Wytwarzanie energii elektrycznej 3516B (60 Hz) 1640 - 2250 KW Diesel Generator Set

Minimalna moc znamionowa
1640 ekW
1640 ekW
Maksymalna moc znamionowa
2250 ekW
2250 ekW
Strategia emisji szkodliwych składników spalin/zużycia paliwa
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji
Niskie zużycie paliwa, niski poziom emisji

Dane techniczne produktu 3516B (60 Hz)

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatów prądotwórczych

3516B (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

 • Układ oczyszczania powietrza: typ z pojemnikiem metalowym i pojedynczym elementem

Wlot powietrza

 • Układ oczyszczania powietrza

Układ chłodzenia

 • Chłodnica montowana do zestawu

Wydech

 • Kołnierzowy wylot układu wydechowego

Paliwo

 • Filtr dokładnego oczyszczania paliwa
 • Pompa zasilająca układu paliwowego
 • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody

Generator

 • Klasa ochrony IP23
 • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat

Zakończenie odprowadzenia mocy

 • Szyna zbiorcza

Panel sterowania

 • Sterownik zespołu prądotwórczego EMCP 4

Ogólne

 • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

Panele sterowania

 • Elementy sterowania:
 • EMCP 4.2B
 • Zamontowany generator – skierowany do tyłu
 • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
 • Regulacja prędkości obrotowej
 • Sterowanie auto/start/stop
 • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
 • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
 • Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
 • Zasilanie 24 V DC
 • W skład agregatu prądotwórczego wchodzi regulator napięcia firmy Caterpillar
 • Wyłącznik awaryjny
 • Rozrusznik silnika
 • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
 • Potwierdzenie alarmu
 • Lampka kontrolna
 • Funkcja histogramu ładunku
 • Funkcje PLC
 • Dostosowywane ekrany
 • 0, pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością 2%
 • Prędkość obrotowa
 • Liczba godzin pracy
 • Wskaźnik cyfrowy:
 • Napięcie prądu stałego
 • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
 • Natężenie prądu (na fazę i wartość napięcia)
 • Temperatura płynu chłodzącego
 • V (L-L i L-N)
 • Częstotliwość (Hz)
 • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
 • kW (na fazę, średnia i procentowa)
 • Liczba kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
 • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
 • Liczba kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
 • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
 • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów na dzień 01/10/2018:
 • Niskie ciśnienie oleju
 • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
 • Wyłącznik awaryjny
 • Nadmierna prędkość obrotowa
 • Kolejność faz generatora
 • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
 • Niska temperatura cieczy chłodzącej
 • Niski poziom cieczy chłodzącej
 • Odłącznik akumulatorów
 • Średnie napięcie: Cewka bezkorpusowa – magnes trwały – czujniki temperatury uzwojenia – izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C/tryb rezerwowy 150°C) – połączenia szyny zbiorczej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, dolny wylot kablowy – rozkład otworów zgodny z normą NEMA
 • Cewka bezkorpusowa – magnes trwały
 • Moc wsteczna (kW) (32)
 • Pompa zasilająca układu paliwowego
 • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
 • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
 • Izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C)
 • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
 • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
 • Wyloty z kołnierzami
 • Izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C)
 • Czujniki temperatury uzwojenia
 • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
 • Alternator ładowania 45 A
 • Izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C)
 • ATAAC – Pakiet z zainstalowanymi chłodnicami 3516E
 • 1 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
 • Cewka bezkorpusowa
 • Olej smarny
 • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
 • Magnes trwały
 • Polski
 • Przewody i zawór spustu oleju
 • Regulator IVR obejmuje spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia, funkcję wykrywania napięcia 3-fazowego, tryby KVAR/PF i funkcję tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI), min./maks. obwodu wzbudzającego
 • Średnie napięcie:
 • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
 • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
 • Izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C)
 • Usuwanie spalin
 • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
 • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
 • Gumowe mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
 • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno
 • ADEM A3
 • Komunikacja:
 • Mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
 • Czujniki temperatury uzwojenia
 • Magnes trwały
 • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
 • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
 • Magnes trwały
 • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
 • Czujniki temperatury uzwojenia
 • Średnie napięcie:
 • Kierunek obrotów wg normy SAE
 • Przetężenie (50/51)
 • Uzwojenie z drutu okrągłego
 • Czujniki temperatury uzwojenia
 • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
 • Zintegrowana chłodnica oleju
 • Dostęp od prawej strony
 • 6 przewodów
 • Wzbudzenie wewnętrzne
 • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą
 • Cewka bezkorpusowa
 • Cat Connect
 • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zestawu bez chłodnicy
 • Złącza szyny głównej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu
 • 1 programowalne wyjście cyfrowe
 • 3 wejścia analogowe
 • Czujniki temperatury uzwojenia
 • Magistrala CAN modułu akcesoriów
 • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji:
 • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
 • Rozrusznik elektryczny 24 V
 • Magnes trwały
 • Suchy kolektor wylotowy
 • Izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 105C/tryb rezerwowy 130C)
 • Dostarczono certyfikowaną normę PGS
 • Wysokie napięcie:
 • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
 • Złącza szyny głównej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu
 • 6 programowalnych wejść cyfrowych dla klienta
 • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
 • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
 • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
 • Niskie napięcie:
 • Cewka bezkorpusowa
 • Złącza szyny głównej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu
 • Elementy sterowania: regulacja prędkości – sterowanie Auto / start / stop – regulator czasowy procesu schładzania silnika – rozrusznik silnika – potwierdzenie alarmu – lampka kontrolna – funkcja histogramu ładunku – funkcje PLC – dostosowywane ekrany – pomiar wartości skutecznej RMS prądu zmiennego od 0, 3-fazowy, dokładność +/-2%

3516B (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ sterowania

 • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Układ dolotowy powietrza

 • Dwuelementowy układ oczyszczania powietrza
 • Filtr z pojedynczym elementem

Wydech

 • Tłumiki układu wydechowego

Układ chłodzenia

 • Chłodnice standardowej temperatury otoczenia
 • Opcjonalna chłodnica (zamontowana)
 • Wskaźniki poziomu wody
 • Cieczy chłodzącej
 • Zabezpieczenie wlotu powietrza obejmujące przełącznik magnetyczny odcinania powietrza
 • Możliwość zainstalowania chłodnic ATAAC
 • Chłodnice ATAAC standardowej temperatury otoczenia

Generator

 • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
 • Generatory nadmiarowe i klasy premium
 • Grzałka antykondensacyjna
 • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)

Zakończenie odprowadzenia mocy

 • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL
 • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

Panele sterowania

 • Moduł rozdzielania obciążenia
 • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania
 • EMCP 4.3
 • Monitorowanie temperatury generatora i zabezpieczenie przed jej zbyt dużymi odchyleniami
 • EMCP 4.4
 • Cyfrowy moduł we/wy
 • EMCP 4.2

Układ wydechowy

 • Odsadzenie wydechu
 • Elementy układu oczyszczania spalin
 • Adaptery Y
 • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
 • Mocowania elastyczne
 • Kolanka
 • Tłumiki
 • Kołnierze

Układ paliwowy

 • Filtr wstępny paliwa

Ogólne

 • Emblemat pomocy w USA
 • Lakier specjalny
 • Certyfikat CSA
 • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
 • Zbiorniki paliwa zintegrowane i ustawiane na podłożu
 • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
 • Deklaracja zgodności EWG
 • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
 • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
 • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
 • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
 • Pakiet zgodny z normą UL 2200

Montaż

 • Izolatory IBC
 • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań
 • Sprężynowy izolator drgań

Generatory i osprzęt

 • Konwersje generatora IE na PM
 • 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3 fazy, 1800 obr./min, RW, PM, liczba przewodów: 6, rozstaw: 0,6667 – ramy 1600 i 1800
 • Grzałka uzwojenia
 • 380, 440, 480, 600 V, 3 fazy, 1800 obr./min, RW, IE, liczba przewodów: 6, rozstaw: 0,6667 – rama 1600
 • 380, 440, 480, 600 V, 3 fazy, 1800 obr./min, RW, PM, liczba przewodów: 6, rozstaw: 0,6667 – rama 1600
 • Układ oczyszczania powietrza alternatora

Oprzyrządowanie

 • Pirometr i termopary

Układ smarowania

 • Grupy pomp wstępnego smarowania
 • Regulator poziomu oleju
 • Olej smarujący

Rozruch/ładowanie

 • Rozrusznik pneumatyczny ze sterowaniem i tłumikiem
 • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
 • Alternator
 • Ładowanie akumulatorów
 • Nadmiarowe akumulatory
 • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Systemy skrzyni korbowej

 • System wentylacji skrzyni korbowej
 • Grupa ochrony skrzyni korbowej: bez zaworów nadmiarowych uaktywnianych w razie wybuchu, zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Mocowania

 • Izolatory drgań IBC
 • Sprężynowe izolatory drgań
 • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck

Złącza zasilania

 • Prawe, lewe i tylne doprowadzenia zasilania
 • Połączenia do masy w punkcie zerowym
 • Szyny zbiorcze słupka środkowego
 • Pakiet łączący do masy

Testy/raporty specjalne

 • Opłata za standardowy test silnika
 • Raport z testu agregatu prądotwórczego
 • Certyfikat CSA
 • Testy pakietów specjalnych: raport z testu PGS przy współczynnikach mocy równych 1,0 i 0,8
 • Raporty TVA analizy drgań skrętnych
 • Certyfikat IBC
 • Badanie zużycia paliwa

Układ rozruchu/ładowania

 • Nagrzewnice płaszcza wodnego

Zobacz, jak 3516B (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516B (60 Hz)

Zobacz więcej ofert