< Tillbaka

 • 2 000 till 3 000 ekW, 2 500 till 3 750 kVA
 • 50 Hz 1 500 varv/min eller 60 Hz 1 800 varv/min
 • 380 till 13 800 V
 • för viloläge, huvudsakliga och kontinuerliga tillämpningar
Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

G3516C Standardutrustning

Luftintag
 • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

Kontrollpaneler
 • EMCP II+

Kylning
 • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
 • ANSI/DN kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp
 • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare
 • Cat-flänsar på SCAC-krets

Bränslesystem
 • Varvtalsreglagets platta, 24 V DC manöverdon, styrs av GECM
 • Elektronisk bränsledoseringsventil
 • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 4,5 till 34,5 kPa till motorns bränsleregleringsventil

Generator
 • Reaktiv varvtalssänkning
 • Caterpillar digital spänningsregulator (CDVR) med 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
 • SR4B
 • Temperaturgivare för lindning
 • Samlingsskenans anslutningar

Start/laddning
 • 24 V startmotorer