307.5 Minigrävmaskin

Minigrävmaskiner 307.5

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
54.8 HP
40.9 kW
Arbetsvikt
17905 lb
8120 kg
Grävdjup
182.8 tum
4642 millimeter

Översikt

Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder

Minigrävmaskinen Cat® 307.5 CR ger maximal effekt och prestanda i miniformat för arbeten i en mängd olika tillämpningar.

Fördelar

4 Helt nya funktioner

Exklusivt för Cat i en minigrävmaskin

Upp till 10% lägre total ägandekostnad

med förbättrad bränsleeffektivitet och längre serviceintervall

Upp till 20% Högre prestanda

med anpassningsbara förarinställningar och förbättringar när det gäller lyftkraft, svängning, transport och flexibla funktioner

Produktspecifikation för 307.5

Nettoeffekt 54.8 HP 40.9 kW
Motormodell Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Slagvolym 148 in³ 2.43 l
Bruttoeffekt – SAE J1995 57.9 HP 43.2 kW
Bruttoeffekt – ISO 14396 57.9 HP 43.2 kW
Nominell nettoeffekt – 2400 rpm – ISO 9249/80/1269/EEG 55.9 HP 41.7 kW
Cylinderdiameter 3.4 tum 87 millimeter
Slaglängd 4 tum 102.4 millimeter
Angiven nettoeffekt vid 2 400 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V – ISO 9249/EEG 80/1269 54.8 HP 40.9 kW
Arbetsvikt 17905 lb 8120 kg
Obs! (2) **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa. **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa.
Maximal arbetsvikt med hytt** 17905 lb 8120 kg
Minimal arbetsvikt med hytt* 16549 lb 7505 kg
Obs! (1) *Minimivikten är baserad på stålband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa. *Minimivikten är baserad på stålband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa.
Grävdjup 182.8 tum 4642 millimeter
Hytthöjd 100 tum 2541 millimeter
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 millimeter
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 millimeter
Maximal tipphöjd 225.1 tum 5717 millimeter
Total längd på underrede 108.7 tum 2760 millimeter
Total bandbredd 86.6 tum 2200 millimeter
Transporthöjd 105 tum 2656 millimeter
Vertikal vägg 161.9 tum 4113 millimeter
Bredd över övre hus 88.6 tum 2250 millimeter
Räckvidd med infälld bom 88.6 tum 2250 millimeter
Stickans längd 86.9 tum 2208 millimeter
Bakre svängradie med motvikt 76 tum 1930 millimeter
Maximal räckvidd 267.9 tum 6805 millimeter
Markfrigång 14.6 tum 370 millimeter
Svänglager – höjd 29.7 tum 756 millimeter
Total transportlängd 246 tum 6257 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 70.9 tum 1800 millimeter
Maximal grävhöjd 305.7 tum 7765 millimeter
Maximalt bladdjup 16 tum 407 millimeter
Maximal räckvidd – marknivå 262.6 tum 6670 millimeter
Höjd – bom under transport – inga verktyg 100.4 tum 2550 millimeter
Total transportlängd – utan motvikt 240.9 tum 6120 millimeter
Total transportlängd – med motvikt 246.1 tum 6250 millimeter
Obs! (1) Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör. Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör.
Höjd – bom under arbete – med verktyg 124 tum 3150 millimeter
Obs! (2) Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör.
Lång sticka 181 lb 82 kg
Motvikt 552 lb 250 kg
Stålband med dynor 628 lb 285 kg
Maximal dragkraft – låg hastighet 14035 lb 62.4 kN
Maximal dragkraft – hög hastighet 5856 lb 26.1 kN
Körhastighet – hög 3.1 mile/h 5 km/h
Marktryck – högsta vikt 5.5 psi 37.7 kPa
Körhastighet – låg 1.9 mile/h 3.1 km/h
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
Marktryck – lägsta vikt 5.1 psi 34.8 kPa
Kylsystem 2.6 gal (US) 10 l
Hydrauliskt system 29 gal (US) 110 l
Hydraultank 14 gal (US) 53 l
Bränsletank 38 gal (US) 145 l
Motorolja 2.5 gal (US) 9.5 l
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Arbetstryck – svängning 3626 psi 250 balk
Extra krets – sekundär – tryck 4134 psi 285 balk
Obs! Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning.
Pumpflöde vid 2400 rpm 44 gal/min 167 l/min
Grävkraft – sticka – standard 8504 lb 37.8 kN
Extra krets – primär – tryck 4134 psi 285 balk
Arbetstryck – transport 4134 psi 285 balk
Arbetstryck – utrustning 4134 psi 285 balk
Extra krets – primär – flöde 35 gal/min 131 l/min
Extra krets – sekundär – flöde 9 gal/min 33 l/min
Grävkraft – sticka – lång 7579 lb 33.7 kN
Grävkraft – skopa 12272 lb 54.6 kN
Maximal extra krets – sekundär – flöde vid pump 9 gal/min 33 l/min
Maximal extra krets – sekundär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – primär – flöde vid pump 35 gal/min 131 l/min
Maximal extra krets – primär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maskinens svänghastighet 10 varv/min 10 varv/min
Höjd 17 tum 431 millimeter
Bredd 90 tum 2280 millimeter
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Övre skydd ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 98 dB(A) 98 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,287 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,287 ton.
Bakre svängradie med motvikt 76 tum 1930 millimeter
Vertikal vägg 141.6 tum 3597 millimeter
Transporthöjd 101 tum 2558 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 70.9 tum 1800 millimeter
Stickans längd 65.6 tum 1665 millimeter
Räckvidd med infälld bom 66.2 tum 1681 millimeter
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 millimeter
Markfrigång 14.6 tum 370 millimeter
Total bandbredd 86.6 tum 2200 millimeter
Maximal räckvidd – marknivå 242.1 tum 6151 millimeter
Total längd på underrede 108.7 tum 2760 millimeter
Bredd över övre hus 88.6 tum 2250 millimeter
Maximal räckvidd 247.9 tum 6297 millimeter
Svänglager – höjd 29.7 tum 756 millimeter
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 millimeter
Maximalt bladdjup 16 tum 407 millimeter
Grävdjup 161.4 tum 4100 millimeter
Total transportlängd 242 tum 6144 millimeter
Maximal tipphöjd 208.6 tum 5300 millimeter
Hytthöjd 100 tum 2541 millimeter
Maximal grävhöjd 289.3 tum 7348 millimeter
Höjd – bom under arbete – med verktyg 107.5 tum 2730 millimeter
Total transportlängd – med motvikt 245.3 tum 6230 millimeter
Obs! (2) Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition. Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition.
Total transportlängd – utan motvikt 240.2 tum 6100 millimeter
Höjd – bom under transport – inga verktyg 101.2 tum 2570 millimeter
Obs! (1) Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör. Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör.

307.5 Standardutrustning

MOTOR

 • Cat C2.4 dieselmotor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V) – elektronisk motor, turbo, dieselpartikelfilter (DPF)
 • Automatisk tomgång
 • Automatisk motoravstängning
 • Automatisk svängbroms
 • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
 • Bränsle/vattenavskiljare med indikator
 • Radialtätning – luftfilter med dubbla element
 • Långtidsverkande kylvätska, −37 ºC (−37 ºF)

HYDRAULIK

 • Smart elektronisk pump
 • Kolvpump med variabel slagvolym
 • Lastavkännande/flödesdelande hydraulik
 • Kraft efter behov
 • Övervakning av det hydrauliska systemets temperatur
 • Certifierad ackumulator
 • HYDO Advanced hydraulolja

FÖRARMILJÖ

 • Toppskydd ISO 10262 1998 Nivå I
 • ROPS ISO 12117-2:2008
 • Styrläge för sticka
 • Farthållare
 • Inställning av manövermönster
 • Justerbara handledsstöd
 • Gjutna fotstöd
 • Borttagbar och tvättbar golvmatta
 • Körpedaler och handspakar
 • Cat-nyckel med kodalternativ
 • Klimatanläggning med automatisk temperaturreglering
 • Hydraulreglagespärr
 • Inbyggd nedre vindruta
 • Enkel förvaring ovanför framrutan
 • Bakruta, nödutgång
 • Fjädrande tygsäte med hög rygg
 • Rullbälte (75 mm/3 tum)
 • Klädkrok
 • Mugghållare
 • Innerbelysning med lysdioder
 • Tidskriftshållare
 • Fästen för övre och främre skydd
 • 12 V eluttag
 • Radio – Bluetooth®, aux-ingång, mikrofon, usb (endast laddning)
 • Takfönster
 • Signalhorn
 • Arbetsljus på hytt och bom (vänster sida)
 • Plats för mobiltelefon
 • Nästa generations LCD-monitor i färg (IP66)
  – Gränssnitt med snabbvalsratt (endast maskiner med hytt)
  – Mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
  – Övervakning av underhåll och maskin
  – Justeringar av prestanda och maskin
  – Numerisk säkerhetskod
  – Flera språk
  – Förberedd för kamera (IP68 och IP69K)
  – Timmätare med väckningsbrytare

UNDERREDE

 • Infettade och smorda band
 • Förankringspunkter på bandram
 • Rakt schaktblad
 • Flytlägesschaktning
 • Bultmonterat och vändbart skärstål

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

 • Bom i ett stycke (3 700 mm/145,7 tum)
 • Standardsticka (1 665 mm/65,6 tum)
 • Möjlighet till främre skopa (direktinfästning/manuellt redskapsfäste/hydrauliskt redskapsfäste för Cat-redskap
 • Förberedd för griptumme (inte tillgängligt i alla regioner)
 • Certifierad lyftögla (tillval i vissa regioner)

ELSYSTEM

 • 12V elsystem
 • 90A generator
 • Underhållsfritt batteri av typ 900 CCA
 • Frånkoppling av batteri
 • Tändningsnyckel med stoppbrytare
 • Product Link™ Basic (föreskrifter gäller)
 • Körlarm

ÖVRIGT

 • Lås på utvändiga luckor
 • Låsbart tanklock
 • Uttag för roterande varningsljus
 • Reflexer baktill

307.5 Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

 • Luftfjädrat säte med uppvärmning
 • Regnskydd
 • Nästa generations avancerade monitor (alla nedan medföljer tillvalet)
  – Gränssnitt med snabbvalsratt
  – Pekskärm
  – Platsreferenssystem
  – Kompatibel med högdefinitionskamera (IP68 och IP69K)
  – Numerisk säkerhetskod

UNDERREDE

 • Stålband (450 mm/17,7 tum breda)
 • Breda stålband (600 mm/23,6 tum)
 • Stålband med gummidynor
 • Bandskydd

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

 • Lång sticka (2 200 mm/86,6 tum)
 • Tillbehör inklusive skopor, matarskruvar och hammare
 • Extra hydraulledningar
 • Backventil för bomsänkning
 • Backventil för sticksänkning
 • Skoplänkage med lyftögla

ELSYSTEM

 • Product Link Elite (föreskrifter gäller)
 • Bakåtriktad kamera
 • Roterande varningsljus

SKYDD

 • Kraftigt frontskydd ISO 10262 1998 Nivå II
 • Nätfrontskydd ISO 10262 1998 nivå 1
 • Skyddstak ISO 10262 1998 Nivå II
 • Vindruta i polykarbonat EN356 P5A (endast hytt)
 • Bandskydd

ÖVRIGT

 • Värmeaggregat för vattenmantel
 • Påfyllningspump

Jämför 307.5 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

307.5 Hydraulisk minigrävmaskin

307.5 Hydraulisk minigrävmaskin

307.5 Hydraulisk minigrävmaskin

307.5 Hydraulisk minigrävmaskin

307.5 Hydraulisk minigrävmaskin

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

307.5 Hydraulisk minigrävmaskin

307.5 Hydraulisk minigrävmaskin
307.5 Hydraulisk minigrävmaskin
307.5 Hydraulisk minigrävmaskin
307.5 Hydraulisk minigrävmaskin
307.5 Hydraulisk minigrävmaskin
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
307.5 Hydraulisk minigrävmaskin

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

 • VisionLink®

  VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  307.5

Visa fler erbjudanden