308 CR, bom med variabel vinkel, minigrävmaskin

Minigrävmaskiner 308 CR VAB

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
69.5 HP
51.8 kW
Arbetsvikt
20385 lb
9245 kg
Grävdjup
150.2 tum
3815 millimeter

Översikt

Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder

Cat® 308 CR VAB minigrävmaskin ger maximal effekt och prestanda i ett miniformat som du kan använda i en mängd olika tillämpningar. Bommen med variabel vinkel ger utmärkt flexibilitet i trånga passager.

Fördelar

4 Helt nya funktioner

Exklusivt för Cat i en minigrävmaskin

Upp till 10% lägre total ägandekostnad

med förbättrad bränsleeffektivitet och längre serviceintervall

Upp till 20% Högre prestanda

med anpassningsbara förarinställningar och förbättringar när det gäller lyftkraft, svängning, transport och flexibla funktioner

Produktspecifikation för 308 CR VAB

Nettoeffekt 69.5 HP 51.8 kW
Motormodell Cat C3.3B Cat C3.3B
Slagvolym 203 in³ 3.33 l
Obs! Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftrenare, avgassystem och fläkt. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftrenare, avgassystem och fläkt.
Cylinderdiameter 3.7 tum 94 millimeter
Bruttoeffekt – ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Bruttoeffekt – SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Nominell nettoeffekt – 2 200 varv/min – EU:s steg V – ISO 9249/EEG 80/1269 71.5 HP 53.3 kW
Nominell nettoeffekt – 2 200 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final – ISO 9249/EEG 80/1269 70.3 HP 52.4 kW
Slaglängd 4.7 tum 120 millimeter
Nettoeffekt – 2200 rpm – ISO 9249:2007, 80/1269/EEG 69.5 HP 51.8 kW
Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EUstegV Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Arbetsvikt 20385 lb 9245 kg
Obs! * Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och ingen skopa. * Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och ingen skopa.
Obs! (1) *Minimivikten är baserad på gummiband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, blad och utan skopa. *Minimivikten är baserad på gummiband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, blad och utan skopa.
Maximal arbetsvikt med hytt** 20678 lb 9380 kg
Minimal arbetsvikt med hytt* 17960 lb 8146 kg
Maximal arbetsvikt med hytt* 20906 lb 9483 kg
Obs! (2) **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa. **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa.
Maximal arbetsvikt med standardsticka** 20385 lb 9245 kg
Minimal arbetsvikt med standardsticka* 19084 lb 8655 kg
Minimal arbetsvikt med kort sticka* 19161 lb 8690 kg
Maximal arbetsvikt med kort sticka* 20462 lb 9280 kg
Motvikt 552 lb 250 kg
Stålband med dynor 752 lb 341 kg
Lång sticka 146 lb 66 kg
Obs! *Vikten för den korta stickan överstiger standardvikten på grund av dess kraftiga design. *Vikten för den korta stickan överstiger standardvikten på grund av dess kraftiga design.
Kort sticka* 77 lb 35 kg
Maximal dragkraft – hög hastighet 6250 lbf 27.8 kN
Körhastighet – låg 1.9 mile/h 3.1 km/h
Marktryck – högsta vikt 5.9 psi 40.6 kPa
Körhastighet – hög 3.2 mile/h 5.1 km/h
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
Marktryck – lägsta vikt 5.5 psi 37.9 kPa
Maximal dragkraft – låg hastighet 15175 lbf 67.5 kN
Motorolja 3 gal (US) 11.2 l
Kylsystem 2.6 gal (US) 10 l
Hydrauliskt system 29 gal (US) 110 l
Hydraultank 14 gal (US) 53 l
Bränsletank 39 gal (US) 147 l
Extra krets – sekundär – tryck 4134 psi 285 balk
Extra krets – primär – tryck 4134 psi 285 balk
Grävkraft – skopa 13946 lbf 62 kN
Arbetstryck – utrustning 4134 psi 285 balk
Extra krets – primär – flöde 35 gal/min 131 l/min
Pumpflöde vid 2400 rpm 44 gal/min 167 l/min
Arbetstryck – transport 4134 psi 285 balk
Extra krets – sekundär – flöde 9 gal/min 33 l/min
Grävkraft – sticka – lång 8032 lbf 35.7 kN
Grävkraft – sticka – standard 9509 lbf 42.3 kN
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Arbetstryck – svängning 3626 psi 250 balk
Obs! Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning.
Maximal extra krets – primär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – sekundär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – primär – flöde vid pump 35 gal/min 131 l/min
Maximal extra krets – sekundär – flöde vid pump 9 gal/min 33 l/min
Grävkraft – sticka (kort) 9217 lbf 41 kN
Maskinens svänghastighet 10.6 varv/min 10.6 varv/min
Bomsväng – höger 50 grader 50 grader
Bomsväng – vänster 60 grader 60 grader
Höjd 17 tum 431 millimeter
Bredd – bred 96.5 tum 2450 millimeter
Bredd – standard 90.6 tum 2300 millimeter
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Övre skydd ISO 10262:1998 (nivå II) ISO 10262:1998 (nivå II)
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton.
Grävdjup 150.2 tum 3815 millimeter
Bakre svängradie med motvikt 62.4 tum 1585 millimeter
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 millimeter
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 millimeter
Maximal tipphöjd 135.8 tum 3450 millimeter
Vertikal vägg 99.2 tum 2520 millimeter
Räckvidd med infälld bom 122.8 tum 3120 millimeter
Markfrigång 13.8 tum 350 millimeter
Svänglagrets höjd 29.8 tum 756 millimeter
Bomsväng, höger 37 tum 935 millimeter
Total spårvidd 90.6 tum 2300 millimeter
Total transportlängd 253.9 tum 6450 millimeter
Transporthöjd 97.4 tum 2475 millimeter
Hytthöjd 100 tum 2541 millimeter
Total längd på underrede 113.4 tum 2880 millimeter
Maximal räckvidd 256.5 tum 6515 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 millimeter
Maximal räckvidd vid marknivå 248 tum 6300 millimeter
Stickans längd 71.7 tum 1820 millimeter
Maximalt bladdjup 16 tum 407 millimeter
Bomsväng, vänster 24 tum 605 millimeter
Maximal grävhöjd 205.5 tum 5220 millimeter
Grävdjup 136.2 tum 3460 millimeter
Total transportlängd 253.9 tum 6450 millimeter
Stickans längd 71.7 tum 1820 millimeter
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 millimeter
Svänglagrets höjd 29.8 tum 756 millimeter
Maximalt bladdjup 16 tum 407 millimeter
Maximal räckvidd vid marknivå 303.7 tum 7715 millimeter
Transporthöjd 97.4 tum 2475 millimeter
Räckvidd med infälld bom 106.7 tum 2710 millimeter
Total längd på underrede 113.4 tum 2880 millimeter
Maximal räckvidd 310.4 tum 7885 millimeter
Maximal tipphöjd 247.4 tum 6285 millimeter
Markfrigång 13.8 tum 350 millimeter
Vertikal vägg 146.7 tum 3725 millimeter
Bakre svängradie med motvikt 62.4 tum 1585 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 millimeter
Bomsväng, vänster 24 tum 605 millimeter
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 millimeter
Hytthöjd 100 tum 2541 millimeter
Maximal grävhöjd 322 tum 8180 millimeter
Bomsväng, höger 37 tum 935 millimeter
Total spårvidd 90.6 tum 2300 millimeter
Maximal grävhöjd 277.1 tum 7038 millimeter
Maximal räckvidd 300.7 tum 7637 millimeter
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 millimeter
Grävdjup 182.8 tum 4644 millimeter
Markfrigång 13.7 tum 349 millimeter
Total transportlängd 262 tum 6656 millimeter
Hytthöjd 99.2 tum 2520 millimeter
Vertikal vägg 134.1 tum 3405 millimeter
Stickans längd 92.8 tum 2358 millimeter
Maximalt bladdjup 16.1 tum 408 millimeter
Maximal räckvidd – marknivå 293.7 tum 7461 millimeter
Total bandbredd 90.6 tum 2300 millimeter
Transporthöjd 99.3 tum 2522 millimeter
Bomsväng – vänster 20 tum 503 millimeter
Total längd på underrede 113.9 tum 2892 millimeter
Räckvidd med infälld bom 126.6 tum 3215 millimeter
Bakre svängradie med motvikt 64.8 tum 1645 millimeter
Bomsväng – höger 38 tum 963 millimeter
Maximal bladhöjd 14.5 tum 369 millimeter
Svänglager – höjd 28.9 tum 735 millimeter
Maximal tipphöjd 199.6 tum 5071 millimeter
Räckvidd med infälld bom 120.4 tum 3059 millimeter
Bakre svängradie med motvikt 64.8 tum 1645 millimeter
Maximal räckvidd – marknivå 273.6 tum 6949 millimeter
Svänglager – höjd 28.9 tum 735 millimeter
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 millimeter
Markfrigång 13.7 tum 349 millimeter
Maximal tipphöjd 187.4 tum 4759 millimeter
Transporthöjd 97.9 tum 2487 millimeter
Bomsväng – vänster 20 tum 503 millimeter
Maximalt bladdjup 16.1 tum 408 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 millimeter
Hytthöjd 99.2 tum 2520 millimeter
Maximal bladhöjd 14.5 tum 369 millimeter
Maximal grävhöjd 265.2 tum 6735 millimeter
Maximal räckvidd 281.1 tum 7141 millimeter
Total bandbredd 90.6 tum 2300 millimeter
Total längd på underrede 113.9 tum 2892 millimeter
Vertikal vägg 117.8 tum 2992 millimeter
Total transportlängd 258.7 tum 6571 millimeter
Stickans längd 71.8 tum 1823 millimeter
Bomsväng – höger 38 tum 963 millimeter
Grävdjup 161.8 tum 4109 millimeter
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Övre skydd ISO 10262:1998 (nivå II) ISO 10262:1998 (nivå II)
Återvinningsbarhet 96% 96%
Maximal grävhöjd 208.7 tum 5300 millimeter
Bomsväng, vänster 24 tum 605 millimeter
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 millimeter
Maximal tipphöjd 138.2 tum 3510 millimeter
Bakre svängradie med motvikt 62.4 tum 1585 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 millimeter
Maximal räckvidd vid marknivå 244.5 tum 6210 millimeter
Transporthöjd 91.7 tum 2330 millimeter
Bomsväng, höger 37 tum 935 millimeter
Stickans längd 65.6 tum 1665 millimeter
Total spårvidd 90.6 tum 2300 millimeter
Vertikal vägg 95.9 tum 2435 millimeter
Total transportlängd 253.5 tum 6440 millimeter
Grävdjup 145.7 tum 3700 millimeter
Markfrigång 13.8 tum 350 millimeter
Total längd på underrede 113.4 tum 2880 millimeter
Svänglagrets höjd 29.8 tum 756 millimeter
Maximal räckvidd 253.1 tum 6430 millimeter
Räckvidd med infälld bom 122.4 tum 3110 millimeter
Maximalt bladdjup 16 tum 407 millimeter
Hytthöjd 100 tum 2541 millimeter
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 millimeter
Maximal räckvidd 305.1 tum 7750 millimeter
Svänglagrets höjd 29.8 tum 756 millimeter
Maximal grävhöjd 316.7 tum 8045 millimeter
Maximal räckvidd vid marknivå 298.2 tum 7575 millimeter
Maximalt bladdjup 16 tum 407 millimeter
Total transportlängd 253.5 tum 6440 millimeter
Räckvidd med infälld bom 96.9 tum 2460 millimeter
Vertikal vägg 138.2 tum 3510 millimeter
Maximal tipphöjd 242.5 tum 6160 millimeter
Total spårvidd 90.6 tum 2300 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 millimeter
Bomsväng, höger 37 tum 935 millimeter
Hytthöjd 100 tum 2541 millimeter
Total längd på underrede 113.4 tum 2880 millimeter
Markfrigång 13.8 tum 350 millimeter
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 millimeter
Stickans längd 65.6 tum 1665 millimeter
Transporthöjd 91.7 tum 2330 millimeter
Bomsväng, vänster 24 tum 605 millimeter
Bakre svängradie med motvikt 62.4 tum 1585 millimeter
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 millimeter
Grävdjup 130.1 tum 3305 millimeter

308 CR VAB Standardutrustning

MOTOR

 • Cat C3.3 dieselmotor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V) – elektronisk motor, turbo, dieselpartikelfilter (DPF)
 • Automatisk tomgång
 • Automatisk motoravstängning
 • Automatisk svängbroms
 • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
 • Bränsle/vattenavskiljare med indikator
 • Radialtätning – luftfilter med dubbla element
 • Långtidsverkande kylvätska, -37ºC (-35ºF)
 • Ekologisk avtappning

HYDRAULIK

 • Smart elektronisk pump
 • Elektronisk kolvpump med variabel slagvolym
 • Lastavkännande/flödesdelande hydraulik
 • Kraft efter behov
 • Övervakning av det hydrauliska systemets temperatur
 • Certifierad ackumulator
 • HYDO Advanced hydraulolja

FÖRARMILJÖ

 • Toppskydd ISO 10262 1998 Nivå I
 • ROPS ISO 12117-2:2008
 • Tätad och trycksatt hytt
 • Styrläge för sticka
 • Farthållare
 • Inställning av manövermönster
 • Justerbara handledsstöd
 • Gjutna fotstöd
 • Borttagbar och tvättbar golvmatta
 • Körpedaler och handspakar
 • Cat-nyckel med kodalternativ
 • Klimatanläggning med automatisk temperaturreglering
 • Hydraulreglagespärr
 • Inbyggd nedre vindruta
 • Enkel förvaring ovanför framrutan
 • Bakruta, nödutgång
 • Fjädrande tygsäte med hög rygg
 • Rullbälte (75 mm/3 tum)
 • Klädkrok
 • Mugghållare
 • Innerbelysning med lysdioder
 • Tidskriftshållare
 • Fästen för övre och främre skydd
 • 12 V eluttag
 • Radio – Bluetooth, aux-ingång, mikrofon, usb (endast laddning)
 • Takfönster
 • Signalhorn
 • Arbetsljus på hytt och bom (vänster sida)
 • Plats för mobiltelefon
 • Nästa generations LCD-monitor i färg (IP66)
  – Gränssnitt med snabbvalsratt
  – Mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
  – Övervakning av underhåll och maskin
  – Justeringar av prestanda och maskin
  – Numerisk säkerhetskod
  – Flera språk
  – Förberedd för kamera (IP68 och IP69K)
  – Timmätare med väckningsbrytare

UNDERREDE

 • Infettade och smorda band
 • Hydrauliska bandjusterare
 • Förankringspunkter på bandram
 • Schaktblad
 • Flytlägesschaktning
 • Bultmonterat och vändbart skärstål

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

 • Bom med variabel vinkel
 • Standardsticka (1 820 mm/71,7 tum)
 • Möjlighet till främre skopa – direktinfästning/manuellt fäste/hydrauliskt fäste (inte tillgängligt i alla regioner)
 • Förberedd för griptumme (inte tillgängligt i alla regioner)

ELSYSTEM

 • 12V elsystem
 • 60 A generator
 • Kretsbrytare
 • Underhållsfritt batteri av typ 900 CCA
 • Frånkoppling av batteri
 • Tändningsnyckel med stoppbrytare

ÖVRIGT

 • Lås på utvändiga luckor
 • Låsbart tanklock
 • Uttag för roterande varningsljus
 • Reflexer baktill

308 CR VAB Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

 • Tryck för att starta med Bluetooth®-nyckel
 • Luftfjädrat säte med uppvärmning
 • Regnskydd
 • Nästa generations avancerade monitor (alla nedan medföljer Nästa generations avancerade monitor (tillval))
  – Pekskärm
  – Platsreferenssystem
  – Kompatibel med högdefinitionskamera (IP68 och IP69K)
  – Numerisk säkerhetskod

UNDERREDE

 • Brett schaktblad
 • Stålband (450 mm/17,7 tum breda)
 • Breda stålband (600 mm/23,6 tum)
 • Stålband med gummidynor
 • Bandskydd

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

 • Tillbehör inklusive skopor, matarskruvar och hammare
 • Extra hydraulledningar
 • Backventil för bomsänkning
 • Backventil för sticksänkning
 • Certifierad lyftögla

ELSYSTEM

 • Product Link Elite (föreskrifter gäller)
 • Körlarm
 • Bakåtriktad kamera
 • Roterande varningsljus

SKYDD

 • Nätfrontskydd ISO 10262 1998 nivå 1
 • Kraftigt frontskydd ISO 10262 1998 Nivå II
 • Skyddstak ISO 10262 1998 Nivå II
 • Vindruta i polykarbonat EN356 P5A
 • Bandskydd

ÖVRIGT

 • Extra motvikt
 • Värmeaggregat för vattenmantel
 • Påfyllningspump

Jämför 308 CR VAB med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  308 CR VAB

Visa fler erbjudanden