C175-16 (60 Hz)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

C175-16 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem
 • 4 x behållare med en enda filterinsats och serviceindikatorer.

Kontrollpanel
 • Avsvalningstimer för motor
 • Omvänd reaktiv effekt
 • Textlarm/händelsebeskrivningar
 • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
 • Misslyckad start (överrotation)
 • Hastighetsjustering
 • Lågt oljetryck
 • 24 V likströmsdrift
 • Volt (L-L och L-N)
 • Nödstoppsknapp
 • Digitala mätare
 • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2 % noggrannhet
 • Kommunikationer
 • Omvänd effekt
 • Varningar/avstängningsindikatorer
 • Reglering auto/start/stopp
 • varv/min
 • Motorns arbetscykel
 • Vädertätad framsida
 • Kylvätsketemperatur
 • Låg kylvätskenivå
 • Generatormonterade – bakåtriktade
 • Likspänning
 • Låg kylvätsketemperatur
 • Reglage
 • Programmerbara skyddsreläfunktioner
 • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
 • Larmbekräftelse
 • Övervarvning
 • 6 programmerbara digitala ingångar
 • Lamptest
 • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
 • Datalänk för tillbehörsmodul
 • Kundens datalänk (Modbus RTU)
 • 2 programmerbara digitala utgångar
 • Hög kylvätsketemperatur
 • Över-/underspänning
 • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
 • Frekvens (Hz)
 • EMCP 4.2
 • Ampere (per fas och medelvärde)
 • Överström
 • Drifttimmar
 • Över-/underfrekvens
 • Generatorns fasföljd
 • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
 • Nödstopp

Avgassystem
 • Avgasutlopp med fläns
 • Bultad fläns, med bälg för varje turbo

Bränslesystem
 • Motormonterade filter #REF!
 • 4 mikrometer, skruvbart
 • Filter x 3
 • Sekundära/tertiära bränslefilter
 • 10 mikrometer, typ ”spin on”
 • Primärt bränslefilter med vatten/bränslevattenavskiljare

Generatorer och tillbehör
 • 6 ledare
 • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
 • Formlindad
 • Klass F temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
 • Diodövervakare för matare
 • Förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång
 • (MV) anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång
 • Trefas, borstlös
 • Spänningsregulator:
 • Antikondensationsvärmeugn
 • IEC platinastator-RTD:er
 • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
 • 60 Hz-modeller: hålmönster enligt NEMA-standard
 • NEMA klass H-isolering
 • RFI-dämpning
 • Trefas spänningsdetektering
 • Permanentmagnet
 • Min/max-matarbegränsare
 • (LV) anslutningar för samlingsskena, topp-/mittmonterad, övre kabelingång
 • 60 Hz-modeller: hålmönster enligt NEMA-standard
 • Utpräglad pol

Styrsystem
 • ADEM A4
 • Redundant avstängning (övervarvningsskydd genom ett duplicerat varvtalskännarsystem)

Smörjsystem
 • Vevhusventilation
 • Försmörjning – krävs med primär, kontinuerlig, och viloläge
 • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
 • Kugghjulsdriven smörjoljepump
 • Inbyggd smörjoljekylare
 • Smörjolja
 • Oljeavtappningsledningar och ventil

Monteringssystem
 • Vibrationsdämpande gummifästen (levereras separat)
 • Dubbla 24 V elektriska startmotorer
 • Batterier och batteriställ med kablar
 • Batterifrånskiljare
 • Skenor – motor/generator

Elektriska avslutningar
 • Samlingsskena

Serviceinstruktioner
 • Två PM-inspektioner

Standard-
 • Svänghjul och svänghjulshus – SAE nr 00
 • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
 • Vänster service
 • SAE-standardrotation

C175-16 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
 • Luftrenare med dubbla filter
 • Luftrenare med ett filter
 • Luftinloppsskydd
 • Luftinloppsadaptrar

Kontrollpanel
 • Automatiskt vald jord
 • Nödstopp
 • Lastdelningsregulator
 • Lastdelningsmodul
 • Hastighetsjustering
 • Paketmonterad kylare
 • Ramlådor
 • Generatorns kablage
 • Ljudindikeringsmoduler
 • EMCP-spännings- och strömavkännande grupper
 • Bränslekylare
 • Fjärrmonterade kylare
 • Monteringsplats för kunds AC-DC-anslutning – LV/MV
 • Modbus-övervakning av paket
 • EMCP 4.3, EMCP 4.4
 • EMCP monteringsplatser – LV/MV
 • Lastdelningsmodul/extra plåt och extra box (LV)
 • Alternativ för kundgränssnitt
 • Alternativ för kundgränssnitt
 • Strömställaren för höjning och sänkning
 • Anslutningskablage
 • EMCP 4.4 kablage (tillval)
 • Plats för EMCP- och MV- och HV-eluttag

Vevhussystem
 • Vevhusventilationssystem
 • Explosionssäkerhetsventiler

Avgassystem
 • Ljuddämpare
 • Avgassamlare/-grenrör
 • Främre kåpa – primär eller kontinuerlig
 • Avgassystem, stödgrupp
 • Svetsflänsar
 • Främre kåpa – viloläge eller uppdragskritisk
 • Efterkylarens avtappning

Bränslesystem
 • Primärt bränslefilter

Generatorer och tillbehör
 • Låg spänning – 1 800- och 3 000-ramar – 60 Hz, 3-fas, 1 800 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
 • Låg spänning – 1 800- och 3 000-ramar – 50 Hz, 3-fas, 1 500 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
 • Medelhög spänning – 1 800- och 3 000-ramar – 50 Hz, 3-fas, 1 500 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
 • Medelhög spänning – 1 800- och 3 000-ramar – 60 Hz, 3-fas, 1 800 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
 • Generatorluftintag
 • Differentialströmtransformatorer
 • Värmeaggregatsats
 • Omvandlingsgrupp – övre kabelingång
 • Termostat för värmeugn

Instrumentering
 • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem
 • Smörjolja
 • Elektrisk försmörjningspump
 • Oljefilter
 • Dräneringsgrupp, oljetråg
 • Smörjoljevärmare

Monteringssystem
 • IBC-vibrationsisolatorer – levereras separat
 • Vibrationsdämpande fästen i gummi
 • Linjära vibrationsisolatorer av fjädertyp

Elektriska anslutningar
 • Inkapsling – kontrollförpackning (LV)
 • Sido-/bakmonterade samlingsskenor (LV)
 • Samlingsskenor på mittstolpe (LV)
 • Parallellkopplade kretsbrytare
 • 1 800-ramgeneratorer, kretsbrytare
 • Masterpack-brytare
 • Kabel för lågspänningsanslutning
 • Anslutningar, Masterpack-brytare
 • 1 800-ramgeneratorstorlek/bakmonterade samlingsskenor (MV)
 • Eluttag med kåpor (LV)
 • Alternativ för kabelingång (LV)
 • Alternativ för kabelingång (MV)
 • Kablage (brytare)
 • Neutral jord (MV)
 • Neutral jord (LV)

Specialtest/rapporter
 • IBC seismisk certifiering
 • Generatortestrapport
 • Specialtestladdning – endast på engelska
 • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
 • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
 • Standard generatoraggregat, analysrapport för vridningsvibrationer (TVA)
 • Laddningstest, standardmotor
 • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
 • Anpassat generatoraggregat, TVA-rapport
 • OSCOSH1 seismisk certifiering

Start-/laddningssystem
 • Plats för startmotorkåpor
 • 20 A batteriladdare
 • Kablagegrupper, kylmantelvattenvärmare
 • 35 A batteriladdare
 • Högkapacitetsbatterigrupper med ställ
 • 24 V strömförsörjningsdosa
 • Lufttrycksregulator
 • Laddningsgeneratorer – torr
 • 24 V batterigrupper – torr
 • Värmare för kylmantelvatten
 • 50 A batteriladdare
 • 24 V elektriska startmotorer
 • Luftstartmotor

Standard-
 • Spärrgrupp, manuell
 • Kontrollgrupp – Tryckluftsdriven stånggrupp
 • Särskilda lackfärger
 • Motorspärr, tryckluftsdriven
 • Serviceverktyg – motorspärrgrupp