Elkraftsproduktion C175-16 (60 Hz) 2500 kW - 3100 kW Diesel Generator Set

Produktspecifikation för C175-16 (60 Hz)

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått

C175-16 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

 • 4 x behållare med en enda filterinsats och serviceindikatorer.

Kontrollpanel

 • Avsvalningstimer för motor
 • Omvänd reaktiv effekt
 • Textlarm/händelsebeskrivningar
 • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
 • Misslyckad start (överrotation)
 • Hastighetsjustering
 • Lågt oljetryck
 • 24 V likströmsdrift
 • Volt (L-L och L-N)
 • Nödstoppsknapp
 • Digitala mätare
 • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2 % noggrannhet
 • Kommunikationer
 • Omvänd effekt
 • Varningar/avstängningsindikatorer
 • Reglering auto/start/stopp
 • varv/min
 • Motorns arbetscykel
 • Vädertätad framsida
 • Kylvätsketemperatur
 • Låg kylvätskenivå
 • Generatormonterade – bakåtriktade
 • Likspänning
 • Låg kylvätsketemperatur
 • Reglage
 • Programmerbara skyddsreläfunktioner
 • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
 • Larmbekräftelse
 • Övervarvning
 • 6 programmerbara digitala ingångar
 • Lamptest
 • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
 • Datalänk för tillbehörsmodul
 • Kundens datalänk (Modbus RTU)
 • 2 programmerbara digitala utgångar
 • Hög kylvätsketemperatur
 • Över-/underspänning
 • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
 • Frekvens (Hz)
 • EMCP 4.2
 • Ampere (per fas och medelvärde)
 • Överström
 • Drifttimmar
 • Över-/underfrekvens
 • Generatorns fasföljd
 • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
 • Nödstopp

Avgassystem

 • Avgasutlopp med fläns
 • Bultad fläns, med bälg för varje turbo

Bränslesystem

 • Motormonterade filter #REF!
 • 4 mikrometer, skruvbart
 • Filter x 3
 • Sekundära/tertiära bränslefilter
 • 10 mikrometer, typ ”spin on”
 • Primärt bränslefilter med vatten/bränslevattenavskiljare

Generatorer och tillbehör

 • 6 ledare
 • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
 • Formlindad
 • Klass F temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
 • Diodövervakare för matare
 • Förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång
 • (MV) anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång
 • Trefas, borstlös
 • Spänningsregulator:
 • Antikondensationsvärmeugn
 • IEC platinastator-RTD:er
 • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
 • 60 Hz-modeller: Hålmönster enligt NEMA-standard
 • NEMA klass H-isolering
 • RFI-dämpning
 • Trefas spänningsdetektering
 • Permanentmagnet
 • Min/max-matarbegränsare
 • (LV) anslutningar för samlingsskena, topp-/mittmonterad, övre kabelingång
 • 60 Hz-modeller: Hålmönster enligt NEMA-standard
 • Utpräglad pol

Styrsystem

 • ADEM A4
 • Redundant avstängning (övervarvningsskydd genom ett duplicerat varvtalskännarsystem)

Smörjsystem

 • Vevhusventilation
 • Försmörjning – krävs med primär, kontinuerlig, och viloläge
 • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
 • Kugghjulsdriven smörjoljepump
 • Inbyggd smörjoljekylare
 • Smörjolja
 • Oljeavtappningsledningar och ventil

Monteringssystem

 • Vibrationsdämpande gummifästen (levereras separat)
 • Dubbla 24 V elektriska startmotorer
 • Batterier och batteriställ med kablar
 • Batterifrånskiljare
 • Skenor – motor/generator

Elektriska avslutningar

 • Samlingsskena

Serviceinstruktioner

 • Två PM-inspektioner

Allmänt

 • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
 • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
 • Vänster service
 • SAE-standardrotation

C175-16 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

 • Luftrenare med dubbla filter
 • Luftrenare med ett filter
 • Luftinloppsskydd
 • Luftinloppsadaptrar

Kontrollpanel

 • Automatiskt vald jord
 • Nödstopp
 • Lastdelningsregulator
 • Lastdelningsmodul
 • Hastighetsjustering
 • Paketmonterad kylare
 • Ramlådor
 • Generatorns kablage
 • Ljudindikeringsmoduler
 • EMCP-spännings- och strömavkännande grupper
 • Bränslekylare
 • Fjärrmonterade kylare
 • Monteringsplats för kunds AC-DC-anslutning – LV/MV
 • Modbus-övervakning av paket
 • EMCP 4.3, EMCP 4.4
 • EMCP monteringsplatser – LV/MV
 • Lastdelningsmodul/extra plåt och extra box (LV)
 • Alternativ för kundgränssnitt
 • Alternativ för kundgränssnitt
 • Strömställaren för höjning och sänkning
 • Anslutningskablage
 • EMCP 4.4 kablage (tillval)
 • Plats för EMCP- och MV- och HV-eluttag

Vevhussystem

 • Vevhusventilationssystem
 • Explosionssäkerhetsventiler

Avgassystem

 • Ljuddämpare
 • Avgassamlare/-grenrör
 • Främre kåpa – primär eller kontinuerlig
 • Avgassystem, stödgrupp
 • Svetsflänsar
 • Främre kåpa – viloläge eller uppdragskritisk
 • Efterkylarens avtappning

Bränslesystem

 • Primärt bränslefilter

Generatorer och tillbehör

 • Låg spänning – 1 800- och 3 000-ramar – 60 Hz, 3-fas, 1 800 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
 • Låg spänning – 1 800- och 3 000-ramar – 50 Hz, 3-fas, 1 500 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
 • Medelhög spänning – 1 800- och 3 000-ramar – 50 Hz, 3-fas, 1 500 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
 • Medelhög spänning – 1 800- och 3 000-ramar – 60 Hz, 3-fas, 1 800 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
 • Generatorluftintag
 • Differentialströmtransformatorer
 • Värmeaggregatsats
 • Omvandlingsgrupp – övre kabelingång
 • Termostat för värmeugn

Instrumentering

 • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

 • Smörjolja
 • Elektrisk försmörjningspump
 • Oljefilter
 • Avtappningssgrupp, oljetråg
 • Smörjoljevärmare

Monteringssystem

 • IBC-vibrationsisolatorer – levereras separat
 • Vibrationsdämpande fästen i gummi
 • Linjära vibrationsisolatorer av fjädertyp

Elektriska anslutningar

 • Inkapsling – kontrollförpackning (LV)
 • Sido-/bakmonterade samlingsskenor (LV)
 • Samlingsskenor på mittstolpe (LV)
 • Parallellkopplade kretsbrytare
 • 1 800-ramgeneratorer, kretsbrytare
 • Masterpack-brytare
 • Kabel för lågspänningsanslutning
 • Anslutningar, Masterpack-brytare
 • 1 800-ramgeneratorstorlek/bakmonterade samlingsskenor (MV)
 • Eluttag med kåpor (LV)
 • Alternativ för kabelingång (LV)
 • Alternativ för kabelingång (MV)
 • Kablage (brytare)
 • Neutral jord (MV)
 • Neutral jord (LV)

Specialtest/rapporter

 • IBC seismisk certifiering
 • Generatortestrapport
 • Specialtestladdning – endast på engelska
 • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
 • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
 • Standard generatoraggregat, analysrapport för vridningsvibrationer (TVA)
 • Laddningstest, standardmotor
 • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
 • Anpassat generatoraggregat, TVA-rapport
 • OSCOSH1 seismisk certifiering

Start-/laddningssystem

 • Plats för startmotorkåpor
 • 20 A batteriladdare
 • Kablagegrupper, kylmantelvattenvärmare
 • 35 A batteriladdare
 • Högkapacitetsbatterigrupper med ställ
 • 24 V strömförsörjningsdosa
 • Lufttrycksregulator
 • Laddningsgeneratorer – torr
 • 24 V batterigrupper – torr
 • Värmare för kylmantelvatten
 • 50 A batteriladdare
 • 24 V elektriska startmotorer
 • Luftstartmotor

Allmänt

 • Spärrgrupp, manuell
 • Kontrollgrupp – Tryckluftsdriven stånggrupp
 • Särskilda lackfärger
 • Motorspärr, tryckluftsdriven
 • Serviceverktyg – motorspärrgrupp

Jämför C175-16 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C175-16 (60 Hz)

Visa fler erbjudanden