ATS ATC brytare/kontaktor ATC-900 STYRENHET

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassningsområde
120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz
120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz
Överföringstyp
Omkoppling tillämpningsberoende
Omkoppling tillämpningsberoende
Brytartyp
Omkoppling tillämpningsberoende
Omkoppling tillämpningsberoende

Översikt


ATC-900 styrenhet är en programmerbar mikroprocessorbaserad övervakningsenhet för användning med Cats lastbrytare. Dataåtkomst och programmering utförs med hjälp av de beröringskänsliga funktionsknapparna på ATC-900 i samverkan med den lättavlästa upplysta alfanumeriska LED-displayen. Både funktionsknapparna och teckenfönstret ingår i enhetens dörrmonterad frontpanelen. Den inbyggda hjälpknappen ger användaren stöd i form av meddelanden som visas.

Kommunikationsalternativet tillåter övervakning och styrning av flera lastbrytare, lokalt eller via fjärranslutning från en enda punkt. Beroende på tillämpning kan användaren anpassa ATC-900 för den aktuella tillämpningen. ATC-900 är utrustad för visning av historikinformationen antingen på frontpanelen eller på en persondator via Modbus-kommunikation. Körningstid, tillgänglighetstid och anslutningstid för källa 1 och källa 2 finns tillgängliga, liksom tid för strömsättning av belastning, antalet överföringar, datumet, tiden och orsaken till de senaste 16 överföringarna.

Fördelar

Styrenheten ATC-900 är en programmerbar mikroprocessorbaserad övervakningsenhet för användning med Cats lastbrytare

Det är en kompakt och inkapslad panelmonterad enhet som är konstruerad för att ersätta traditionella relä- och halvledarbaserade logikpaneler

Produktspecifikation för ATC-900 STYRENHET

Klassningsområde 120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz 120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz
Överföringstyp Omkoppling tillämpningsberoende Omkoppling tillämpningsberoende
Brytartyp Omkoppling tillämpningsberoende Omkoppling tillämpningsberoende
Ingående reglerspänning 120 VAC (50/60 Hz) (driftområde 65 till 160 VAC) 120 VAC (50/60 Hz) (driftområde 65 till 160 VAC)
Spänningsmätningar för linjematning Källa 1, källa 2 och belastning
(VAB, VBC, VCA för trefassystem)
Källa 1, källa 2 och belastning
(VAB, VBC, VCA för trefassystem)
Spänningsmätområde 0 till 700 VAC 0 till 700 VAC
Noggrannhet för spänningsmätning +/-1 % av full skala +/-1 % av full skala
Frekvensmätningar av Källa 1 och källa 2 Källa 1 och källa 2
Frekvensmätområde 40 till 80 Hz 40 till 80 Hz
Noggrannhet för frekvensmätning +/-0,1 Hz +/-0,1 Hz
Underspänningsbortfall Brytartyp 50 till 97% av den nominella systemspänningen
med kontaktorer – 78 till 97%
Brytartyp 50 till 97% av den nominella systemspänningen
med kontaktorer – 78 till 97%
Underspänningsupptagning (Frånslag +2 %) till 99 % av den nominella systemspänningen (Frånslag +2 %) till 99 % av den nominella systemspänningen
Bortfallsområde för underfrekvens 90 till 97 % av den nominella systemfrekvensen 90 till 97 % av den nominella systemfrekvensen
Upptagningsområde för underfrekvens (Frånslag +1 Hz) till 99% av den nominella systemfrekvensen (Frånslag +1 Hz) till 99% av den nominella systemfrekvensen
Bortfallsområde för överfrekvens 103 till 110 % av den nominella systemfrekvensen 103 till 110 % av den nominella systemfrekvensen
Upptagningsområde för överfrekvens 101 % till (frånslag +1 Hz) av den nominella systemfrekvensen 101 % till (frånslag +1 Hz) av den nominella systemfrekvensen
Arbetstemperaturområde -20 till 70 grader C (-4 till +158 grader F) -20 till 70 grader C (-4 till +158 grader F)
Driftfuktighet Upp till 90 % relativ fuktighet (icke-kondenserande) Upp till 90 % relativ fuktighet (icke-kondenserande)
Inkapslingskompatibilitet
 • NEMA 12 (standardmontering)
 • NEMA 3R
 • UV-beständig frontplatta
 • NEMA 12 (standardmontering)
 • NEMA 3R
 • UV-beständig frontplatta
 • Systemspänningstillämpning 120 till 600 VAC (50/60 Hz) (enkel- eller trefas) 120 till 600 VAC (50/60 Hz) (enkel- eller trefas)

  Jämför ATC-900 STYRENHET med produkter som ofta jämförs.

  Verktyg och experthjälp vid varje sväng

  Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

  Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

  Samtycke till marknadsföring