< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

C4.4 Standardutrustning

Luftintag
 • Luftrenare

Kylning
 • Paketmonterad kylare

Kontrollpanel
 • EMCP 4 styrenhet för generatoraggregat

Avgasutsläpp
 • Avgasutlopp med fläns

Bränsle
 • Sekundärt bränslefilter
 • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare
 • Bränsleluftningspump

Generator
 • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
 • IP23 skydd
 • Lastjusteringsmodulen ger motoravlastning vid kontakt med lasten och påverkar lastkapaciteten och återställningstiden

Elektriska avslutningar
 • Samlingsskena

Montering
 • Vibrationsisolatorer i gummi

Allmän
 • Färg - Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylareblankt svart

Start/laddning
 • Batterier
 • 24 V startmotor

C4.4 Tillvalsutrustning

Avgasutsläpp
 • Industri, bostadsområden, kritiska ljuddämpare

Generator
 • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
 • Antikondensationsuppvärmare
 • Permanentmagneter (PMG)

Intern magnetisering (IE)
 • Kretsbrytare, UL-listade
 • Elektriska avslutningar

Kretsbrytare, IEC-kompatibla
 • Moduler för lokala och fjärrmeddelanden
 • EMCP 4.2
 • Kontrollpaneler
 • EMCP 4.4
 • EMCP 4.3

Lastdelningsmodul
 • Överdimensionerade batterier
 • Programvara för fjärrövervakning
 • Start/laddning
 • Digital I/O-modul
 • Batteriladdare

Värmare av kylmantelvatten
 • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003 IBC 2006 IBC 2009, CBC 2007
 • CSA-certifiering
 • Smal, bred eller aggregatbas
 • EU:s försäkran om överensstämmelse
 • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
 • UL 2200-paket
 • Allmän
 • Inbyggda bränsletankar med enkla eller dubbla väggar
 • Ljuddämpad inkapsling, väderskyddande inkapsling eller skyddande inkapsling för höga omgivande temperaturer
 • Kraftigt startsystem
 • Laddningsgenerator