Elkraftsproduktion C175-16 (50 Hz) 2500 - 3100 kVA Diesel Generator Set

Produktspecifikation för C175-16 (50 Hz)

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått

C175-16 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

 • 4 x behållare med en enda filterinsats och serviceindikator(er).

Kontrollpanel

 • EMCP4/EMCP4.2
 • Avsvalningstimer för motor.
 • Frekvens (Hz)
 • varv/min
 • Lamptest
 • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2 % noggrannhet
 • Misslyckad start (överrotation)
 • Reglage
 • Larmbekräftelse
 • Hastighetsjustering
 • Digitala mätare
 • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
 • Kylvätsketemperatur
 • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
 • Programmerbara skyddsreläfunktioner
 • Omvänd effekt
 • Volt (L-L och L-N)
 • Övervarvning
 • Nödstoppsknapp
 • Överström
 • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
 • Omvänd reaktiv effekt
 • Låg kylvätskenivå
 • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
 • Kommunikationer
 • 6 programmerbara digitala ingångar
 • Textlarm/händelsebeskrivningar.
 • Varningar/avstängningsindikatorer
 • Ampere (per fas och medelvärde)
 • Datalänk för tillbehörsmodul
 • Kundens datalänk (Modbus RTU)
 • Låg kylvätsketemperatur
 • 24 V likströmsdrift
 • Över-/underspänning
 • Hög kylvätsketemperatur
 • Motorns arbetscykel
 • Generatormonterade – bakåtriktade
 • Nödstopp
 • 2 programmerbara digitala utgångar
 • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
 • Reglering auto/start/stopp.
 • Generatorns fasföljd
 • Drifttimmar
 • Över-/underfrekvens
 • Vädertätad framsida.
 • Likspänning
 • Lågt oljetryck

Kylsystem

 • SCAC-kylning
 • Kylvätskegivare
 • Avtappningsledning för kylvätska och ventiler
 • Kylargrupp – levereras separat
 • Fläkt- och remskydd

Avgassystem

 • Bultad fläns, med bälg för varje turbo
 • Torra avgasgrenrör

Bränslesystem

 • Filter x 3
 • Sekundära/tertiära bränslefilter
 • 4 mikron, skruvbart
 • 10 mikron, skruvbart
 • Primärt bränslefilter med vatten/bränslevattenavskiljare
 • Motormonterade filter X3

Generator och tillbehör

 • 6 ledare
 • IEC platinastator-RTD:er
 • Spänningsregulator
 • Spänningsregulator
 • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
 • Trefas spänningsdetektering
 • RFI-dämpning
 • Min/max-matarbegränsare
 • diodövervakare för matare
 • Formlindad
 • Permanentmagnet
 • NEMA klass H-isolering
 • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
 • (LV) anslutningar för samlingsskena, topp-/mittmonterad, övre kabelingång
 • Utpräglad pol
 • 3-fas, borstlös
 • 50 Hz-modeller: Hålmönster enligt IEC-standard
 • (MV) anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång
 • Antikondensationsvärmeugn
 • Klass F temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
 • Förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång

Styrsystem

 • ADEM A4
 • Redundant avstängning (övervarvningsskydd genom ett duplicerat varvtalskännarsystem)

Smörjsystem

 • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
 • Inbyggd smörjoljekylare
 • Oljeavtappningsledningar och ventil
 • Kugghjulsdriven smörjoljepump
 • Vevhusventilation
 • Smörjolja
 • Försmörjning – krävs med primär, kontinuerlig, och viloläge

Monteringssystem

 • Batterifrånskiljare
 • Vibrationsdämpande gummifästen (levereras separat)
 • Batterier och batteriställ med kablar
 • Dubbla 24 V elektriska startmotorer
 • Skenor – motor/generator

Serviceinstruktioner

 • Två PM-inspektioner

Elektriska avslutningar

 • Samlingsskena

Allmänt

 • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
 • Service på högra sidan
 • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
 • SAE-standardrotation

C175-16 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

 • Luftrenare med ett filter
 • Luftrenare med dubbla filter
 • Luftinloppsadaptrar
 • Luftinloppsskydd

Kontrollpanel

 • EMCP 4.3, EMCP 4.4
 • EMCP 4.4 kablage (tillval)
 • Plats för EMCP- och MV- och HV-eluttag
 • Lastdelningsmodul
 • EMCP monteringsplatser – LV/MV
 • Monteringsplats för kunds AC-DC-anslutning – LV/MV
 • Lastdelningsmodul/extra plåt och extra box (LV)
 • Lastdelningsregulator
 • Ramlådor
 • Automatiskt vald jord
 • EMCP-spännings- och strömavkännande grupper
 • Strömställaren för höjning och sänkning
 • Hastighetsjustering
 • Ljudindikeringsmoduler
 • Alternativ för kundgränssnitt
 • Övervakning av generatortemperatur
 • Modbus-övervakning av paket
 • Nödstopp
 • Anslutningskablage
 • Generatorns kablage

Kylsystem

 • Paketmonterad kylare
 • Fjärrmonterade kylare
 • Bränslekylare

Avgassystem

 • Främre kåpa – viloläge eller uppdragskritisk
 • Främre kåpa – primär eller kontinuerlig
 • Avgassamlare/-grenrör
 • Avgassystem, stödgrupp
 • Ljuddämpare
 • Svetsflänsar
 • Efterkylarens avtappning

Vevhussystem

 • Explosionssäkerhetsventiler
 • Vevhusventilationssystem

Bränslesystem

 • Primärt bränslefilter

Generatorer och tillbehör

 • Låg spänning – 1 800- och 3 000-ramar – 50 Hz, 3-fas, 1 500 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
 • Medelhög spänning – 1 800- och 3 000-ramar – 50 Hz, 3-fas, 1 500 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
 • Låg spänning – 1 800- och 3 000-ramar – 60 Hz, 3-fas, 1 800 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
 • Värmeaggregatsats
 • Termostat för värmeugn
 • Omvandlingsgrupp – övre kabelingång
 • Generatorluftintag
 • Differentialströmtransformatorer

Instrumentering

 • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

 • Smörjoljevärmare
 • Dräneringsgrupp, oljetråg
 • Smörjolja
 • Elektrisk försmörjningspump
 • Oljefilter

Montering

 • Vibrationsdämpande fästen i gummi
 • Linjära vibrationsisolatorer av fjädertyp
 • IBC-vibrationsisolatorer – levereras separat

Elektriska anslutningar

 • Samlingsskenor på mittstolpe (LV)
 • Sido-/bakmonterade samlingsskenor (LV)
 • Kablage (brytare)
 • Alternativ för kabelingång (LV)
 • Inkapsling – kontrollförpackning (LV)
 • Eluttag med kåpor (LV)
 • Neutral jord (LV)
 • 1 800-ramgeneratorer, kretsbrytare
 • Masterpack-brytare
 • Parallellkopplade kretsbrytare
 • 1 800-ramgeneratorstorlek/bakmonterade samlingsskenor (MV)
 • Alternativ för kabelingång (MV)
 • Neutral jord (MV)
 • Kabel för lågspänningsanslutning
 • Anslutningar, Masterpack-brytare

Specialtest/rapporter

 • Generatortestrapport
 • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
 • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
 • Standard generatoraggregat, analysrapport för vridningsvibrationer (TVA)
 • Anpassat generatoraggregat, TVA-rapport
 • Specialtestladdning – endast på engelska
 • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
 • Laddningstest, standardmotor
 • IBC seismisk certifiering
 • OSCOSH1 seismisk certifiering

Start-/laddningssystem

 • 24 V strömförsörjningsdosa
 • 24 V elektriska startmotorer
 • Luftstartmotor
 • Lufttrycksregulator
 • Plats för startmotorkåpor
 • 24 V batterigrupper – torr
 • Högkapacitetsbatterigrupper med ställ
 • 20 A batteriladdare
 • 35 A batteriladdare
 • 50 A batteriladdare
 • Laddningsgeneratorer – torr
 • Värmare för kylmantelvatten
 • Kablagegrupper, kylmantelvattenvärmare

Allmänt

 • Särskilda lackfärger
 • Serviceverktyg – motorspärrgrupp
 • Spärrgrupp, manuell
 • Motorspärr, tryckluftsdriven
 • Kontrollgrupp – Tryckluftsdriven stånggrupp

Jämför C175-16 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C175-16 (50 Hz)

Visa fler erbjudanden