Equipment Management ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

Begär en offert Hitta återförsäljare

Översikt

Fleet Telematics-integrering – ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

Importera telematikdata till dina egna program för bättre hantering av maskinparken. Vårt API följer standarderna AEMP 2.0 och ISO 15143-3, perfekt för blandade maskinparker.

Fördelar

BÄTTRE DATATILLGÅNG

Integrera flera API:er som följer branschstandarder. Obegränsad lagringstid för dina data i systemet. Kom åt data från Product Link-anslutna resurser (kräver prenumeration).

HA KONTROLLEN ÖVER KOSTNADERNA

Fatta informerade beslut om din maskinpark. Övervaka och förbättra maskinernas produktivitet och användningsgrad. Sänk bränsle- och underhållskostnaderna. Betala en engångsavgift för API (upp till 10 000 anrop dagligen).

SPARA TID

Skapa en sammanställd instrumentpanel för att övervaka dina blandade maskinparker och slipp använda flera system. Använd Cat Connect-support för implementering, teknisk hjälp och felsökning.

Jämför ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng