Cat ställverk XLM

< Tillbaka

EXL är ett väggmonterat system som övervakar och styr en enkel motorgenerator för drift parallellt med en ensam kraftkälla för elnät. Det här kostnadseffektiva alternativet till ställverksmonterade reglage har konstruerats för spänning från 208 V till 32 kV. EXL har stöd för nödviloläge såväl som tillämpningar för parallellmatning till elnät.
Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar erbjuder standardställverksprodukter vilka har stöd för en lång rad tillämpningar eller kan tillhandahålla ett kundanpassat system som uppfyller dina specifika projektbehov. Produkten för nödöverföring och belastningshantering (XLM) har stöd för överföring mellan elnätskällan och generatorbussen och möjliggör bibehållen parallell drift med elnätet för lasthanteringstillämpningar. Caterpillars standardställverksprodukter erbjuder en lösning med möjlighet att kombinera alla övervaknings- och styrelement för Caterpillars generatoraggregat i en enda paketlösning. Caterpillar konstruerar och tillverkar även anpassade ställverk vilka uppfyller kundernas specifika krav på funktionalitet.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Konfiguration Traditionell, anpassningsbar PLC-baserat golvstående ställverk som kan styra och övervaka flera elnät, generatorer och laster Traditionell, anpassningsbar PLC-baserat golvstående ställverk som kan styra och övervaka flera elnät, generatorer och laster Less
Driftslägen Nödviloläge, elnätsimport/export, toppbelastningsutjämning och baslastdrift med redundanta kontroller och komponenter. Sluten övergång till/från generatorkraft Nödviloläge, elnätsimport/export, toppbelastningsutjämning och baslastdrift med redundanta kontroller och komponenter. Sluten övergång till/från generatorkraft Less
Tillämpning LV och MV (208 V - 38 kV LV och MV (208 V - 38 kV Less

Generatorskyddsenheter

ANSI-skyddsenheter 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 Less

Miljöparametrar

Certifieringar Certifierad enligt IBS, CBC, UBC och OSHPD Certifierad enligt IBS, CBC, UBC och OSHPD Less
Kontrollpanelshölje NEMA 1 eller NEMA 3R, fristående konstruktion NEMA 1 eller NEMA 3R, fristående konstruktion Less
Arbetstemperatur 0 grader till 50 grader C 0 grader till 50 grader C Less
Förvaringstemperatur -20 grader C till +60 grader C -20 grader C till +60 grader C Less
Standarder för lågspänning NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 eller UL 891, NFPA 110, NFPA 99 och NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 eller UL 891, NFPA 110, NFPA 99 och NFPA 70 Less
Standarder för medelhög spänning NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 och NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 och NFPA 1110 Less

Ställverk XLM

 • Höghastighets övervakningsnätverk
 • Automatisk start/stopp
 • Automatiskt koordinering av icke aktiv buss
 • Automatiskt effektfaktorreglering vid parallellmatning med nätström
 • Programmerbara funktioner för lastreducering/adderad last
 • Nätverkskommunikation med motor
 • Generator- och linjematningsskydd
 • Motorinställning
 • Lägesväljare
 • Valbar auto/manuell kontroll
 • Lösenordsskydd för skyddade inställningar och konfigurationer
 • Test av last/ingen last
 • Pekskärm (HMI) display
 • Larm som uppfyller kraven enligt NFPA 99/110
 • Påminnelse om meddelande via signalhorn
 • Motorstyrning som efterliknar skärmen med mätare för varv/min, DC-batterispänning, oljetryck, temperatur på motorns kylvätska, motortimmar, antal starter

Cat ställverk XLM Standardutrustning

Prioritetsreglering för generatorefterfrågan
 • Automatisk matchning av online-generatorns kapacitet till lasten för att undvika onödig drift av generatoraggregat.

Cat ställverk XLM Tillvalsutrustning

Datatabellgränssnitt
 • Innehåller gränssnitt med ett byggnadsdriftsystem för kontroll av alla systemparametrar via Modbus RTU eller TCP

Extra, mekaniskt synkroniseringskontrollrelä (ANSI 25-enhet)
 • Ger extra separat synkroniseringsskydd

Fjärrövervakningssystem för strömförsörjning
 • För övervakning av brytarstatus, larm, mätning och andra driftsparametrar