 kg
Total arbetsvikt* (med SU-blad och angiven rivare) 110485 lb 50115 kg
Obs! *Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp. *Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp.
Maximal genomträngningskraft – Vertikal rivararm 34621 lbf 154 kN
Maximal genomträngning – Standardspets 31.4 tum 798 millimeter
Lossbrytningskraft – flerarmsrivare med en tand 81156 lbf 361 kN
Maximal frigång upplyft – Under spetsen, fäst i bottenhålet 34.6 tum 879 millimeter
Antal fickor 3 3
Vikt 12136 lb 5550 kg
Total arbetsvikt* – Med SU-blad och rivare 111739 lb 50684 kg
Obs! * Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp. * Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp.
Vinschmodell PA 140VS PA 140VS
Vikt* 3950 lb 1790 kg
Oljevolym 4 gal (US) 15 l
Valsbredd 12.6 tum 320 millimeter
Vajerkabeldiameter – rekommenderad 1.13 tum 28 millimeter
Vajerkabeldiameter – tillval 1.25 ft 32 millimeter
Maximal trumkapacitet – rekommenderad kabellängd 257 tum 78 m
Maximal trumkapacitet – valfri kabellängd 204 ft 62 m
Vajerkabelhylsans storlek – ytterdiameter 2.4 tum 60 millimeter
Vajerkabelhylsans storlekar – längd 2.8 tum 70 millimeter
Obs! *Vikten som visas är endast basvinsch. Omfattar inte monteringsarrangemang, styrarrangemang, olja eller vajer. Med motvikt: 3 700 kg (8 150 lb). *Vikten som visas är endast basvinsch. Omfattar inte monteringsarrangemang, styrarrangemang, olja eller vajer. Med motvikt: 3 700 kg (8 150 lb).
Obs! (2) Variabelt varvtal, hydrauldriven, dubbla bromssystem, linledare för tre rullar. Variabelt varvtal, hydrauldriven, dubbla bromssystem, linledare för tre rullar.
Markfrigång* 18.1 tum 459 millimeter
Bandspårvidd 88.6 tum 2250 millimeter
Bredd – Utan ledtappar – Standardbandplatta 113 tum 2870 millimeter
Bredd – Över ledtappar 130.3 tum 3310 millimeter
Höjd – FOPS-hytt* 150.4 tum 3820 millimeter
Höjd – överkant* 152.6 tum 3876 millimeter
Höjd – ROPS/skyddstak* 157.5 tum 4000 millimeter
Dragramshöjd (centrum av gaffel)* 30 tum 763 millimeter
Längd – Bandlängd på marken 136.6 tum 3470 millimeter
Totallängd – Traktor i grundutförande 193.3 tum 4910 millimeter
Längd – Traktor i grundutförande – Med dragstång 206.4 tum 5242 millimeter
Längd – traktor i grundutförande – med vinsch 218.3 tum 5545 millimeter
Längd – Med SU-blad** 259.9 tum 6601 millimeter
Längd – med U-blad 274.3 tum 6967 millimeter
Längd – Med enarmsrivare 257 tum 6529 millimeter
Längd – Med flerarmsrivare 257.4 tum 6538 millimeter
Total längd – SU-blad/SS-rivare 323.6 tum 8219 millimeter
Obs! (1) *Inklusive bandkamshöjd för totala dimensioner på hårda ytor. *Inklusive bandkamshöjd för totala dimensioner på hårda ytor.

D9 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

 • ROPS/FOPS, ljuddämpad hytt
 • Högupplöst primär pekskärmsdisplay
 • Sikt – backspeglar
 • Luftkonditionering och värmeaggregat med automatisk klimatstyrning
 • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum) kan dras tillbaka med brytare
 • Säte – tyg med luftfjädring
 • Vindturetorkare med spolare – låg, hög, intermittent
 • Differentialstyrning – servosvängning
 • Redo för underhållningsradio (12 V-uttag, kablage, högtalare)
 • Hyttglas — tonad enkelpanelssäkerhet
 • Hyttdörr – öppning till höger
 • Belysning för på- och urstigning med avstängningstimer
 • Detektering av förarfrånvaro
 • Armstöd – justerbart
 • Lysdiodbelysning i hytt
 • Inre bakgrundsbelysning – dimbar
 • Luftkonditioneringskondensor – hyttmonterad (endast standard på Tier 4-motorkonfigurationer. Tillval på Tier 2/3-versioner. Tier 2/3-versioner har luftkonditioneringkondensor under huven som standard.)
 • Varvminskningspedal
 • Styrning – blad – elektronisk
 • Styrning – rivare – elektronisk
 • Parkeringsbroms – elektronisk
 • Varvtalsreglage
 • Hyttåtkomst – steg på bladskjutarm och handtag
 • Skärm- och plattformsskenor
 • Radiomontering för platskommunikation
 • Fyra vätskor (motorolja, kylvätska, drivlina, bränsle)
 • Kontinuerlig övervakning av vätskenivå – fyra vätskor (motorolja, kylvätska, drivlina, bränsle)
 • Övervakning av lutning och sidolutning

TEKNIK

 • VIMS™
 • Automated Blade Assist (ABA) — vid utrusning med dubbeltilt
 • Cat Product Link Elite (mobilnät) (där detta är tillåtet enligt lokala bestämmelser)

DRIVLINA

 • Efterkylare, luft-till-luft
 • Luftfilter, med förrenare
 • Plattkylare av aluminium, 6 fpi
 • C18 Tier 4 Final och Steg IV: – 24 V elstart – Modul för rena emissioner
 • Kylvätska, långtidsverkande
 • Kontroll av växling: – Avancerat elektroniskt styrsystem för produktivitet (APECS) – Förbättrad automatväxling (EAS)
 • Timer för motoravstängning vid tomgång
 • Eterstarthjälp, automatisk
 • Snabbtankningssystem för bränsle
 • Bränsleurluftningspump, nyckelstart, elektrisk
 • Snabboljebytessystem, motor och drivlina
 • Ljuddämpare
 • Parkeringsbroms, elektronisk
 • Förfilter
 • Avskiljare, vatten/bränsle
 • Slutväxlar av planettyp med tre planeter och dubbel reduktion
 • Momentomvandlare
 • Transmission, elektronisk styrning (ECPC), (3 fram-, 3 backväxlar)

VÄTSKOR

 • Kylvätska – utökad livslängd, standard (-37 °C/-25 °F)

UNDERREDE

 • Underrede av fjädrande typ
 • Bandstyrning
 • Tvådelad skarvlänk
 • Permanentsmorda rullar och ledarhjul
 • Hydrauliska bandjusterare
 • Tvärbalk – smörjda ändledslager

HYDRAULIK

 • Elektroniskt styrd, lastkännande lyft och vinkling av schaktblad
 • Elektroniskt styrd lastavkännande rivarlyft och luftning
 • Elektroniskt reglerad snabbsänkningsventil

ELSYSTEM

 • Generator – 150 A
 • Batterier — 2 x 4, 200 amperetimmar, 12 V
 • 12 V, 15 A omvandlare
 • Batterifrånskiljare
 • Backalarm
 • Belysning, motorrum
 • Lampor — halogen — 8 lägen

SERVICE OCH UNDERHÅLL

 • Miljövätskeavtappning – alla utrymmen
 • Gångjärnsmonterade bottenskydd
 • Snabbt oljebyte – motor och transmission
 • S•O•S℠-öppningar för vätskeprovtagning
 • Diagnostikanslutning
 • CapSureTM Hammerless-rivarspets och armskydd
 • Förankringspunkter (10)

D9 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

 • Sikt – kamera – rivarspetsvy
 • Sikt – dubbla kameror
 • Sikt – fyra kameror – 360-gradersvy
 • Säta — värmt, kylt, ställbart svankstöd och insatsplattor
 • Underhållningsradio — AM/FM, aux-ingång och Bluetooth®
 • Hyttglas – laminerat stötsäkert dubbelglas
 • Hyttglas — högtryckssäkerhet (40 psi/275 kPa)
 • Fönstersolskydd
 • Liten förare 5:e percentilen monteringsgrupp
 • Hyttdörr – öppning till vänster
 • Hyttåtkomst – eldriven stege
 • Hyttfilter Eldriven förrenare

TEKNIK

 • AutoCarry™
 • Automatisk rivarreglering
 • Cat Product Link Elite Dual Mode (mobilnät + satellit)
 • Cat GRADE med 3D

DRIVLINA

 • Kylvätska, arktisk
 • Motorns försmörjning
 • Avskärmat avgassystem: isolerad modul för rena emissioner
 • Slutväxlar – kallt väder – skyddade – avfallshantering
 • DEF-påfyllning från marknivå
 • Reversibel kylfläkt

VÄTSKOR

 • Kylvätska – utökad livslängd, arktisk (-51 °C/-60 °F)
 • Smörjningpaket för hög omgivningstemperatur
 • Arktiskt smörjningspaket

UNDERREDE

 • Underredesutföranden – nötning
 • Underredesutföranden – avfallshantering
 • Underredesutföranden – kallt väder
 • Främre avvisarstänger
 • Ledarhjulsskydd av gummi
 • Bandlänkar — kraftig belastning XL — DuraLink
 • Bandplatta – ledrulle med runt hål för att motverka packning
 • Ledrulle
 • Ledrulle – kallt väder

HYDRAULIK

 • Dubbeltiltande schaktblad
 • Sprintavdragare för rivare
 • Skyddade tiltcylinderledningar

ELSYSTEM

 • 24 V elektrisk start, dubbla startmotorer
 • Batterier — 4 x 200, 200 amperetimmar, 12 V
 • Lampor — halogen — 12 lägen
 • Lampor – LED — 14 lägen
 • Lampor – högpresterande LED — 14 lägen
 • Lampa – varningsljus

SERVICE OCH UNDERHÅLL

 • Ljudreducering med tätade underskydd
 • Snabb bränslepåfyllning i marknivå (standard på Tier 4)
 • Ljuddämpat utrymme
 • Cat autosmörjningssystem med påfyllning i marknivå och automatisk avstängning
 • Snabbåtkomstdörr med gångjärn på kylarskydd

BAKRE REDSKAP

 • Redo för rivare
 • Förberedd för vinsch
 • Rivare – en arm
 • Rivare – en arm djup
 • Rivare – flera armar (tre armar)
 • Motvikt
 • Avvisarbox (avfall)
 • Vinsch
 • Dragstång

BLAD

 • Semi-universell (13,6 m3/17,8 yd3)
 • Semi-universell nötning (13,6 m3/17,8 yd3)
 • Universell (16,6 m3/21,7 yd3)
 • Universell nötning (16,6 m3/21,7 yd3)
 • Semi-universell tryckplåt (13,6 m3/17,8 yd3)
 • SU deponi (28,2 m3/36,8 yd3)
 • Universell deponi (38,8 m3/50,8 yd3)
 • Flis (46,1 m3/60,3 yd3)
 • Kol (36,8 m3/48,2 yd3)
  – Vissa blad är bara tillgängliga genom Cat Work Tools.
  — SU-nötning och U-nötning är tillgängliga med svart lackering på baksidan.

ÖVRIGT

 • Förberedd för brandbekämpningssystem

SPECIALKONFIGURATIONER

 • Hög skräpnivå
 • Uppläggning
 • Avfallshantering
 • Ljud
 • Arktisk

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

 • Cat Command for Dozing för gruvdrift

  Cat® MineStar™ Command for Dozing förbättrar säkerheten och effektiviteten genom att avlägsna förarna från sina maskiner och ge dem möjlighet att arbeta från antingen närliggande eller avlägsna platser. Dina förare kan ha fullständig kontroll över schaktmaskinen utan att utsättas för damm, buller, vibrationer eller andra faror – oavsett om du väljer fjärrstyrningskonsolen som bärs över axlarna eller förarplatsen med fjärrstyrning, Med semiautonom schaktning kan en och samma förare hantera upp till fyra maskiner på distans, vilket ökar produktiviteten och säkerheten. Djup integrering med Cats maskinsystem möjliggör smidig, exakt kontroll för maximal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar™ Command for Dozing förbättrar säkerheten och effektiviteten genom att avlägsna förarna från sina maskiner och ge dem möjlighet att arbeta från antingen närliggande eller avlägsna platser. Dina förare kan ha fullständig kontroll över schaktmaskinen utan att utsättas för damm, buller, vibrationer eller andra faror – oavsett om du väljer fjärrstyrningskonsolen som bärs över axlarna eller förarplatsen med fjärrstyrning, Med semiautonom schaktning kan en och samma förare hantera upp till fyra maskiner på distans, vilket ökar produktiviteten och säkerheten. Djup integrering med Cats maskinsystem möjliggör smidig, exakt kontroll för maximal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
 • Cat Fleet for Surface

  Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

Upptäck tekniken
 • Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner

  Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat GRADE med 3D för schaktmaskiner är ett fabriksintegrerat lutningshanteringssystem som hjälper dig att öka schaktningseffektiviteten, precisionen och produktiviteten. Systemet automatiserar bladets rörelser vid både finschaktning och produktionsschaktning, vilket minskar de manuella föraråtgärderna med upp till 80 %.

Upptäck tekniken
 • Cat Health

  Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

  Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

Upptäck tekniken
 • Cat Terrain for Grading

  Grading är en viktig men inte så synlig funktion som underlättar vid lastning och transport. Cat® MineStar™ Terrain for grading gör arbetet med schaktmaskiner och väghyvlar säkrare och effektivare, vilket kan göra stor skillnad för gruvanläggningens slutresultat. Terrain for grading hjälper förare uppnå den angivna lutningen snabbare och med hög precision, utan att lantmäteri eller jordbearbetning behöver utföras.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Grading är en viktig men inte så synlig funktion som underlättar vid lastning och transport. Cat® MineStar™ Terrain for grading gör arbetet med schaktmaskiner och väghyvlar säkrare och effektivare, vilket kan göra stor skillnad för gruvanläggningens slutresultat. Terrain for grading hjälper förare uppnå den angivna lutningen snabbare och med hög precision, utan att lantmäteri eller jordbearbetning behöver utföras.

Upptäck tekniken

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Genom att dela dina uppgifter ger du Caterpillar tillstånd att behandla dina data för att kunna uppfylla din begäran. Beroende på din begäran kan vi behöva dela dina uppgifter med tillämpliga återförsäljare i Caterpillars företagskoncern, samt tillämpliga serviceleverantörer som verkar å Caterpillars vägnar. Att ta hand om dina uppgifter är ett ansvar vi tar på största allvar. I vårt Sekretessmeddelande för webbplatsen finns mer information om vår praxis gällande datasekretess och dina rättigheter att kontrollera dina personuppgifter. 

Samtycke till marknadsföring

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med D9.

Starta D9-rundtur
close

Jämför D9 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER