D9

Stora schaktare D9

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C18
Cat® C18
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249
452 HP
337 kW
Arbetsvikt
110225 lb
49988 kg

Översikt

SMARTARE BYGGD FÖR ATT JOBBA HÅRDARE.

Nästan hälften av de stora schaktare som Caterpillar säljer är D9-schaktare – av goda skäl. De är det smarta valet för ett stort antal tillämpningar och miljöer tack vare oöverträffad tillförlitlighet, lång livslängd och ett bred utbud av tillämpningsspecifika blad.

Som alla schaktare från Cat® är den produktiva och effektiva D9 en helt integrerad Cat-maskin – helt utvecklad av Cat och byggd endast med Cat-komponenter som jobbar tillsammans för ledande prestanda och hög tillgänglighet. Med D9 flyttar du mer jord till lägsta möjliga kostnad.

Fördelar

5 % HÖGRE BRÄNSLEEFFEKTIVITET MED NY MOMENTOMVANDLARE MED STATORKOPPLING

UPP TILL 3 % LÄGRE TOTALKOSTNAD PER KUBIKMETER

UPP TILL 4 % LÄGRE UNDERHÅLLS- OCH REPARATIONSKOSTNADER

Produktspecifikation för D9

Motormodell Cat® C18 Cat® C18
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 452 HP 337 kW
Cylinderdiameter 5.7 in³ 145 mm
Slaglängd 7.2 in 183 mm
Slagvolym 1106 in³ 18.1 l
Motorbruttoeffekt – SAE J1995 487 HP 363 kW
Motoreffekt – ISO 14396 479 HP 357 kW
Emissioner Motsvarande USA EPA Tier 2 eller Tier 3 Motsvarande USA EPA Tier 2 eller Tier 3
Obs! (1) Alla motoreffekter gäller vid 1 750 varv/min. Alla motoreffekter gäller vid 1 750 varv/min.
Obs! (2) Ingen effektreducering behövs upp till 4 267 m (14 000 fot) över havsnivån. Ingen effektreducering behövs upp till 4 267 m (14 000 fot) över havsnivån.
Motormodell Cat® C18 Cat® C18
Cylinderdiameter 5.7 in³ 145 mm
Slaglängd 7.2 in³ 183 mm
Slagvolym 1106 in³ 18.1 l
Motorbruttoeffekt – SAE J1995 477 HP 356 kW
Motoreffekt – ISO 14396 468 HP 349 kW
Motornettoeffekt – SAE J1349/ISO 9249 440 HP 328 kW
Emissioner U.S. EPA Tier 4/EU steg V U.S. EPA Tier 4/EU steg V
Obs! (1) Alla motoreffekter gäller vid 1 750 varv/min. Alla motoreffekter gäller vid 1 750 varv/min.
Obs! (2) Ingen effektreducering behövs upp till 2 499 m (8 200 fot) över havsnivån. Ingen effektreducering behövs upp till 2 499 m (8 200 fot) över havsnivån.
Bränsletank (stänkfyllning) 254 gal (US) 963 l
DEF-tank (endast Tier 4) 9.5 gal (US) 36 l
Bränsletank (snabbpåfyllning) 248 gal (US) 939 l
Kylsystem 21 gal (US) 81.3 l
Motorns vevhus* 10 gal (US) 36 l
Drivlina 40 gal (US) 150 l
Slutväxel (vardera) 4 gal (US) 15 l
Rullramar (vardera) 12 gal (US) 45 l
Pivåaxelolja 8 gal (US) 30 l
Hydraulsystemtank 24 gal (US) 89 l
Obs! *Med oljefilter. *Med oljefilter.
Obs! 2 Biodieselblandningar upp till B20 (20% volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULSTM eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drift- och underhållshandbok (OMM) för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer. Biodieselblandningar upp till B20 (20% volymblandning) kan användas om de blandas med ULSD med högst 15 ppm (mg/kg) svavel. B20 ska uppfylla specifikationen ASTM D7467 (råvara för biodieselblandning ska uppfylla Cats biodieselspecifikation, ASTM D6751 eller EN 14214). Cat DEO-ULSTM eller oljor som uppfyller specifikationerna Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. Se din drift- och underhållshandbok (OMM) för ytterligare maskinspecifika bränslerekommendationer.
Obs! 3 Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som uppfyller U.S. EPA Tier 4 FInal får endast användas med dieselbränslen med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel. Alla dieselmotorer för terränggående maskiner som uppfyller U.S. EPA Tier 4 FInal får endast användas med dieselbränslen med ultralåg svavelhalt (ULSD) som innehåller högst 15 ppm (mg/kg) svavel.
Obs! 4 Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) måste uppfylla kraven som beskrivs i Internationella standardiseringsorganisationens (ISO, International Organization for Standardization) standard 22241. Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) måste uppfylla kraven som beskrivs i Internationella standardiseringsorganisationens (ISO, International Organization for Standardization) standard 22241.
Arbetsvikt 110225 lb 49988 kg
Transportvikt 84373 lb 38271 kg
Obs! (1) Arbetsvikten för D9 omfattar hydraulreglage, bladtiltcylinder, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, SU-blad, enarmsrivare, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och förare. Arbetsvikten för D9 omfattar hydraulreglage, bladtiltcylinder, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, SU-blad, enarmsrivare, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och förare.
Obs! (2) Arbetsvikten för D9 omfattar basmaskinchassi med hytt, pivåaxel, rullrammar, band och ROPS. Arbetsvikten för D9 omfattar basmaskinchassi med hytt, pivåaxel, rullrammar, band och ROPS.
Pumptyp Kolvtyp driven av svänghjul Kolvtyp driven av svänghjul
Pumpkapacitet – styrning 96 gal/min 363 l/min
Fläktpump 21 gal/min 80 l/min
Flöde till tiltcylinderns kolvstångssida 53 gal/min 200 l/min
Flöde till tiltcylinderns kolvsida 53 gal/min 200 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyftcylinder 3800 lbf/in 26200 kPa
Tryckbegränsningsventilens inställning – tiltcylinder 2799 psi 19300 kPa
Rivare – Lyft – Tryckbegränsningsventilens inställning 3800 psi 26200 kPa
Rivare – lutning – inställning med tryckbegränsningsventil 3800 psi 26200 kPa
Styrsystem – Tryck 5874 psi 40500 kPa
Tankvolym 24 gal/min 89 l
Obs! (1) Styrpumpens kapacitet uppmätt vid 1 750 varv/min och 30 000 kPa (4 351 psi). Styrpumpens kapacitet uppmätt vid 1 750 varv/min och 30 000 kPa (4 351 psi).
Obs! (2) Redskapspumpens kapacitet uppmätt vid 1 750 varv/min och 20 000 kPa (1 000 psi). Redskapspumpens kapacitet uppmätt vid 1 750 varv/min och 20 000 kPa (1 000 psi).
Obs! (3) Fläktpumpens kapacitet uppmätt vid 1 750 varv/min och 17 000 kPa (2 470 psi). Fläktpumpens kapacitet uppmätt vid 1 750 varv/min och 17 000 kPa (2 470 psi).
Typ av bandplatta Extrem användning Extrem användning
Bredd – Bandplatta 24 in 610 mm
Plattor/sida 43 43
Plattkamshöjd 3.3 in 84 mm
Lutning 9.4 in 240 mm
Markfrigång 18.1 in 459 mm
Bandspårvidd 88.6 in 2250 mm
Längd – Bandlängd på marken 136.6 in 3470 mm
Markkontaktyta 45.6 ft² 4.23 m²
Underrullar/sida 8 8
Antal överrullar 1 per sida (tillval) 1 per sida (tillval)
Styrning Differential Differential
Bromstyp Fjäderansatt våtskiva Fjäderansatt våtskiva
Bromsdiameter 15.5 in 393.7 mm
Bromsräkning 8 8
Luftkonditionering Maskinens luftkonditioneringssystem innehåller den fluorhaltiga växthusgasen R134a som kylmedel (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2,1 kg kylmedel vilket motsvarar 3,003 ton CO2-ekvivalenter. Maskinens luftkonditioneringssystem innehåller den fluorhaltiga växthusgasen R134a som kylmedel (Global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 2,1 kg kylmedel vilket motsvarar 3,003 ton CO2-ekvivalenter.
ROPS-skydd Skyddsstruktur mot vältning (ROPS) uppfyller kriterierna i ISO 3471:2008. Skyddsstruktur mot vältning (ROPS) uppfyller kriterierna i ISO 3471:2008.
FOPS-skydd Skyddshytt mot fallande objekt (FOPS) uppfyller följer kriterier: ISO 3449:2005 NIVÅ II. Skyddshytt mot fallande objekt (FOPS) uppfyller följer kriterier: ISO 3449:2005 NIVÅ II.
Ljud Den genomsnittliga dynamiska ljudeffektnivån i omgivningen när ISO 6395:2008 tillämpas för att mäta värdet för en maskin är 116 dB(A). Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. OBS! Osäkerheten för den dynamiska ljudeffektnivån är +/-2 dB(A). Den genomsnittliga dynamiska ljudeffektnivån i omgivningen när ISO 6395:2008 tillämpas för att mäta värdet för en maskin är 116 dB(A). Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. OBS! Osäkerheten för den dynamiska ljudeffektnivån är +/-2 dB(A).
Ljud (1) Den dynamiska ljudnivån för föraren när ISO R396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en sluten hytt är 78 dB(A). Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. OBS! Osäkerheten för dynamisk ljudnivå för föraren är +/-2 dB(A). Den dynamiska ljudnivån för föraren när ISO R396:2008 tillämpas för att mäta värdet för en sluten hytt är 78 dB(A). Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Testen utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda. OBS! Osäkerheten för dynamisk ljudnivå för föraren är +/-2 dB(A).
Ljud (2) Hörselskydd kan behövas vid arbete med en öppen hytt under längre tidsperioder, i bullrig miljö eller med en hytt som inte underhållits korrekt. Hörselskydd kan behövas vid arbete med en öppen hytt under längre tidsperioder, i bullrig miljö eller med en hytt som inte underhållits korrekt.
1,0 framåt 2.2 mile/h 3.5 km/h
2,0 framåt 3.9 mile/h 6.3 km/h
3,0 framåt 6.8 mile/h 11 km/h
1,0 bakåt 2.7 mile/h 4.4 km/h
2,0 bakåt 4.8 mile/h 7.8 km/h
3,0 bakåt 8.4 mile/h 13.6 km/h
Typ Powershift med planetväxlar Powershift med planetväxlar
Bladkapacitet (SAE J1265) 17.8 yd³ 13.6 m³
Bladbredd (över ändstål) 171.3 in 4350 mm
Bladhöjd 76.1 in 1934 mm
Maximalt grävdjup 23.9 in 606 mm
Markfrigång vid fullt lyft 56 in 1422 mm
Maximal tiltning 37 in 940 mm
Bladvikt 10587 lb 4802 kg
Total arbetsvikt* – Med blad och enarmsrivare 110205 lb 49988 kg
Obs! * Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp. * Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp.
Bladkapacitet (SAE J1265) 21.7 yd³ 16.6 m³
Bladbredd (över ändstål) 184.3 in 4680 mm
Bladhöjd 76.1 in 1934 mm
Maximalt grävdjup 23.9 in 606 mm
Markfrigång vid fullt lyft 56 in 1422 mm
Maximal tiltning 39.9 in 1014 mm
Bladvikt 12016 lb 5450 kg
Total arbetsvikt* – Med blad och enarmsrivare 111362 lb 50513 kg
Obs! *Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp. *Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp.
Maximal genomträngningskraft * vertikal rivararm 35520 lbf 158 kN
Maximal genomträngning (standardspets) 48.5 in 1231 mm
Lossbrytningskraft 74637 lbf 332 kN
Maximal frigång upplyft – Under spetsen, fäst i bottenhålet 34.7 in 882 mm
Antal fickor 1 1
Vikt 10701 lb 4854 kg
Total arbetsvikt* (med SU-blad och angiven rivare) 110205 lb 49988 kg
Obs! *Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp. *Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp.
Maximal genomträngningskraft * vertikal rivararm 38667 lbf 172 kN
Maximal genomträngning (standardspets) 68 in 1727 mm
Lossbrytningskraft 74412 lbf 331 kN
Maximal frigång upplyft – Under spetsen, fäst i bottenhålet 32.2 in 817 mm
Antal fickor 1 1
Vikt 10981 lb 4981 kg
Total arbetsvikt* (med SU-blad och angiven rivare) 110485 lb 50115 kg
Obs! *Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp. *Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp.
Maximal genomträngningskraft – Vertikal rivararm 34621 lbf 154 kN
Maximal genomträngning – Standardspets 31.4 in 798 mm
Lossbrytningskraft – flerarmsrivare med en tand 81156 lbf 361 kN
Maximal frigång upplyft – Under spetsen, fäst i bottenhålet 34.6 in 879 mm
Antal fickor 3 3
Vikt 12136 lb 5550 kg
Total arbetsvikt* – Med SU-blad och rivare 111739 lb 50684 kg
Obs! * Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp. * Total arbetsvikt omfattar: enkeltilthydraulik, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank, ROPS, FOPS-hytt, 610 mm (24 tum) ES-bandplattor och noterad blad- och rivartyp.
Vinschmodell PA 140VS PA 140VS
Vikt* 3950 lb 1790 kg
Oljevolym 4 gal (US) 15 l
Valsbredd 12.6 in 320 mm
Vajerkabeldiameter – rekommenderad 1.13 in 28 mm
Vajerkabeldiameter – tillval 1.25 ft 32 mm
Maximal trumkapacitet – rekommenderad kabellängd 257 in 78 m
Maximal trumkapacitet – valfri kabellängd 204 ft 62 m
Vajerkabelhylsans storlek – ytterdiameter 2.4 in 60 mm
Vajerkabelhylsans storlekar – längd 2.8 in 70 mm
Obs! *Vikten som visas är endast basvinsch. Omfattar inte monteringsarrangemang, styrarrangemang, olja eller vajer. Med motvikt: 3 700 kg (8 150 lb). *Vikten som visas är endast basvinsch. Omfattar inte monteringsarrangemang, styrarrangemang, olja eller vajer. Med motvikt: 3 700 kg (8 150 lb).
Obs! (2) Variabelt varvtal, hydrauldriven, dubbla bromssystem, linledare för tre rullar. Variabelt varvtal, hydrauldriven, dubbla bromssystem, linledare för tre rullar.
Markfrigång* 18.1 in 459 mm
Bandspårvidd 88.6 in 2250 mm
Bredd – Utan ledtappar – Standardbandplatta 113 in 2870 mm
Bredd – Över ledtappar 130.3 in 3310 mm
Höjd – FOPS-hytt* 150.4 in 3820 mm
Höjd – överkant* 152.6 in 3876 mm
Höjd – ROPS/skyddstak* 157.5 in 4000 mm
Dragramshöjd (centrum av gaffel)* 30 in 763 mm
Längd – Bandlängd på marken 136.6 in 3470 mm
Totallängd – Traktor i grundutförande 193.3 in 4910 mm
Längd – Traktor i grundutförande – Med dragstång 206.4 in 5242 mm
Längd – traktor i grundutförande – med vinsch 218.3 in 5545 mm
Längd – Med SU-blad** 259.9 in 6601 mm
Längd – med U-blad 274.3 in 6967 mm
Längd – Med enarmsrivare 257 in 6529 mm
Längd – Med flerarmsrivare 257.4 in 6538 mm
Total längd – SU-blad/SS-rivare 323.6 in 8219 mm
Obs! (1) *Inklusive bandkamshöjd för totala dimensioner på hårda ytor. *Inklusive bandkamshöjd för totala dimensioner på hårda ytor.

D9 Standardutrustning

FÖRARMILJÖ

 • ROPS/FOPS, ljuddämpad hytt
 • Högupplöst primär pekskärmsdisplay
 • Sikt – backspeglar
 • Luftkonditionering och värmeaggregat med automatisk klimatstyrning
 • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum) kan dras tillbaka med brytare
 • Säte – tyg med luftfjädring
 • Vindturetorkare med spolare – låg, hög, intermittent
 • Differentialstyrning – servosvängning
 • Redo för underhållningsradio (12 V-uttag, kablage, högtalare)
 • Hyttglas — tonad enkelpanelssäkerhet
 • Hyttdörr – öppning till höger
 • Belysning för på- och urstigning med avstängningstimer
 • Detektering av förarfrånvaro
 • Armstöd – justerbart
 • Lysdiodbelysning i hytt
 • Inre bakgrundsbelysning – dimbar
 • Luftkonditioneringskondensor – hyttmonterad (endast standard på Tier 4-motorkonfigurationer. Tillval på Tier 2/3-versioner. Tier 2/3-versioner har luftkonditioneringkondensor under huven som standard.)
 • Varvminskningspedal
 • Styrning – blad – elektronisk
 • Styrning – rivare – elektronisk
 • Parkeringsbroms – elektronisk
 • Varvtalsreglage
 • Hyttåtkomst – steg på bladskjutarm och handtag
 • Skärm- och plattformsskenor
 • Radiomontering för platskommunikation
 • Fyra vätskor (motorolja, kylvätska, drivlina, bränsle)
 • Kontinuerlig övervakning av vätskenivå – fyra vätskor (motorolja, kylvätska, drivlina, bränsle)
 • Övervakning av lutning och sidolutning

TEKNIK

 • VIMS™
 • Automated Blade Assist (ABA) — vid utrusning med dubbeltilt
 • Cat Product Link Elite (mobilnät) (där detta är tillåtet enligt lokala bestämmelser)

DRIVLINA

 • Efterkylare, luft-till-luft
 • Luftfilter, med förrenare
 • Plattkylare av aluminium, 6 fpi
 • C18 Tier 4 Final och Steg IV: – 24 V elstart – Modul för rena emissioner
 • Kylvätska, långtidsverkande
 • Kontroll av växling: – Avancerat elektroniskt styrsystem för produktivitet (APECS) – Förbättrad automatväxling (EAS)
 • Timer för motoravstängning vid tomgång
 • Eterstarthjälp, automatisk
 • Snabbtankningssystem för bränsle
 • Bränsleurluftningspump, nyckelstart, elektrisk
 • Snabboljebytessystem, motor och drivlina
 • Ljuddämpare
 • Parkeringsbroms, elektronisk
 • Förfilter
 • Avskiljare, vatten/bränsle
 • Slutväxlar av planettyp med tre planeter och dubbel reduktion
 • Momentomvandlare
 • Transmission, elektronisk styrning (ECPC), (3 fram-, 3 backväxlar)

VÄTSKOR

 • Kylvätska – utökad livslängd, standard (-37 °C/-25 °F)

UNDERREDE

 • Underrede av fjädrande typ
 • Bandstyrning
 • Tvådelad skarvlänk
 • Permanentsmorda rullar och ledarhjul
 • Hydrauliska bandjusterare
 • Tvärbalk – smörjda ändledslager

HYDRAULIK

 • Elektroniskt styrd, lastkännande lyft och vinkling av schaktblad
 • Elektroniskt styrd lastavkännande rivarlyft och luftning
 • Elektroniskt reglerad snabbsänkningsventil

ELSYSTEM

 • Generator – 150 A
 • Batterier — 2 x 4, 200 amperetimmar, 12 V
 • 12 V, 15 A omvandlare
 • Batterifrånskiljare
 • Backalarm
 • Belysning, motorrum
 • Lampor — halogen — 8 lägen

SERVICE OCH UNDERHÅLL

 • Miljövätskeavtappning – alla utrymmen
 • Gångjärnsmonterade bottenskydd
 • Snabbt oljebyte – motor och transmission
 • S•O•S℠-öppningar för vätskeprovtagning
 • Diagnostikanslutning
 • CapSureTM Hammerless-rivarspets och armskydd
 • Förankringspunkter (10)

D9 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

 • Sikt – kamera – rivarspetsvy
 • Sikt – dubbla kameror
 • Sikt – fyra kameror – 360-gradersvy
 • Säta — värmt, kylt, ställbart svankstöd och insatsplattor
 • Underhållningsradio — AM/FM, aux-ingång och Bluetooth®
 • Hyttglas – laminerat stötsäkert dubbelglas
 • Hyttglas — högtryckssäkerhet (40 psi/275 kPa)
 • Fönstersolskydd
 • Liten förare 5:e percentilen monteringsgrupp
 • Hyttdörr – öppning till vänster
 • Hyttåtkomst – eldriven stege
 • Hyttfilter Eldriven förrenare

TEKNIK

 • AutoCarry™
 • Automatisk rivarreglering
 • Cat Product Link Elite Dual Mode (mobilnät + satellit)
 • Cat GRADE med 3D

DRIVLINA

 • Kylvätska, arktisk
 • Motorns försmörjning
 • Avskärmat avgassystem: isolerad modul för rena emissioner
 • Slutväxlar – kallt väder – skyddade – avfallshantering
 • DEF-påfyllning från marknivå
 • Reversibel kylfläkt

VÄTSKOR

 • Kylvätska – utökad livslängd, arktisk (-51 °C/-60 °F)
 • Smörjningpaket för hög omgivningstemperatur
 • Arktiskt smörjningspaket

UNDERREDE

 • Underredesutföranden – nötning
 • Underredesutföranden – avfallshantering
 • Underredesutföranden – kallt väder
 • Främre avvisarstänger
 • Ledarhjulsskydd av gummi
 • Bandlänkar — kraftig belastning XL — DuraLink
 • Bandplatta – ledrulle med runt hål för att motverka packning
 • Ledrulle
 • Ledrulle – kallt väder

HYDRAULIK

 • Dubbeltiltande schaktblad
 • Sprintavdragare för rivare
 • Skyddade tiltcylinderledningar

ELSYSTEM

 • 24 V elektrisk start, dubbla startmotorer
 • Batterier — 4 x 200, 200 amperetimmar, 12 V
 • Lampor — halogen — 12 lägen
 • Lampor – LED — 14 lägen
 • Lampor – högpresterande LED — 14 lägen
 • Lampa – varningsljus

SERVICE OCH UNDERHÅLL

 • Ljudreducering med tätade underskydd
 • Snabb bränslepåfyllning i marknivå (standard på Tier 4)
 • Ljuddämpat utrymme
 • Cat autosmörjningssystem med påfyllning i marknivå och automatisk avstängning
 • Snabbåtkomstdörr med gångjärn på kylarskydd

BAKRE REDSKAP

 • Redo för rivare
 • Förberedd för vinsch
 • Rivare – en arm
 • Rivare – en arm djup
 • Rivare – flera armar (tre armar)
 • Motvikt
 • Avvisarbox (avfall)
 • Vinsch
 • Dragstång

BLAD

 • Semi-universell (13,6 m3/17,8 yd3)
 • Semi-universell nötning (13,6 m3/17,8 yd3)
 • Universell (16,6 m3/21,7 yd3)
 • Universell nötning (16,6 m3/21,7 yd3)
 • Semi-universell tryckplåt (13,6 m3/17,8 yd3)
 • SU deponi (28,2 m3/36,8 yd3)
 • Universell deponi (38,8 m3/50,8 yd3)
 • Flis (46,1 m3/60,3 yd3)
 • Kol (36,8 m3/48,2 yd3)
  – Vissa blad är bara tillgängliga genom Cat Work Tools.
  — SU-nötning och U-nötning är tillgängliga med svart lackering på baksidan.

ÖVRIGT

 • Förberedd för brandbekämpningssystem

SPECIALKONFIGURATIONER

 • Hög skräpnivå
 • Uppläggning
 • Avfallshantering
 • Ljud
 • Arktisk

Jämför D9 med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med D9.

Starta D9-rundtur
close

Se aktuella erbjudanden för  D9

Visa fler erbjudanden