Cat ställverk EGP

< Tillbaka

EXL är ett väggmonterat system som övervakar och styr en enkel motorgenerator för drift parallellt med en ensam kraftkälla för elnät. Det här kostnadseffektiva alternativet till ställverksmonterade reglage har konstruerats för spänning från 208 V till 32 kV. EXL har stöd för nödviloläge såväl som tillämpningar för parallellmatning till elnät.
Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Caterpillar erbjuder standardställverksprodukter vilka har stöd för en lång rad tillämpningar eller kan tillhandahålla ett kundanpassat system som uppfyller dina specifika projektbehov. Produkten nödgeneratorparallellmatning (EGP) har stöd för parallellmatning på en isolerad generatorbuss och används ofta i huvud- eller reservkraftsystem. Caterpillars standardställverksprodukter erbjuder en lösning med möjlighet att kombinera alla övervaknings- och styrelement för Caterpillars generatoraggregat i en enda paketlösning. Caterpillar konstruerar och tillverkar även anpassade ställverk vilka uppfyller kundernas specifika krav på funktionalitet.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Konfiguration Traditionell, anpassningsbar PLC-baserat golvstående ställverk som kan styra och övervaka flera elnät, generatorer och laster Traditionell, anpassningsbar PLC-baserat golvstående ställverk som kan styra och övervaka flera elnät, generatorer och laster Less
Driftslägen Multi-ö-enhets och multi-enhets standbyläge med redundanta reglage och komponenter som tillval. Multi-ö-enhets och multi-enhets standbyläge med redundanta reglage och komponenter som tillval. Less
Tillämpning LV och MV (208 V–38 kV) LV och MV (208 V–38 kV) Less

Generatorskyddsenheter

ANSI-skyddsenheter 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 Less

Miljöparametrar

Certifieringar Certifierad enligt IBC, CBC, UBC och OSHPD Certifierad enligt IBC, CBC, UBC och OSHPD Less
Kontrollpanelshölje NEMA 1 eller NEMA 3R, fristående konstruktion NEMA 1 eller NEMA 3R, fristående konstruktion Less
Arbetstemperatur 0 °C till 50 °C 0 °C till 50 °C Less
Förvaringstemperatur -20 °C till +60 °C -20 °C till +60 °C Less
Standarder för lågspänning NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 eller UL 891, NFPA 110, NFPA 99 och NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 eller UL 891, NFPA 110, NFPA 99 och NFPA 70 Less
Standarder för medelhög spänning NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 och NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 och NFPA 1110 Less