ATC-800 STYRENHET

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt


ATC-800 styrenhet är en programmerbar mikroprocessorbaserad övervakningsenhet för användning med Cats lastbrytare. Dataåtkomst och programmering utförs med hjälp av de beröringskänsliga funktionsknapparna på ATC-800 i samverkan med den lättavlästa upplysta alfanumeriska LED-displayen. Både funktionsknapparna och teckenfönstret ingår i enhetens dörrmonterad frontpanelen. Den inbyggda hjälpknappen ger användaren stöd i form av meddelanden som visas.

Kommunikationsalternativet tillåter övervakning och styrning av flera lastbrytare, lokalt eller via fjärranslutning från en enda punkt. Beroende på tillämpning kan användaren anpassa ATC-800 för den aktuella tillämpningen. ATC-800 är utrustad för visning av historikinformationen antingen på frontpanelen eller på en persondator via Modbus-kommunikation. Körningstid, tillgänglighetstid och anslutningstid för källa 1 och källa 2 finns tillgängliga, liksom tid för strömsättning av belastning, antalet överföringar, datumet, tiden och orsaken till de senaste 16 överföringarna. < /br>

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Klassningsområde 120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz 120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz Less
Överföringstyp Omkoppling tillämpningsberoende Omkoppling tillämpningsberoende Less
Brytartyp Omkoppling tillämpningsberoende Omkoppling tillämpningsberoende Less

Specifikationer för ATC-styrenhet

Ingående reglerspänning 120 VAC (50/60 Hz) (driftområde 65 till 160 VAC) 120 VAC (50/60 Hz) (driftområde 65 till 160 VAC) Less
Spänningsmätningar för linjematning Källa 1, källa 2 och belastning
(VAB, VBC, VCA för trefassystem)
Källa 1, källa 2 och belastning
(VAB, VBC, VCA för trefassystem)
Less
Spänningsmätområde 0 till 700 VAC 0 till 700 VAC Less
Noggrannhet för spänningsmätning +/-1 % av full skala +/-1 % av full skala Less
Frekvensmätningar av Källa 1 och källa 2 Källa 1 och källa 2 Less
Frekvensmätområde 40 till 80 Hz 40 till 80 Hz Less
Noggrannhet för frekvensmätning +/-0,1 Hz +/-0,1 Hz Less
Underspänningsbortfall Brytartyp 50 till 97 % av den nominella systemspänningen
med kontaktorer – 78 till 97 %
Brytartyp 50 till 97 % av den nominella systemspänningen
med kontaktorer – 78 till 97 %
Less
Underspänningsupptagning (Frånslag +2 %) till 99 % av den nominella systemspänningen (Frånslag +2 %) till 99 % av den nominella systemspänningen Less
Bortfallsområde för underfrekvens 90 till 97 % av den nominella systemfrekvensen 90 till 97 % av den nominella systemfrekvensen Less
Upptagningsområde för underfrekvens (Frånslag +1 Hz) till 99 % av den nominella systemfrekvensen (Frånslag +1 Hz) till 99 % av den nominella systemfrekvensen Less
Bortfallsområde för överfrekvens 103 till 110 % av den nominella systemfrekvensen 103 till 110 % av den nominella systemfrekvensen Less
Upptagningsområde för överfrekvens 101 % till (frånslag +1 Hz) av den nominella systemfrekvensen 101 % till (frånslag +1 Hz) av den nominella systemfrekvensen Less
Arbetstemperaturintervall -20 till 70 grader C (-4 till +158 grader F) -20 till 70 grader C (-4 till +158 grader F) Less
Driftfuktighet Upp till 90 % relativ fuktighet (icke-kondenserande) Upp till 90 % relativ fuktighet (icke-kondenserande) Less
Inkapslingskompatibilitet
 • NEMA 12 (standardmontering)
 • NEMA 3R
 • UV-beständig frontplatta
 • NEMA 12 (standardmontering)
 • NEMA 3R
 • UV-beständig frontplatta
 • Less

  Maskindata

  Systemspänningstillämpning 120 till 600 VAC (50/60 Hz) (enkel- eller trefas) 120 till 600 VAC (50/60 Hz) (enkel- eller trefas) Less

  Produktegenskaper

  • Avkänning av trefasspänning, sant effektivvärde, vid källa 1, källa 2 och last
  • Frekvensavkänning vid källa 1 och 2
  • Val av rekommenderad källa
  • Programmerbara börvärden lagras i icke-flyktigt minne
  • Modbus-kommunikation med persondatorer sker antingen på plats eller via fjärranslutning
  • Visningsbara historiska data för de senaste överföringarna (upp till 16 händelser) blir visningsbara vid omkoppling. Obegränsad historiklagring (fjärrstyrd) tillgänglig vid användning tillsammans med programvara för fjärrstyrning
  • Inläsningssekvenser (valfritt)
  • Kontakter för motorstart (2 uppsättningar)
  • Testströmställare för motorn med testlägen och felsäkra funktioner som användaren kan välja
  • Larmkontakt (flera larmfunktioner finns tillgängliga)
  • Förhandsöverföringssignal (valfritt)
  • Hjärtslagsövervakning (blinkande ljus anger att ATC-800 fungerar på rätt sätt)
  • Instrumentering:
   • Voltmeter (onoggrannhet ±1 %)
   • Läser av linje-till-linje vid källorna 1 och 2 samt belastning
   • Frekvensmätare (40–80 Hz, onoggrannhet ±0,1 Hz)
   • Tillgänglighetstid för källa (båda källorna)
   • Tillgänglighetstid för källa (båda källorna)

  Programmering av ATC-800

   Knapparna ger enkel åtkomst till alla de vanligaste funktionerna hos ATC-800. När källa 1 är ansluten och reverseringslastbrytaren fungerar normalt kommer den automatiska indikatorlampan att blinka och displayfönstret kommer vara tomt.
   Med hjälp av knappen Display Select (val av visning) kan operatören stega genom samtliga sex displayfamiljer:
  • Source 1 (källa 1)
  • Source 2 (källa 2) < /li>
  • Load History (läs in historik)
  • Time/Date (tid/datum
  • Set Points (börvärden)

  Första programmering

  Fabriksprogrammeringen läser in alla standardfunktioner och kundspecifika alternativ i enlighet med standardinställningarna.

  Kundprogrammering

   Kunder kan programmera om börvärden och andra parametrar i enlighet med sin tillämpning med hjälp av programmeringsbrytaren som sitter på enhetens baksida. När programmeringsläget har aktiverats och lampan Program (programmera) blinkar, kan användaren få åtkomst till börvärdesinställningarna genom att trycka på knappen Välj display tills lysdioden för börvärden har tänts.
   Värdena för enskilda börvärden kan då ändras genom att man trycker på någon av pilarna för ökning (uppåtpil) eller minskning (nedåtpil). Så snart en parameter har återställts går användaren vidare till nästa börvärde genom att trycka på knappen Step (steg). Medan ATC-800 är i programmeringsläge fortsätter enheten att fungera i enlighet med de tidigare programmerade börvärdena och parametrarna.
   Enheten är aldrig offline och de förinställda värdena ändras inte förrän programmeringen har slutförts. Så snart omprogrammeringen avslutats kan användaren återställa programströmställaren till läget Run (kör). I det här skedet lagras alla nya värden i det icke-flyktiga minnet för ATC-800 och enheten återgår till automatiskt läge.

  Öppen övergång/övervakning i fas

  Övervakning i fas är en funktion som tillåter en överföring mellan två källor endast när fasskillnaden mellan de två källor är nära noll. Det här är en öppen övergångsöverföring som förhindrar att inkopplingsströmmen överskrider de normala strömnivåerna vid start i sammanhang där motorbelastningar förs över.

  Öppen övergång/fördröjd med belastningsspänning

  Belastningsspänningsfall vid överföring är en funktion som, när strömställaren öppnats för originalkällan, håller den i läget neutral tills spänningen för belastningen är mindre än 30 % av den nominella spänningen. Dem här åtgärden är en öppen övergång som förhindrar att inkopplingsströmmen överskrider de normala strömnivåerna vid start i sammanhang där motorbelastningar förs över.

  Drift

   Överföringen hos Cat ATC-800 används i följande lägen:
  • Förlust av normal effekt
  • Öppen övergång till alternativ källa
  • Normal kraft återställd
  • Öppen övergång till normal kraftkälla
  • Test (kan väljas av användaren)
  • Lastöverföring – öppen övergång till och från alternativ källa
  • Överföring utan belastning – startar alternativ kraftfälla och låta den köras utan belastning, vilket leder till att ingen överföring äger rum

  Tillämpligt test

  • UL-godkänd komponent
  • Uppfyller de seismiska kraven i Uniform och CBC 2007 och IBC 2006 (och överskrider kraven för de sämsta tänkbara nivåerna på zon 4
  • Uppfyller UL 991 miljötester
  • Uppfyller IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4 och 61000-4-5
  • Uppfyller CISPR 11, Class A
  • Uppfyller CSA 22.2-178
  • Uppfyller FCC Part 15, Subpart B, Class A