BP118C

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Zamiatarki zbierające zbierają i gromadzą odpady w zintegrowanym pojemniku, który można łatwo opróżnić.

Jednostki:
Zakres przepływu hydraulicznego — gal amer./min (l/min) 11-23 (42-86) 11-23 (42-86) Less