DG175 GC (trefas)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

DG175 GC (trefas) Standardutrustning

Kylvätska
 • 50/50 etylenglykol/frostskyddsmedel
 • Fabriksmonterad kylare
 • Slutet kylvätskeåtervinningssystem

Bränsle
 • Bränsletryckstest po
 • Primär och sekundär bränsleavstängning
 • Strömställare för lågt bränsletryck

Generator
 • Generator med fullständig lastkapacitet
 • Magnetisering av permanentmagnet
 • Klass H-isoleringsmaterial

Reglage
 • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Montering
 • Vibrationsisolering (pucktyp)

Start/laddning
 • Batterikablar
 • Batteriladdningsgenerator
 • Solenoidaktiverad startmotor
 • Motorns elektriska system

DG175 GC (trefas) Tillvalsutrustning

Generator
 • Termisk-magnetiska eller elektroniskt utlösta isolerkapslade effektbrytare
 • Antikondensationsuppvärmare
 • Shuntutlösare och extra kontaktbrytare

Allmänt
 • UL 2200-paket
 • Inkapslingar: ljuddämpade (L1 eller L2), väderskyddande
 • CSA-certifiering
 • Kraftig luftrenare eller med dubbelelement