309 CR VAB Minigrävmaskin

Minigrävmaskiner 309 CR VAB (Långt underrede)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
69.5 HP
51.8 kW
Arbetsvikt
21477 lb
9740 kg
Grävdjup
150.2 tum
3815 millimeter

Översikt

Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder

Cat® 309 CR VAB minigrävmaskin ger maximal effekt och prestanda i ett miniformat som du kan använda i en mängd olika tillämpningar. Bommen med variabel vinkel ger utmärkt flexibilitet i trånga passager. 309 CR har även hydraulik med högt flöde för att hantera krävande redskap som frontröjare och slaghackor.

Fördelar

4 Helt nya funktioner

Exklusivt för Cat i en minigrävmaskin

Upp till 10% lägre total ägandekostnad

med förbättrad bränsleeffektivitet och längre serviceintervall

Upp till 20% Högre prestanda

med anpassningsbara förarinställningar och förbättringar när det gäller lyftkraft, svängning, transport och flexibla funktioner

Produktspecifikation för 309 CR VAB (Långt underrede)

Obs! Specifikationerna för 309 CR VAB är baserade på en maskin med ett långt underrede (L). Specifikationerna för 309 CR VAB med standardunderrede finns i informationen om 308 CR. Specifikationerna för 309 CR VAB är baserade på en maskin med ett långt underrede (L). Specifikationerna för 309 CR VAB med standardunderrede finns i informationen om 308 CR.
Nettoeffekt 69.5 HP 51.8 kW
Motormodell Cat C3.3B Cat C3.3B
Nominell nettoeffekt – 2 200 varv/min – EU:s steg V – ISO 9249/EEG 80/1269 71.5 HP 53.3 kW
Bruttoeffekt – ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Slagvolym 203 in³ 3.33 l
Nominell nettoeffekt – 2 200 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final – ISO 9249/EEG 80/1269 70.3 HP 52.4 kW
Slaglängd 4.7 tum 120 millimeter
Cylinderdiameter 3.7 tum 94 millimeter
Bruttoeffekt – SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Obs! Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftrenare, avgassystem och fläkt. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftrenare, avgassystem och fläkt.
Nettoeffekt – 2200 rpm – ISO 9249:2007, 80/1269/EEG 69.5 HP 51.8 kW
Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EUstegV Cat C3.3B Cat C3.3B
Arbetsvikt 21477 lb 9740 kg
Obs! (1) *Minimivikten är baserad på gummiband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa. *Minimivikten är baserad på gummiband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa.
Maximal arbetsvikt med hytt* 21054 lb 9550 kg
Maximal arbetsvikt med hytt** 20731 lb 9403 kg
Minimal arbetsvikt med hytt* 19304 lb 8756 kg
Obs! * Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och ingen skopa. * Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och ingen skopa.
Obs! (2) **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa. **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa.
Minimal arbetsvikt* 20121 lb 9125 kg
Maximal arbetsvikt* 21477 lb 9740 kg
Stålband med dynor 728 lb 330 kg
Lång sticka 146 lb 66 kg
Motvikt 552 lb 250 kg
Standardsticka 77 lb 35 kg
Marktryck – lägsta vikt 5.1 psi 35.4 kPa
Körhastighet – hög 3.1 mile/h 4.9 km/h
Maximal dragkraft – hög hastighet 6497 lbf 28.9 kN
Körhastighet – låg 1.6 mile/h 2.6 km/h
Marktryck – högsta vikt 5.5 psi 37.8 kPa
Maximal dragkraft – låg hastighet 19064 lbf 84.8 kN
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
Bränsletank 39 gal (US) 147 l
Hydrauliskt system 29 gal (US) 110 l
Motorolja 3 gal (US) 11.2 l
Kylsystem 2.6 gal (US) 10 l
Hydraultank 14 gal (US) 53 l
Arbetstryck – transport 4134 psi 285 balk
Extra krets – sekundär – flöde 9 gal/min 33 l/min
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Grävkraft – sticka – standard 9509 lbf 42.3 kN
Extra krets – sekundär – tryck 4134 psi 285 balk
Grävkraft – sticka – lång 8023 lb 35.7 kN
Grävkraft – skopa 13946 lbf 62 kN
Pumpflöde vid 2400 rpm 62 gal/min 233 l/min
Arbetstryck – svängning 3626 psi 250 balk
Obs! Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning.
Arbetstryck – utrustning 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – sekundär – flöde vid pump 9 gal/min 33 l/min
Maximal extra krets – sekundär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – primär – flöde vid pump 35 gal/min 131 l/min
Maximal extra krets – primär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – primär (högt flöde) – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – primär (högt flöde) – flöde vid pump 37 gal/min 140 l/min
Grävkraft – sticka (kort) 9217 lbf 41 kN
Extra krets – primär (högt flöde) – tryck 4134 psi 285 balk
Extra krets – primär (högt flöde) – flöde 37 gal/min 140 l/min
Maskinens svänghastighet 10.6 varv/min 10.6 varv/min
Bomsväng – vänster 60 grader 60 grader
Bomsväng – höger 50 grader 50 grader
Höjd 17 tum 431 millimeter
Bredd – bred 103.9 tum 2640 millimeter
Bredd – standard 97.2 tum 2470 millimeter
Övre skydd ISO 10262:1998 (nivå II) ISO 10262:1998 (nivå II)
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Grävdjup 150.2 tum 3815 millimeter
Hytthöjd 100 tum 2541 millimeter
Maximalt bladdjup 19.1 tum 484 millimeter
Maximal bladhöjd 16.1 tum 408 millimeter
Stickans längd 71.7 tum 1820 millimeter
Maximal räckvidd 256.5 tum 6515 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 millimeter
Vertikal vägg 99.2 tum 2520 millimeter
Svänglagrets höjd 29.8 tum 756 millimeter
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 millimeter
Bomsväng, höger 37 tum 935 millimeter
Total spårvidd 97.2 tum 2470 millimeter
Total transportlängd 255.7 tum 6495 millimeter
Maximal tipphöjd 135.8 tum 3450 millimeter
Räckvidd med infälld bom 122.8 tum 3120 millimeter
Maximal räckvidd vid marknivå 248 tum 6300 millimeter
Transporthöjd 97.4 tum 2475 millimeter
Total längd på underrede 126 tum 3200 millimeter
Markfrigång 14 tum 356 millimeter
Bakre svängradie med motvikt 62.4 tum 1585 millimeter
Maximal grävhöjd 205.5 tum 5220 millimeter
Bomsväng, vänster 24 tum 605 millimeter
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton.
Markfrigång 14 tum 356 millimeter
Hytthöjd 100 tum 2541 millimeter
Räckvidd med infälld bom 106.7 tum 2710 millimeter
Vertikal vägg 146.7 tum 3725 millimeter
Svänglagrets höjd 29.8 tum 756 millimeter
Maximal tipphöjd 247.4 tum 6285 millimeter
Total längd på underrede 126 tum 3200 millimeter
Maximal räckvidd vid marknivå 303.7 tum 7715 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 millimeter
Maximal räckvidd 310.4 tum 7885 millimeter
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 millimeter
Total transportlängd 255.7 tum 6495 millimeter
Maximalt bladdjup 19.1 tum 484 millimeter
Maximal grävhöjd 322 tum 8180 millimeter
Total spårvidd 97.2 tum 2470 millimeter
Bakre svängradie med motvikt 62.4 tum 1585 millimeter
Stickans längd 71.7 tum 1820 millimeter
Maximal bladhöjd 16.1 tum 408 millimeter
Bomsväng, höger 37 tum 935 millimeter
Bomsväng, vänster 24 tum 605 millimeter
Transporthöjd 97.4 tum 2475 millimeter
Grävdjup 136.2 tum 3460 millimeter
Markfrigång 14 tum 356 millimeter
Maximal räckvidd 253.1 tum 6430 millimeter
Transporthöjd 91.7 tum 2330 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 millimeter
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 millimeter
Bomsväng, vänster 24 tum 605 millimeter
Maximal räckvidd vid marknivå 244.5 tum 6210 millimeter
Maximal tipphöjd 138.2 tum 3510 millimeter
Total spårvidd 97.2 tum 2470 millimeter
Total transportlängd 255.3 tum 6485 millimeter
Bakre svängradie med motvikt 62.4 tum 1585 millimeter
Hytthöjd 100 tum 2541 millimeter
Grävdjup 145.7 tum 3700 millimeter
Maximal bladhöjd 16.1 tum 408 millimeter
Svänglagrets höjd 29.8 tum 756 millimeter
Maximal grävhöjd 208.7 tum 5300 millimeter
Vertikal vägg 95.9 tum 2435 millimeter
Maximalt bladdjup 19.1 tum 484 millimeter
Bomsväng, höger 37 tum 935 millimeter
Total längd på underrede 126 tum 3200 millimeter
Stickans längd 65.6 tum 1665 millimeter
Räckvidd med infälld bom 122.4 tum 3110 millimeter
Hytthöjd 100 tum 2541 millimeter
Total spårvidd 97.2 tum 2470 millimeter
Bakre svängradie med motvikt 62.4 tum 1585 millimeter
Maximal räckvidd vid marknivå 298.2 tum 7575 millimeter
Total längd på underrede 126 tum 3200 millimeter
Bomsväng, vänster 24 tum 605 millimeter
Vertikal vägg 138.2 tum 3510 millimeter
Svänglagrets höjd 29.8 tum 756 millimeter
Transporthöjd 91.7 tum 2330 millimeter
Total transportlängd 255.3 tum 6485 millimeter
Markfrigång 14 tum 356 millimeter
Maximal räckvidd 305.1 tum 7750 millimeter
Bomsväng, höger 37 tum 935 millimeter
Räckvidd med infälld bom 96.9 tum 2460 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 millimeter
Maximal bladhöjd 16.1 tum 408 millimeter
Grävdjup 130.1 tum 3305 millimeter
Stickans längd 65.6 tum 1665 millimeter
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 millimeter
Maximal grävhöjd 316.7 tum 8045 millimeter
Maximalt bladdjup 19.1 tum 484 millimeter
Maximal tipphöjd 242.5 tum 6160 millimeter
Bomsväng – höger 37 tum 935 millimeter
Bomsväng – vänster 24 tum 604 millimeter
Grävdjup 183.1 tum 4650 millimeter
Stickans längd 92.8 tum 2358 millimeter
Maximal räckvidd – marknivå 293.8 tum 7462 millimeter
Maximal bladhöjd 13.5 tum 342 millimeter
Hytthöjd 99 tum 2514 millimeter
Transporthöjd 99 tum 2514 millimeter
Räckvidd med infälld bom 126.6 tum 3215 millimeter
Total bandbredd 97.2 tum 2470 millimeter
Markfrigång 13.5 tum 343 millimeter
Svänglager – höjd 28.7 tum 729 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 millimeter
Bakre svängradie med motvikt 64.8 tum 1645 millimeter
Maximal räckvidd 300.7 tum 7637 millimeter
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 millimeter
Vertikal vägg 134.3 tum 3411 millimeter
Total längd på underrede 126 tum 3200 millimeter
Total transportlängd 262.3 tum 6662 millimeter
Maximal grävhöjd 276.8 tum 7032 millimeter
Maximal tipphöjd 199.4 tum 5065 millimeter
Maximalt bladdjup 26.9 tum 684 millimeter
Maximal räckvidd – marknivå 273.6 tum 6951 millimeter
Svänglager – höjd 28.7 tum 729 millimeter
Stickans längd 71.8 tum 1823 millimeter
Total transportlängd 259 tum 6578 millimeter
Maximal bladhöjd 13.5 tum 342 millimeter
Räckvidd med infälld bom 120.4 tum 3058 millimeter
Bakre svängradie med motvikt 64.8 tum 1645 millimeter
Vertikal vägg 118 tum 2998 millimeter
Maximalt bladdjup 26.9 tum 684 millimeter
Markfrigång 13.5 tum 343 millimeter
Maximal räckvidd 281.1 tum 7140 millimeter
Transporthöjd 97.9 tum 2487 millimeter
Hytthöjd 99 tum 2514 millimeter
Bomsväng – vänster 24 tum 604 millimeter
Total bandbredd 97.2 tum 2470 millimeter
Bomsväng – höger 37 tum 935 millimeter
Maximal grävhöjd 264.9 tum 6729 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 millimeter
Grävdjup 162 tum 4115 millimeter
Maximal tipphöjd 187.1 tum 4753 millimeter
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 millimeter
Total längd på underrede 126 tum 3200 millimeter
Återvinningsbarhet 96% 96%

309 CR VAB (Långt underrede) Standardutrustning

MOTOR

 • Cat C3.3 dieselmotor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V) – elektronisk motor, turbo, dieselpartikelfilter (DPF)
 • Automatisk tomgång
 • Automatisk motoravstängning
 • Automatisk svängbroms
 • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
 • Bränsle/vattenavskiljare med indikator
 • Radialtätning – luftfilter med dubbla element
 • Långtidsverkande kylvätska, −37ºC (−35ºF)
 • Ekologisk avtappning

HYDRAULIK

 • Smart elektronisk pump
 • Elektronisk kolvpump med variabel slagvolym
 • Lastavkännande/flödesdelande hydraulik
 • Kraft efter behov
 • Övervakning av det hydrauliska systemets temperatur
 • Certifierad ackumulator
 • HYDO Advanced hydraulolja
 • Särskild extrahydraulpump

FÖRARMILJÖ

 • Toppskydd ISO 10262 1998 Nivå I
 • ROPS ISO 12117-2:2008
 • Tätad och trycksatt hytt
 • Styrläge för sticka
 • Farthållare
 • Inställning av manövermönster
 • Justerbara handledsstöd
 • Gjutna fotstöd
 • Borttagbar och tvättbar golvmatta
 • Körpedaler och handspakar
 • Cat-nyckel med kodalternativ
 • Klimatanläggning med automatisk temperaturreglering
 • Hydraulreglagespärr
 • Inbyggd nedre vindruta
 • Enkel förvaring ovanför framrutan
 • Bakruta, nödutgång
 • Fjädrande tygsäte med hög rygg
 • Rullbälte (75 mm/3 tum)
 • Klädkrok
 • Mugghållare
 • Innerbelysning med lysdioder
 • Tidskriftshållare
 • Fästen för övre och främre skydd
 • 12 V eluttag
 • Radio – Bluetooth, aux-ingång, mikrofon, usb (endast laddning)
 • Takfönster
 • Signalhorn
 • Arbetsljus på hytt och bom (vänster sida)
 • Plats för mobiltelefon
 • Nästa generations LCD-monitor i färg (IP66)
  – Gränssnitt med snabbvalsratt
  – Mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
  – Övervakning av underhåll och maskin
  – Justeringar av prestanda och maskin
  – Numerisk säkerhetskod
  – Flera språk
  – Förberedd för kamera (IP68 och IP69K)
  – Timmätare med väckningsbrytare

UNDERREDE

 • Infettade och smorda band
 • Hydrauliska bandjusterare
 • Förankringspunkter på bandram
 • Schaktblad
 • Flytlägesschaktning
 • Bultmonterat och vändbart skärstål

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

 • Bom med variabel vinkel
 • Standardsticka (1 820 mm/71,7 tum)
 • Möjlighet till främre skopa – direktinfästning/manuellt fäste/hydrauliskt fäste (inte tillgängligt i alla regioner)
 • Förberedd för griptumme (inte tillgängligt i alla regioner)

ELSYSTEM

 • 12V elsystem
 • 90A generator
 • Kretsbrytare
 • Underhållsfritt batteri av typ 850 CCA
 • Frånkoppling av batteri
 • Tändningsnyckel med stoppbrytare

ÖVRIGT

 • Lås på utvändiga luckor
 • Låsbart tanklock
 • Uttag för roterande varningsljus
 • Reflexer baktill

309 CR VAB (Långt underrede) Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

 • Tryck för att starta med Bluetooth®-nyckel
 • Luftfjädrat säte med uppvärmning
 • Regnskydd
 • Nästa generations avancerade monitor (alla nedan medföljer Nästa generations avancerade monitor (tillval))
  – Pekskärm
  – Platsreferenssystem
  – Kompatibel med högdefinitionskamera (IP68 och IP69K)
  – Numerisk säkerhetskod

UNDERREDE

 • Brett schaktblad
 • Stålband (450 mm/17,7 tum breda)
 • Breda stålband (600 mm/23,6 tum)
 • Stålband med gummidynor
 • Bandskydd

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

 • Tillbehör inklusive skopor, matarskruvar och hammare
 • Extra hydraulledningar
 • Backventil för bomsänkning
 • Backventil för sticksänkning
 • Certifierad lyftögla

ELSYSTEM

 • Product Link Elite (föreskrifter gäller)
 • Körlarm
 • Bakåtriktad kamera
 • Roterande varningsljus

SKYDD

 • Nätfrontskydd ISO 10262 1998 nivå 1
 • Kraftigt frontskydd ISO 10262 1998 Nivå II
 • Skyddstak ISO 10262 1998 Nivå II
 • Vindruta i polykarbonat EN356 P5A
 • Bandskydd

ÖVRIGT

 • Extra motvikt
 • Värmeaggregat för vattenmantel
 • Påfyllningspump

Jämför 309 CR VAB (Långt underrede) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  309 CR VAB (Långt underrede)

Visa fler erbjudanden