Minigrävmaskiner 309 CR

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
69.5 HP
51.8 kW
Arbetsvikt
21091 lb
9565 kg
Grävdjup
182.8 in
4643 mm

Översikt

Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder

Minigrävmaskinen Cat® 309 CR ger maximal effekt och prestanda i miniformat för arbeten i en mängd olika tillämpningar. 309 CR har även hydraulik med högt flöde för att hantera krävande redskap som frontröjare och slaghackor.

Fördelar

4 Helt nya funktioner

Exklusivt för Cat i en minigrävmaskin

Upp till 10% lägre total ägandekostnad

med förbättrad bränsleeffektivitet och längre serviceintervall

Upp till 20% Högre prestanda

med anpassningsbara förarinställningar och förbättringar när det gäller lyftkraft, svängning, transport och flexibla funktioner

Produktspecifikation för 309 CR

Obs! Specifikationerna för 309 CR är baserade på en maskin med ett långt underrede (L). Specifikationerna för 309 CR är baserade på en maskin med ett långt underrede (L).
Nettoeffekt 69.5 HP 51.8 kW
Motormodell Cat C3.3B Cat C3.3B
Slagvolym 203 in³ 3.33 l
Cylinderdiameter 3.7 in 94 mm
Nominell nettoeffekt – 2 200 varv/min – EU:s steg V – ISO 9249/EEG 80/1269 71.5 HP 53.3 kW
Bruttoeffekt – ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Nominell nettoeffekt – 2 200 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final – ISO 9249/EEG 80/1269 70.3 HP 52.4 kW
Slaglängd 4.7 in 120 mm
Bruttoeffekt – SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Angiven nettoeffekt – 2 200 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V – ISO 9249/EEG 80/1269 69.5 HP 51.8 kW
Arbetsvikt 21091 lb 9565 kg
Maximal arbetsvikt med hytt** 21091 lb 9565 kg
Obs! (1) *Minimivikten är baserad på stålband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa. *Minimivikten är baserad på stålband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa.
Obs! (2) **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa. **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa.
Minimal arbetsvikt med hytt* 19735 lb 8950 kg
Stålband med dynor 728 lb 330 kg
Lång sticka 146 lb 66 kg
Motvikt 552 lb 250 kg
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
Marktryck – lägsta vikt 5 psi 34.7 kPa
Marktryck – högsta vikt 5.4 psi 37.1 kPa
Körhastighet – hög 3.1 mile/h 4.9 km/h
Körhastighet – låg 1.6 mile/h 2.6 km/h
Maximal dragkraft – hög hastighet 6497 lb 28.9 kN
Maximal dragkraft – låg hastighet 19064 lb 84.8 kN
Motorolja 3 gal (US) 11.2 l
Bränsletank 39 gal (US) 147 l
Hydrauliskt system 29 gal (US) 110 l
Kylsystem 2.6 gal (US) 10 l
Hydraultank 14 gal (US) 53 l
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Arbetstryck – svängning 3626 psi 250 bar
Extra krets – sekundär – flöde 9 gal/min 33 l/min
Grävkraft – sticka – standard 9500 lb 42.3 kN
Grävkraft – sticka – lång 8023 lb 35.7 kN
Extra krets – sekundär – tryck 4134 psi 285 bar
Arbetstryck – transport 4134 psi 285 bar
Pumpflöde vid 2400 rpm 62 gal/min 233 l/min
Grävkraft – skopa 13943 lb 62 kN
Arbetstryck – utrustning 4134 psi 285 bar
Obs! Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning.
Maximal extra krets – sekundär – flöde vid pump 9 gal/min 33 l/min
Maximal extra krets – sekundär – tryck vid pump 4134 psi 285 bar
Maximal extra krets – primär (högt flöde) – flöde vid pump 37 gal/min 140 l/min
Maximal extra krets – primär (högt flöde) – tryck vid pump 4134 psi 285 bar
Extra krets – primär (högt flöde) – tryck 4134 psi 285 bar
Extra krets – primär (högt flöde) – flöde 37 gal/min 140 l/min
Maskinens svänghastighet 10.6 r/min 10.6 r/min
Bomsväng – höger 50 grader 50 grader
Bomsväng – vänster 60 grader 60 grader
Höjd 17 in 431 mm
Bredd – bred 104 in 2640 mm
Bredd – standard 97 in 2470 mm
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Övre skydd ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Bomsväng – höger 36.8 in 935 mm
Maximal tipphöjd 187.4 in 4760 mm
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 in 1450 mm
Transporthöjd 98 in 2487 mm
Maximal räckvidd – marknivå 273.6 in 6949 mm
Total längd på underrede 126 in 3200 mm
Hytthöjd 100 in 2541 mm
Svänglager – höjd 29.7 in 756 mm
Maximal grävhöjd 265.2 in 6736 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 in 450 mm
Total bandbredd 97.2 in 2470 mm
Markfrigång 14 in 356 mm
Total transportlängd 265 in 6731 mm
Maximal räckvidd 281.1 in 7141 mm
Bakre svängradie med motvikt 62.4 in 1585 mm
Räckvidd med infälld bom 120.4 in 3059 mm
Vertikal vägg 117.8 in 2991 mm
Grävdjup 161.7 in 4108 mm
Stickans längd 71.8 in 1820 mm
Bomsväng – vänster 23.8 in 604 mm
Maximal bladhöjd 16.1 in 408 mm
Maximalt bladdjup 26 in 671 mm
Obs! *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör. *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör.
Total transportlängd – utan motvikt 266.7 in 6774 mm
Total transportlängd – med motvikt 266.7 in 6774 mm
Obs! (2) ***Med bladet placerat på maskinens baksida. ***Med bladet placerat på maskinens baksida.
Anmärkning (1) **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition. **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition.
Höjd – bom under transport – inga verktyg* 95.7 in 2430 mm
Höjd – bom under arbete – med verktyg** 104.7 in 2660 mm
Grävdjup 182.8 in 4643 mm
Total transportlängd 268 in 6816 mm
Maximal tipphöjd 199.7 in 5072 mm
Räckvidd med infälld bom 126.6 in 3215 mm
Vertikal vägg 134 in 3404 mm
Maximalt bladdjup 26 in 671 mm
Total längd på underrede 126 in 3200 mm
Total bandbredd 97.2 in 2470 mm
Transporthöjd 99 in 2514 mm
Stickans längd 92.8 in 2358 mm
Maximal bladhöjd 16.1 in 408 mm
Maximal grävhöjd 277.1 in 7039 mm
Bakre svängradie med motvikt 62.4 in 1585 mm
Maximal räckvidd 300.7 in 7637 mm
Hytthöjd 100 in 2541 mm
Markfrigång 14 in 356 mm
Svänglager – höjd 29.7 in 756 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 in 450 mm
Bomsväng – vänster 23.8 in 604 mm
Bomsväng – höger 36.8 in 935 mm
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 in 1450 mm
Maximal räckvidd – marknivå 293.7 in 7460 mm
Obs! *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör. *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör.
Obs! (2) ***Med bladet placerat på maskinens baksida. ***Med bladet placerat på maskinens baksida.
Anmärkning (1) **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition. **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition.
Höjd – bom under transport – inga verktyg* 89 in 2260 mm
Total transportlängd – med motvikt 7 052 mm (277,6 tum)*** 7 052 mm (277,6 tum)***
Höjd – bom under arbete – med verktyg** 120.1 in 3050 mm
Total transportlängd – utan motvikt 7 052 mm (277,6 tum)*** 7 052 mm (277,6 tum)***
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton.

Jämför 309 CR med produkter som ofta jämförs.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring