ATC reverseringslastbrytare av typen kraftbrytare och med brytare på höljet

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Lastbrytare från Cat® har konstruerats för en mängd olika reservkraftstillämpningar. De ger flexibilitet, tillförlitlighet och värde i kompakt form. Den strömbrytarbaserade reverseringslastbrytaren med öppen övergång ger fullt fungerande överföring i tillämpningar där en tillfällig förlust av effekten kan godtas vid återöverföring från nödkraftkällan till den normala kraftkällan. Cats strömbrytarbaserade reverseringslastbrytare tillåter även regelbunden testning av nödkraftkällan utan avbrott i kraften till belastningarna, och är tillgängliga från 200 till 5 000.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Klassningsområde 200 till 5 000 A 200 till 5 000 A Less
Överföringstyp Öppen övergång Öppen övergång Less
Brytartyp Strömbrytare Strömbrytare Less

Maskindata

Styrström Fast montering 200–3 200 A 2, 3 eller 4 poler
Utdragbar 200–5 000 A, 2, 3 eller 4 poler
Fast montering 200–3 200 A 2, 3 eller 4 poler
Utdragbar 200–5 000 A, 2, 3 eller 4 poler
Less
Systemspänningstillämpning 120-600 VAC, 50/60 Hz 120-600 VAC, 50/60 Hz Less
Korttidsström 85 000 under 30 cykler 85 000 under 30 cykler Less
Kapacitet 100 000 A strömkapacitet/stängning/avbryter vid 600 VAC 100 000 A strömkapacitet/stängning/avbryter vid 600 VAC Less
Tillämpligt test
CSA C22.2 nr 178-certifierad

IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD

CSA C22.2 nr 178-certifierad

IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD
Less

Produktegenskaper

 • ATC-800 mikroprocessorbaserad styrenhet
 • Spännings- och frekvensdetektering
 • De snabbaste tillgängliga bytestiderna (<3 cykler)
 • Fullständig 60-cykel med strömkapacitet under kort tid
 • Flera tidsfördröjningar programmerbara på plats
 • Brytarlägesindikation
 • Källtillgänglighetsindikation
 • Säker manuell överföring under belastning
 • Extra kontakter för källa 1 och 2
 • Programmerbar testapparat
 • Tryckknapp för systemtest
 • Lastreducering vid nödsituationer
 • Processbild
 • Avkänning av trefasspänning, sant effektivvärde, vid källa 1, källa 2 och belastning
 • Frekvensavkänning vid källa 1 och 2
 • Mekaniskt (kabel) och elektriskt lås som förhindrar parallellmatning av källor
 • Säker manuell drift under full belastning med permanent monterat driftshandtag
 • Omgivningstemperaturområde: -40 °C till 40 °C (-40 °F till 104 °F)
 • Arbetstemperaturintervall: -20 °C till 70 °C (-4 °F till 158 °F)
 • Driftfuktighet: upp till 90 %
 • relativ fuktighet (icke-kondenserande)
 • Parallellmatning av källor är begränsad till högst 100 ms
 • Källtillgänglighetsindikation

ATC reverseringslastbrytare av typen kraftbrytare och med brytare på höljet Standardutrustning

Reglage och kablage
 • Alla reglagereläer och industriklassade reläer är helt inkapslade för att minimera deras exponering för damm och smuts. Kabelskorna är klassade för 90 grader, och alla styrtrådar är #16 AWG, typ XLPE och klassade för temperaturer på 125 grader.

Inkapsling
 • NEMA 1-, 3R- eller 12-kåpor i hållbart pulverbelagt stål med tre gångjärn för att säkerställa rätt stöd för dörren och dörrmonterad utrustning. Gångjärnen har löstagbara gångjärnssprintar som underlättar borttagning av luckor för enklare montering av väggar eller service, och levereras med spärrar som kan låsas med hänglås.

ATC reverseringslastbrytare av typen kraftbrytare och med brytare på höljet Tillvalsutrustning

Tillgängliga alternativ
 • Sekvensbelastningskontakter
 • Multimeteralternativ finns tillgängliga
 • Styrenhetens tillgänglighet: ATC-100, ATC-300+ och ATC-800
 • Testströmställare med 2 eller 4 lägen
 • Fjärrkommunikation
 • Inbyggt överströmsskydd
 • Styrspänningstransformator 50/60 Hz med valbart fält och flera förhållanden
 • Lämpligt för servicelucka
 • Värmeugnar
 • Öppen eller stängd övergång
 • Överspänningsskydd
 • Valbar automatisk eller icke-automatisk drift

Tillvalet fördröjd övergång omfattar följande:
 • Neutral tidsfördröjning
 • Övergång i fas
 • Signal före överföring med 1 N. O. och 1 N. C. kontakter