308 CR, bom med variabel vinkel, minigrävmaskin

Minigrävmaskiner 308 CR VAB

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
69.5 HP
51.8 kW
Arbetsvikt
20385 lb
9245 kg
Grävdjup
150.2 in
3815 mm

Översikt

Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder

Cat® 308 CR VAB minigrävmaskin ger maximal effekt och prestanda i ett miniformat som du kan använda i en mängd olika tillämpningar. Bommen med variabel vinkel ger utmärkt flexibilitet i trånga passager.

Fördelar

4 Helt nya funktioner

Exklusivt för Cat i en minigrävmaskin

Upp till 10% lägre total ägandekostnad

med förbättrad bränsleeffektivitet och längre serviceintervall

Upp till 20% Högre prestanda

med anpassningsbara förarinställningar och förbättringar när det gäller lyftkraft, svängning, transport och flexibla funktioner

Produktspecifikation för 308 CR VAB

Nettoeffekt 69.5 HP 51.8 kW
Motormodell Cat C3.3B Cat C3.3B
Slagvolym 203 in³ 3.33 l
Obs! Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftrenare, avgassystem och fläkt. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftrenare, avgassystem och fläkt.
Cylinderdiameter 3.7 in 94 mm
Bruttoeffekt – ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Bruttoeffekt – SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Nominell nettoeffekt – 2 200 varv/min – EU:s steg V – ISO 9249/EEG 80/1269 71.5 HP 53.3 kW
Nominell nettoeffekt – 2 200 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final – ISO 9249/EEG 80/1269 70.3 HP 52.4 kW
Slaglängd 4.7 in 120 mm
Nettoeffekt – 2200 rpm – ISO 9249:2007, 80/1269/EEG 69.5 HP 51.8 kW
Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EUstegV Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Arbetsvikt 20385 lb 9245 kg
Obs! * Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och ingen skopa. * Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och ingen skopa.
Obs! (1) *Minimivikten är baserad på gummiband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, blad och utan skopa. *Minimivikten är baserad på gummiband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, blad och utan skopa.
Maximal arbetsvikt med hytt** 20678 lb 9380 kg
Minimal arbetsvikt med hytt* 17960 lb 8146 kg
Maximal arbetsvikt med hytt* 20906 lb 9483 kg
Obs! (2) **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa. **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa.
Maximal arbetsvikt med standardsticka** 20385 lb 9245 kg
Minimal arbetsvikt med standardsticka* 19084 lb 8655 kg
Minimal arbetsvikt med kort sticka* 19161 lb 8690 kg
Maximal arbetsvikt med kort sticka* 20462 lb 9280 kg
Motvikt 552 lb 250 kg
Stålband med dynor 752 lb 341 kg
Lång sticka 146 lb 66 kg
Obs! *Vikten för den korta stickan överstiger standardvikten på grund av dess kraftiga design. *Vikten för den korta stickan överstiger standardvikten på grund av dess kraftiga design.
Kort sticka* 77 lb 35 kg
Maximal dragkraft – hög hastighet 6250 lbf 27.8 kN
Körhastighet – låg 1.9 mile/h 3.1 km/h
Marktryck – högsta vikt 5.9 psi 40.6 kPa
Körhastighet – hög 3.2 mile/h 5.1 km/h
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
Marktryck – lägsta vikt 5.5 psi 37.9 kPa
Maximal dragkraft – låg hastighet 15175 lbf 67.5 kN
Motorolja 3 gal (US) 11.2 l
Kylsystem 2.6 gal (US) 10 l
Hydrauliskt system 29 gal (US) 110 l
Hydraultank 14 gal (US) 53 l
Bränsletank 39 gal (US) 147 l
Extra krets – sekundär – tryck 4134 psi 285 balk
Extra krets – primär – tryck 4134 psi 285 balk
Grävkraft – skopa 13946 lbf 62 kN
Arbetstryck – utrustning 4134 psi 285 balk
Extra krets – primär – flöde 35 gal/min 131 l/min
Pumpflöde vid 2400 rpm 44 gal/min 167 l/min
Arbetstryck – transport 4134 psi 285 balk
Extra krets – sekundär – flöde 9 gal/min 33 l/min
Grävkraft – sticka – lång 8032 lbf 35.7 kN
Grävkraft – sticka – standard 9509 lbf 42.3 kN
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Arbetstryck – svängning 3626 psi 250 balk
Obs! Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning.
Maximal extra krets – primär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – sekundär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – primär – flöde vid pump 35 gal/min 131 l/min
Maximal extra krets – sekundär – flöde vid pump 9 gal/min 33 l/min
Grävkraft – sticka (kort) 9217 lbf 41 kN
Maskinens svänghastighet 10.6 r/min 10.6 r/min
Bomsväng – höger 50 grader 50 grader
Bomsväng – vänster 60 grader 60 grader
Höjd 17 in 431 mm
Bredd – bred 96.5 in 2450 mm
Bredd – standard 90.6 in 2300 mm
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Övre skydd ISO 10262:1998 (nivå II) ISO 10262:1998 (nivå II)
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton.
Grävdjup 150.2 in 3815 mm
Bakre svängradie med motvikt 62.4 in 1585 mm
Maximal bladhöjd 14.6 in 370 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 in 450 mm
Maximal tipphöjd 135.8 in 3450 mm
Vertikal vägg 99.2 in 2520 mm
Räckvidd med infälld bom 122.8 in 3120 mm
Markfrigång 13.8 in 350 mm
Svänglagrets höjd 29.8 in 756 mm
Bomsväng, höger 37 in 935 mm
Total spårvidd 90.6 in 2300 mm
Total transportlängd 253.9 in 6450 mm
Transporthöjd 97.4 in 2475 mm
Hytthöjd 100 in 2541 mm
Total längd på underrede 113.4 in 2880 mm
Maximal räckvidd 256.5 in 6515 mm
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 in 1450 mm
Maximal räckvidd vid marknivå 248 in 6300 mm
Stickans längd 71.7 in 1820 mm
Maximalt bladdjup 16 in 407 mm
Bomsväng, vänster 24 in 605 mm
Maximal grävhöjd 205.5 in 5220 mm
Grävdjup 136.2 in 3460 mm
Total transportlängd 253.9 in 6450 mm
Stickans längd 71.7 in 1820 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 in 450 mm
Svänglagrets höjd 29.8 in 756 mm
Maximalt bladdjup 16 in 407 mm
Maximal räckvidd vid marknivå 303.7 in 7715 mm
Transporthöjd 97.4 in 2475 mm
Räckvidd med infälld bom 106.7 in 2710 mm
Total längd på underrede 113.4 in 2880 mm
Maximal räckvidd 310.4 in 7885 mm
Maximal tipphöjd 247.4 in 6285 mm
Markfrigång 13.8 in 350 mm
Vertikal vägg 146.7 in 3725 mm
Bakre svängradie med motvikt 62.4 in 1585 mm
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 in 1450 mm
Bomsväng, vänster 24 in 605 mm
Maximal bladhöjd 14.6 in 370 mm
Hytthöjd 100 in 2541 mm
Maximal grävhöjd 322 in 8180 mm
Bomsväng, höger 37 in 935 mm
Total spårvidd 90.6 in 2300 mm
Maximal grävhöjd 277.1 in 7038 mm
Maximal räckvidd 300.7 in 7637 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 in 450 mm
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 in 1450 mm
Grävdjup 182.8 in 4644 mm
Markfrigång 13.7 in 349 mm
Total transportlängd 262 in 6656 mm
Hytthöjd 99.2 in 2520 mm
Vertikal vägg 134.1 in 3405 mm
Stickans längd 92.8 in 2358 mm
Maximalt bladdjup 16.1 in 408 mm
Maximal räckvidd – marknivå 293.7 in 7461 mm
Total bandbredd 90.6 in 2300 mm
Transporthöjd 99.3 in 2522 mm
Bomsväng – vänster 20 in 503 mm
Total längd på underrede 113.9 in 2892 mm
Räckvidd med infälld bom 126.6 in 3215 mm
Bakre svängradie med motvikt 64.8 in 1645 mm
Bomsväng – höger 38 in 963 mm
Maximal bladhöjd 14.5 in 369 mm
Svänglager – höjd 28.9 in 735 mm
Maximal tipphöjd 199.6 in 5071 mm
Räckvidd med infälld bom 120.4 in 3059 mm
Bakre svängradie med motvikt 64.8 in 1645 mm
Maximal räckvidd – marknivå 273.6 in 6949 mm
Svänglager – höjd 28.9 in 735 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 in 450 mm
Markfrigång 13.7 in 349 mm
Maximal tipphöjd 187.4 in 4759 mm
Transporthöjd 97.9 in 2487 mm
Bomsväng – vänster 20 in 503 mm
Maximalt bladdjup 16.1 in 408 mm
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 in 1450 mm
Hytthöjd 99.2 in 2520 mm
Maximal bladhöjd 14.5 in 369 mm
Maximal grävhöjd 265.2 in 6735 mm
Maximal räckvidd 281.1 in 7141 mm
Total bandbredd 90.6 in 2300 mm
Total längd på underrede 113.9 in 2892 mm
Vertikal vägg 117.8 in 2992 mm
Total transportlängd 258.7 in 6571 mm
Stickans längd 71.8 in 1823 mm
Bomsväng – höger 38 in 963 mm
Grävdjup 161.8 in 4109 mm
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Övre skydd ISO 10262:1998 (nivå II) ISO 10262:1998 (nivå II)
Maximal grävhöjd 208.7 in 5300 mm
Bomsväng, vänster 24 in 605 mm
Maximal bladhöjd 14.6 in 370 mm
Maximal tipphöjd 138.2 in 3510 mm
Bakre svängradie med motvikt 62.4 in 1585 mm
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 in 1450 mm
Maximal räckvidd vid marknivå 244.5 in 6210 mm
Transporthöjd 91.7 in 2330 mm
Bomsväng, höger 37 in 935 mm
Stickans längd 65.6 in 1665 mm
Total spårvidd 90.6 in 2300 mm
Vertikal vägg 95.9 in 2435 mm
Total transportlängd 253.5 in 6440 mm
Grävdjup 145.7 in 3700 mm
Markfrigång 13.8 in 350 mm
Total längd på underrede 113.4 in 2880 mm
Svänglagrets höjd 29.8 in 756 mm
Maximal räckvidd 253.1 in 6430 mm
Räckvidd med infälld bom 122.4 in 3110 mm
Maximalt bladdjup 16 in 407 mm
Hytthöjd 100 in 2541 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 in 450 mm
Maximal räckvidd 305.1 in 7750 mm
Svänglagrets höjd 29.8 in 756 mm
Maximal grävhöjd 316.7 in 8045 mm
Maximal räckvidd vid marknivå 298.2 in 7575 mm
Maximalt bladdjup 16 in 407 mm
Total transportlängd 253.5 in 6440 mm
Räckvidd med infälld bom 96.9 in 2460 mm
Vertikal vägg 138.2 in 3510 mm
Maximal tipphöjd 242.5 in 6160 mm
Total spårvidd 90.6 in 2300 mm
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 in 1450 mm
Bomsväng, höger 37 in 935 mm
Hytthöjd 100 in 2541 mm
Total längd på underrede 113.4 in 2880 mm
Markfrigång 13.8 in 350 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 in 450 mm
Stickans längd 65.6 in 1665 mm
Transporthöjd 91.7 in 2330 mm
Bomsväng, vänster 24 in 605 mm
Bakre svängradie med motvikt 62.4 in 1585 mm
Maximal bladhöjd 14.6 in 370 mm
Grävdjup 130.1 in 3305 mm

308 CR VAB Standardutrustning

MOTOR

 • Cat C3.3 dieselmotor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V) – elektronisk motor, turbo, dieselpartikelfilter (DPF)
 • Automatisk tomgång
 • Automatisk motoravstängning
 • Automatisk svängbroms
 • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
 • Bränsle/vattenavskiljare med indikator
 • Radialtätning – luftfilter med dubbla element
 • Långtidsverkande kylvätska, -37ºC (-35ºF)
 • Ekologisk avtappning

HYDRAULIK

 • Smart elektronisk pump
 • Elektronisk kolvpump med variabel slagvolym
 • Lastavkännande/flödesdelande hydraulik
 • Kraft efter behov
 • Övervakning av det hydrauliska systemets temperatur
 • Certifierad ackumulator
 • HYDO Advanced hydraulolja

FÖRARMILJÖ

 • Toppskydd ISO 10262 1998 Nivå I
 • ROPS ISO 12117-2:2008
 • Tätad och trycksatt hytt
 • Styrläge för sticka
 • Farthållare
 • Inställning av manövermönster
 • Justerbara handledsstöd
 • Gjutna fotstöd
 • Borttagbar och tvättbar golvmatta
 • Körpedaler och handspakar
 • Cat-nyckel med kodalternativ
 • Klimatanläggning med automatisk temperaturreglering
 • Hydraulreglagespärr
 • Inbyggd nedre vindruta
 • Enkel förvaring ovanför framrutan
 • Bakruta, nödutgång
 • Fjädrande tygsäte med hög rygg
 • Rullbälte (75 mm/3 tum)
 • Klädkrok
 • Mugghållare
 • Innerbelysning med lysdioder
 • Tidskriftshållare
 • Fästen för övre och främre skydd
 • 12 V eluttag
 • Radio – Bluetooth, aux-ingång, mikrofon, usb (endast laddning)
 • Takfönster
 • Signalhorn
 • Arbetsljus på hytt och bom (vänster sida)
 • Plats för mobiltelefon
 • Nästa generations LCD-monitor i färg (IP66)
  – Gränssnitt med snabbvalsratt
  – Mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
  – Övervakning av underhåll och maskin
  – Justeringar av prestanda och maskin
  – Numerisk säkerhetskod
  – Flera språk
  – Förberedd för kamera (IP68 och IP69K)
  – Timmätare med väckningsbrytare

UNDERREDE

 • Infettade och smorda band
 • Hydrauliska bandjusterare
 • Förankringspunkter på bandram
 • Schaktblad
 • Flytlägesschaktning
 • Bultmonterat och vändbart skärstål

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

 • Bom med variabel vinkel
 • Standardsticka (1 820 mm/71,7 tum)
 • Möjlighet till främre skopa – direktinfästning/manuellt fäste/hydrauliskt fäste (inte tillgängligt i alla regioner)
 • Förberedd för griptumme (inte tillgängligt i alla regioner)

ELSYSTEM

 • 12V elsystem
 • 60 A generator
 • Kretsbrytare
 • Underhållsfritt batteri av typ 900 CCA
 • Frånkoppling av batteri
 • Tändningsnyckel med stoppbrytare

ÖVRIGT

 • Lås på utvändiga luckor
 • Låsbart tanklock
 • Uttag för roterande varningsljus
 • Reflexer baktill

308 CR VAB Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

 • Tryck för att starta med Bluetooth®-nyckel
 • Luftfjädrat säte med uppvärmning
 • Regnskydd
 • Nästa generations avancerade monitor (alla nedan medföljer Nästa generations avancerade monitor (tillval))
  – Pekskärm
  – Platsreferenssystem
  – Kompatibel med högdefinitionskamera (IP68 och IP69K)
  – Numerisk säkerhetskod

UNDERREDE

 • Brett schaktblad
 • Stålband (450 mm/17,7 tum breda)
 • Breda stålband (600 mm/23,6 tum)
 • Stålband med gummidynor
 • Bandskydd

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

 • Tillbehör inklusive skopor, matarskruvar och hammare
 • Extra hydraulledningar
 • Backventil för bomsänkning
 • Backventil för sticksänkning
 • Certifierad lyftögla

ELSYSTEM

 • Product Link Elite (föreskrifter gäller)
 • Körlarm
 • Bakåtriktad kamera
 • Roterande varningsljus

SKYDD

 • Nätfrontskydd ISO 10262 1998 nivå 1
 • Kraftigt frontskydd ISO 10262 1998 Nivå II
 • Skyddstak ISO 10262 1998 Nivå II
 • Vindruta i polykarbonat EN356 P5A
 • Bandskydd

ÖVRIGT

 • Extra motvikt
 • Värmeaggregat för vattenmantel
 • Påfyllningspump

Jämför 308 CR VAB med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring

Se aktuella erbjudanden för  308 CR VAB

Visa fler erbjudanden