Dieselgeneratoraggregat C3.3 (60 Hz) 27–60 kW dieselgeneratoraggregat

C3.3 (60 Hz)

Översikt över funktionerna

Cat generatoraggregatpaket
Cat-dieselmotor
Generator SR5
EMCP-kontrollpanel
Kylsystem
Certifieringar
En säker källa
Världsomfattande produktsupport

Produktspecifikation för C3.3 (60 Hz)

Specifikationer för generatoraggregat

Motorspecifikationer

Mått för generatoraggregat

C3.3 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

 • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement
 • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kontrollpanel

 • EMCP 4.1
 • EMCP4.1 kontrollpanel

Kylsystem

 • Kylare och kylfläkt med skydd
 • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
 • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
 • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
 • Kylare och kylfläkt med skydd

Avgassystem

 • Rörhylsa, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda, levereras separat
 • Rörhylsa, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda, levereras separat

Bränslesystem

 • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad
 • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg
 • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad
 • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg

Generatorer och generatortillbehör

 • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
 • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
 • 12 ledare
 • IP23 skydd
 • Spänningsregulator (enfasavkänning)
 • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
 • 12 ledare
 • IP23 skydd
 • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten

Styrsystem

 • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell
 • Mekaniska styrsystem – beroende på modell

Smörjsystem

 • Smörjolja
 • Oljevtappningsledning med ventil
 • Oljevtappningsledning med ventil
 • Smörjolja

Monteringssystem

 • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja
 • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter
 • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
 • inkluderar lyftdetaljer och anslutningspunkter för kylvätska
 • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem

 • 12 V batteri med ställ och kablar

Allmän

 • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow
 • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C3.3 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Växelströmsgenerator

 • Borttagningsalternativ för generator

Generatorsystem

 • LC-ramgenerator
 • Permanentmagnet
 • Antikondensationsuppvärmare
 • R-ramhjälplindning
 • LC-ramgenerator med kustskydd

Automatsäkringar

 • Huvudbrytare för låsning med hänglås
 • 4-polig kretsbrytare till 250A

Kontrollpaneler

 • EMCP 4.2

Kontrollpanelsalternativ

 • Spänningsfria kontakter
 • Värmare för kontrollpanel
 • spänningsjusterande potentiometer
 • Varvtalsjusterande potentiometer
 • Jordläckage (endast två ledningar)
 • Batteriladdare
 • Panelmonterat akustiskt larm
 • Överlastavstängning via brytare
 • Jordfel (endast två ledningar)
 • Nödstopp med nyckel

Kylsystem

 • Kylmedelsvärmare
 • Larm för låg kylvätsketemperatur
 • avstängning vid låg kylvätskenivå

Certifieringar

 • Europeisk uppgradering till STD-aggregat för ”CE”
 • Global certifiering för CIS

Inkapslingar

 • Ljuddämpning nivå 2 inkapsling CE
 • Ljuddämpning nivå 1 inkapsling (GALV)
 • CEE för uttag för inkapsling
 • Täckplåt för uttag
 • Uthyrningspaket (endast CAE)

Bränslesystem

 • Smal tankram på öppet aggregat
 • Kompakt ram för öppna aggregat
 • Larm för låg bränslenivå
 • Avstängning vid låg bränslenivå
 • Invallad bränsletank
 • Ram för aggregat med CALG-inkapsling
 • Larm för hög bränslenivå

Monteringsalternativ

 • Elektronisk regulator
 • Ljuddämpare för bostadsområden
 • Monteringssats för ljuddämpare
 • En lyftpunkt – inkapsling
 • Borttagning av batteri

Särskilda inspektionspaket

 • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
 • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Allmän

 • Emballage, kompakt aggregat
 • Stenskydd/rad. trans.-fläns
 • Emballage – inbyggt aggregat

Jämför C3.3 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C3.3 (60 Hz)

Visa fler erbjudanden