ATS ATC brytare/kontaktor ATC-300+ STYRENHET

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassningsområde
120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz
120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz
Överföringstyp
Omkoppling tillämpningsberoende
Omkoppling tillämpningsberoende
Brytartyp
Omkoppling tillämpningsberoende
Omkoppling tillämpningsberoende

Översikt

ATC-300+ är en omfattande och flerfunktionell mikroprocessorbaserad styrenhet för reverseringslastbrytare. Det är en kompakt och inkapslad panelmonterad enhet som är konstruerad för att ersätta traditionella relä- och halvledarbaserade logikpaneler. ATC-300+-styrenheten ger programmerad flexibilitet som kan uppfylla behoven hos alla system. Den kan drivas med alla systemspänningar mellan 120 till 600 V, enfas och trefas vid 50 eller 60 Hz. Dessutom tillhandahålls en period utan styrström. Styrenheten övervakar tillståndet hos trefasspänningen linje-till-linje samt frekvensen hos kraftkällorna källa 1 och källa 2, och kan programmeras för enfasdrift. ATC-300+ tillhandahåller informationen som säkerställer att reverseringslastbrytaren fungerar som den ska genom en serie programmerade lastavkännande och synkroniseringsrelaterade funktioner.

Fördelar

Styrenheten ATC-300+ är en omfattande och flerfunktionell mikroprocessorbaserad styrenhet för reverseringslastbrytare

Det är en Compact och inkapslad panelmonterad enhet som är konstruerad för att ersätta traditionella relä- och halvledarbaserade logikpaneler.

Produktspecifikation för ATC-300+ STYRENHET

Klassningsområde 120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz 120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz
Överföringstyp Omkoppling tillämpningsberoende Omkoppling tillämpningsberoende
Brytartyp Omkoppling tillämpningsberoende Omkoppling tillämpningsberoende
Ingående reglerspänning 65 till 145 VAC 50/60 Hz 65 till 145 VAC 50/60 Hz
Spänningsmätningar för linjematning Källa 1 VAB Källa 2 VAB
Källa 1 VAC Källa 2 VBC
Källa 1 VCA Källa 2 VCA
Källa 1 VAB Källa 2 VAB
Källa 1 VAC Källa 2 VBC
Källa 1 VCA Källa 2 VCA
Spänningsmätområde 0 till 790 VAC RMS (50/60 Hz) 0 till 790 VAC RMS (50/60 Hz)
Noggrannhet för spänningsmätning +/-2 % av nominell inspänning +/-2 % av nominell inspänning
Frekvensmätningar av Källa 1 och källa 2 Källa 1 och källa 2
Frekvensmätområde 40 till 70 Hz 40 till 70 Hz
Noggrannhet för frekvensmätning +/-0,1 Hz +/-0,1 Hz
Underspänningsbortfall 50 till 90 % av den nominella spänningen 50 till 90 % av den nominella spänningen
Underspänningsupptagning (Frånslag +2 %) till 99 % av den nominella systemspänningen (Frånslag +2 %) till 99 % av den nominella systemspänningen
Bortfallsområde för underfrekvens 90 till 97 % av den nominella systemfrekvensen 90 till 97 % av den nominella systemfrekvensen
Upptagningsområde för underfrekvens (Frånslag +1 Hz) till 99% av den nominella systemfrekvensen (Frånslag +1 Hz) till 99% av den nominella systemfrekvensen
Bortfallsområde för överfrekvens 103 till 110 % av den nominella systemfrekvensen 103 till 110 % av den nominella systemfrekvensen
Upptagningsområde för överfrekvens 101 % till (frånslag - 1 Hz) av den nominella systemfrekvensen 101 % till (frånslag - 1 Hz) av den nominella systemfrekvensen
Arbetstemperaturområde -20 till 70 grader C (-4 till +158 grader F) -20 till 70 grader C (-4 till +158 grader F)
Förvaringstemperaturområde -30 till 85 grader C (-22 till +185 grader F) -30 till 85 grader C (-22 till +185 grader F)
Driftfuktighet 0 till 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) 0 till 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Förarmiljö Beständigt mot ammoniak, metan, kväve, väte och kolväten Beständigt mot ammoniak, metan, kväve, väte och kolväten
Generatorns startrelä 5A, 1/6 hp vid 250 VAC VAC 5A vid 30 VDC med en maximal belastning på 150 W 5A, 1/6 hp vid 250 VAC VAC 5A vid 30 VDC med en maximal belastning på 150 W
K1-, K2-reläer
10 A, 1–3 hk @ 250 Vac
10 A @ 30 Vdc

10 A, 1–3 hk @ 250 Vac
10 A @ 30 Vdc
Tillämpligt test UL-godkänd komponent
Uppfyller kraven i UL 991 & UL 1008
Uppfyller IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
UL-godkänd komponent
Uppfyller kraven i UL 991 & UL 1008
Uppfyller IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Tillämpligt test, fortsättning 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Class A
FCC Part 15, Class A
CSS 22.2-178
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Class A
FCC Part 15, Class A
CSS 22.2-178
Inkapslingskompatibilitet NEMA 1, NEMA 3R och NEMA 12
UV-beständig ATC-300+ frontplatta
NEMA 1, NEMA 3R och NEMA 12
UV-beständig ATC-300+ frontplatta

Jämför ATC-300+ STYRENHET med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring