Wytwarzanie energii elektrycznej 3516B (60 Hz) 1640 - 2250 KW Diesel Generator Set

Dane techniczne produktu 3516B (60 Hz)

Specyfikacje agregatu prądotwórczego

Specyfikacje silnika

Wymiary agregatów prądotwórczych

3516B (60 Hz) Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

 • Układ oczyszczania powietrza: typ z pojemnikiem metalowym i pojedynczym elementem

Wlot powietrza

 • Układ oczyszczania powietrza

Układ chłodzenia

 • Chłodnica montowana do zestawu

Wydech

 • Kołnierzowy wylot układu wydechowego

Paliwo

 • Filtr dokładnego oczyszczania paliwa
 • Pompa zasilająca układu paliwowego
 • Filtr wstępny paliwa z wbudowanym separatorem wody

Generator

 • Klasa ochrony IP23
 • Dopasowany do wydajności i charakterystyki wyjściowej silników Cat

Zakończenie odprowadzenia mocy

 • Szyna zbiorcza

Panel sterowania

 • Sterownik zespołu prądotwórczego EMCP 4

Ogólne

 • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem szyn i chłodnic (czarne o wysokim połysku)

Panele sterowania

 • Elementy sterowania:
 • EMCP 4.2B
 • Zamontowany generator – skierowany do tyłu
 • Alarm tekstowy/opisy zdarzeń
 • Regulacja prędkości obrotowej
 • Sterowanie auto/start/stop
 • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
 • Płyta przednia uszczelniona przed wpływem warunków środowiskowych
 • Monitorowanie diody ogranicznika i obwodu wzbudzającego
 • Zasilanie 24 V DC
 • W skład agregatu prądotwórczego wchodzi regulator napięcia firmy Caterpillar
 • Wyłącznik awaryjny
 • Rozrusznik silnika
 • Regulator czasowy procesu schładzania silnika
 • Potwierdzenie alarmu
 • Lampka kontrolna
 • Funkcja histogramu ładunku
 • Funkcje PLC
 • Dostosowywane ekrany
 • 0, pomiar wartości rzeczywistej RMS prądu zmiennego, 3-fazowy, z dokładnością 2%
 • Prędkość obrotowa
 • Liczba godzin pracy
 • Wskaźnik cyfrowy:
 • Napięcie prądu stałego
 • Ciśnienie oleju (psi, kPa lub bar)
 • Natężenie prądu (na fazę i wartość napięcia)
 • Temperatura płynu chłodzącego
 • V (L-L i L-N)
 • Częstotliwość (Hz)
 • Współczynnik mocy (na fazę i średni)
 • kW (na fazę, średnia i procentowa)
 • Liczba kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
 • Wysoka temperatura cieczy chłodzącej
 • Liczba kVAr (na fazę, średnia i procentowa)
 • Liczba kVA (na fazę, średnia i procentowa)
 • Ostrzeżenie/wyłączenie z wspólną sygnalizacją LED w zakresie wyłączenia dla następujących elementów na dzień 01/10/2018:
 • Niskie ciśnienie oleju
 • Niepowodzenie rozruchu (zbyt długi czas rozruchu)
 • Wyłącznik awaryjny
 • Nadmierna prędkość obrotowa
 • Kolejność faz generatora
 • Programowalne ochronne funkcje przekaźnikowe
 • Niska temperatura cieczy chłodzącej
 • Niski poziom cieczy chłodzącej
 • Odłącznik akumulatorów
 • Średnie napięcie: Cewka bezkorpusowa – magnes trwały – czujniki temperatury uzwojenia – izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40°C (tryb podstawowy 125°C/tryb rezerwowy 150°C) – połączenia szyny zbiorczej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, dolny wylot kablowy – rozkład otworów zgodny z normą NEMA
 • Cewka bezkorpusowa – magnes trwały
 • Moc wsteczna (kW) (32)
 • Pompa zasilająca układu paliwowego
 • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
 • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
 • Izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C)
 • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
 • Magistrala szeregowa CAN wskaźnika przyzewowego
 • Wyloty z kołnierzami
 • Izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C)
 • Czujniki temperatury uzwojenia
 • Filtr, wlew i prętowy wskaźnik poziomu oleju
 • Alternator ładowania 45 A
 • Izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C)
 • ATAAC – Pakiet z zainstalowanymi chłodnicami 3516E
 • 1 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ C)
 • Cewka bezkorpusowa
 • Olej smarny
 • Antykondensacyjna grzałka uzwojenia
 • Magnes trwały
 • Polski
 • Przewody i zawór spustu oleju
 • Regulator IVR obejmuje spadek prędkości spowodowany przyłożeniem obciążenia, funkcję wykrywania napięcia 3-fazowego, tryby KVAR/PF i funkcję tłumienia zakłóceń o częstotliwości radiowej (RFI), min./maks. obwodu wzbudzającego
 • Średnie napięcie:
 • Zbyt wysoka/niska częstotliwość (81 o/u)
 • Magistrala CAN klienta (Modbus RTU)
 • Izolacja klasy H NEMA, wzrost temperatury w izolacji klasy H przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 125C/tryb rezerwowy 150C)
 • Usuwanie spalin
 • Filtry dokładnego oczyszczania paliwa
 • Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego – SAE nr 00
 • Gumowe mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
 • Elastyczne przewody paliwowe – dostarczane osobno
 • ADEM A3
 • Komunikacja:
 • Mocowanie do tłumienia drgań (dołączone osobno)
 • Czujniki temperatury uzwojenia
 • Magnes trwały
 • 4 programowalne wyjścia przekaźnikowe (typ A)
 • Złącza szyny, zamocowanie w części środkowej na górze, wlot kablowy na górze
 • Magnes trwały
 • Pompa oleju smarującego o napędzie zębatym
 • Czujniki temperatury uzwojenia
 • Średnie napięcie:
 • Kierunek obrotów wg normy SAE
 • Przetężenie (50/51)
 • Uzwojenie z drutu okrągłego
 • Czujniki temperatury uzwojenia
 • Zbyt wysokie/niskie napięcie (27/59)
 • Zintegrowana chłodnica oleju
 • Dostęp od prawej strony
 • 6 przewodów
 • Wzbudzenie wewnętrzne
 • Caterpillar: żółty z czarnymi szynami o wysokim połysku i chłodnicą
 • Cewka bezkorpusowa
 • Cat Connect
 • Chłodnica paliwa; nie jest dołączona do zestawu bez chłodnicy
 • Złącza szyny głównej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu
 • 1 programowalne wyjście cyfrowe
 • 3 wejścia analogowe
 • Czujniki temperatury uzwojenia
 • Magistrala CAN modułu akcesoriów
 • Liczba wejść/wyjść w zależności od wybranych opcji:
 • Akumulator i stelaż akumulatorów z przewodami
 • Rozrusznik elektryczny 24 V
 • Magnes trwały
 • Suchy kolektor wylotowy
 • Izolacja klasy H, wzrost temperatury w izolacji klasy F przy temperaturze otoczenia 40C(tryb podstawowy 105C/tryb rezerwowy 130C)
 • Dostarczono certyfikowaną normę PGS
 • Wysokie napięcie:
 • Szyny – mocowanie silnika/generatora/chłodnicy
 • Złącza szyny głównej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu
 • 6 programowalnych wejść cyfrowych dla klienta
 • Moc wsteczna bierna (kVAr) (32RV)
 • Rozkład otworów zgodny z normą NEMA
 • 3-fazowy bezszczotkowy, biegun wydatny
 • Niskie napięcie:
 • Cewka bezkorpusowa
 • Złącza szyny głównej, skrzynka rozdzielcza po prawej stronie, wlot kablowy umieszczony u dołu
 • Elementy sterowania: regulacja prędkości – sterowanie Auto / start / stop – regulator czasowy procesu schładzania silnika – rozrusznik silnika – potwierdzenie alarmu – lampka kontrolna – funkcja histogramu ładunku – funkcje PLC – dostosowywane ekrany – pomiar wartości skutecznej RMS prądu zmiennego od 0, 3-fazowy, dokładność +/-2%

3516B (60 Hz) Wyposażenie dodatkowe

Układ sterowania

 • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Układ dolotowy powietrza

 • Dwuelementowy układ oczyszczania powietrza
 • Filtr z pojedynczym elementem

Wydech

 • Tłumiki układu wydechowego

Układ chłodzenia

 • Chłodnice standardowej temperatury otoczenia
 • Opcjonalna chłodnica (zamontowana)
 • Wskaźniki poziomu wody
 • Cieczy chłodzącej
 • Zabezpieczenie wlotu powietrza obejmujące przełącznik magnetyczny odcinania powietrza
 • Możliwość zainstalowania chłodnic ATAAC
 • Chłodnice ATAAC standardowej temperatury otoczenia

Generator

 • Wzbudzenie wewnętrzne (IE)
 • Generatory nadmiarowe i klasy premium
 • Grzałka antykondensacyjna
 • Wzbudzenie magnesem trwałym (PMG)

Zakończenie odprowadzenia mocy

 • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami UL
 • Bezpieczniki automatyczne zgodne z normami IEC

Panele sterowania

 • Moduł rozdzielania obciążenia
 • Oprogramowanie do zdalnego monitorowania
 • EMCP 4.3
 • Monitorowanie temperatury generatora i zabezpieczenie przed jej zbyt dużymi odchyleniami
 • EMCP 4.4
 • Cyfrowy moduł we/wy
 • EMCP 4.2

Układ wydechowy

 • Odsadzenie wydechu
 • Elementy układu oczyszczania spalin
 • Adaptery Y
 • Przedłużenia kołnierzy i układu wylotowego
 • Mocowania elastyczne
 • Kolanka
 • Tłumiki
 • Kołnierze

Układ paliwowy

 • Filtr wstępny paliwa

Ogólne

 • Emblemat pomocy w USA
 • Lakier specjalny
 • Certyfikat CSA
 • Certyfikat zgodności z normami UE (CE)
 • Zbiorniki paliwa zintegrowane i ustawiane na podłożu
 • Zbiorniki paliwa o podwójnych ściankach zintegrowane i ustawiane na podłożu, zgodne z normami UL
 • Deklaracja zgodności EWG
 • Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS)
 • Wymienione opcje zależą od regionu i konfiguracji produktu:
 • Obudowy: wyciszające, zabezpieczające przez czynnikami atmosferycznymi
 • Certyfikaty odporności sejsmicznej według odnośnych kodeksów budowlanych: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
 • Pakiet zgodny z normą UL 2200

Montaż

 • Izolatory IBC
 • Gumowe elementy mocujące do tłumienia drgań
 • Sprężynowy izolator drgań

Generatory i osprzęt

 • Konwersje generatora IE na PM
 • 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3 fazy, 1800 obr./min, RW, PM, liczba przewodów: 6, rozstaw: 0,6667 – ramy 1600 i 1800
 • Grzałka uzwojenia
 • 380, 440, 480, 600 V, 3 fazy, 1800 obr./min, RW, IE, liczba przewodów: 6, rozstaw: 0,6667 – rama 1600
 • 380, 440, 480, 600 V, 3 fazy, 1800 obr./min, RW, PM, liczba przewodów: 6, rozstaw: 0,6667 – rama 1600
 • Układ oczyszczania powietrza alternatora

Oprzyrządowanie

 • Pirometr i termopary

Układ smarowania

 • Grupy pomp wstępnego smarowania
 • Regulator poziomu oleju
 • Olej smarujący

Rozruch/ładowanie

 • Rozrusznik pneumatyczny ze sterowaniem i tłumikiem
 • Układ rozruchowy o zwiększonej wydajności
 • Alternator
 • Ładowanie akumulatorów
 • Nadmiarowe akumulatory
 • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Systemy skrzyni korbowej

 • System wentylacji skrzyni korbowej
 • Grupa ochrony skrzyni korbowej: bez zaworów nadmiarowych uaktywnianych w razie wybuchu, zawory nadmiarowe uaktywniane w razie wybuchu

Mocowania

 • Izolatory drgań IBC
 • Sprężynowe izolatory drgań
 • Izolatory o niskiej wydajności typu Puck

Złącza zasilania

 • Prawe, lewe i tylne doprowadzenia zasilania
 • Połączenia do masy w punkcie zerowym
 • Szyny zbiorcze słupka środkowego
 • Pakiet łączący do masy

Testy/raporty specjalne

 • Opłata za standardowy test silnika
 • Raport z testu agregatu prądotwórczego
 • Certyfikat CSA
 • Testy pakietów specjalnych: raport z testu PGS przy współczynnikach mocy równych 1,0 i 0,8
 • Raporty TVA analizy drgań skrętnych
 • Certyfikat IBC
 • Badanie zużycia paliwa

Układ rozruchu/ładowania

 • Nagrzewnice płaszcza wodnego

Zobacz, jak 3516B (60 Hz) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3516B (60 Hz)

Zobacz więcej ofert