C4.4 (60 Hz)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Våra C4.4-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 72 ekW till 100 eKW vid 60 Hz och är konstruerade för att uppfylla dina vilolägestillämpningar och huvudsakliga tillämpningar samt för att uppfylla dina energibehov. Alla har testats för maximal last innan de lämnar någon av våra ISO 9001-certifierade anläggningar. Och eftersom vi tror att ström är mer än antal kilowatt och handlar om prestandakvalitet har vi byggt in vårt bränslesystem med insprutningsbrygga för ökad bränsleeffektivitet, som är konstruerat för att uppfylla EPA-utsläppskraven för stationära nödsituationer (Tier 3). Seismisk certifiering är också tillgänglig för att bibehålla effekt under oväntade störningar. Vårt integrerade kontrollsystem med ATS och ställverk säkerställer en konsekvent strömförsörjning och anslutning till din maskinpark genom alternativ för både övervakning på plats och fjärrövervakning. Vår EMCP 4.2-kontrollpanel med ett användarvänligt gränssnitt samlar alla avancerade hanterings- och diagnostikverktyg på ett ställe. Alla kraftbehov är unika. Därför erbjuder vi ett stort urval av tillbehör och bultmonterade tillägg som utökar systemet. Hitta flexibla förpackningslösningar för dina lokal- och miljöförhållanden. Den är konstruerad för att överträffa alla dina förväntningar – anpassa dina C4.4-generatoraggregat att uppfylla dina krav.

Generatoraggregatets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 72 ekW 72 ekW Less
Maximal klassning 100 ekW 100 ekW Less
Spänning 110 till 480 V 110 till 480 V Less
Frekvens 60 Hz 60 Hz Less
Hastighet 1 800 varv/min 1 800 varv/min Less

Generatoraggregatets konfigurationer

Utsläpps-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad endast för stationär användning i nödfall (motsvarande Tier 3 terränggående maskiner som uppfyller utsläppskraven) U.S. EPA-certifierad endast för stationär användning i nödfall (motsvarande Tier 3 terränggående maskiner som uppfyller utsläppskraven) Less

Motorspecifikationer

Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4 Less
Cylinderdiameter 4.1 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Cylindervolym 268.5 tum³ 4.4 l Less
Kompressionsförhållande 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 eller 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 eller 18,3:1 Less
Bränslesystem Direktinsprutning eller common rail Direktinsprutning eller common rail Less
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk Less

En enda leverantör

Fullständigt prototyptestad med certifierad analys av vridningsvibrationer tillgänglig

C4.4 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kylsystem
 • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
 • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
 • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
 • Kylare och kylfläkt med skydd

Kontrollpanel
 • EMCP 4.1

Avgassystem
 • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem
 • Standardbränsletank öppen sats/bas medföljer; bas, format stål med integrerad enkelväggs 8-timmars bränsletank

Generator
 • IP23 skydd
 • Spänningsregulator (enfasavkänning)
 • 12 ledare
 • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
 • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
 • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)

Styrsystem
 • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Smörjsystem
 • Oljevtappningsledning med ventil
 • Smörjolja

Monteringssystem
 • Anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja
 • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter
 • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem
 • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmänt
 • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C4.4 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Generatorsystem
 • Antikondensationsuppvärmare
 • Varvtalsnedgångssats, kvadratur
 • 3-fasavkänning
 • R-ramhjälplindning
 • LC-ramgenerator med extra isoleringsskydd för kustmiljö
 • Permanentmagnet
 • LC-ramgenerator

Automatsäkringar
 • Uppgraderingar av kretsbrytare – 4-polig kretsbrytare till 250 A, 400 A och 630 A

Kylsystem
 • Larm för låg kylvätsketemperatur
 • Kylmedelsvärmare
 • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Kontrollpanelsalternativ
 • Jordfel (endast två ledningar)
 • Värmare för kontrollpanel
 • Panelmonterat akustiskt larm
 • Spänningsfria kontakter
 • spänningsjusterande potentiometer
 • Överlastavstängning via brytare
 • Jordläckage (endast två ledningar)
 • EMCP 4.2
 • Nödstopp med nyckel
 • Varvtalsjusterande potentiometer
 • Batteriladdare

Inkapslingar
 • Uthyrningspaket – endast CAE-uthyrningsalternativ
 • Ljuddämpning nivå 2 hölje
 • Ljuddämpning nivå 1 (galvaniserad)

Europeiska certifieringar
 • Uppgradering till STD-aggregat för CE

Bränslesystem
 • Avstängning vid låg bränslenivå
 • Kompakt aggregatbas för öppna satser
 • Öppen sats, smal bas
 • Invallad bränsletank
 • Larm för låg bränslenivå
 • Larm för hög bränslenivå
 • Ram för aggregat med CALG-inkapsling

Globala certifieringar
 • Certifiering för CIS

Monteringsalternativ
 • Elektronisk regulator
 • En lyftpunkt – inkapsling
 • Monteringssats för ljuddämpare
 • Industriell ljuddämpare
 • Borttagning av batteri

Specialpackning/inspektioner för transport
 • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
 • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Allmänt – tillbehör/diverse
 • Emballage - inkapslat aggregat
 • Emballage – kompakt aggregat
 • Stenskydd/rad. trans.-fläns